Σελίδες

TRANSLATOR

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

Προφητικό ὅραμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Κροστάνδης

 Προφητικό ὅραμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Κροστάνδης


Ιωάννης της Κροστάνδης

Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, από τη Ρωσία, διηγείται αυτό το όραμα που είχε τον Ιανουάριο του 1901: 


«Οι αγιασμένοι άνθρωποι του Θεού δεν θα πρόδιδαν την πίστη ούτε με μια λέξη»
Μετά τις βραδινές προσευχές, ξάπλωσα λίγο να ξεκουραστώ στο αμυδρά φωτισμένο κελί μου, καθώς ήμουν κουρασμένος. Μπροστά από την εικόνα της Μητέρας του Θεού βρισκόταν κρεμασμένη η λαμπάδα μου. Δεν είχε περάσει πάνω από μισή ώρα, όταν άκουσα ένα θρόισμα. Κάποιος ακούμπησε τον αριστερό μου ώμο και με τρυφερή φωνή μου είπε: «σήκω δούλε του Θεού Ιωάννη, και ακολούθησε το θέλημα του Θεού!»

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΔ΄ Ἡ ἔρημος ἔχει ἄλλους πολέμους· καί ὁ κόσμος πάλιν ἄλλα πολλά καί διάφορα.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου 
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΔ΄
Ἡ ἔρημος ἔχει ἄλλους πολέμους· 
καί ὁ κόσμος πάλιν ἄλλα πολλά καί διάφορα.

http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47

 


Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ , ΜΑ΄ , ΜΒ' , ΜΓ΄ , ΜΣΤ΄ , ΜΖ΄ , ΜΗ΄ , ΜΘ΄ , Ν΄ , ΝΑ΄ , ΝΒ΄ , ΝΓ΄ ,Ἡ ἔρημος ἔχει ἄλλους πολέμους· καί ὁ κόσμος πάλιν ἄλλα πολλά καί διάφορα. (ΝΔ΄).
http://4.bp.blogspot.com/-F0h4dMtOAkI/Uxp9JoMg7uI/AAAAAAAAU-I/ENm1Yn2OeZA/s1600/%C2%ABAenai-EpAnastasi.JPG
Ἡ ἔρημος ἔχει ἄλλους ἀγῶνας· καί ὁ κόσμος πάλιν ἄλλα πολλά καί διάφορα. 

Λοιπόν ἀνδρίζου. Καί, ἐφ' ὅσον ἐξελέξω αὐτό τό φορτίον, βάσταζέ το μέ φόβον Θεοῦ.

Καί πίστευσον, τέκνον μου, ὅτι θά πιέσω τήν ἐκ τῶν κόπων ἀσθενῆ καί νενεκρωμένην μου δύναμιν νά παρακαλῶ τόν Θεόν νά μή πάθῃς κανένα κακόν ἐξ ὅσων μελετοῦν ἀφρόνως οἰ ἐχθροί τῆς πίστεως ἡμῶν. Ἐάν ὅμως ἐπεγράφη σοι ἄνωθεν δι' ὄφελος τῆς ψυχῆς κάτι νά πάθῃς, παρακαλῶ νά σοῦ δώσῃ ὁ Θεός ἀνδρείαν ψυχῆς καί ὑπομονήν.

Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀγάπη γιά τό θέλημά Του (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀγάπη γιά τό θέλημά Του
Ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεῦς

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/ClemensVonAlexandrien.jpg/250px-ClemensVonAlexandrien.jpg
φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπαθής· 
γιατί φοβᾶται κανείς ὄχι τόν Θεό,
ἀλλά τό νά ἐκπέσει ἀπό τόν Θεό.

http://www.ecclesiaofperea.org/photos/ioannis%204-16sm.jpg

Εταιρείες, που δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο... (δεν μπορεί, επίτηδες το κάνουν!)

Εταιρείες, που δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο...
(δεν μπορεί, επίτηδες το κάνουν!)

ΔΗΛΑΔΗ, ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ "ΕΨΑΧΝΑΝ" ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ,
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΣΧΕΔΙΑΣΗ" ΣΤΙΣ ΣΟΛΕΣ;


Πολύ ΛΥΠΗΡΟ, ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ, αλλά και ΥΠΟΠΤΟ... Πρόκειται για θλιβερή διαπίστωση των τελευταίων χρόνων, που κάνουν οι αγοραστές υποδημάτων, όταν πάνε σε καταστήματα, είτε στην χώρα μας, είτε στο εξωτερικό και αφορά, την εντελώς "περίεργη" όσο και ύποπτα "ξεκάρφωτη" ιδέα(;) των σχεδιαστών, να τοποθετήσουν στις σόλες...σταυρούς!

Ὁ Πατήρ "Ἔλβις Πρίσλεϋ" (βίντεο)


Ὁ Πατήρ "Ἔλβις Πρίσλεϋ"
(βίντεο)

http://img.pathfinder.gr/clubs/images/7/187707/5.jpg
Δεῖτε τό παρακάτω βίντεο
καί πεῖτε μας Οἰκουμενιστές,
 ἐσεῖς...
τί τραγουδάκια θά μᾶς λέτε (καί ὄχι ψαλμούς)
καί τί χορούς θά χορεύετε (καί ὄχι τῶν Ἀγγέλων);

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

ΚΗΡΥΓΜΑ Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων Ἡ ζωὴ εἶνε* ἀγώνας. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

ΚΗΡΥΓΜΑ 
Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων 
Ἡ ζωὴ εἶνε* ἀγώνας.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης 
Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟς ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤ.
«Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι» (Β΄ Τιμ. 4,7)

.
Τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἀπαραίτητο πάντοτε. Ἐκκλησία χωρὶς κήρυγμα εἶνε μαντρὶ χωρὶς τσοπανόσκυλα ποὺ διώχνουν τοὺς λύκους, στρατὸς χωρὶς σάλπιγγα ποὺ καλεῖ σὲ συναγερμό.
Σάλπιγξ οὐράνιος ἦταν καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ποὺ σάλπισε στὶς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνου τὸ αἰώνιο κήρυγμα, τὸ «Μετανοεῖτε» (Μᾶρκ. 1,15).
* * * 
Σήμερα, ποὺ ἀκόμα βρισκόμαστε στὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ νέου ἔτους, θὰ μοῦ ἐπιτρέψε τε νὰ ἐξετάσουμε μαζὶ πρακτικὰ τὸ ἑξῆς σοβαρὸ πρόβλημα ποὺ ἀντιμε τωπίζει ὁ ἄνθρωπος.
Ἡ ζωὴ αὐτὴ ποὺ ζοῦμε ἔχει νόημα καὶ σκοπό, ἢ μήπως ἔτσι ἄσκοπα βρισκόμαστε ἐδῶ;
Τί εἶνε αὐτὴ ἡ ζωή; τί νόημα ἔχει; ποιό τὸ χρέος μας;
Πάνω σ᾽ αὐτὸ πολλοί ἔστυψαν τὰ μυαλά τους. Ἀπαντοῦν ποιηταί, φιλόσοφοι, ἱστορικοί, ἀρχαιολόγοι, ἐπι στήμονες ὅλων τῶν κλάδων.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)