Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Ἡ γνώση τοῦ Χριστοῦ γλυκαίνει τή ζωή Ἅγιος ΣιλουανόςἩ γνώση τοῦ Χριστοῦ γλυκαίνει τή ζωή
Ἅγιος Σιλουανός

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhHOyXIwjGZaGXAw59eYhawk1c8Mka5ZaSbYu68VVBCEOc2NNjReweFona9lJC9iWsLKTbhDENQoLC5P4JTsFicMZoxCcYMgb0cLDXdVmLLCVSdh0vAeZ06FyxOFZuZdgZ3q32f-1htwDf/s1600/3.jpg

Ἡ ψυχή ζῇ πολύ ἐπί τῆς γῆς καί ἀγαπᾶ τά γήινα κάλλη. Ἀγαπᾶ τόν οὐρανόν καί τόν ἥλιον, ἀγαπᾶ τούς ὡραίους κήπους, τήν θάλασσαν καί τούς ποταμους, τά δάση καί τούς λειμῶνας· ἀγαπᾶ ἡ ψυχή καί τήν μουσική, καί ὄλα αὐτά τά ἐπίγεια γλυκαίνουν αὐτήν. Ἀλλ' ὅταν αὕτη γνωρίση τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τότε δέν θέλει πλέον νά βλέπη τά ἐπίγεια.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB_U9lpbii7TPnD9T3WjMcFLtnRPf16ITlrRdvB4WPz1xFEf3L_Ka4Hpgw6aIfK1uhRthqVYNuiSu2Nt6tGM4xOw3EouY4Qtev9_sbE63tzA9-S0OemBkonAv9P7wooiyCVxDZ3kh1iRtS/s1600/Xristos.jpg


Λίγα λόγια συμπαράστασης σέ εὐλαβή ἱερωμένο γιά πρόωρο θάνατο θεοσεβοῦς συζύγου. Μέγας Ἀντώνιος


Λίγα λόγια συμπαράστασης
σέ εὐλαβή ἱερωμένο
γιά πρόωρο θάνατο θεοσεβοῦς συζύγου.
Μέγας Ἀντώνιος


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdkBbh1l2-K_EYV3PVE2MlFjdYznbwyS7jURY6ZXkEF2QEqKNvDH0i0wncqqHx7-2YDOesCeogmz4lNHWX_Pwi15vPx64aXISkN1FxJWDffyi8qdgJ1fnLWOt8YKolW41GUOqkbbixj-Eg/s320/08-antonios.jpg


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6BcP_918aFTaTWDG3av34Wcv0yGRgbJJtS6PNSAuE-8nojwi6dkPhf88A6udHbIByVs9M6mSYPlcZEacJk9AXR744-Hf3NPJSpLeocDIZcZgtmRmbiJF_TgfVL3RGLCwHWBL3b8b-1vOZ/s1600/orth+family.jpg
Ὅλοι δεχόμαστε πώς ἡ διφυής φύση μας, μᾶς συνδέει μέ τή γῆ καί τόν οὐρανό. Ὁ χωρισμός τῶν φύσεων εἶναι ἐπώδυνος γιά ὄλους μας· ἀκόμη καί γιά τούς εὐλαβεῖς ἱερωμένους, πού ἔτυχε νά πεθάνει ἡ θεοσεβούμενη σύζυγος. Εἶναι ἀνάγκη λοιπόν νά ἐπικοινωνήσουμε καί μέ ἄνδρα διάκονο τοῦ Θεοῦ, λειτουργό τοῦ θυσιαστηρίου ἐπί ἔτη πολλά. Μέ ἄνδρα πού γνωρίζει τά ἀνθρώπινα καί τά Θεῖα· μέ ἄνδρα που πρέπει καί μπορεῖ νά κρίνει, αὐτό πού εἶναι βαρύτατο σέ ὅλους νά εἶναι γι' αὐτόν κάτι φυσικότερο "κουφότατο". Διότι πιστεύει ὅτι τό ἄτομό μας βρίσκεται στίς "ἀσφαλεῖς μονές". 

Παγκοσμιοποίηση καί διατροφή: «Παγκόσμια Συνομωσία τῶν σπόρων» (β' μέρος)


Παγκοσμιοποίηση καί διατροφή:
«Παγκόσμια Συνομωσία τῶν σπόρων» 
(β' μέρος)

Η ΝΕΑ "ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ" 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ!

http://www.invisiblelycans.gr/wp-content/uploads/2013/11/KIVOTOS-NOE.jpg


Γράψαμε στό α΄ μέρος τῆς προηγούμενης ἀνάρτησής μας (Παγκοσμιοποίηση καί διατροφή: «Ἡ παγκόσμια συνομωσία τῶν σπόρων») γιά τήν προσπάθεια τῶν παγκοσμιοποιητῶν νά ἐλέγξουν τήν παγκόσμια διατροφή. Οἱ ἴδιοι τους προσπαθοῦν νά «ἐξασφαλισθοῦν», κατασκευάζοντας σύγχρονες «κιβωτούς» σωτηρίας, ὄχι ὅμως τῆς ψυχῆς, ἀλλά τῆς γαστέρας. Εἶναι λοιπόν ἤδη...ἕτοιμη, ἡ νέα κιβωτός ( σπόρων ἐπιβίωσης ) στήν Ἀρκτική, γιά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ἤ ὁποιασδήποτε ἄλλης κρίσεως (οἰκονομικῆς, πολεμικῆς κλπ...)!
Κάποιοι προνομιοῦχοι "ἰθύνοντες νόες" illuminati πού κρατοῦν ἐξουσία καί χρῆμα στά χέρια τους, φρόντισαν νά ἐξασφαλίσουν γι' αὐτούς καί τίς οἰκογένειές τους τήν βρώσιν καί τήν πόσιν τήν ἀπολυμμένην. Ὅσο γιά τόν ὑπόλοιπο κόσμο καί τό πιθανό κακό πού θά τούς βρεῖ,... (ἤ πού θά τούς κάνουν κατόπιν ἀνθρωποκτόνων μασονοσιωνιστικῶν σχεδίων)..."μακρυά ἀπό ἐμᾶς καί ὅπου θέλει ἄς εἶναι",...πού λέει κι ὁ λαός, ἔχουν κατά νοῦ τους γιά τόν ἑαυτούλη τους.
Τό δικό τους σχέδιο διά τό πολύτιμον τομάρι τους, ἐξαντλεῖται στό ἑξῆς:
 «Φάγωμεν καί πίωμεν αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν».
 (Α΄ Κορ. ιε΄ 32).

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀντικαθιστοῦν τόν Θεό καί ἐνεργοῦν ἐρήμην Του τότε……...
  •  Δημιουργοῦν στήν ἀνθρωπότητα δικές τους ἐπίπλαστες Κρίσεις (βλέπε τρέχουσα οἰκονομική...) καί Ἀρμαγεδῶνες διαφόρων τύπων κατά τό ἐκάστοτε δοκοῦν, προκειμένου νά προωθήσουν τά κοσμοκρατορικά συμφέροντά τους!
  •  Κρίνουν ποιοί καί πόσοι θά ἀπωλεσθοῦν ὠσάν ὁ Δημιουργός! Γίνονται ὁ "Master of the Universe" !
  • Προεξοφλοῦν ἀπό μόνοι τους ὅτι θά αὐτοί θά σωθοῦν!... Γίνονται λοιπόν καί Σωτῆρες (τῶν ἑαυτῶν των)!
  •  Κατασκευάζουν μόνοι τους αὐτεπάγγελτα καί τήν Κιβωτό τῆς σωτηρίας τους, ἐξοπλισμένη μέ τό φαγητό τους! Γίνονται καί Νῶε καί Θεία Πρόνοια!
  • Ὁρίζουν μόνοι τους ἐντολές, τόσο γιά τούς ἑαυτούς τους (αὐτές πού τούς βολεύουν), ὅσο καί γιά τήν ἀνθρωπότητα, στήν ὁποία σερβίρουν τούς νόμους πού θά τήν σκλαβώσουν, ὑποτάξουν, ἀκόμη καί καταστρέψουν! Γίνονται καί Θεός καί Μωϋσῆς!
Θεωροῦν ὅτι δέν τούς χρειάζεται ὁ Θεός ἤ ὅτι δέν ὑπάρχει κι ἑπομένως...μποροῦν καί μόνοι τους! Ἡ ἔπαρση καί ὁ παραλογισμός, χτυποῦνε κόκκινο!

Ἀλλά τί λέει κι ὁ Θεός γιά ὅλες αὐτές τίς αὐθαιρεσίες καί τά ἀλλοπρόσαλα, διά στόματος τοῦ Προφήτη Δαυΐδ;:

«Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;
παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.
Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν
καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ’ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν.
κατοικν ν ορανος κγελάσεται ατούς,
 κα Κύριος κμυκτηριε ατούς.
τότε λαλήσει πρ
ς ατος ν ργ Ατο κα ν τ θυμ Ατο
ταράξει ατούς»
( Ψαλμ. 2, στιχ.1-5 )

Ἄς τό συνειδητοποισουν ὅλοι:  ὁ Σπορέας πού τροφοδοτεῖ τούς πάντες, ὁ Τελικός Θεριστής πού θά διαλέξει καί θά ξεχωρίσει τά καλά ἀπό τά σαπρά, τήν ἧρα ἀπ' τό σιτάρι καί Αὐτός πού θά ἔχει τόν τελευταῖο λόγο, εἶναι ὁ Κύριος τῆς Δόξης, ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός καί Θεός!

Μ.Σ. Ἐκπαιδευτικός
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.com/

Διαβάστε :
ΕΤΟΙΜΗ Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΤΙΚΗ!

Διά τούς Λατίνους "θεολόγους" (ε΄μέρος)


Διά τούς Λατίνους "θεολόγους"
(ε΄μέρος)

http://img255.imageshack.us/img255/5760/gchkk.jpg
Ὄχι μέ τόν Σταυρό στό χέρι, ἀλλά μέ τόν Σταυρό ἀνάποδα!!!
 
γ' μέρος: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/03/httpkaiomenivatos.html
δ' μέρος: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/03/httpkaiomenivatos_25.html 

Δέ χρειάζεται νά παλεύουμε τό κακό, παρά νά κάνουμε πάντα τό καλό. (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Δέ χρειάζεται νά παλεύουμε τό κακό,
παρά νά κάνουμε πάντα τό καλό.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_q-5TI1gU7BXBROxN7XAh6jbZH2Gxu8pE0hJn-ewvwvI9MOf4ZrU-_BGhUmTLTzxsLNbV-gdyZfG3Qsp7rgcofGQ9fCslyviB8zUxhSLk7-JilH1gUoE5G5nxSFOjz_Kyrth4dNuQ62R4/s400/%25E1%25BC%2589%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2582%25E1%25BC%25B8%25CF%2589%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2582%25E1%25BD%2589%25CE%2594%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25B7%25CE%25BD%25CF%258C%25CF%2582.jpghttps://4.bp.blogspot.com/-B8ezVGv1BNo/UdkUutBVHqI/AAAAAAAAA0s/jacFeZnOW4E/s1600/25ce25a425ce25bf25ce25ba25ce25b125ce25ba25ce25bf25cc2581.jpg
Μποροῦν Οἰκουμενιστές Ἱεράρχες νά κάνουν Οἰκουμενική (καί ὄχι οἰκουμενιστική) Σύνοδο; Ἐπίσκοπος Καντιώτης (βίντεο)


Μποροῦν Οἰκουμενιστές Ἱεράρχες 
νά κάνουν Οἰκουμενική (καί ὄχι οἰκουμενιστική) Σύνοδο; 
Ἐπίσκοπος Καντιώτης
(βίντεο)

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2010/08/kantiotis.jpgΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3AnwuZXKDjuq1nlwCAG5WK2fHA2gyHA4_J-hcpMYd1RPH7uq3JYli5KAIHe-W1PR3ugMU6fvgIsHHVAPuq5h2LJHii9JL8WREqzITRXZ1iXlONs5BEyw15SuxO21RqwB3ErVxjJuc2wA/s1600/%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A3+%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%A0%CE%99%CE%93%CE%93%CE%91.gif

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
"ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ"

ΣΤΟ Β΄ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7i9nCTAKW4AEbiTPc_nTH7G0qDlVkwb3BgMp3huCe6wfRGpPteVVwRkJna2amHfnyiGGpKralOmcIjqzwG-a8nXfFf8dli92nXqUPqsbIxDg_BVuoEr0-3PdMaulYIlwOJW6WORz9IlE/s1600/002islam+misos.jpg

Παγκοσμιοποίηση καί διατροφή: «Ἡ παγκόσμια συνομωσία τῶν σπόρων» (α΄ μέρος)

Παγκοσμιοποίηση καί διατροφή:
 «Ἡ παγκόσμια συνομωσία τῶν σπόρων» 
(α΄ μέρος)

Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Η «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΡΟΦΗ!S. O. S. Τυχαῖο; Ἠ ἕνα ἐπιπλέον μέσο γιά τήν ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητας; Ἡ τροφή, εἶναι τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἀναγκαῖο ἀγαθό γιά τήν ἐπιβίωση. Ἄρα, ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχός της, ἀποτελεῖ ἕνα σατανικά έξυπνο μέσο μαζικῆς χειραγώγησης καί ἐκβιασμοῦ!


Ἐπιπλέον ὠς γνωστόν, ὑπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι γιά τήν ὑγεία, τό περιβάλλον καί γιά ὅλο τό οἰκοσύστημα, τόσο ἀπό τά προϊόντα μετάλλαξης καί γενετικῆς τροποποίησης, ὅσο κι ἀπό τά ἐπικίνδυνα φυτοφάρμακα πού τά συνοδεύουν!

Τά γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, ὅλο καί εὐρύτερα ἐπιβάλλονται καί ἀντικαθιστοῦν τά παραδοσιακά φυσικά προϊόντα διατροφῆς!
-Τό πρόσχημα;
-Ἡ δῆθεν ἔλλειψη τῆς τροφῆς παγκοσμίως λόγῳ τοῦ αὐξημένου πληθυσμοῦ καί τῶν ἀναγκῶν του. Ὅμως στήν πραγματικότητα, πίσω ἀπό αὐτό τό πρόσχημα, κρύβεται ἡ κακοδιαχείριση καί ἡ οἰκονομική ἐκμετάλλευση τῆς τροφῆς ἀπό τά ὕποπτα καρτέλ ἐλέγχου, τῶν παγκοσμιοποιητῶν!

Κι ὅλα αὐτά, τή στιγμή πού χιλιάδες τόνοι γεωργικῶν προϊόντων πετῶνται κάθε χρόνο στίς χωματερές και ἡ ἀγροτιά ἀπειλεῖται σέ διεθνές ἐπίπεδο μέ άφανισμό, ἀπό τίς πολυεθνικές κλωνοποιημένων καί πλαστικῶν τροφίμων.


Μ' ἕνα σμπάρο, δυό τρυγώνια γιά τή Νέα Τάξη Πραγμάτων:
  1. Παγκόσμιος ἔλεγχος τῶν ἀνθρωπίνων μαζῶν-λαῶν μέσῳ τοῦ ἐλέγχου τροφῆς καί ὅσον ἀφορᾶ τήν χειραγώγησή τους γιά ἕνα κομμάτι ψωμί καί ὅσον ἀφορᾶ τήν ὑγεία τους καί ἐξουδετέρωσή τους (ἄν κριθεῖ ἀναγκαῖο) σέ περίπτωση ἐπανάστασης κι ἀντίδρασής τους.
  2. Συσσώρευση τεράστιου οἰκονομικοῦ κέρδους στά χέρια τῶν ἀπολυταρχῶν πού ἐλέγχουν καί ἐξουσιάζουν τόν πλανήτη-μεγαλύτερη δύναμη.

Ἀλλά θαρσεῖτε! Ὁ πονηρός καί οἱ ὑποτακτικοί του σπέρνουν μέν ἐπικίνδυνους γενετικά σπόρους, ἀλλά σπέρνει καί ὁ Θεός τούς δικούς του. Αὐτός θά εἶναι καί ὁ Τελικός Θεριστής, ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος θά ξεχωρίσει τά ζιζάνια ἀπό τά καλά φυτά! Αὐτός φροντίζει γιά τόν λαό Του, ὄχι μόνο γιά τά ἐπουράνια, ἀλλά καί γιά τά ἐπίγεια.  Αὐτός ἐπί 40 χρόνια τάιζε μέ μάννα ἐξ’ οὐρανοῦ τόν λαό του στήν ἔρημο καί τόν κράτησε ζωντανό καί ὑγιῆ!!!
Ὁ Θεός δέν θά μᾶς ἀφήσει. Ἐφ' ὅσον ἐμεῖς δέν Τόν ἐγκαταλείψουμε, ἡ σωτηρία μας εἶναι ἐξασφαλισμένη καί ἡ Ἀγάπη Του δεδομένη.

Μ.Σ. 
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)