Σελίδες

TRANSLATOR

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρώστιας β) Ἡ διόρθωση τοῦ χαρακτῆρα 4ο

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ
Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρώστιας
β) Ἡ διόρθωση τοῦ χαρακτῆρα
4ο


Διαβάστε ὅλα τά κεφάλαια:

Ἀλλά πίστη, ἀγαπητέ μου, ὄχι μόνο μέ λόγια. Πρό πάντων μέ ἔργα. Ἕνα ἀπό τά ἔργα τῆς πίστεως, εἶναι νά προχωρήσεις στή διόρθωση τῶν ἐλαττωμάτων σου. Μήν ἱκανοποιεῖσαι μέ μιά στοιχειώδη κάι ἐπιπόλαιη πίστη. Δέν ἀρκεῖ αὐτό. Δέν σώζεσαι, ἄν κάνεις μόνο ἕνα βιαστικό σταυρό. Ὄχι! Θά σωθεῖς ἄν συμφιλιωθεῖς μέ τόν Θεό. Ἡ συμφιλίωση γίνεται μέ τήν εἰλικρινῆ μετάνοια, μέ τήν ἀναγνώριση τῶν σφαλμάτων σου. Ὅπως ἔχθρα μέ τόν Θεό εἶναι ἠ ἐξακολούθηση μιᾶς ζωῆς, πού ἀπομακρύνεται ἤ εἶναι ἀντίθετη πρός τούς νόμους Του καί τίς ἐντολές Του, ἔτσι φιλία εἶναι ἡ ἐπιστροφή στό δρόμο τῆς ἐνάρετης ζωῆς. Μάλιστα, ἀδελφέ μου! Θά εἶσαι πολύ ἄδικος, ἄν ἀφοῦ τόσο ποθεῖς τήν ὑγεία τοῦ σώματος, ἀμελήσεις νά ἐξυγιάνεις καί τήν ψυχή σου. Καθάρισέ την ἀπό τίς πληγές τῆς ἁμαρτίας, ἀπό τά π΄θη καί τίς ἀδυνμίες της.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙΣ; Μήν ξεχνᾶς τάς ὑποχρώσεις σου Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἡλία Τσακογιάννη 5ο

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙΣ;
Μήν ξεχνᾶς τάς ὑποχρώσεις σου
Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἡλία Τσακογιάννη
5ο 
 

Διαβάστε τό:

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΟΥ
Ἑπομένως, ἀφοῦ τό μυστήριον αὐτό (τῆς ἐξομολογήσεως) μᾶς τό παρέδωκεν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, καί ἐφ' ὅσον ὅλοι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, -ἄλλος πολύ καί ἄλλος ὀλίγον-, εἴμεθα ἁμαρτωλοί καί ἔνοχοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι ἡ ἐξομολόγησις εἶναι ὑποχρεωτική δι' ὅλους.

Ἡ ἁμαρτία διαιρεῖ καί σκορπίζει τούς ἀνθρώπους. Ἡ ἀγάπη τούς ἑνώνει. (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ ἁμαρτία διαιρεῖ καί σκορπίζει τούς ἀνθρώπους.
Ἡ ἀγάπη τούς ἑνώνει.
"Φωνή Κυρίου"

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUHpe4ALdcIQoX3w-G6Ehf2IyCQocMXji0T26CfwP689eXRHruhdmayRSV93INOijmfWrBnzZfzCvcDWnndusB04C_fRWb9x2vVQTi5O8Pv32hF2SkXBUb1mwbxFXJA2F0FgL4D40q6gjz/s1600/%25CE%259C%25CE%2595%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%259D%25CE%259F%25CE%2599%25CE%25913333.jpg
ἁμαρτία διαιρεῖ τούς ἀνθρώπους, τούς δαιμονοποιεῖ,
ἐνῶ ἀντίθετα τό Πανάγιο Πνεῦμα ἑνώνει 
καί ἰσχυροποιεῖ τούς δεσμούς τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.
(2008, σ. 93)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCgDneNe6E1RAl3U_UzYcZ-P9lsNpzw3J6UlpfQMn4o5Qw61s633G8jsoJFutJRDT7QdGQpHLk4xi_hDuS24yv_lMxsRndK21tqi3dPilSzLUP3Ftix3EDwSdw6qhe_M9bDF0dQ3hLJLZp/s1600/%CE%97+%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+A%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82+2.jpg

Τί εἶναι ἕνα Ἀνάθεμα; Ἐπισκόπου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Τί εἶναι ἕνα Ἀνάθεμα; 
  Ἐπισκόπου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου
 Σπανίως τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ὁποῖο τώρα ἐπιτελεῖται, λαμβάνει χώρα ἄνευ ἐπικρίσεων καί ἐπιτιμήσεων ἐκ μέρους κάποιου. Καί ἀνεξαρτήτως ἀπό τό πόσες ὁμιλίες γίνονται ἐξηγώντας ὅτι στό σημεῖο αὐτό ἡ Ἐκκλησία ἐνεργεῖ σοφῶς γιά τή σωτηρία τῶν παιδιῶν της, παρά ταῦτα οἱ δυσαρεστημένοι ἁπλῶς συνεχίζουν νά ἐπαναλαμβάνουν τό στίχο τους. Εἴτε δέν ἀκοῦν τίς ὁμιλίες, εἴτε αὐτές οἱ ὁμιλίες δέν «χτυποῦν κέντρο» ὅσον ἀφορᾷ στίς παρεξηγήσεις τοῦ τελευταίου, ἤ ἴσως ἔχουν διαμορφώσει τή δική τους ἀντίληψη περί τοῦ Συνοδικοῦ αὐτοῦ καί δέν θέλουν νά τήν ἐγκαταλείψουν, ἀνεξαρτήτως ἀπό τό τί τούς λέγεις.Τά ἀναθέματά μας σέ κάποιους ἀνθρώπους φαίνονται ἀπάνθρωπα, σέ ἄλλους περιοριστικά. Τέτοιες κατηγορίες μπορεῖ νά ἰσχύουν σέ ἄλλες περιστάσεις, ἀλλά μέ κανένα τρόπο δέν μποροῦν νά ἐφαρμοσθοῦν στό δικό μας Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας. Θά διευκρινήσω γιά χάρη σας ἐν συντομίᾳ γιατί ἡ Ἐκκλησία ἐνεργεῖ ἔτσι, καί νομίζω ὅτι καί ἐσεῖς οἱ ἴδιοι θά συμφωνήσετε μαζί μου ὅτι ἡ Ἐκκλησία πράττοντας ἔτσι, ἐνεργεῖ μέ σοφό τρόπο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ἀνάθεμα στούς ἐχθρούς τῆς ὀρθῆς Πίστεως τῶν Ἁγίων Πατέρων! Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεσις γιατί ὑποθάλπει κάθε παγκόσμια κακοδοξία!!! Καί ἡ "μεταπατερική θεολογία" εἶναι τό ὄχημα πού τόν κυκλοφορεῖ!!!


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἀνάθεμα στούς ἐχθρούς τῆς ὀρθῆς Πίστεως
τῶν Ἁγίων Πατέρων!
Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεσις 
γιατί ὑποθάλπει κάθε παγκόσμια κακοδοξία!!!
Καί ἡ "μεταπατερική θεολογία" 
εἶναι τό ὄχημα πού τόν κυκλοφορεῖ!!!


https://antichainletter.files.wordpress.com/2012/01/1_1_1.jpg

 «Εἰ τις μή ἀναθεματίζει 
Ἄρειον, Εὐνόμιον, Μακεδόνιον, Ἀπολινάριον, Νεστόριον, Εὐτυχέα, καί Ὠριγένην
μετά τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν συγγραμμάτων,
 καί τούς ἄλλους πάντας αἱρετικούς
 κατακριθέντας καί ἀναθεματισθέντας ὑπό τῆς ἁγίας καθολικῆς καί ἀποστολικής Ἐκκλησίας καί τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων συνόδων,
 καί τούς τά ὅμοια τῶν προειρημένων αἱρετικῶν 
φρονήσαντας ἤ φρονοῦντας
 καί μέχρι τέλους τῇ οἰκείᾳ ἀσεβείᾳ ἐμμείναντας,
ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω…» 

 (Ε΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 553 μ.Χ 
– ΒΛΑΣΙΟΥ ΦΕΙΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄- Σελ. 721 
ΑΘΗΝΑΙ 1992)

ΚΗΡΥΓΜΑ Α΄ Κυρ. Νηστ. – Ὀρθοδοξίας (Ἰω. 1,44-52) ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

ΚΗΡΥΓΜΑ 
Α΄ Κυρ. Νηστ. – Ὀρθοδοξίας (Ἰω. 1,44-52)
ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης 

Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟς ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤ.

«Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Ἔρχου καὶ ἴδε» (᾿Ιωάν. 1,47)

http://www.agonaskritis.gr/wp-content/uploads/2013/03/9473-700x494.jpg
ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ μεγάλη καὶ ἔνδοξος. Δὲν ἑορτάζει ἕνας ἢ δύο ἅ­γιοι, ὅπως τὶς ἄλλες ἡμέρες· ἑορτάζει ὅλη ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας.
Ποιός μπορεῖ νὰ ἐκφωνήσῃ λόγο ἀν­τάξιο τῆς μεγάλης ἑορτῆς; Θὰ ἔπρεπε νὰ βρίσκεται ἐδῶ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἢ τοὺς πατέρας καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησί­ας ἢ τοὺς μάρτυρες ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἐμεῖς λίγες σκέψεις θὰ διατυπώσουμε ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου.

* * *

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)