TRANSLATOR

Σελίδες

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016

Καί ἄλλη ἐπαλήθευση καί ἐκπλήρωση προφητειῶν τοῦ Ἁγίου Παϊσίου! Ἅγιος Παΐσιος: "...θά βγεῖ ὁ ἐθνικισμός στήν ἐπιφάνεια καί τότε..." «Άνεμος» Λεπέν παγώνει την Ευρώπη

Καί ἄλλη ἐπαλήθευση καί ἐκπλήρωση προφητειῶν τοῦ Ἁγίου Παϊσίου!
Ἅγιος Παΐσιος: "...θά βγεῖ ὁ ἐθνικισμός 
στήν ἐπιφάνεια καί τότε..."
«Άνεμος» Λεπέν παγώνει την Ευρώπη


alt

Τόν Γέροντα  Παϊσιο τόν γνώρισα, όταν μέ αξίωσε ό Θεός νά υπηρετήσω ώς διοικητής τού Αστυνομικού Τμήματος τού Αγίου Όρους. 

ΚΗΡΥΓΜΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ: Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου (Β΄ Τιμ. 3, 10-15) Πῶς νά ἐκκλησιαζόμεθα, (†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης


ΚΗΡΥΓΜΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ:
Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου
 (Β΄ Τιμ. 3, 10-15)
Πῶς νά ἐκκλησιαζόμεθα,
(†)  Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης
Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟς ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤ.

«Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερόν…» (Λουκ. 18,10)

 

Καλεσμα copy
ΕΑΝ, ἀγαπητοί μου, μετρηθοῦμε, θὰ δοῦμε ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἐκκλησιάζονται εἶνε λίγοι ἐν συγκρίσει μὲ τὸ σύνολο. Οἱ πολλοὶ ἀπουσιάζουν. Ἀλλ᾿ ἐγὼ δὲν θέλω νὰ μιλήσω τώρα γιὰ ᾿κείνους ποὺ ἀπουσιάζουν· θὰ μιλήσω ὄχι γιὰ τοὺς ἀπόντας ἀλλὰ γιὰ τοὺς παρόντας στὸν ἐκκλησιασμό. Ἀσφαλῶς τὸ κρῖμα ἐκείνων ποὺ λείπουν εἶνε μεγάλο· φοβοῦμαι ὅμως, μήπως καὶ τὸ κρῖμα αὐτῶν ποὺ ἔρχονται στὸ ναὸ δὲν εἶνε μικρό. Διότι συχνὰ είμεθα παρόντες τῷ σώματι, ἀπόντες τῷ πνεύματι. Δὲν ἀρκεῖ νὰ ἐρχώμεθα στὴν ἐκκλησία· πρέπει νὰ ἐξετάσουμε καὶ ἐὰν ἐκκλησιαζώμεθα σωστά.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Ἡ ἐν Θεῷ ἀγάπη εἶναι ὁ ὑπέρτατος νόμος


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
Ἡ ἐν Θεῷ ἀγάπη εἶναι ὁ ὑπέρτατος νόμος
Πρός Ρωμ. η' 28

https://i.ytimg.com/vi/0cobJJMkM6A/maxresdefault.jpg
ἀγάπη δέν ἔχει ἀνάγκη τό νόμο. 
Ἡ ἀγάπη εἶναι νόμος πάνω ἀπό ὅλους τούς νόμους.
Εἶναι ὁ Νέος Νόμος, ἡ Νέα (Καινή) Διαθήκη τοῦ Χριστοῦ.
"Τοῖς ἀγαπῶσι τόν Θεόν, τά πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν".  

 https://lllazaros.files.wordpress.com/2014/07/d3460-10389479_722243341168340_36695605190038380_n.jpg 

Μία τίμια ἐξήγηση Παναγιώτατε κ. Ἄνθιμε... Δέν γίνεται καί ἡ πίτα ἀφάγωτη καί ὁ σκύλος χορτάτος...Μία τίμια ἐξήγηση Παναγιώτατε κ. Ἄνθιμε...
Δέν γίνεται καί ἡ πίτα ἀφάγωτη
καί ὁ σκύλος χορτάτος...

Προτού προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από τα σχόλια ικανοποίησης του πιστού λαού της Θεσσαλονίκης για την επιτυχημένη: Εκδήλωση στο Βελλίδειο για την Ορθόδοξη Πίστη μας 14-2-2016 και τη στάση του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, στάση που κάποιοι από εμάς τη θεώρησαν έμπρακτη απόδειξη της αλλαγής των θέσεων του Παναγιωτάτου, βρισκόμαστε σήμερα έκπληκτοι, αντιμέτωποι με το δημοσίευμα που ακολουθεί.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Η Συνένευξη στη Μολδαβία- Σε 40' η διδασκαλία της Ορθοδοξίας [ΒΙΝΤΕΟ 2016 & video in Romansco]

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, 
Η Συνένευξη στη Μολδαβία-
Σε 40' η διδασκαλία της Ορθοδοξίας 
[ΒΙΝΤΕΟ 2016 & video in Romansco]     
    ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ
 ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
  • Πανορθόδοξος Μεγάλη Σύνοδος, 
  • Τό Τμῆμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν στή Μολδαβία, 
  • Περί τῆς Θείας Μεταλήψεως καί τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως.
    Τό διεθνές Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στή Μολδαβία στίς 22 Ιανουαρίου 2016 καί μπορεῖτε νά διαβάστε τήν εἰσήγηση το π. Θεοδώρου δ
 
    Μεταφραστής τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Θεοδώρου εἶναι ὁ π. Ματθαος Βουλκανέσκου.


Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Ένορία Άγίου Γεωργίου Κατσιφαριανών Χανίων! Άποσπάσματα άπό τήν Ένημέρωση – Όμολογία γιά τήν κάρτα ρουφιάνο τού πολίτη = νέα ταυτότητα

Ένορία Άγίου Γεωργίου 
Κατσιφαριανών Χανίων!
Άποσπάσματα άπό τήν Ένημέρωση – Όμολογία γιά τήν κάρτα ρουφιάνο τού πολίτη 
= νέα ταυτότητα!


ΕΠΑΧΥΝΘΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΑΝ ΒΑΡΕΑ ΤΑ ΩΤΑ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ, ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΒΛΕΠΩΣΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΩΣΙ ΜΕ ΤΑ ΩΤΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΗΣΩΣΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩΣΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΘΩΣΙ!

...........Στό Σύνταγμα τής Έλλάδος άδελφοί μου, άναφέρετε στό ΑΡΘΡΟ 2, παρ.1. Ό σεβασμός καί ή προστασία τής άξίας τού άνθρώπου, άποτελούν τήν πρωταρχική ύποχρέωση τής Πολιτείας.
Καί ΑΡΘΡΟ 5 παρ. 3. Ή προσωπική έλευθερία είναι άπαραβίαστη.


Πρέπει νά τρέξουμε πρίν νά εἶναι ἀργά, Γέρων Ἐφραίμ ἐν Ἀριζόνᾳ


Πρέπει νά τρέξουμε πρίν νά εἶναι ἀργά,
Γέρων Ἐφραίμ ἐν Ἀριζόνᾳ 

Το εμπόδιο για να φθάσουμε στο εξομολογητήρι, είναι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. 
Πώς θα πω τα αμαρτήματά μου;

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)