Σελίδες

TRANSLATOR

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ κάποιων Ιερεων.(Για να προετοιμαζομαστε)

 

 

σκιτσ Τσιομπ. λυκ.κατ. αρν 

 Ἀπό δῶ καί πέρα τό κόσκινο θά ταραχθεῖ κι ἄλλο.
Ἐπειδή ἡ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδας
δέν θέλει νά ἔλθει σέ ρήξη μέ τήν Πολιτεία
καί τό ἀντίχριστο κοσμικό φρόνημά της
κι ἐπειδή ὁ κλῆρος εἶναι μισθωτός, ἀκόμη...,
δυστυχῶς οἱ ἱερεῖς σωπαίνουν σκανδαλωδῶς
σέ καίρια σωτηριολογικά τρέχοντα προβλήματα
καί θέλουν νά κάνει τό ἴδιο καί τό ποίμνιο (οἱ λαϊκοί).
Στήν χειρότερη περίπτωση δέν ὀρθοτομοῦν κιόλας!
Ὁ καθένας ἀπό δῶ καί πέρα θά πράττει κατά συνείδηση
κάνοντας ὑπακοή στόν Χριστό
στά ζητήματα τά δογματικά καί σέ ὅσα 
ὁ κλῆρος σωπαίνει 
ἤ δέν παίρνει σωστή θέση καί στάση.
Τελείωσε ὁ καιρός τῶν διακριτικῶν πνευματικῶν
καί τῶν πολλῶν ἁγιασμένων πατέρων, 
ὅπως κοινῶς διαπιστώνεται.
Ἔχουν ἀπομείνει ἐλάχιστοι κι ὡς ἐκ τούτου,
δέν μποροῦν ὄλοι οἱ λαϊκοί νά καθοδηγοῦνται 
ὅπως θά ἐπιθυμοῦσαν καί ὅπως θά ἦταν τό δέον.
Πρέπει οἱ λαϊκοί νά μελετοῦν περισσότερο Ἁγία Γραφή,
Ἁγίους Πατέρες,
νά ὑπάρχει μεγαλύτερη μετάνοια καί περισσότερη προσευχή,
ὥστε βλέποντας ὁ Θεός τήν ἔμπονη προσπάθεια
λόγῳ πατερικοῦ, 
ὀρθοῦ κατηχητικοῦ καί καθοδηγητικοῦ λιμοῦ,
νά φωτίζει καί νά ἐλεεῖ τήν πνευματική μας ὀρφάνεια
καί νά ἀναπληρώνει 
τά κενά τῶν πνευματικῶν μας πατέρων
καί κυρίως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν,
γιά τούς ὁποίους 
καλοῦνται νά εὔχονται πολύ περισσότερο
οἱ λαϊκοί καί τέκνα (;) τους.
Ὅπως δείχνουν τά ἐσχατολογικά γεγονότα πού ζοῦμε,
ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ
πρέπει πλέον νά συνοδεύεται
κι ἀπό νέα παραβολή τῶν ἀσώτων πατέρων!
Δυστυχῶς...
μέ πόνο καρδιᾶς τό γράφουμε.

 

 
 
Από σκανδαλισμένο ενοριτη...


Αγαπητοί μου ....
Ήρθα σε ρήξη, εχθες με τον Πάτερ της ενοριας μας (σε κεντρικο Ναο)....έλεγε στην συναξη  που ειχαμε, πώς όλοι τώρα έγιναν ειδήμονες και κρίνουν τους γκέι.
Μπλεχτηκα στη συζήτηση για να πω ότι καταλαβαίνω τί εννοεί αλλά δεν κρίνουμε τον άνθρωπο γκέι αλλά το κράτος που το νομιμοποιεί και θέλει να μας το περάσει ως φυσιολογικό.

Ἡ συνταγή τῆς εὐλογίας καί περί τοῦ ἀντίχριστου Πάπα! (Ἀφιερωμένο ἰδιαιτέρως στόν Πατριάρχη καί στούς οἰκουμενιστές)

 
 Ο Γέροντας των Αγράφων - π. Παναγιώτης Τσιώλης (Μέρος Β')
 
 
 
 
-Θεολόγε θέλεις νά ἔχεις καθημερινά πάνω σου δισεκατομμύρια εὐλογίες;
-Καί ποιός δέν θά τό ἤθελε παππούλη!
-Ἄκου τότε προσεχτικά. Τό πρωί ὅταν θά τελειώνεις τήν ἀνἀγνωση τῶν καθισμάτων τοῦ ψαλτηρίου θά σηκώνεις τό χέρι σου πρός τήν Ἀνατολή: "Χριστέ μου σέ παρακαλῶ νά στείλεις τήν εὐλογία σου σέ ὄλους τούς συνανθρώπους μου πού ζοῦν στήν Ἀνατολή. Θά ἐπαναλαμβάνεις αὐτό γυρίζοντας πρός τή Δύση, τό Βορρᾶ καί τό Νότο. Μάθε πώς ὁ Χριστός μας ὄχι μόνο θά χαίρεται ἀπ' αὐτό ἀλλά ἐπιπλέον θά εἶναι ὑποχρεωμένος νά στείλει σέ κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά τήν εὐλογία Του"!

-Καλά πάτερ μου, στόν πλανήτη δέν ζοῦν μόνο χριστιανοί. ὑπάρχουν μουσουλμάνοι, βουδιστές, παπικοί, ἄθεοι, αἱρετικοί κι ἄλλοι.

Ὅλοι ἔχουμε λόγο καί οἱ λαϊκοί, ὅταν τό κινδυνευόμενον εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία! Ἀπόφαση Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τό 1848.

https://kaiomenivatos.blogspot.com/


Συναφῆ ἄρθρα:

"Ἀδέσποτα κορμιά" βλασφημοῦν ρατσιστικά "δημοκρατικά κι ἐλεύθερα" τήν Παναγία μας καί ὑβρίζουν ὠς "ἱεροεξεταστές" καί "σκοταδιστές" ὅσους ὑπερασπίζονται τά ἱερά καί ὅσια!

 

Έξαλλοι στη ΝΙΚΗ με το φιλμ "Αδέσποτα Κορμιά"- Θέλουν να αποσυρθεί η αφίσα- Για "αυτόκλητους ιεροξεταστές" μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

 "Ἀδέσποτα καλλιτεχνικά κορμιά" ξαμολύθηκαν
νά ὑβρίζουν ἐμμέσως πλήν σαφῶς
τό Σύμβολο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ
καί τήν κυοφοροῦσα Παναγία! 
Καί "ἀδέσποτα πολιτικά κορμιά" ξαμολύθηκαν 
νά ὑβρίζουν ὅσους δικαίως θίγονται
γιά τά θρησκευτικά τους σύμβολα καί πιστεύω!
Κατά τ' ἄλλα δέν πολεμεῖται ἡ Ὀρθοδοξία
ἀπό τά "ἀδέσποτα κορμιά" 
πού λυσσασμένα
ἐξαπολύουν μέ κάθε τρόπο 
ρατσισμό, πόλεμο καί χριστιανοφοβία
στούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, 
τά ὁποῖα βαπτίζουν·
"δημοκρατικές ἐλευθερίες"!
Ὅταν ἀντιδροῦν Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι
σέ κακῶς κείμενα, εἶναι ρατσιστές καί φοβικοί...
Ὅταν προκαλοῦν ἄθεοι καί βλάσφημοι
μή σεβόμενοι τά σύμβολα καί πιστεύω τῶν ἄλλων,
εἶναι "φωτιστές" καί "δημοκράτες"...
Θαυμᾶστε δύο μέτρα καί δύο σταθμά!!!

 

 

Η κ. Ελίνα Ψύκου ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της "Αδέσποτα Κορμιά" στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη 7 Μαρτίου. 

"Η ταινία "Αδέσποτα Κορμιά" συνοδεύεται από μία προκλητική, βλάσφημη και αντιαισθητική αφίσα, η οποία απεικονίζει εσταυρωμένη την μορφή μιας γυναίκας, εγκύου και γυμνόστηθης, η οποία παραπέμπει απροκάλυπτα στο ιερό πρόσωπο της Παναγίας μας.
Η εν λόγω αφίσα προσβάλλει τα χρηστά ήθη, βλασφημώντας το ιερό σύμβολο του σταυρού και τα ιερά πρόσωπα του Εσταυρωμένου Χριστού και της Παναγίας μας.

Ζητάμε να αποσυρθεί η εν λόγω αφίσα!

Μπορούμε να απευθυνθούμε:

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Γνώριζε τόν Θεό στούς ἀνθρώπους καί δίνε τους τίς ὑπηρεσίες σου!Όσιος Παχώμιος ο Μέγας

Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι

νά ὑπηρετοῦμε τούς ἀνθρώπους 

καί νά τούς συμφιλιώνουμε μέ τόν Θεό.

Ὅσιος Παχώμιος
 


Γιά τό διαδίκτυο:
Ἱστόλόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ https://kaiomenivatos.blogspot.com/

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)