Σελίδες

TRANSLATOR

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ: Πῶς νά νικᾶμε τή θλίψη καί τήν πλήξη; "ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ" Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ:
 Πῶς νά νικᾶμε τή θλίψη καί τήν πλήξη;
"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος


http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg 

http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2013/03/%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7.jpg
 Γράφετε πώς ἡ θλίψη καί ἡ πλήξη σᾶς βασανίζουν. Ὡστόσο, προβλήματα ἐσωτερικά δέν ἔχετε, μόνο ἐξωτερικά. Ἐπομένως ἡ ἀθυμία καί ἡ ταραχή σας προκαλοῦνται ἀπό τόν ἐχθρό, πού μηχανεύεται κάθε τρόπο γιά νά διώξει τήν εἰρήνη ἀπό τίς ἀνθρώπινες καρδιές. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΕΒΑΣΘΗΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ! Ὁ ἐνδυματολογικός κώδικας τοῦ Θεοῦ! β΄μέρος Χρῆστος Κων. Λιβανός


ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΕΒΑΣΘΗΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ!
Ὁ ἐνδυματολογικός κώδικας τοῦ Θεοῦ!
β΄μέρος
Χρῆστος Κων. Λιβανός
http://02varvara.files.wordpress.com/2009/12/russian-woman-with-child.jpg

Τό α' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Τό ἄσεμνο εἰσέβαλε καί στούς Ναούς!)
Τό β' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Ὁ ἐνδυματολογικός κώδικας τοῦ Θεοῦ!)
Τό γ' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Μέ τόν Χριστό ἤ μέ τόν Διάβολο;) 
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3599.html
Τό δ΄ μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Γιατί οἱ κληρικοί σιωποῦν;) 
Τό ε' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Ἐλᾶτε ὅπως εἶστε!)
Τό στ' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Τί δέον γενέσθαι;)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_7069.html
Τό ζ' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Τό Κοινοβούλιο ἱερώτερο τῶν Ναῶν;)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3056.html 
Τό η΄ μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Συμπεράσματα-προτάσεις)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_6317.html
Διαβάστε καί σχετικό μας ἄρθρο ἐδῶ: 
ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΔΑ UNISEX ( ἕνα παγκοσμιοποιημένο φύλο )! 
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/unisex.html
     

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikVKN9iwXR8YgRRgmU9OSdANaQBtIUxP0qbFKAuf-wivgceHXoo73eVgOMwaTgBPF2FfF8anp6rF79haAgECyeafYiCQilT3YgGveZHi21bGlKbCxlb60lFGV7bTA58cHPvM2_Niv6QDpx/s1600/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1+%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B1.jpg
Ἡ ἐνδυμασία πολλῶν Ἑλληνίδων πού προσέρχονται σήμερα στούς Ἱ. Ναούς, ὄχι μόνο δέν συνάδει μέ τήν χριστιανική τους ἰδιότητα, ἀλλ' ἀποτελεῖ καί βδέλυγμα στά μάτια τοῦ Θεοῦ. Δέν τό λέγομε ἐμεῖς αὐτό, τό λέγει ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἡ αἰσχρή μόδα καθιέρωσε τίς τελευταῖες δεκαετίες τό ἀνδρικό παντελόνι καί ὡς γυναικεῖο ἔνδυμα σέ τέτοιο μάλιστα σημεῖο, ὥστε οἱ περισσότερες γυναῖκες νά φοροῦν πλέον παντελόνια ἀντί φουστάνια. Ἡ κοινωνία μας τό δέχθηκε. Δέν τό δέχεται ὅμως ὁ Θεός. Ἡ κοινωνία μας δέχεται σιγά-σιγά ὡς φυσιολογικό τρόπο σεξουαλικῆς ζωῆς καί τήν ὁμοφυλοφιλία! Ἡ κοινωνία μας δέχεται πλέον καί τούς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων, δίνοντάς τους μάλιστα τό δικαίωμα νά υἱοθετοῦν καί παιδιά!

Ἀκτημοσύνη ( ἀφορᾶ καί λαϊκούς καί προπάντων μοναχούς πού ἔδωσαν ὅρκο ἀκτημοσύνης καί ἀφιλαργυρίας ) Γεροντος Σωφρόνιου


Ἀκτημοσύνη 
( ἀφορᾶ καί λαϊκούς 
καί προπάντων μοναχούς πού ἔδωσαν ὅρκο ἀκτημοσύνης 
καί ἀφιλαργυρίας )
Γεροντος Σωφρόνιου

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/06/gerondas_scebffronios_.jpg

Η πείρα δεικνύει σαφώς εις πάντα άνθρωπον ότι δια να φθάση εις τον καθαράν προσευχήν, είναι ανάγκη να ελευθερώση τον νουν αυτού εκ των εικόνων της ύλης, αίτινες βαρύνουν αυτόν.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj8PCkO0AdtTf03g7EHb6_Grg99pRIjzgx8vbFOUXW1CiJbp3le3ubOF_YGi2ZNPIr09JQ1taItNrC2eC_ZTmiusBf73g9L4DCvaP9ADcKWtbkKIE2kpiruThBIE4r27_uaNI_lJe8ez-h/s640/IMG_3855.jpgΕν τη μοναχική υποσχέσει της ακτημοσύνης η έμφασις δίδεται εις την πάλην προς το πάθος της «φιλοκτημοσύνης» ή της «φιλαργυρίας». Δι’ αυτής ο μοναχός δεν υπόσχεται τόσον να ζήση «εν πτωχεία» (ως υπόσχονται οι δυτικοί), όσον να ελευθερώση το πνεύμα αυτού από της επιθυμίας του «κατέχειν» μέχρι τοιούτου βαθμού ώστε ο αληθής θεράπων της ακτημοσύνης παύει να φείδηται και του ιδίου αυτού σώματος. Μόνον υπό τας συνθήκας αυτάς είναι όντως δυνατή η γνησία βασιλική ζωή του πνεύματος.
Η συνετή άσκησις συνίσταται εις το να περιορίσωμεν εαυτούς εις εκείνο το αναγκαίον ελάχιστον των πραγμάτων και της ύλης, άνευ του οποίου η ζωή θα καθίστατο πλέον αδύνατος. Αλλά το μέτρον των δυνατοτήτων εκάστου είναι διάφορον.

Νά εἴμαστε ἀφιλάργυροι, τόσο οἱ λαϊκοί, προπάντων δε οἱ μοναχοί! ( τό μήνυμα τῆς ἠμέρας )ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Νά εἴμαστε ἀφιλάργυροι,
τόσο οἱ λαϊκοί, προπάντων δε οἱ μοναχοί!
Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς  

 http://paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/agios_diadoxos_episkopos_fotikis_536.jpg
  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ καὶ ὁρισμὸς τῆς ἀφιλαργυρίας εἶναι:
τὸ νὰ θέλει κάποιος νὰ μὴν ἔχει, 
μὲ τὴν ἴδια ἔνταση ποὺ ὁ ἄλλος θέλει νὰ ἔχει.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDdH1NgbSpcShnSb9RpUStBO11iuWI-wixg3nwB5kJ2Im7uzCYoSgjWqBteC6nBbKA4V31Gc4k9Rp8ZT7tQm2WcjLey9BHiL5yyoV8rMwuKy39BRFylnFV04dNyyvstHuQtjDCswWuo3qU/s400/5597_b.jpg
Ἡ περιουσία τοῦ μοναχοῦ, πρέπει νά εἶναι ἡ τελεία ἀγάπη κι ἀφοσίωσή του πρός τόν Θεό!

Νά μήν εἴμαστε ἀφελεῖς, ἡ ἀσφάλεια τοῦ διαδικτυακοῦ κόσμου καί τῶν ἠλεκτρονικῶν τσίπ εἶναι ἐπίπλαστη! Μία μικρή ἀνάλυση ἐπί τοῦ δίπτυχου θέματος.
Νά μήν εἴμαστε ἀφελεῖς,
ἡ ἀσφάλεια τοῦ διαδικτυακοῦ κόσμου
 καί τῶν ἠλεκτρονικῶν τσίπ
 εἶναι ἐπίπλαστη!
Μία μικρή ἀνάλυση ἐπί τοῦ δίπτυχου θέματος.
 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3D2nFxrgoB9OeIpyrFSY0qP-u0oYa_BqHAfBacUB8TNgUJcXWWzuiV254mybn5jU2G4sBvf3iwGHgeXIFsQkJxGTdL_Om2ur8S40kH0uOE5oB3mpNLY7rwBc1AGfAagL6_yHUH00gSO3R/s1600/666_mark_of_the_beast.jpg

 Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Μήπως τώρα τελευταῖα ἔχουμε ἀποπροσανατολιστεῖ ἀπό τήν κατάσταση στή χώρα μας, ἀπό τήν ὁποία προβάλλεται κατά κόρον ἡ οἰκονομική της κατολίσθηση; Μήπως ἔχουμε "χαλαρώσει" μέ αὐτή τήν κρίση πού ἀφοῦ πρῶτα "κατασκευάστηκε", στήν πορεία "σερβίρεται" ἀδιαλλείπτως ἀπό τά Μ.Μ.Ε. ὡς μερίδα τοῦ λέοντος στίς καθημερινές εἰδήσεις; Μήπως μέ αὐτήν τήν μονομερῆ πλύση ἐγκεφάλου πού ἑστιάζει σέ ἕνα πρόβλημα, προσπερνᾶται ἀδιάφορα ἡ πνευματική κυρίως, ἀλλά καί ἡ κοινωνική, ἐθνική καί παγκόσμια κρίση,  οἱ ὁποῖες ὅλες μαζί ὁδηγοῦν ὁλοταχῶς σέ πανεθνική καί παγκόσμια δικτατορία - ἔλεγχο; Μήπως χρησιμοποιεῖται αὐτός ὁ μονοδιάστατος πανικός, γιά νά μᾶς βγάλουν τάχατες ἀπό τήν δίνη στήν ὁποία πρῶτα μᾶς ἔριξαν... καί νά μᾶς βάλουν σέ ἄλλη χειρότερη καί μή ἀναστρέψιμη;...  Στούς ἔσχατους καιρούς πού ζοῦμε, ἤδη πλαγίῳ τρόπῳ μᾶς ἔχουν ἐπιβάλλει ὡς γνωστόν τίς διάφορες ἠλεκτρονικές κάρτες, ἐνῶ πυρετωδῶς προετοιμάζουν τήν ὑποχρεωτική γιά ὅλους ἠλεκτρονική ταυτότητα! Τό ἔχουμε ξεχάσει αὐτό τό τελευταῖο διάστημα ψάχνοντας ὅλοι ἐργασία καί χρήματα, ἀλλά οἱ μηχανισμοί προετοιμασίας δέν τό ἔχουν ξεχάσει, γιατί πάντα ἀπώτερος σκοπός τους εἶναι:
  1. ἡ αἰχμαλωσία τῆς ἀνθρωπότητας ( μέ τό ἠλεκτρονικό φακέλλωμα καί τούς σκληρούς-δυσβάσταχτους ἀπάνθρωπους νόμους ) ἀρχικά καί 
  2. τό χάραγμα στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο ἀμέσως μετά!
  
Τώρα μᾶς λένε πώς:

Ο Μαραθώνιος της ζωής και ο Χριστός [ΒΙΝΤΕΟ-2014] Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης


Ο Μαραθώνιος της ζωής και ο Χριστός [ΒΙΝΤΕΟ-2014] 
Πρωτοπρ. Νικόλαος ΜανώληςΠηγή:  http://katanixis.blogspot.gr/

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)