Σελίδες

TRANSLATOR

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023

Για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Τι είχε πει ο Όσιος Πορφύριος το 1982 Update 17:10 Σημαντικό Βίντεο

 

 Για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες.

 Τι είχε πει ο Όσιος Πορφύριος το 1982

 

Update 17:10 Σημαντικό Βίντεο

  


https://kaiomenivatos.blogspot.com/

 Ο Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης, Μαρτυρίες - ΤΟΜΟΣ Β'
 
 
Γράφει:
 
 
Ὁ Ἅγιος Πορφύριος συμφωνοῦσε ἀπόλυτα μέ τόν Ἄγιο Παΐσιο (καί χωρίς νά ἔχει ἐπηρρεαστεῖ κι αὐτός ἀπό κάποια τυχάρπαστη Προτεστάντισσα...ὅπως δυστυχῶς μέ ἐμμονή καί χωρίς ἀποδείξεις συνεχίζεται νά κατηγορεῖται ὁ Ἅγιος Παΐσιος...) πώς ἡ νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα θά εἶναι "ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος", ὅπως ἀκριβῶς προέλεγε καί προειδοποιοῦσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος!
Δηλαδή θά τήν χρησιμοποιήσει ἡ Νέα Τάξη γιά νά δικαιολογήσει τό σφράγισμα στό σῶμα καί νά ὁδηγήσει τόν κόσμο σ' αὐτό! Τά ἴδια ἀκριβῶς ἔλεγε καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος.
 
Προσέξτε δέ πώς ὁ Ἅγιος Πορφύριος μιλάει γιά τόν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ μέ αὐτόν τόν ὅρο!
Αὐτόν πού ἤδη ἔχει ἀνακοινώσει ἡ Κυβέρνηση γιά ὅλους τούς πολίτες, τόν παλαιότερο ΕΚΑΜ, μέ τόν ὁποῖο θά ἑνοποιηθοῦν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀριθμοί πού ἔχουμε καί πού χωρίς αὐτόν ΔΕΝ θά μποροῦμε νά κάνουμε τίποτε!
Καμμία ὑπηρεσία! Καμμία συναλλαγή!
 
Καί μετά κάποιοι διατείνονται πώς θά μᾶς ρωτᾶνε κυριολεξεί ἄν θέλουμε νά πάρουμε τόν διάολο!...
Ἁπλῶς θά μᾶς λένε ἤ κάρτα ἤ δέν θά μπορεῖς νά κάνεις τίποτε.
Ἤ σφράγισμα (ἀργότερα) ἤ δέν θά μπορεῖς νά κάνεις τίποτε.

Τόσοι Ἅγιοι καί Γέροντες πού ἔχουν ἀποφανθεῖ γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη τί κάνουν τόσα χρόνια;
Κι ὅταν Ἅγιοι ἔχουν πεῖ πώς ὁ Ἀντίχριστος θά ἀποκαλυφθεῖ μόνο τοῖς νήφουσιν τί κάνουν τόσα χρόνια;
Οὔτε ὅταν ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος θά μᾶς συστηθεῖ ὡς Ἀντίχριστος, ἀλλά μέ τό ὄνομα πού θά ἔχει καί θά τόν καταλάβουν μόνο οἱ γρηγοροῦντες, γι' αὐτόν τόν λόγο ἐξάλλου ὁ Κύριος θά στείλει τούς Προφῆτες Ἡλία καί Ἐνώχ νά κηρύττουν τριάμισι χρόνια μήπως καί ξυπνήσει ὁ κόσμος, οὔτε στά Τμήματα θά μᾶς ρωτᾶνε τώρα ἄν θέλουμε τά τσιπάκια, τήν ἀναβάθμισή τους καί τό 666 μέ τό ὁποῖο λειτουργεῖ τό παγκόσμιο ἠλεκτρονικό σύστημα!
Τά ξέρουμε ἤδη! Ἡ ἄγνοια δέν δικαιολογεῖται μετά ἀπό τόσα χρόνια καί τόσους Ἁγίους κι ἁγιασμένους Πατέρες πού μᾶς ἔχουν προειδοποιήσει γι' αὐτά πού ζοῦμε καί γι' αὐτά πού θά ζήσουμε, οὔτε μετά ἀπό τόση πληροφόρηση, στό διαδίκτυο κι ἀπό ὅσους κοπιάζουν νά ἐνημερώνουν καθημερινά!
Τό θέμα εἶναι ἄν θέλουμε νά παραδεχθοῦμε ὅτι τά γνωρίζουμε ἤ ἄν θέλουμε νά συνεχίσουμε τήν ζωοῦλα μας καί νά μήν χάσουμε τά καλούδια μας, αὐταπατώμενοι πώς δέν τά γνωρίζουμε καί χρειαζόμαστε περαιτέρω συστάσεις καί γνώσεις!
 
Ἡ ἁπλότητα τῶν Ἁγίων πού μᾶς προειδοποίησαν γιά ὅλα τά ἄνωθι δέν σημαίνει ἔλλειψη Θεολογίας, ὅπως πάλι ἀκούσαμε σήμερα σέ δημόσιο κήρυγμα καί τραβούσαμε τά μαλλιά μας, εἰδικά γιά τόν Ἅγιο Παΐσιο!
Τό ἀντίθετο!
Εἶναι ὕψιστη Θεολογία νά εἶσαι ἁπλοῦς (ταπεινός, ἀθῶος ὅπως τό νήπιο), νά βλέπεις καί νά ἀποκαλύπτεις τήν ἀλήθεια ξεκάθαρα καί νά μήν μπερδεύεις κι ἄλλο τόν ἤδη μπερδεμένο καί περιπλεγμένο κόσμο πού δέν μπορεῖ νά τήν δεῖ γιατί ἀπώλεσε τήν ἁπλότητά του, ἀκόμη κι ὅταν τοῦ τήν ἀποκαλύπτουν!
 
Τέλος, τό ἄν ἡ νέα ταυτότητα θά προχωρήσει στίς μέρες μας ἤ ὄχι λόγῳ παρέμβασης τοῦ Κυρίου, δέν σημαίνει πώς δικαιώνεται κάποιος πού δέν ἑρμηνεύει σωστά τήν Γραφή, τούς Ἁγίους καί τά τρέχοντα γεγονότα.
Ὁ Χριστιανός γιά νά εἶναι ὄντως νήφων πρέπει νά πράττει καί νά λαλεῖ τά δέοντα κάθε φορά πού κάτι προκύπτει στόν πνευματικό ὀρίζοντα!
Τά ὑπόλοιπα εἶναι τοῦ Θεοῦ. 
 
Δεῖτε καί αὐτό:

Ἀντιγράφουμε:

Οἱ Μοιχειανοί Ἐκκλησιαστικοί πού ὑποτάσσονται στήν πολιτική ἐξουσία, προετοιμάζουν τήν ὁδό τοῦ Ἀντιχρίστου! Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης

 Οἱ Μοιχειανοί Ἐκκλησιαστικοί

πού ὑποτάσσονται 

στήν πολιτική ἐξουσία,

προετοιμάζουν τήν ὁδό τοῦ Ἀντιχρίστου!

Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης


https://kaiomenivatos.blogspot.com/


 

 

Εὐχαριστοῦμε τόν σχολιαστή Νικόλαο Κόλλια γιά τά σημαντικά σχόλια πού ἀξίζουν νά γίνονται ξεχωριστές ἀναρτήσεις πρός ὠφέλεια τοῦ ἀναγνωστικοῦ μας κοινοῦ.

Το σύστημα αξιολόγησης της ΚΙΝΑΣ Βίντεο

Το σύστημα αξιολόγησης της ΚΙΝΑΣ

Βίντεο 

 

Κίνα: Ο Μεγάλος Αδελφός γίνεται πραγματικότητα: Εφαρμόζεται η «αξιολόγηση»  των πολιτών - Iliaweb Νέα απο την Ηλεία 


 
 
 Ἀκολουθεῖ βίντεο:

ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ή ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ;


ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ή ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ; 

 

Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναΐν | Πεμπτουσία

 

 

π. Δημητρίου Μπόκου

 

 

 

Σύσσωμη η μικρή πόλη της Ναΐν συμμετέχει στο βαρύτατο πένθος της χήρας που «εξοδιάζει» τον μονογενή της υιό, προπέμποντάς τον απαρηγόρητη στην τελευταία του κατοικία. Το δράμα της κινεί και τα σπλάχνα του Χριστού, που επεμβαίνει απρόσκλητος και ανασταίνει το νεκρό παιδί, ξαναχαρίζοντας στη μάνα τη μοναδική της παραμυθία. Το πλήθος συνειδητοποιεί ότι κάτι μεγάλο συντελείται μπροστά του. Ότι επισκέφθηκε ο Θεός τον λαό του (Κυριακή Γ΄ Λουκά).

Το γεγονός της Ναΐν ήταν το πρώτο δείγμα για το τί σήμαινε η θεϊκή επίσκεψη στον κόσμο. Η ενσάρκωση του Θεού δεν αποτελούσε μια παντελώς ξένη ιδέα για τον προχριστιανικό άνθρωπο. Ήταν η σταθερή, αν και αμυδρή, προμηθεϊκή ελπίδα και προσδοκία για τη σωτηρία του. Στη σκέψη του ήταν οικείο το πρωτευαγγελικό μήνυμα για τον θεϊκό απόγονο της γυναικός που θα συνέτριβε την κεφαλή του όφεως. Έτσι, στα Λύστρα της Λυκαονίας οι κάτοικοι, βλέποντας τη θαυματουργική θεραπεία ενός χωλού εκ γενετής, θεώρησαν αμέσως ότι οι Ολύμπιοι θεοί είχαν έρθει ανάμεσά τους. «Οι θεοί ομοιωθέντες ανθρώποις κατέβησαν προς ημάς» (Πραξ. 14, 11).

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Μέ τόν Χριστό παντοῦ!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:

Μέ τόν Χριστό παντοῦ!

 

 Άγιος Πορφύριος - Provoli Prints

Μέ τόν Χριστό παντοῦ.
Χωρίς τόν Χριστό πουθενά.
Ζωή χωρίς Χριστό δέν εἶναι ζωή. 
 
Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης
 
 
 


Γιά τό διαδίκτυο:
Ἱστόλόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ https://kaiomenivatos.blogspot.com/

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)