Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Πῶς κάνουμε τόν Σταυρόν μας, γιατί καί τί συμβολίζει; ( ἀπαντήσεις σέ πνευματικές ἀπορίες )


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Πῶς κάνουμε τόν Σταυρό μας,
γιατί καί τί συμβολίζει;
Ὁ Σταυρός τόν ὁποῖον τυποῦμεν κάθε μέρα στό σῶμα μας ( ἔτσι πρέπει καί μάλιστα πολλές φορές ), τυποῦται μέ τόν ἑξῆς τρόπο:
ἑνωμένοι οἱ τρεῖς πρώτοι δάχτυλοι

 πού εἰκονίζουν τήν Ἁγία Τριάδα καί ἑνωμένοι οἱ δύο τελευταῖοι δάχτυλοι πού εἰκονίζουν τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, τήν θείαν καί τήν ἀνθρώπινη ( τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος ).
Θέτοντας τούς τρεῖς δακτύλους εἰς τό μέτωπο, σημαίνει ὅτι κατῆλθε ὁ Χριστός ἐκ τῶν πατρικῶν κόλπων χωρίς νά χωρισθεῖ ἀπ' αὐτῶν ( εἰκ.1 )

 
 


Κατόπιν θέτοντας τους στήν κοιλία μας, σημαίνει ὅτι ἐσαρκώθει εἰς τήν ἄμωμον κοιλία τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας ( εἰκ. 2 )

Μετά, θέτοντας αὐτούς εἰς τόν δεξιόν ὧμον καί στόν ἀριστερό, σημαίνει ὅτι θά ἔλθῃ νά κρίνῃ ζῶντας καί νεκρούς καί τούς μέν δικαίους θά στήσῃ ἐκ δεξιῶν, τούς δέ ἁμαρτωλούς ἐξ ἀριστερῶν. ( εἰκ. 3 καί 4 ). Ὅσοι Χριστιανοί δέν κάνουν σωστά τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, χαροποιοῦν τόν δαίμονα. Καί εἶναι τρομερό, ἀντί νά ἁγιαζόμαστε πού κάνουμε τόν Σταυρό μας, ἁμαρτάνουμε μέ αὐτή τήν ἀπροσεξία μας, γι' αὐτό ἀγαπητοί μας, νά προσέχουμε καί μέ εὐλάβεια καί σεβασμό νά κάνουμε τόν Σταυρό μας καί θά λαμβάνουμε πολλά ὀφέλη, ὅπως μᾶς λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Σχηματίζεται δέ προστατευτική ἀσπίδα γύρω μας, ἀκατανίκητη ἀπό κάθε ἐχθρό καί ἀπό κάθε κακό, ἐπίγειο καί ἐναέριο.


Ὁ Μέγας Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθανάσιος, λέει:
"σημεῖο πιστῶν ὁ Σταυρός καί φόβος δαιμόνων τῷ σημείῳ τοῦ Σταυροῦ πᾶσα μαγεία παύεται".
Καθώς καί ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνειος, λέει: 
"εἰς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί στήν σφραγίδα τοῦ Σταυροῦ, δέν ἰσχύει μαγείας δύναμη". 

Μή ντρεπόμαστε τόν Σταυρό νά κάνουμε φανερά. Καί ὅταν πρόκειται νά βγοῦμε ἀπό τό σπίτι, ἄς λέμε αὐτή τή φράση:

"Ἀποτάσσομαι σοι Σατανᾶ, 

τήν πομπή σου καί τήν λατρεία σου 

καί συνατάσσομαί Σοί Χριστέ"

"Τότε, οὔτε ὁ ἄνθρωπος, οὔτε ὁ διάβολος θά μπορέσει νά σέ βλάψει", ὅπως μᾶς λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Γιά τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός:"Ἀκούσατε, χριστιανοί μου, πῶς πρέπει νά γίνεται ὁ Σταυρός καί τί σημαίνει. Μᾶς λέγει τό Ἅγιον Εὐαγγέλιον, πώς ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, δοξάζεται εἰς τόν οὐρανόν περισσότερον ἀπό τούς Ἀγγέλους. Τί πρέπει νά κάμῃς καί ἐσύ; 

 


Σμίγεις τά τρία σου δάκτυλα μέ τόν δεξιόν τό χέρι σου καί μήν ἠμπορώντας νά ἀνεβῇς εἰς τόν οὐρανόν νά προσκυνήσῃς, βάνεις τό χέρι του εἰς τό κεφάλι σου, διότι τό κεφάλι σου εἶναι στρογγυλό καί φανερώνει τόν οὐρανόν, καί λέγεις μέ τό στόμα: καθώς ἐσεῖς οἱ Ἄγγελοι δοξάζετε τήν Ἁγίαν Τριάδα εἰς τόν οὐρανόν, ἔτσι καί ἐγώ, ὡς δοῦλος ἀνάξιος, δοξάζω καί προσκυνῶ τήν Ἁγίαν Τριάδα. Καί καθώς αὐτά τά δάκτυλα εἶναι τρία-εἶναι ξεχωριστά, εἶναι καί μαζί-ἔτσι εἶναι καί ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, Τρία Πρόσωπα καί Ἕνας  μόνος Θεός. Κατεβάζεις τό χέρι σου ἀπό τό κεφάλι σου καί τό βάνεις εἰς τήν κοιλίαν σου καί λέγεις: Σέ προσκυνῶ καί σέ λατρεύω, Κύριέ μου, ὅτι κατεδέχθῃς καί ἐσαρκώθῃς εἰς τήν κοιλίαν τῆς Θεοτόκου, διά τάς ἁμαρτίας μας. Τό βάζεις πάλιν εἰς τόν δεξιόν σου ὧμον καί λέγεις: Σέ παρακαλῶ, Θεέ μου, νά μέ συγχωρήσῃς καί νά μέ βάλῃς εἰς τά δεξιά μέ τούς δικαίους. Βάνοντάς το πάλι εἰς τόν ἀριστερόν ὧμον, λέγεις: Σέ παρακαλῶ, Κύριέ μου, μή μέ βάλῃς εἰς τά ἀριστερά μέ τούς ἁμαρτωλούς. Ἔπειτα, κύπτοντας κάτω εἰς τήν γῆν: Σέ δοξάζω, Θεέ μου, Σέ προσκυνῶ καί Σέ λατρεύω, ὅτι καθώς ἐβάλθηκες εἰς τόν τάφον, ἐτσι θά βαλθῶ καί ἐγώ. Καί ὅταν σηκώνεσαι ὀρθός, φανερώνεις τήν Ἀνάστασιν, καί λέγεις: Σέ δοξάζω, Κύριέ μου, Σέ προσκυνῶ καί Σέ λατρεύω, πώς ἀναστήθηκες ἀπό τούς νεκρούς, διά νά μᾶς χαρίσῃς τήν ζωήν τήν αἰώνιον. Αὐτό σημαίνει ὁ Πανάγιος Σταυρός".


ΔΕΙΞΤΕ ΤΟ ΣΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ  ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥΣ 
ΟΣΟ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)