Σελίδες

TRANSLATOR

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023

Γιατί δέν θά μποροῦν νά μετανοήσουν ὅσοι πάρουν τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου; Update Τετάρτη 11-10-23 19:-00

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ:

Γιατί δέν θά μποροῦν νά μετανοήσουν

ὅσοι πάρουν

 τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου; 


Update Τετάρτη 11-10-23

19:-00


https://kaiomenivatos.blogspot.com/

Γράφει ὁ Ἅγιος Παΐσιος
διά χειρός του
στά "Σημεῖα τῶν Καιρῶν":
"Κι ἐνῶ βλέπουμε τόν Ἀπ. Πέτρο 
πού ἐξωτερικά ἀρνήθηκε τόν Χριστό καί ἦτο ἄρνησις,
αὐτοί ἀρνοῦνται τό Ἅγιο Σφράγισμα τοῦ Χριστοῦ 
πού τούς δόθηκε στό Ἅγιο Βάπτισμα 
"Σφραγίς Δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου", 
μέ τό νά δέχονται τήν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου, 
λένε καί ὅτι ἔχουν μέσα τους Χριστό!".

Μυστηριακό εἶναι τό θέμα 
πού κάποιοι στηλιτεύουν ὡς "τεχνικό".
Καί ἄν θέλετε εἶναι καί τεχνικό, 
διότι ὅποιος πάρει τό χάραγμα 
θά δεχθεῖ μέ τεχνικό τρόπο 
μία τεχνολογία πού θά χρησιμοποιηθεῖ 
γιά νά βάλει ἀνεξίτηλα μέσα στό σῶμα του 
τό ὄνομα (ἀριθμό) τοῦ Ἁντιχρίστου!
Βάζεις τήν μία σφραγίδα (μέ τήν θέλησή σου φυσικά)
καί ἀπενεργοποιεῖς, ἀρνεῖσαι τήν ἄλλη!
Ὁ Ἅγιος τό λέει,
 ὄχι ἐμεῖς ἤ μᾶλλον καί ἐμεῖς γιατί τό δεχόμαστε.

Τά ὑπόλοιπα εἶναι δικές μας ἀμπελοφιλοσοφίες. 
Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι χάνεις τήν ψυχή σου 
μέ τήν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου. 
Τέλος.
 Ἐπιπλέον,
 
https://kaiomenivatos.blogspot.com/

 


Τό τελικό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου μέ λέηζερ μᾶς τό πιστοποιοῦν τόσο ὁ Ἅγιος Παΐσιος καί μάλιστα σέ χειρόγραφό του ὥστε νά μήν ἐπιδέχεται ἀμφιβολιῶν-ἐξάλλου ποῦ γνώριζε ἀπό τόσο παλιά ὁ Ἅγιος τήν τεχνολογία λέηζερ στό σῶμα καί μάλιστα στήν Ἑλλάδα!- ἀλλά κι ἄλλοι σύγχρονοι Γέροντες, ὅπως ὁ Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης διά στόματός του! 
 
Μάλιστα ὁ Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης ἦταν ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου καί κοιμήθηκαν τήν ἴδια ἡμέρα! Αὐτό τό ἀναφέρουμε γιά ὅσους κηρύττουν δημόσια αὐθαιρέτως πώς ὁ Ἅγιος Πορφύριος δέν ἀσπαζόταν τά περί σφραγίσματος, ἐνῶ ὁ Ἅγιος δέν μιλοῦσε γι' αὐτό τό ζήτημα ἀπό διάκριση σέ ὅσους ἦταν ψυχικά ἀδύναμοι μέχρι νά ἀντέξουν τά δύσκολα μελλούμενα, προτρέποντάς τους νά ἀσχολοῦνται μόνο μέ τόν Χριστό κι ἔτσι νά δυναμώσουν.  
Ἐπίσης, ὅταν ἔλεγε νά κάνουμε ὑπακοή στήν Ἐκκλησία, φυσικά δέν ἐννοῦσε τήν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας... ἡ ὁποία ὅπως ἀποδέχεται τώρα ὅ,τι λέγει ἡ Πολιτεία γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη-ἠλεκτρονική ταυτότητα καί προχάραγμα, ἔτσι αὔριο μεθαύριο μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ καί τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου!...
Βλέπε τά ἀποδεικτικά γραφόμενα καί λεγόμενα ἑκάστου (Ἁγίου Παϊσίου καί Γέροντα Ἀμβρόσιου Λάζαρη) ἐδῶ:

Πρός ρασοφόρο πού κήρυξε πώς ὅσοι πάρουν τό σφράγισμα μποροῦν νά μετανοήσουν! Μέρος 3ον

 

Πρός ρασοφόρο πού κήρυξε

 πώς ὅσοι πάρουν τό σφράγισμα 

μποροῦν νά μετανοήσουν!

Μέρος 3ονhttps://kaiomenivatos.blogspot.com/


 
Γράφει:
Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.com/
 
 
Σέ συνέχεια τῶν ἄρθρων μας

Πρός ρασοφόρο πού κήρυξε πώς ὅσοι πάρουν τό σφράγισμα μποροῦν νά μετανοήσουν!

 

Πρός ρασοφόρο πού κήρυξε πώς ὅσοι πάρουν τό σφράγισμα μποροῦν νά μετανοήσουν! Μέρος 2ον

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ: Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: «Οἱ δεχθέντες τό «σφράγισμα» τοῦ Ἀντιχρίστου γιατί δέν θά μποροῦν νά μετανοήσουν;»

 

κρίνουμε γιά μία ἀκόμη φορά ἀπαραίτητο νά παραθέσουμε κι ἄλλα χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς πού πιστοποιοῦν πώς αὐτοί πού θά λάβουν τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, ὄχι μόνο ΔΕΝ θά μετανοήσουν (βλέπε πρῶτο ἄρθρο), ὄχι μόνο θά βλασφημήσουν τόν Θεό (βλέπε Μέρος 2ον), ἀλλά ἐπιπλέον θά ἐξολοθρευθοῦν ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό!
 
Παραθέτουμε τά ἐπιπλέον χωρία ἐκ τῆς Ἀποκαλύψεως, προσέξτε ἰδιαιτέρως αὐτά πού ἔχουμε ἐπισημάνει μέ ἐπιπλέον χρῶμα·
 

ΘΑ ΣΕ "ΤΣΙΠΑΡΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ( ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ ΣΤΟ W.E.F.- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 2023)! Βίντεο

 

ΘΑ ΣΕ "ΤΣΙΠΑΡΟΥΝ" 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ 

( ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ 

ΣΤΟ W.E.F.-

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 2023)! 

Βίντεο

https://kaiomenivatos.blogspot.com/

Όλο και πιο κοντά στο ψηφιακό Ευρώ! «ΒΟΜΒΑ» της Λαγκάρντ! Βίντεο

Όλο και πιο κοντά στο ψηφιακό Ευρώ!

 «ΒΟΜΒΑ» της Λαγκάρντ!

 Βίντεο

 

 

 
Τι δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Νωρίτερα αυτό το έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) έκανε ένα αποφασιστικό, όπως το αποκαλούν, βήμα προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή ενός ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας ( CBDC ) στα 20 κράτη μέλη της Ευρωζώνης. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είχε προηγουμένως περιγράψει σχέδια για το ψηφιακό ευρώ, προσφέροντας στους καταναλωτές την δυνατότητα να συναλλάσσονται με «δημόσιο χρήμα» τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης. 

Σε μια πιο πρόσφατη ενημέρωση, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ παρείχε περαιτέρω πληροφορίες! Συγκεκριμένα, στις 25 Σεπτεμβρίου, η Λαγκάρντ υπερασπίστηκε σθεναρά το σχέδιο CBDC της ΕΚΤ, λέγοντας ότι το νόμισμα «δεν θα είναι εντελώς ανώνυμο όπως συμβαίνει με ένα τραπεζογραμμάτιο».

Όπως σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Αν καταφέρουμε να βεβαιωθούμε ότι, το απόρρητο προστατεύεται, -όχι η ανωνυμία αλλά το απόρρητο προστατεύεται, τότε μπορούμε να απευθυνθούμε σε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που αφθονούν σχετικά με τον Μεγάλο Αδελφό που θα καθορίζει ξαφνικά τι αγοράζετε  όταν το αγοράζετε και, πόσο περιορισμένες (οι αγορές) θα πρέπει να είναι (σ.σ.: ὅπως βλέπετε μᾶς δουλεύει ψιλό γαζί. Καί ἐγκαθιδρύουν Μεγάλο Ἀδελφό καί μάλιστα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ καί ὅτι καί καλά δέν θά μᾶς ἐλέγχει, παρακολουθεῖ καί καθορίζει! Τότε γιατί θέλουν νά γνωρίζουν τά πάντα ἀπό ὅλους μας;!...)».

Δείτε στο βίντεο (πατώντας στον σύνδεσμο) τι δήλωσε και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, κατά το οποίο σχεδιάζουν να φέρουν το ψηφιακό ευρώ:


ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΕΙΔΙΚΟΙ! Βίντεο

ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ 

ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΕΙΔΙΚΟΙ! 

Βίντεο

 

ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΕΙΔΙΚΟΙ - YouTube

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Ἄς προσευχώμαστε κάθε μέρα στό Ἅγιο Πνεῦμα· "Βασιλεῦ Οὐράνιε Παράκλητε..."!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:

Ἄς προσευχώμαστε κάθε μέρα

στό Ἅγιο Πνεῦμα· 

"Βασιλεῦ Οὐράνιε Παράκλητε..."!

 

 Άγ. Ιωάννης Δαμασκηνός | Πεμπτουσία

Μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἀναγνωρίζουμε τόν Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ·
καί μέ τόν Υἱό θεωροῦμε τόν Πατέρα
 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
 
 Glitter Graphics Flowers And Trees White Dove With Red Rose #5GqAwb -  Clipart Suggest
 


Γιά τό διαδίκτυο:
Ἱστόλόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ https://kaiomenivatos.blogspot.com/

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)