Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

«Ἴδε οἱ ἄνθρωποι, ἴδε οἱ Χριστιανοί''!...». Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

«Ἴδε οἱ ἄνθρωποι, ἴδε οἱ Χριστιανοί''!...». Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

 

http://www.votegreece.gr/wp-content/uploads/2013/10/%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1.jpg


Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου, ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, κατά τήν Θ. Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος στίς 17-11- 2013

Πολλοί κηρύττουν τόν Χριστιανισμό, τόν διδάσκουν, τόν καπηλεύονται, τόν μελετοῦν, τόν ἐπικαλοῦνται, ἀλλά οἱ πράξεις τους, τά ἔργα τους καί τά φρονήματά τους εἶναι τελείως ξένα πρός αὐτόν. Καί ἐνῶ στήν οὐσία,  εἶναι πάρα πολύ καλοί καί ἄκρως ἐπιτυχημένοι ὑποκριτές, προβάλλονται ὅμως καί λέγονται Χριστιανοί.
Ἐγωιστές, ἀτομιστές, συμφεροντολόγοι, ὑπηρέτες καί ὑπαλληλίσκοι σκοτεινῶν συμφερόντων, κλπ., ἀνθρωπάκια... Αἰχμάλωτοι στά πάθη τους, μέ μισθό τήν μή ἱκανοποίησι, οὕτως ὥστε νά ἔχουν πλεῖστες ὅσες ψυχολογικές ἀνασφάλειες καί διακυμάνσεις...
Ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Πιλᾶτος, ἄν ζοῦσε σήμερα, θά ἔλεγε: «Ἴδε οἱ ἄνθρωποι, ἴδε οἱ Χριστιανοί »!... Ἄνθρωποι πού καυχῶνται καί ἐπαίρονται γιά τά ἐπιστημονικά, τεχνολογικά καί ὅ,τι ἄλλα ἐπιτεύγματά τους, πού ὅμως συγχρόνως, αὐξάνουν καί ἐνισχύουν τό ἄγχος, τήν ἀνασφάλεια καί τήν ἀγωνία γιά τό μέλλον. Ὁ σκοπός τους εἶναι ἡ ὕλη καί ἡ σάρκα, αἰχμάλωτοι σέ αὐτά καί οὐδεμία κοινωνία μέ τήν ψυχή καί τελικά φθείρουν καί τό σῶμα.
Ζωή χωρίς νόημα.
Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις δημιουργοῦνται - οἰκοδομοῦνται λόγῳ συμφερόντων, στηρίζονται σέ συμφέροντα καί πορεύονται βαδίζοντας ἐπί συμφερόντων.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwjRGZ32D1Frl5Hq4Wnbe8oTO7nS8hekJ8Ijkv-3ITKbxvJcprbd_wtncAhbp34n05DomKsjxiR2oNA1h4jg9w_XSYSobYAH8baxq0I__A1OagKh1lhzxY0zCVzRvi7y-ZIVNkgY3Yavhg/s400/IMG_8077.JPG
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς!

Ἡ προκλητική ἐνδυμασία ὁδηγεῖ στόν σκανδαλισμό καί στήν ἀπώλεια; ( ἀπαντήσεις σέ πνευματικές ἀπορίες )


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Ἡ προκλητική ἐνδυμασία 
ὁδηγεῖ στόν σκανδαλισμό καί στήν ἀπώλεια;

https://zontanonero.gr/wp-content/uploads/2016/09/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B53245.jpg


…Γνωρίζετε όλοι σας, πόση αξία έχει για την πραγμάτωσι του αγιασμού μας και της σωτηρίας μας η εσωτερική καθαρότης, η καθαρότης της καρδίας. Ό Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, με την διδαχή Του έφανέρωσε στους μαθητάς Του και δι’ αυτών σε όλο τον κόσμον όλων των αιώνων, την ανάγκη της διατηρήσεως της καθαρότητος του έσω ανθρώπου άπό τους λογισμούς και τις επιθυμίες.
“Άπό την καρδίαν”, είπε ό Κύριος “εξέρχονται πονηροί λογισμοί, φόνοι, μοιχείες, πορνείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες” (Ματθ. ιε’, 18-19). Το εσωτερικό του ανθρώπου μολύνεται άπό τον ακάθαρτον οφθαλμόν. “Έάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα θα είναι σκοτεινόν, ακάθαρτον” (Ματθ. στ’, 23) είπε ό Κύριος.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-NOsRgHajalrY7AUkRiS0DGE4ttvRaV_SGjHobuMtqes4Qk2BUM6_zoH3DEvOzxuVfr-4h9aIr1E1NsCRD4-cOgeqsNFoeANFlGnloXM_yR5yFA9K6RK_rw8Nt4ejjdpBEBd6KxxFX_8/s1600/419840_339394396151258_175116947_n.jpg
"καρδίαν καθαράν κτῖσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός" ( Ψαλμ. 50 )
Η άσεμνη ενδυμασία, την οποίαν ο διάβολος με τα δικά του όργανα, τον κόσμο και τον εγωισμό μας, επέβαλε στις μέρες μας, μολύνει τον οφθαλμό, το μάτι μας, το βλέμμα μας και στη συνέχεια τον λογισμό, την καρδιά μας, την επιθυμία.Σήμερα, αγαπητοί, δεν έχουμε άσεμνη ενδυμασία γύρω μας. Έχουμε τέλειο γυμνισμό. Έχουμε επίδειξη γυμνής σαρκός και τελεία παρακοή του θελήματος του Θεού.Προ της πτώσεως οι πρωτόπλαστοι ήταν γυμνοί, γιατί ένεκα της αναμαρτησίας και της αθωότητος, φορούσαν την άφθαρτη στολή της Θείας Χάριτος. Μετά την παρακοή, την πτώσι και την αμαρτία ο άνθρωπος ντύθηκε τους δερμάτινους χιτώνας, το φρόνημα της σαρκός, τον παλαιόν άνθρωπο και αναγκάστηκε πλέον να αναζητήση ενδυμασία. Η γυμνότης του σώματος έκτοτε προκαλεί και μολύνει.
Ταυτοχρόνως, ο Κύριος με την πολλή του αγάπη χάρισε στον άνθρωπο ένα σωτήριο δώρο, την αρετή της αιδούς, της εντροπής.

https://static8.depositphotos.com/1024576/868/i/950/depositphotos_8686886-stock-photo-crucifix-and-easter-white-lily.jpg

“Καλόν άνθος ή αιδώς”, διακηρύσσει ό Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. ‘Ό Θεός ένέσπειρε την αιδώ τη φύσει τη ημετέρα”, διδάσκει ό ‘Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος. Ένεκα της αιδούς ό άνδρας ή η γυναίκα, αν το θελήσουν, ντύνονται σεμνά, προφυλάσσουν τον εαυτό τους άπό την φιληδονία, άλλα και δεν σκανδαλίζουν τους συνανθρώπους τους. Για να ανθοφορήση η αιδώς, η εντροπή, χρειάζεται καλλιέργεια, επιμέλεια, προσοχή του εαυτού μας, υπακοή στο θέλημα του Θεού, πνευματική ζωή. 

Ὅλους ν' ἀγαπᾶς, ἀλλά καί κανένα "μήν ἀγαπᾶς"!


Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης:
Όλους ν' αγαπάς, άλλα και κανένα "μην αγαπάς"! 
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFuuoAf-VWc0g9cmWqq0no3sqUrk6vCknMlfroL5aIRE0SkQpRsdmp7rfjQ1a375RO-M8U6ipJaledH54aKNVkOKL3fZ4vyMTkMkaA3OHx0fWFRMnhoPODufBMx2Z9Njg0Y3u5yDjjSBM-/s1600/PSYXI+ELEFTHERI.JPEG


Το Πνεύμα δεν αγαπά ούτε πολλές συναναστροφές, ούτε φιλίες! Όλα αυτά να τα αποφεύγεις.
Θέλεις να αγαπάς πολύ τους ανθρώπους; Αγάπησε πολύ τον Χριστό μας και θα δεις πόσο θα αγαπάς και τους ανθρώπους και ας μη τους βλέπεις. 
Πάντοτε και τον κάθε άνθρωπον, ολίγον σε απόστασιν να κρατάς. Ήλθε; Καλώς ήλθε! Δεν ήλθε; Καλώς δεν ήλθε. Δηλ. να είσαι απαθής.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzW3ls61LU2DbjI1xJrGiPzwxE8ZJ6MzMRqVWcakery-F9l_qSiojj3kt59sfzier375izO5FmlJQaAds_TCnJlvSRJtSp5YSNDxCg8oautaTN260v1U_RMnKqY1sDiJHLjY8N5RRsSNk2/s1600/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B5.jpg

Σε κανέναν μη λες το μυστικό σου ή τι κάνεις. Με δύο τρία λόγια, Όταν σε ρωτούν, να κόβεις, να τελειώνεις. 
Μη δένεις τον νου σου με άνθρωπο. Μη λέγεις τους λογισμούς σου και το μυστικό σου εις κανένα! Οι άνθρωποι μεταβολή παίρνουν.
Το μυστικό σου σε κανέναν! Διότι οι άνθρωποι μεταβάλλονται. 
Μη θυμώνετε, θα σας ειρωνευτούν, θα υποφέρετε. Εσείς μη φοβάσθε. Σάς προσφέρουν δηλ. πιπέρι, να δίδετε ζάχαρη. Εγώ πιπέρι δεν έχω να σκέπτεστε, ζάχαρη έχω, ζάχαρη δίδω.
Αυτό πού λείπει σήμερα γενικά, είναι ή γνώσις, ή λογική, ή ευσέβεια. Ό κόσμος σήμερα είναι ξετρελαμένος. Δεν γνωρίζει τι κάνει, δεν γνωρίζει τι θέλει! Σήμερα ένας φαίνεται καλός, αύριο πίπτει, χαλάει, δεν αναγνωρίζει και ό ίδιος τον εαυτό του. Δύσκολα να βρεις άνθρωπο αμετάβλητον. 
Άλλοι πάλι, παντού, αλλού τρέχουν για να βρουν χαρά και ηρεμία, μόνον στον Χριστόν μας δεν τρέχουν.
Πάντως βέβαια, λέγουν οί Πατέρες, μηδένα προ του τέλους μακάριζε άλλα και μηδένα προ του τέλους απέλπιζε! Να παρακαλέσωμεν τον Θεόν να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει. 
Επικοινωνίες κόψε! Σε φθάνουν τα δικά σου! 
http://news.princeoliver.com/wp-content/uploads/2011/12/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8C%CF%82.jpg


Ἡ ἔξοδος ἀπό τά προσωπικά, ἐθνικά καί παγκόσμια ἀδιέξοδα εἶναι νά ἀκολουθήσουμε τόν Ἀληθινό Θεό καί τούς Ἁγίους Πατέρες! ( τό μήνυμα τῆς ἡμέρας )

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ ἔξοδος ἀπό τά προσωπικά, 
ἐθνικά καί παγκόσμια ἀδιέξοδα
εἶναι νά ἀκολουθήσουμε τόν Ἀληθινό Θεό
καί τούς Ἁγίους Πατέρες! 
Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

 http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/239904-frjustin.jpg

Χωρίς τήν ἀποστολική καί ἁγιοπατερική ὁδό, χωρίς τήν ἀποστολική καί ἁγιοπατερική ἀκολούθησι ὄπισθεν τοῦ μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ εἰς ὅλους τούς κόσμους, καί τήν λατρεία τοῦ μόνου ἀληθινοῦ καί Ἀειζώου Θεοῦ, τοῦ Θεανθρώπου καί Σωτῆρος Χριστοῦ, εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ ἄνθρωπος θά καταποντισθῇ εἰς τήν νεκρά θάλασσα τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτισμένης εἰδωλολατρείας καί ἀντί τοῦ Ζῶντος καί Ἀληθινοῦ Θεοῦ, θά λατρεύῃ τά ψευδοείδωλα τοῦ αἰῶνος τούτου, εἰς τά ὁποῖα δέν ὑπάρχει σωτηρία, οὔτε ἀνάστασις , οὔτε θέωσις διά τό θλιμμένον ὄν, τό ὀνομαζόμενον ἄνθρωπος....

http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2013/09/image57.png
Ζεῖ Κύριος καί Μόνος Ἀληθινός Θεός!

Ἡ γκρίνια εἰς τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπωνἩ  γκρίνια εἰς τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων
   Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου
 
http://www.ec-patr.net/keimena/YMNOI/DoxaSoi.jpg

Πολύ συχνά καί γιά πολλούς ἀνθρώπους, ἡ γκρίνια δέν εἶναι μονάχα μιά ἰδιορρυθμία ἤ ἰδιοπροσωπία τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ἀλλ᾽ εἶναι μιά νοσηρή κατάσταση, μέ ἐπικίνδυνες συνέπειες στίς διαπροσωπικές καί διανθρώπινες σχέσεις.
Εἶναι ψυχολογικό συναίσθημα, πού δέν κρύβεται. Ὁ γκρινιάρης ἤ γογγυστής καί μεμψίμοιρος - ὅπως τόν ὀνομάζει ἡ Ἁγία Γραφή - δέν κρατάει μέσα του τίς ἐσωτερικές ἀντιδράσεις, γιά ποιοδήποτε ζήτημα, ἀλλά καί τίς ἐξωτερικεύει κάποτε, ἔντονα καί ἐπαναστατικά.
Μετά τήν Πεντηκοστή, ὅταν οἱ χριστιανοί ἄρχισαν νά πληθαίνουν, "ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ῾Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς ῾Εβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν" (Πράξ. ΣΤ´ 1).
Οἱ Ἑβραῖοι πού μιλοῦσαν ἑλληνικά, παραπονέθηκαν στούς ὑπεύθυνους τῆς διακονίας τῶν κοινῶν τραπεζιῶν ὅτι δέν κοίταζαν τίς δικές τους χῆρες. Στίς διαπροσωπικές σχέσεις, τά παράπονα καί οἱ μεμψιμοιρίες εἶναι συχνές καί πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις.
Οἱ γογγυσμοί αὐτοί καί οἱ γκρίνιες καί τά παράπονα, ὅταν δέν προηγεῖται αὐτογνωσία καί αὐτοσυγκράτηση, πολύ εὔκολα καί γρήγορα ξεσποῦν σέ καταιγίδες καί ἀστραπόβροντα. Καί ὄχι μόνο. Ὅταν ὁ γογγυσμός ἔχει γιά στόχο τόν ἴδιο τό Θεό, τότε κανένας δέ μπορεῖ νά κατασιγάσει τήν ὀργή Του, γιατί ὁ γογγυσμός τοῦτος, εἶναι βλασφημία καί ἀχαριστία.
http://static.pblogs.gr/f/183308-Lightening.jpg

Πῶς κάνουμε τόν Σταυρόν μας, γιατί καί τί συμβολίζει; ( ἀπαντήσεις σέ πνευματικές ἀπορίες )


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Πῶς κάνουμε τόν Σταυρό μας,
γιατί καί τί συμβολίζει;
Ὁ Σταυρός τόν ὁποῖον τυποῦμεν κάθε μέρα στό σῶμα μας ( ἔτσι πρέπει καί μάλιστα πολλές φορές ), τυποῦται μέ τόν ἑξῆς τρόπο:
ἑνωμένοι οἱ τρεῖς πρώτοι δάχτυλοι

 πού εἰκονίζουν τήν Ἁγία Τριάδα καί ἑνωμένοι οἱ δύο τελευταῖοι δάχτυλοι πού εἰκονίζουν τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, τήν θείαν καί τήν ἀνθρώπινη ( τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος ).
Θέτοντας τούς τρεῖς δακτύλους εἰς τό μέτωπο, σημαίνει ὅτι κατῆλθε ὁ Χριστός ἐκ τῶν πατρικῶν κόλπων χωρίς νά χωρισθεῖ ἀπ' αὐτῶν ( εἰκ.1 )

 
 


Κατόπιν θέτοντας τους στήν κοιλία μας, σημαίνει ὅτι ἐσαρκώθει εἰς τήν ἄμωμον κοιλία τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας ( εἰκ. 2 )

Μετά, θέτοντας αὐτούς εἰς τόν δεξιόν ὧμον καί στόν ἀριστερό, σημαίνει ὅτι θά ἔλθῃ νά κρίνῃ ζῶντας καί νεκρούς καί τούς μέν δικαίους θά στήσῃ ἐκ δεξιῶν, τούς δέ ἁμαρτωλούς ἐξ ἀριστερῶν. ( εἰκ. 3 καί 4 ). Ὅσοι Χριστιανοί δέν κάνουν σωστά τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, χαροποιοῦν τόν δαίμονα. Καί εἶναι τρομερό, ἀντί νά ἁγιαζόμαστε πού κάνουμε τόν Σταυρό μας, ἁμαρτάνουμε μέ αὐτή τήν ἀπροσεξία μας, γι' αὐτό ἀγαπητοί μας, νά προσέχουμε καί μέ εὐλάβεια καί σεβασμό νά κάνουμε τόν Σταυρό μας καί θά λαμβάνουμε πολλά ὀφέλη, ὅπως μᾶς λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Σχηματίζεται δέ προστατευτική ἀσπίδα γύρω μας, ἀκατανίκητη ἀπό κάθε ἐχθρό καί ἀπό κάθε κακό, ἐπίγειο καί ἐναέριο.

Οἱ Ψαλμοί τοῦ Δαυΐδ γιά κάθε περίσταση στή ζωή μας


Οἱ Ψαλμοί τοῦ Δαυΐδ 
γιά κάθε περίσταση στή ζωή μας


Αποτέλεσμα εικόνας για Προφήτης Δαυίδ
 
Ὁ μακαρισμός γέροντας Παΐσιος ἔλεγε γιά τούς ψαλμούς: "Εὐλογημένη ψυχή, τίποτε δέν εἶναι ἀδύνατο στό Θεό. Ζήτα του μέ εὐγένεια αὐτό πού θέλεις. Ἐάν δυσκολεύεσαι, διάβασε τούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ. Θά δῆς ἐκεῖνος μέ τί τρόπο ζητοῦσε ἀπό τό Θεό καί ἐλάμβανε αὐτό πού ποθοῦσε". "
Ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπό τό Χριστό, στεροῦνται τόν θεῖο φωτισμό, γιατί ἄφησαν τό προσήλιο σάν τούς ἀνοήτους καί πηγαίνουν στό ἀνήλιο....
Η χρήση του Ψαλτηρίου σύμφωνα με τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη, εξηγεί σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται ο κάθε ψαλμός.
 
Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης ο Θαυματουργός-Εικόνα θρησκευτική Αγίου Όρους

Τί είναι και τί περιέχει η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με» ;Τί είναι και τί περιέχει η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με» ;

«Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με»
είναι και προσευχή και ευχή και ομολογία πίστεως 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
( Χρυσοστομικός Ἄμβων Ε’ )

 http://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/02/ag-ioannis-o-hrysostomos-37.jpg
Σᾶς τό εἶπα βέβαια νωρίτερα, ἀλλά θά σᾶς τό πῶ καί τώρα. Ἄς σηκωνόμαστε τή νύχτα καί ἄν ἀκόμη δέν κάνης πολλές προσευχές, κάνε μία μέ πνευματική καθαρότητα καί εἶναι ἀρκετό· δέ ζητῶ τίποτε περισσότερο· καί ἄν ὄχι μέσα στά μεσάνυχτα, τουλάχιστον τήν ὥρα τοῦ ὄρθρου. 
http://vatopaidi.files.wordpress.com/2012/11/home-altar.jpg

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ! ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ!


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ!
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ!
«ν τ κόσμ θλψιν ξετε· λλ θαρσετε,
 γ νενίκηκα τν κόσμον».[1]

     
   Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ 

    Ρωτήσανε τόν Γέροντα Παΐσιο, γιατί κάποιοι πού συναντοῦν δυσκολίες αὐτοκτονοῦν. Καί ὁ Γέροντας ἀπάντησε, ὅτι αἰτία εἶναι ὁ ἐγωισμός, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στήν ἀπελπισία.[2] Ὁ διάβολος ψιθυρίζει στό αὐτί τοῦ ἀνθρώπου «ἐν καιρῷ θλίψεως» ὅτι ὅλα τελείωσαν κι ὅτι δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτε πιά γιά τό πρόβλημά του. Αὐτό ὅμως εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμμα τοῦ διαβόλου, πού μᾶς πολεμᾶ μέ τό ἰσχυρότερο ὅπλο του, τήν ἀπελπισία! Κι ἄν ὁ ἄνθρωπος δέ μπορεῖ νά κάνει τίποτε, μπορεῖ ὅμως ὁ Παντοδύναμος Θεός, πού μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι «ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»[3]
 
Ἀρκεῖ, νά στραφοῦμε  σ’ Αὐτόν καί θά μᾶς δώσει ὅ,τι ἀκριβῶς μᾶς χρειάζεται. Μᾶς καλεῖ: «δετε πρός με πάντες ο κοπιντες κα πεφορτισμένοι, κγ ναπαύσω μς»![4] 

 Αποτέλεσμα εικόνας για δεύτε πρός μέ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ  
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

http://www.alithiafm.gr/images/____400_07.jpg 

Δέσποινα Παντευλόγητε, Ὑπέραγνε Παρθένε,
Παράδεισε Πανθαύμαστε, Κῆπε Καλλωπισμένε,
Σέ δυσωπῶ, Πανάχραντε, χαρίτωσον τό νοῦν μου,
κατεύθυνον τάς σκέψεις μου, φώτισον τήν ψυχήν μου. 

Κόρη με ποίησον ἀγνόν, πρᾶον, σεμνόν, ἀνδρεῖον,
ἡσύχιον καί κόσμιον, εὐθύν, ὅσιον θεῖον,
ἐπιεικῆ, μακρόθυμον, τῶν ἀρετῶν δοχεῖον,
ἄμεμπτον, ἀνεπίληπτον, τῶν ἀγαθῶν ταμεῖον.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)