Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τό Σαρανταλείτουργο


Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων 
καί τό Σαρανταλείτουργο

 http://orthodoxanswers.gr/wp-content/uploads/2011/11/christm-550x330.jpg

15 Νοεμβρίου από σήμερον άρχεται η τεσσαρακονθήμερος νηστεία των Χριστουγέννων…

Επιτρέπεται εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, μέχρι 17ης Δεκεμβρίου, από 18-24 κατάλυσις οίνου και ελαίου (Ράλλη- Ποτλη, Σύνταγμα Ιερών Κανόνων, Τόμος Δ' σελ.488, πρβλ. Πηδάλιον, Αθήναι 1841, υποσ, εις ερμηνεία του ΞΘ' κανόνος Αγ. Αποστόλων).

Ἡ σεξουαλική διαφώτιση τῶν νέων Ἀναστάσιος Β. Ἀντωνόπουλος (συγγραφέας-ἐκπαιδευτικός) 13ο Ἡ ἐπιστήμη καί τά διδάγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ

Ἡ σεξουαλική διαφώτιση τῶν νέων
Ἀναστάσιος Β. Ἀντωνόπουλος (συγγραφέας-ἐκπαιδευτικός)
13ο
Ἡ ἐπιστήμη καί τά διδάγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ

Ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Ἱερομονάχου Βασιλείου Λαυριώτου, Προηγουμένου, Ἅγιον Ὄρος Πάσχα 2012
Ἡ ἐπιστήμη καί τά διδάγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAbzol4ITdBUDyKIsLNdp-78CaSn77J9VmV6gMHEbRpy6LzzKY7dCmbInSAPkrYlBVn85PlTwj73tDoCHusATkRX6xEM8fgnxHIVlaNPqkVU-C6hrPWJP3_89XwY3ID5ne7yqv6iZ0RpBJ/s1600/10015162_624853887594985_953205657_n.jpg
Πιστεύεται σήμερα, ὅτι γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ παραπάνω σκοποῦ, δηλαδή γιά αὐτοκυριαρχία καί ἠθική ἐλευθερία, τά διδάγματα τῆς χριστιανικῆς θρησκείας ἀποτελοῦν τήν ἄριστη ἀγωγή καί ὅτι ὁ ἀγώνας, πρός λύτρωση ἀπό τίς πιέσεις τῶν κατωτέρων ὁρμῶν και τῶν παθῶν, δέν μποροῦν νά βροῦν καλύτερο στήριγμα ἀπό τά ἡψηλά διδάγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τήν πρακτική ἐφαρμογή τους ἀπό τούς πιστούς ὀπαδούς του, ὁπότε ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ὁλοκληρώνεται μέ γνήσιο ἀξιολογικό περιεχόμενο καί αὐτός ζεῖ ζωή ἁγνή καί εὐγενῆ.
Πιστεύεται ἀκόμη σήμερα ὅτι ἡ ἠθικότητα, χωρίς ρθησκεία, εἶναι ὄνειρο ἀνεκπλήρωτο καί ὅτι ἡ ἁγνότητα καί ἡ σωφροσύνη, μακριά ἀπό τόν γλυκύτατο Ἰησοῦ καί τίς ἠθικές γραμμές τοῦ Εὐαγγελίου Του, εἶναι φύσει ἀδύνατον νά ὐπάρξουν καί νά διατηρηθοῦν. Γι' αὐτό οἱ νέοι της ἐποχῆς μας πρέπει νά παραδεχθοῦν, ὅτι θά καταστεῖ ἀδύνατον νά περισώσουν τόν ἀτίμητο

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)