Σελίδες

TRANSLATOR

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ (Φιλοκαλικές σελίδες 4) Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιου (Ἡγουμένου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ Θεσσαλονίκης) "Ἄκαρπα καί ἁμαρτωλά δάκρυα" (6ο)

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ (Φιλοκαλικές σελίδες 4)
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου
Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιου
(Ἡγουμένου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου
 Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ Θεσσαλονίκης)
"Ἄκαρπα καί ἁμαρτωλά δάκρυα" (6ο)

 
Αποτέλεσμα εικόνας για flower tear

Διαβάστε ὅλα τά ἀποσπάσματα ἐδῶ:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR2n9q5M24sfetNej96-bwGDljybRU2REyumWCTE4wlvcdKZXokUwQkN587tN9OcexG0kQpt0jEjy7KMrFE3jDxdAN8E1Z88ozL7w9xV3qZRUv8GuSo-9vLKOnlVFt0rCxznon20kJY5su/s400/1.jpg
Ὑπάρχουν τά ἅγια δάκρυα τῆς μετανοίας, τῆς κατανύξεως, τῆς ἀγάπης καί τοῦ θείου ἐλεόυς, πού φέρνουν καρπό πνευματικό καί χαριτώνουν τόν ἄνθρωπο. Ἀλλά ὑπάρχουν καί τά ἄκαρπα καί ἁμαρτωλά δάκρυα.
Πρίν νά ἀποκτήση ἡ ψυχή αἴσθησι τῆς μετανοίας καί τῆς ἀναστάσεως ἀπό τήν ἀποδημία της "εἰς τήν μακρυνήν χώραν" καί τῆς ἐπιστροφῆς πρός τόν Πατέρα, τά δάκρυα εἶναι χωρίς καρπό. Ὅταν, ὅμως, ἀρχίζει ἠ ψυχή νά βλέπη τά πταίσματά της, ὅπως τήν ἄμμο τῆς θαλάσσης, τότε αὐτό εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ φωτισμοῦ καί τό σημάδι τῆς ὑγείας της. Διότι ἐκεῖνα πού γίνονται πρωτύτερα-σημειώνει ὀ ἅγιος Νικήτας (Φιλοκαλία τ. Γ' 129, 29) "δῆθεν δάκρυα καί θεῖα νοήματα καί κατάνυξις, εἶναι ἐμπαιγμός καί ἀπάτη τῶν δαιμόνων καί μάλιστα σ' ἐκείνους τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν ἀνάμεσα στόν κόσμο ἤ σέ περισπασμό, ἀκόμα καί σέ πολύ μικρό".


ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΛΣΤ΄ Ἡ ἐντός τῆς καρδίας κυκλική προσευχή δέν φοβεῖται πλάνην ποτέ.

 ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΛΣΤ΄
Ἡ ἐντός τῆς καρδίας κυκλική προσευχή
δέν φοβεῖται πλάνην ποτέ.

http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47


 
Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ ,
 Ἡ ἐντός τῆς καρδίας κυκλική προσευχή δέν φοβεῖται πλάνην ποτέ. (ΛΣΤ΄).
http://iliaxtida.files.wordpress.com/2011/08/image46.png?w=407&h=311
..Διότι ἐκεῖνος πού θά πιασθῇ εἰς τήν πλάνην, ἐπειδή, ἐάν ὑπακούσῃ εἰς ἄλλον, εἶναι κίνδυνος νά ἀπαλλαγῇ ἀπ' αὐτήν, νά τόν χάσῃ ὁ πονηρός· δι' αὐτό τόν συμβουλεύει, τόν καταπείθει νά μήν πιστεύῃ πλέον ἄλλον κανένα, νά μή ὑπακούῃ εἰς ἄλλον ποτέ, ἀλλά στό ἑξῆς νά δέχεται μόνον τούς ἰδίους του λογισμούς, νά πιστεύῃ εἰς μόνην τήν ἰδικήν του διάκρισιν.

Εἰς αὐτό τό ἀταπείνωντον φρόνημα ἐμφωλεύει ὁ πολύς ἐκεῖνος ἐγωϊσμός, ἡ ἑωσφορική ὑπερηφάνεια τῶν αἱρετικῶν, ὅλων τῶν πλανεμένων πού δέν θέλουν νά ἐπιστρέψουν.

Προσευχή τῶν τελευταίων Ὁσίων Γερόντων τῆς περιώνυμης Μοναχικῆς Σκήτης Ὄπτινα Ρωσίας


Προσευχή
τῶν τελευταίων Ὁσίων Γερόντων
τῆς περιώνυμης Μοναχικῆς Σκήτης Ὄπτινα Ρωσίας

 http://agiotokos-kappadokia.gr/wp-content/uploads/2013/11/filokalia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbZ4JT8xHPa0KeqztOk-CvU3zcOp8RJjxHwk1vhygm8Z9cdfxkZlPLmZ2LMBLnhuIxmUPLFrqv1Ht1CpGLDEjJ3AXKDyMkCgPmB7Rn6_jr4qq2Zl1RnnMXCaBLYSrSegRNVKfIxuEBLKI/s300/%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2591%25CE%2593%25CE%2599%25CE%2591+%25CE%25A3%25CE%259A%25CE%2599%25CE%25A4%25CE%25A3%25CE%259F+.png

Ἡ ἀγάπη ὁμολογεῖ τόν Τριαδικό Θεό! (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ ἀγάπη ὁμολογεῖ τόν Τριαδικό Θεό!
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

 http://comorinemuritoare.ro/bLOGOS/wp-content/uploads/2013/11/ioan-gura-de-aur.jpg
ἀγάπη ὁμολογεῖ τόν Πατέρα,
προσκυνεῖ τόν Υἱό 
καί δοξολογεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Ἡ ἀγάπη δέν διαιρεῖ τήν ὁμοφωνία τῆς Τριάδος.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhghHc889xEx3KcZthlbr837TiKWNLKIAXG75AN3QxQwnfrQbE7ykkZaTE1MO_mGgpXSmq9GPp-tp7_3XBQIW03yzZ37tbwbFXDRiWwhkF8pufCL8-vKWteb1K_o4cuqhvV9xXfD38eolX1/s1600/peristeria.jpg

Ομοφυλόφιλος «καλλιτέχνης» μετέτρεψε το σύμβολο του Χριστιανισμού σε σύμβολο το σεξ..

Ομοφυλόφιλος «καλλιτέχνης» 
μετέτρεψε το σύμβολο του Χριστιανισμού σε σύμβολο το σεξ..
  Κοντά στίς μεγάλες ἑορτές,
πάντα ἀφηνιάζουν τά δαιμόνια χειρότερα!
Παρεμπιπτόντως...ποῦ εἶναι ἡ ἐφαρμογή 
τῶν περιβόητων "ἀντιρατσιστικῶν" νόμων ἐν προκειμένῳ;...
Μᾶλλον κάνουν "επιλεκτικές διακοπές"...


Υποτίθεται ότι αυτός φωνάζει και ωρύεται για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, αλλά με την πρώτη ευκαιρία καταπατά τα δικαιώματα της πίστης των χριστιανών και δείχνει απίστευτη ασέβεια προς την θρησκεία..εκατομμυρίων ανθρώπων.
«Πήρε ένα σύμβολο του Χριστιανισμού και το έκανε σύμβολο το σεξ. Όλο αυτό είναι ένα αμαρτωλό τέχνασμα» -Έξαλλοι οι χρήστες στο twitter τον χαρακτηρίζουν αμαρτωλό και τρελό...

ΕΦΙΑΛΤΗΣ!!! ΝΟΜΙΜΗ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΟΝΙΚΗ ΕΝΕΣΗ… ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΛΟΙ…!!!


ΕΦΙΑΛΤΗΣ!!!
ΝΟΜΙΜΗ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΟΝΙΚΗ ΕΝΕΣΗ… ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΛΟΙ…!!!

http://www.boro.gr/contentfiles_2015/photos/playroom-gia-to-paidi/logotherapeia.jpghttp://www.ereportaz.gr/wp-content/uploads/090614093856_6904.jpg
 
Το Βέλγιο νομιμοποίησε το δικαίωμα στην ευθανασία για τους ενήλικους το 2002. Πρόσφατα, η Γερουσία της χώρας υπερψήφισε το νομοσχέδιο για το δικαίωμα «στην ευθανασία των παιδιών-ασθενών που βρίσκονται σε τελικό στάδιο, και υποφέρουν από αφόρητους φυσικούς πόνους». Η Βελγική κοινωνία, πολύ λογικά, είναι βαθύτατα διχασμένη καθώς οι υποστηρικτές θεωρούν ότι αποτελεί μία λογική κίνηση, ενώ όσοι δικαιολογημένα αντιδρούν υποστηρίζουν ότι αποτελεί μία παρανοϊκή απόφαση.

Τί σημαίνει πρακτικῶς "ταπείνωση"; (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ)


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Τί σημαίνει πρακτικῶς "ταπείνωση";
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGbMdRPP4iIV7ihuMFTJJ8jgcE6BGCAy2hYA6CSZso-ABdwzwhyXPOR329oXvgQi8lVVW-5YDgwu09QwaTco0hsw7g_ARq4BhixHPy1yxJ_tSQMr-O8ZxhqGeSbJLurOpkW4mXh1L9tnZ6/s640/%CE%B3%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1.jpg
Ὁ ταπεινός δέν πέφτει γιατί εἶναι ἤδη γονατιστός,
οὔτε σπάει-διαλύεται, διότι εἶναι ἤδη συντετριμμένος.
Τά ὄμορφα ἄνθη δέν φυτρώνουν στόν οὐρανό, ἀλλά στή γῆ·
τό ἴδιο καί τό ἄνθος τῆς ταπεινοφροσύνης
δέν φυτρώνει στό ὑψηλό φρόνημα, ἀλλά στό χοϊκό!


Ποῦ εἶναι ἡ ταπείνωσις, ὅταν βλέπῃς καί λέγῃς ὅτι ὄλοι σέ πταίουν καί μόνον ἐσύ εἶσαι καλή;

Ταπείνωσις εἶναι νά σφάλλῃ ὁ ἄλλος καί, πρίν νά προλάβῃ αὐτός νά ζητήσῃ συγχώρησιν, ἡμεῖς νά τοῦ βάνωμεν μετάνοιαν λέγοντες: 
-Συγχώρησον, ἀδελφέ μου, εὐλόγησον!

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ (Φιλοκαλικές σελίδες 4) Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιου (Ἡγουμένου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ Θεσσαλονίκης) "Ἡ ἐγκυμοσύνη καί ὁ τοκετός τῆς ψυχῆς" (5ο)

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ (Φιλοκαλικές σελίδες 4)
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου
Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιου
(Ἡγουμένου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου
 Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ Θεσσαλονίκης)
"Ἡ ἐγκυμοσύνη καί ὁ τοκετός τῆς ψυχῆς" (5ο)

http://static.pblogs.gr//88971-flowers_258.gifhttp://static.pblogs.gr//88971-flowers_258.gif 


Διαβάστε ὅλα τά ἀποσπάσματα ἐδῶ:

http://static.pblogs.gr/f/487740-St-Sophia-Greek.jpg
Στήν πέμπτη ὠδή, τήν λεγομένη προσευχή τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, ὑπάρχουν οἱ ἑπόμενοι ἀξιοσημείωτοι στίχοι:
"Καί ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν καί ἐπί τῇ ὠδίνι αὐτῆς ἐκέκραγεν, οὔτως ἐγννήθημεν τῷ ἀγαπητῷ σου. Διά τόν φόβον σου, Κύριε, ἐν γαστρί ἐλάβομεν, καί ὠδινήσαμεν, καί ἐτέκομεν πνεῦμα σωτηρίας, Ὅ ἐποιήσαμεν ἐπί τῆς γῆς".
Ἡ ψυχή γεννᾶ, ὅπως γεννᾶ καί τό σῶμα. Τί γεννᾶ ἡ ψυχή; Πνεῦμα εἶναι καί πνεῦμα σωτηρίας τίκτει. Ὅπως ἡ σάρκα τίκτει σάρκα. "Τό γεγννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμα ἐστίν καί τό γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκός σάρξ ἐστιν" (Ἰωάν. ε΄ 6).

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)