Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 26 Αυγούστου 2023

Πέντε νέοι υπερυπολογιστές νέας γενιάς θα εγκατασταθούν στην Ευρώπη, εκ των οποίων ο ένας στην Ελλάδα!

Πέντε νέοι υπερυπολογιστές νέας γενιάς θα εγκατασταθούν στην Ευρώπη, 

εκ των οποίων ο ένας στην Ελλάδα!

 


 Κι ἐπειδή κάποιοι μιλᾶνε γιά "θεωρίες συνωμοσίας"
περί ὑπάρξεως ἑνός ὑπερυπολογιστῆ
(βλέπε δεύτερο συναφές ἄρθρο στό τέλος 
τῆς παρούσης ἀνάρτησης),
στόν ὁποῖον ἀναφέρθηκε καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος
προειδοποιῶντας γιά παγκόσμιο φακέλωμα,
ἰδού κι ἄλλοι πέντε,
προκειμένου νά μᾶς ἐλέγχουν καλύτερα 
πανευρωπαϊκῶς,
ἴσως καί παγκοσμίως!
Σημειωτέον δέ 
πώς ἡ παροῦσα εἴδηση εἶναι ἑνός ἔτους πρίν,
δηλαδή τoῦ 2022!
 

ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες: Γιώργος Συριόπουλος

 

Σήμερα, η κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC) (ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: supercomputing τήν κατονομάζουν οἱ ἐπαΐοντες, ὅπως θά διαβάσετε καί στό link τῆς παραπομπῆς, πού σημαίνει ὑπερυπολογιστική!) 

ανακοίνωσε πέντε νέες εγκαταστάσεις φιλοξενίας των ευρωπαϊκών υπερυπολογιστών επόμενης γενιάς, κατόπιν ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας επιλογής. Ανάμεσά τους, και ο πρώτος ευρωπαϊκός υπερυπολογιστής εξακλίμακας, ο JUPITER, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο κέντρο υπερυπολογιστών Jülich στη Γερμανία.

Από την Παρασκευή 25-8-2023 τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος της ΕΕ για τη λογοκρισία: Οι “παραπλανητικές” αναρτήσεις θα διαγράφονται αμέσως

Από την Παρασκευή 25-8-2023 

τίθεται σε ισχύ

 ο νέος νόμος της ΕΕ για τη λογοκρισία: Οι “παραπλανητικές” αναρτήσεις 

θα διαγράφονται αμέσως

 


Ποιός δέν θέλει νά μιλᾶνε οἱ πολίτες;
Ὅποιοι φοβοῦνται τήν ἀλήθεια,
ὅποιοι φοβοῦνται τήν ἀφύπνιση τῶν ἀνθρώπων,
ὅποιοι θέλουν ὁπωσδήποτε 
χειραγωγημένα ἄβουλα ὄντα
νά σκύβουν τό κεφάλι
καί νά ἀκολουθοῦν πειθήνια
τά σχέδια τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων
τῶν ἐλίτ-ἁλήτ!
Καί πίσω ἀπό αὐτούς τούς "ὅποιους"
κρύβεται ὁ ἄρχων τοῦ σκότους!
Καί βεβαίως δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός
πώς στήν παροῦσα χρονική στιγμή
 οἱ κοσμοκράτορες ἐπιθυμοῦν νά βουλώσουν στόματα.
Γιά νά περάσουν εὐκολώτερα 
τά βασικά τους τρέχοντα σχέδια,
δηλαδή τίς μόνιμες "πανδημίες",
τά μόνιμα "μπόλια", 
τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες,
τά ἠλεκτρονικά διαβατήρια ὑγείας,
τίς κλιματικές ἀλλαγές καί τά "μέτρα" γι'αὐτές,
τίς οἰκονομικές κρίσεις,
τό ψηφιακό νόμισμα,
τήν ὁμοφυλοφιλική ἀτζέντα,
τήν διατροφική ἀτζέντα τῶν μεταλλαγμένων,
τῶν σκουληκιῶν, τῶν νανοσωματιδίων,
τῶν τεχνιτῶν κρεάτων κ.ἄ.,
τήν ρομποτοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος
καί κυρίως τοῦ ἐγκεφάλου,
τήν τεχνολογία-τεχνοκρατία ἄνευ ὁρίων καί ἤθους,
τήν ἀτζέντα τῶν ἐξωγήινων,
τῶν λάθρο,
τήν μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ,
τήν ἀπεθνικοποίηση καί τόν ἀφελληνισμό
καί τελικῶς τό χάραγμα!
Κι ἐπειδή δέν κοιμοῦνται ὅλοι,
θέλουν ὁπωσδήποτε αὐτοί 
πού βλέπουν καί καταλαβαίνουν
 τί γίνεται καί τί ἔρχεται 
νά μήν ξυπνήσουν τούς ὑπόλοιπους
καί νά κυριαρχεῖ ΜΙΑ μόνο ἄποψη,
μαντέψτε ποιά: ἡ δική τους,
τήν ὁποία καί θά ἐπιβάλλουν,
ὅπως ἤδη βλέπουμε,
διά ΝΟΜΟΥ
κι αὐτομάτως καί τιμωρίας
στούς "ἀντιφρονοῦντας"!
Ζήτω ἡ "Δημοκρατία" τους... 
Ἐν κατακλείδι
πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε
ὅτι δέν μᾶς κυβερνᾶνε οὔτε Ἕλληνες,
οὔτε πολιτικοί τῆς Ἑλλάδος,
ἀλλά οἱ Βρυξέλλες, ἡ Ε.Ε., ὁ Ο.Η.Ε.,
ὁ Π.Ο.Υ., τό ΝΑΤΟ
κι ὅ,τι ἄλλο πού δέν εἶναι ὀρθόδοξο κι ἑλληνικό!
ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ 
 
 

Με την “πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες” (Digital Services Act), οι Βρυξέλλες αναλαμβάνουν τον έλεγχο των κοινωνικών δικτύων. Στο μέλλον, θα προβλέπεται η καταστολή των φερόμενων ως “προβληματικών” αναρτήσεων.

(ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Στό σημεῖο αὐτό, νά σᾶς ὑπενθυμίσουμε τί ἐστί Βρυξέλλες κι ἀπό ποιό μηχάνημα-θηρίο θά ἐλέγχουν ἠλεκτρονικά τά πάντα, ὅταν ἤδη τά γράφαμε ἀπό τό 2014 καί τά γνωρίζαμε ἀπό πολύ παλαιότερα, ἐδῶ:

Ο ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΒEAST (=ΘΗΡΙΟ)!

Ἐπίσης δεῖτε καί αὐτό:

Πέντε νέοι υπερυπολογιστές νέας γενιάς θα εγκατασταθούν στην Ευρώπη, εκ των οποίων ο ένας στην Ελλάδα!

Την Παρασκευή, 25 Αυγούστου, τίθεται σε ισχύ η λεγόμενη “Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες” (DSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισήμως, ο νόμος αποσκοπεί στην “…καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο“. Ωστόσο, οι επικριτές φοβούνται τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και μια πόρτα για περαιτέρω αυθαίρετη λογοκρισία στο διαδίκτυο.

Το καταγγέλoυν Αν. Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Επιστημονικές Ενώσεις. ΤΟ ΑΙΜΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΙΜΑ! ΘΑ ΜΑΤΩΣΟΥΜΕ! ΒΙΝΤΕΟ

Νόμιμη και η ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ 

με το ΝΟΜΟ 4958/2022 

στην ιατρικά υποβοηθούμενη 

ανθρώπινη αναπαραγωγή. 

Το καταγγέλoυν Αν. Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής, 

Δικηγορικοί Σύλλογοι, 

Επιστημονικές Ενώσεις. 

ΤΟ ΑΙΜΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΙΜΑ! 

ΘΑ ΜΑΤΩΣΟΥΜΕ! 

ΒΙΝΤΕΟ

 

 Νομιμοποιήσαμε τήν πορνεία,
τήν μοιχεία,
τήν ὁμοφυλοφιλία,
τόν φόνο (ἐκτρώσεις),
τήν εὐθανασία 
(σέ πολλά μέρη τοῦ κόσμου, 
καθ' ὁδόν καί ἡ σειρά μας),
τήν ὑποβοηθούμενη κύηση 
ἀπό ξένο πρόσωπο πρός τόν γάμο,
τώρα καί τήν αἰμομιξία!
Βέβαια οἱ τράπεζες σπερμάτων πού ἐπί χρόνια
μοιράζουν ἀπό δῶ κι ἀπό κεῖ σπέρματα καί ὠάρια,
δέν ἦταν, οὔτε εἶναι σέ θέση νά ἀποκλείσουν
τίς πιθανές αἱμομιξίες
πού προέκυψαν, προκύπτουν καί θά προκύπτουν παγκοσμίως, 
λόγῳ τῆς ἀνωνυμίας τῶν  δοτῶν
μέ τίς πολλαπλές "δωρεές" (πωλήσεις) 
τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ τους,
ἀπό πιθανά ἀδέλφια, ξαφέλφια κι ἀνίψια
πού σχετίστηκαν ἤ παντρεύθηκαν
χωρίς νά γνωρίζουν ποιοί εἶναι καί μέ ποιούς εἶναι!...
Οὔτε οἱ ἐπιστήμονες καί οἱ νομοθέτες
σκέφθηκαν ποτέ 
τίς τραγικές ἠθικές προεκτάσεις
 κι ἐπιπτώσεις
τῶν πράξεών τους!
Τώρα, ὅμως, αὐτό θά γίνεται ἐν Ἑλλάδι
ΕΚΟΥΣΙΩΣ κι ἀπροκάλυπτα!   
Μετά νά μήν ἀποροῦμε γιά τίς φωτιές πού μᾶς καῖνε
κι ἀπό ἄλλα δεινά πού θά πέσουν στήν κεφαλή μας...
λόγῳ τῆς ἀποστασίας μας ἀπό τούς Νόμους τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά καί καί ἀπό τούς ἠθικούς νόμους 
τῆς ἀνθρωπίνης συνειδήσεως
πού κι αὐτά ὁ Θεός ἔγραψε ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν!
Ἔχουμε ξεπεράσει τήν ἐποχή
ὅπου κατά τόν Ἅγιο Παΐσιο
ἡ ἁμαρτία θά γίνει μόδα.
Εἴμαστε στήν ἐποχή πού διάφορες ἀμαρτίες
καί μάλιστα βαρύτατες
γίνονται Νόμος!
...

Νόμιμη και η ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ με το ΝΟΜΟ 4958/2022 στην ιατρικά υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή. Το καταγγέλουν Αν. Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Επιστημονικές Ενώσεις. ΤΟ ΑΙΜΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΙΜΑ!! ΘΑ ΜΑΤΩΣΟΥΜΕ!

Παναγιώτης Νικολόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες πατήρ Ἐλπίδιος Βίντεο

 Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες

πατήρ Ἐλπίδιος

Βίντεο


Πατέρας Ελπίδιος: "Για την Ευρώπη περνούν μπροστά μου εικόνες ερειπίων. Για  την Ελλάδα περνούν μπροστά μου εικόνες πείνας και εξαθλίωσης" - ΗΧΗΤΙΚΟ  Focus FM - Focus FM 103.6

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες Γέρων Σάββας Ἀχιλλέως Βίντεο

 Γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες

Γέρων Σάββας Ἀχιλλέως

Βίντεο

 

Νέες Ταυτότητες | Ο Πατήρ Σάββας Αχιλλέως αποκαλύπτει την Αλήθεια Χρόνια  Πριν ! - YouTube

μακαριστός Γέρων
καταδεικνύει ξεκαθάρα
τό πῶς οἱ νέες τσιπαρισμένες ἠλεκτρονικές ταυτότητες
ἀποτελοῦν τό τελευταῖο σκαλοπάτι
πρίν τό ὁριστικό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου!
Συμφωνεῖ ἀπόλυτα μέ ὅλους τούς Ἁγίους
καί τούς καταξιωμένους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας
πού τοποθετήθηκαν ἀνοιχτά γιά αὐτό τό θέμα
καί ἰδιαίτερα μέ τόν Ἅγιο Παΐσιο
πού χαρακτήριζε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες
ὡς τήν "εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος"!
 
 
Ἀκολουθεῖ βίντεο:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)