Σελίδες

TRANSLATOR

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Τέλος μέ τό παραμύθι τῶν «συνωμοσιολόγων»!


Τέλος μέ τό παραμύθι 

τῶν «συνωμοσιολόγων»!

 


Τέλος μέ τό παραμύθι τῶν «συνωμοσιολόγων»!


 

    Σύνταξη:

    Ἱστολόγιον https://kaiomenivatos.blogspot.com/

 

Ὅ,τι ἀκολουθεῖ, προέρχεται ἀπό τήν ἐκπομπή «ΣΤΑ ΑΚΡΑ» τῆς κ. Βίκυ Φλέσσα στόν τηλεοπτικό δίαυλο τῆς ΕΡΤ (Νοέμβριος 2020), μέ τίτλο: «Θαυμαστός καινούργιος κόσμος» καί καλεσμένους τόν Ὑπουργό Ἐπικρατείας καί Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη καί τόν Λέκτορα Σύγχρονης Φιλοσοφίας κ. Θεοφάνη Τάση.

 

Στήν παρακάτω ἐκπομπή πού θά σᾶς παραπέμψω, ὁ Ὑπουργός Ἐπικρατείας καί Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκης ἀνάμεσα στίς ἀποκαλύψεις πού μᾶς κάνει συνεπικουροῦντος καί τοῦ κ. Τάτση καί πού ἐπιβεβαιώνουν σέ ὅλες τίς εὔλογες ἀνησυχίες τους τούς ψευδῶς, κακῶς καί δολίως ἀποκαλούμενους· «συνωμοσιολόγους», εἶπε καί τό ἑξῆς ἄρρητο ρῆμα («λανθάνουσα γλῶσσα λέει τήν ἀλήθεια», λέγει ὁ σοφός λαός):

«Ὁ διάβολος κρύβεται στήν λεπτομέρεια»!

Πολύ σωστά κ. Πιερρακάκη!

Καί ἐσεῖς μέ τό ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπιτελεῖο τῶν ἀντίχριστων τεχνοκρατῶν, ὄντως «φροντίζετε» συστηματικά βῆμα-βῆμα (ὅπως τό ὁμολογεῖτε καί μόνος σας) νά ἐξασφαλίσετε πίσω ἀπό κάθε λεπτομέρεια νά ὑπάρχει ὁ διάβολος!

Κλείσατε καί τούς Ἱερούς Ναούς, ἀπαγορεύσατε καί τήν ἀτομική προσευχή, καταπατήσαστε καί τό συνταγματικά κατοχυρωμένο ἀνθρώπινο δικαίωμα τοῦ θρησκεύειν, ὥστε ὁ διάβολος νά κάνει κουμάντο ἀπροσκόπτως κι ἀνενόχλητος!

 

Σᾶς συνοψίζω τά highlights-τό ρεζουμέ ἀπό τό pot pourri τῶν ἀποκαλύψεων on camera γιά μιά μικρή καί πικρή πρώτη γεύση, ἐδῶ:

 

-Ἡ πανδημία ἔπαιξε ἕναν ρόλο «ἐπιταχυντή-καταλύτη»! (Ὁ κ. Πιερρακάκης ἐννοεῖ προφανῶς  πώς ἡ πανδημία ἐπιταχύνει τήν ἐφαρμογή καί προώθηση τῆς παγκόσμιας δυστοπικῆς καί ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας καί καταλύει τίς ἀντιδράσεις τῶν λαῶν χάριν τῆς ὑγείας).

 

-Θά ἑνοποιήσουν ἠλεκτρονικά ὅλες τίς ὑπηρεσίες καί «τά βασικά 300 γεγονότα τῆς ζωῆς μας»! (Τό χαλί τοῦ χαράγματος τοῦ Ἀντιχρίστου γιά νά μήν μποροῦμε νά ξεφύγουμε ἀπό πουθενᾶ).

 

-Θά ἐγκαταστήσουν τό 5G στό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2021! (Μᾶλλον θά μᾶς ἔχουν καραντίνα γιά νά μήν τό πάρουμε πρέφα…). Μάλιστα τό 5G στήν Ἑλλάδα θά τρέχει μέ ὑψηλότερες ταχύτητες ἀπό τήν Ἀμερική! (Οὔτε λόγος ὅμως γιά τίς ἐπικίνδυνες ἀκτινοβολίες, τίς δυσάρεστες συνέπειες στήν ἀνθρώπινη ὑγεία καί τήν τελειότερη πανανθρώπινη δορυφορική παρακολούθηση)!

 

-Θα μᾶς κάνουν ρομποτική χειρουργική ἀπό ἀπόσταση! (Ἄρα, θά ἔχουμε ἠλεκτρονικά ἐμφυτεύματα καί ἐξ ἀποστάσεως προσβάσιμα καί ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΑ, κάτι πού καθομολογεῖται πρός τό τέλος τῆς ἐκπομπῆς)!

 

-Τό Παγκόσμιο Ταμεῖο RRF θά χρηματοδοτήσει τήν Ἑλλάδα γιά ὅλα τά παραπάνω καί ὅλα τά συναφῆ ἐγχειρήματα τῆς τεχνολογικῆς δυστοπίας πού μᾶς ἑτοιμάζουν! (Καί ἐνῶ χρωστᾶμε παντοῦ καί ὡς μέχρι στιγμῆς  παραμένοντες ἀμετανόητος λαός χρωστᾶμε ἀκόμη καί τῆς Μιχαλοῦς…, τό Παγκόσμιο Ταμεῖο μᾶς χαρίζει πακτωλούς πόρων γιατί μᾶς ἀγαπᾶ…! Καί γιατί δέν ξεπληρώνει τά χρέη μας, ἀλλά μᾶς δίνει χρήματα μόνο γιά τήν ὑλοποίηση τῆς τεχνοκρατικῆς δυστοπίας μας;…Τέτοια ἀγάπη;…)!

 

-Ψηφιακή ψηφοφορία! (Ἔτσι θά ξέρουν τά φρονήματα τοῦ καθενός, ὑπάρχει καί τό hacking… κι ἔτσι κάπως ἔχασε τίς πρόσφατες ἐκλογές ὁ Τράμπ καί κέρδισε ὁ Μπάιντεν! Εὐκολία στόν προεπιλεγμένο «ἄνωθεν» ἐθνικό μας ἡγέτη καί σέ ἀρχηγούς ἐπιμέρους φορέων! Βολικό γιά νά εἶναι ὅλοι καί ὅλα ὑπό ἔλεγχο…)!

 

-Ψηφιακός πολίτης-ψηφιακή ταυτότητα γιά ἐντός καί γιά ἐκτός Ἑλλάδος! (Παγκόσμιος πολίτης! Τό πατάκι στήν πόρτα τοῦ χαράγματος τοῦ Ἀντιχρίστου καί μελλοντικοῦ Παγκόσμιου Ἡγέτη! Ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος καί τῶν μετακινήσεων ἐντός κι ἐκτός χῶρας)!

 

-Ψηφιακός φάκελλος ἀσθενοῦς μέ πλήρη πρόσβαση! (Ἀπόλυτος ἔλεγχος στήν ζωή καί στίς κινήσεις τοῦ καθενός βάσει τῆς ὑγείας του! Τό προσωπικό ἀπόρρητο στό μηδέν καί διάτρητο)!

 

-Ψηφιακή ὑπογραφή! (Ἀσφάλεια;…).

 

-Ψηφιακό περιθώριο σέ ἡλικιωμένους, βαρειά ἀρρώστους καί ἄλλες ἀδύνατες κοινωνικές ὁμάδες πού δέν μποροῦν νά ἀνταπεξέλθουν στόν χειρισμό τῶν νέων τεχνολογιῶν!

 

-Ψηφιακός ὁλοκληρωτισμός καί ἔλεγχος στήν Δύση τύπου Κίνας! (Καί ἡ κατάσταση θά γίνεται ἀκόμη χειρότερη μελλοντικά λόγῳ τῆς τεχνολογικῆς ἐξέλιξης κι ἔπαρσης)!

 

-Οἱ «ὁραματισμοί» καί οἱ «ἀξίες» τῶν παγκόσμιων κολοσσῶν ἑταιρειῶν ψηφιακῆς τεχνολογίας (τύπου Ζούγκεμπεργκ, Γκέητς κ.λ.π.) ἐπιβάλλονται καί ἀντικαθιστοῦν τίς προσωπικές καί ἐθνικές ἀξίες ἀνθρώπων καί λαῶν!

 

-Στόχος τῆς silicon valley: ὁ ὑπερανθρωπισμός καί ἡ σύμπραξη τῆς τεχνολογίας καί τῶν ἐπιστημῶν μέ σκοπό τήν τετραπλοῦ ἐπιπέδου ἀναβάθμιση τοῦ ἀνθρώπου: σωματική, αἰσθηματική, ἠθική (!!!) καί διανοητική! (Δηλαδή μᾶς ἀντιμετωπίζουν ὡς res, πρᾶγμα. Ὡς μηχανές μέ λογισμικό πού χρειάζεται ἀναβάθμιση σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Personal reset! Καί φυσικά μαντέψτε ποιοί θά ἐπιλέγουν τό «νέο μας πρόγραμμα» καί τά νέα μας «ἤθη»;… Ὄχι, ἐμεῖς σίγουρα, ἀλλά οἱ νεοταξίτες «ὁραματιστές»…)!

 

-Ψάχνουν τό ὅριο γιά ὅλα τά προηγούμενα!!! (Δέν πρόκειται νά τό βροῦν γιατί δέν θέλουν τόν ὁριοθέτη. Ὅποιος ἔχει Θεό ἔχει καί ὅρια καί τά γνωρίζει! Ὅταν κάποιος ψάχνει τό ὅριο καί μάλιστα τό σωματικό, τό αἰσθηματικό, τό ἠθικό καί τό διανοητικό, εἶναι πασιφανές βάσει τῆς κοινῆς λογικῆς πώς ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ! Ἄρα, μιλᾶμε γιά ἐπικίνδυνους «ἀναβαθμιστές» πού δέν θέλουν νά ὁριοθετηθοῦν οἱ ἴδιοι ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ)!

 

-«Ποιό εἶναι τό πρόβλημα;» (Ρωτᾶ ρητορικά ὁ κ. Τάτσης). ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ σέ αὐτά πού μᾶς ἑτοιμάζουν ἤ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΩΔΙΚΑ «γιά τό καλό μας»; Καί μάλιστα ΘΑ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ! (Κατά τόν κ. Τάτση συμφωνούντων διά τῆς χαμογελαστῆς σιωπῆς-συναίνεσής τους καί τῶν συνομιλητῶν, Ὑπουργοῦ καί δημοσιογράφου, δέν ὑπάρχει πρόβλημα! Θά μᾶς βοηθοῦν στήν ἀναβάθμισή μας!... Καταλάβατε;).

 

-Ὁ ἑωσφορισμός στό ἔπακρον! Ἐπιχειρεῖται ἡ ἐπίγεια ἀθανασία μας μέσῳ τῆς τεχνολογίας! (Ὁ διάβολος δέν θέλει νά λατρεύεται ὡς ὁ ζωοποιός Θεός καί δέν εἶναι ὁ κοσμοκράτωρ τοῦ κόσμου τούτου μέ θέση στήν κόλαση στήν αἰώνια ζωή; Δέν θέλει οὔτε οἱ ἄνθρωποι νά μποῦνε στήν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, οὔτε ὁ ἴδιος νά μπεῖ στήν αἰώνια κόλαση γιατί δέν μετανοεῖ. Φαντάζεσθε μία αἰώνια ἐπίγεια ζωή χωρίς ἡ ἁμαρτία καί ἡ παρουσία τοῦ διαβόλου μέ τίς δαιμονικές ἐνέργειές του νά ἔχουν τέλος; Ὅχι, ὅτι θά τό καταφέρουν βέβαια).

 

-Κατάληξη: νά βάλουμε τό ἐμβόλιο! (Γιατί ἄραγε μετά ἀπό ὅλα τά παραπάνω ζοφερά πού εἰπώθηκαν, ἡ κατάληξη εἶναι νά βάλουμε τό ἐμβόλιο; Ποῦ κολλάει;…)!

 

 

Ἀκολουθεῖ ὅλο τό κυρίως πιάτο τῶν σχεδίων τῶν συνωμοτῶν τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων τῆς «4ης ἐπανάστασης» (τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καί τοῦ ὑπερανθρωπισμοῦ), ὅπως τήν ἐπονομάζουν οἱ τεχνοκράτες. Ἄλλης μίας «ἀναβαθμισμένης» ἐπανάστασης κατά τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων, λέμε ἐμεῖς!

Ἐδῶ:

 

https://www.ertflix.gr/synenteyxeis/sta-akra/sta-akra-kyriakos-pierrakakis-theofanis-tasis/

 

Καλή ἡ τεχνολογία καί ὅ,τι χρησιμοποιεῖται σωφρόνως γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ὑπάρχουν ΟΡΙΑ! Ὅταν μάλιστα, αὐτονομεῖται ἀπό τόν  ὑπέρλογο Θεό καί τίς ἐντολές Του πού λειτουργοῦν ὡς προστατευτικά ὅρια-φράγματα καί ὡς προστατευτική περίφραξη σέ κάθε ἀλογία, ἀφροσύνη καί παραφροσύνη τοῦ κάθε ἄλογου, ἄφρονος καί παράφρονος ἡγέτη καί τεχνοκράτη ἐμπρός ἤ πίσω ἀπό τό global παρασκήνιο, τότε γίνεται τελικῶς ἐπικίνδυνη, τρομοκρατική καί καταστροφική! Δέν θά ἔχει αἴσιο τέλος.

 

Πῶς νά ἐμπιστευθεῖ κανείς κάποιους καί δή ἡγέτες, πού δέν πιστεύουν στόν Θεό καί δέν Τόν ἔχουν ὡς ἐπίκεντρο τῆς ὑπάρξεώς τους καί ὡς ὁδοδείκτη τῆς ζωῆς τους καί τῆς πατρίδας τους;

«Μή πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας ἐπί υἱούς ἀνθρώπων οἷς ούκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. 145, 3).

  

 

Διαβάστε καί τά συναφῆ ἄρθρα:

Δέν εἶναι ὑποχρεωτικό τό ἐμβόλιο; Τότε γιατί ἔρχεται ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα covid-19;

 

Ἡ βιολογική καί ἡ ψηφιακή δικτατορία! Ἡ τεχνολογία εἰς ὁδόν χακαρίσματος τοῦ ἀνθρώπινου σώματος καί μυαλοῦ καί τῆς ζωῆς του! Βίντεο

 

Είστε έτοιμοι; Aurora 21 ή αλλιώς… τα γεγονότα «τρέχουν» Βίντεο

 

Στή νέα διαφήμιση τῆς COSMOTE 5G κινητό σκανάρει τό χέρι στό σημεῖο τοῦ ἐμβολίου! Βίντεο

 

Έλον Μασκ: Επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη για να ανταγωνιστεί την OpenAI – Αυτό είναι το σχέδιό του! - Τί λέει ὁ Ἀστροφυσικός Δρ. Μάνος Δανέζης Βίντεο Καί ἡ Ἑλληνική Νομοθεσία περί τεχνητῆς νοημοσύνης!!!

 

 

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)