Σελίδες

TRANSLATOR

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Πνευματικές νουθεσίες γιά πνευματική προκοπή Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής


Πνευματικές νουθεσίες γιά πνευματική προκοπή
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

 http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2013/08/Agios-Iosif-Isihasthis.jpg


http://www.imerovigli.org/infoimages/242.jpgἩ ἀνάγνωσις φωτίζει τόν νοῦν καί βοηθεῖ εἰς τήν εὐχήν.

Ὁ σωματικός κόπος, ὅταν εἶναι μέ μέτρον καί δέν προξενεῖ ταραχήν, εἶναι πάνυ ὠφέλιμος· σέ ὁδηγεῖ στήν ταπείνωσιν.

Ὅταν συνηθίσῃς νά λέγῃς στόν καθένα· εὐλόγησον! καί εἰς ὅλα παντοῦ ὑβρίζεις τόν ἑαυτόν σου, καί δέν ζητεῖς ποτέ τό δικαίωμα καί τό θέλημά σου, ὀγλήγορα θά γευθῇς καρπόν ταπεινώσεως. Ἀρκεῖ νά κάμνῃς εἰς ὅλα ὑπομονήν.

Μέ τήν ἀγάπην καί τήν ἁπλότητα, χωρίς πολλούς διαλογισμούς, γρηγορώτερα φθάνεις εἰς τόν ἄνω λιμένα.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής Ἐπιστολή ΟΓ΄ Δέν σοῦ ζητεῖ πολλά ὁ πολύς ἐν ἐλέει Χριστός.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
Ἐπιστολή ΟΓ΄
Δέν σοῦ ζητεῖ πολλά ὁ πολύς ἐν ἐλέει Χριστός.

http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47


Δέν σοῦ ζητεῖ πολλά ὁ πολύς ἐν ἐλέει Χριστός.(ΟΓ΄).
http://4.bp.blogspot.com/-jIeVpVnNu_8/UzZyKhbjnKI/AAAAAAAABGY/dk1vHpxqzm0/s1600/%CE%98%CE%A5%CE%A1%CE%91.jpg
Ὁ Παράδεισος ἀνοιγήσεται. Καί ὀφθήσεταί σοι ὁ Βασιλεύς τῶν αἰώνων ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· καί ὁλοχαρήσεις καί σκιρτήσεις ὡς ἔλαφος ἀπό τῆς πολλῆς καί ἀπείρου ἀγάπης.

Μή θρηνῇς ὄθεν πενίαν, ἀφοῦ ἀνέτειλε συμπαθῶς ἠ τοῦ Χριστοῦ Βασιλεία. Μή ὁδύρεσαι πταίσματα, ἀφοῦ ἦλθεν ἐπί τῆς γῆς ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἔπαθεν ὡς ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς, καί μᾶς ἀνυψώνει στούς οὐρανούς διά καθαρᾶς μετανοίας.
Ἀρκεῖ ὅπου λέγεις τό "ἥμαρτον" μέ καρδίαν ὁλόθερμον, καί εὐθέως ἡ χάρις σοῦ ἀνοίγει τούς οὐρανούς.

Δέν σοῦ ζητεῖ πολλά ὁ πολύς ἐν ἐλέει Χριστός. Μόνον εἰπέ μετά πίστεως, ἐξομολογούμενος ὡς ὁ Προφήτης· 

-Ἡμάρτηκα τῷ Κυρίῳ.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ἐμεῖς προδίδουμε τήν Ὀρθοδοξία καί παραδινόμαστε στούς αἱρετικούς! Φώτης Κόντογλου


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἐμεῖς προδίδουμε τήν Ὀρθοδοξία
καί παραδινόμαστε στούς αἱρετικούς!
Φώτης Κόντογλου

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJB2X7WkzKs0qbaA8d-R2o-ADdeMJleBydnLmvve8Ul1Nd9Wg7as2L9Eb2YXwEe4o4DU9G0wUJu3nPSgO8o-iBgL-5Y9zgcvbCzhgv9ZJaeg0JUHJcC_iAFT8SoOF_hxKEmXVLjXA4Uwc/s1600/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91+13.jpg
μεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι που φυλάξαμε τό βαθύ μυστήριο τῆς εὐσέβειας, 
τώρα, στά καλά καθούμενα, 
πᾶμε νά γίνουμε ἕνα μ' αὐτούς πού γελοιοποιήσανε τόν Χριστό ὅσο κανένας ἄθεος.

http://www.theodromia.gr/dat/4D009825/image1.jpg?636489229527500000

Παπολάγνοι καί Οἰκουμενιστές δεῖτε τί σῆμα ἔχει τό ἰδιωτικό ἀεροπλάνο τοῦ πάπα Φραγκίσκου!!! Ἐξακολουθεῖτε ἀκόμη νά πιστεύετε ὅτι δέν ὑπηρετεῖτε τήν ἐπερχόμενη Παγκόσμια Κυβέρνηση τοῦ Ἀντιχρίστου;...


Παπολάγνοι καί Οἰκουμενιστές
δεῖτε τί σῆμα ἔχει τό ἰδιωτικό ἀεροπλάνο
 τοῦ πάπα Φραγκίσκου!!!
Ἐξακολουθεῖτε ἀκόμη νά πιστεύετε
 ὅτι δέν ὑπηρετεῖτε
 τήν ἐπερχόμενη Παγκόσμια Κυβέρνηση τοῦ Ἀντιχρίστου;...

Απίστευτο… Δείτε το σήμα που έχει το αεροπλάνο του Πάπα Φραγκίσκου… Γιατί άραγε; (Βίντεο)

«Και είδα ένα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη… και είχε δύο κέρατα σαν αρνί, και μιλούσε σαν δράκος" (Αποκάλυψη 13:11)
Ο Πάπας Φραγκίσκος χρησιμοποιεί το επίσημο αεροπλάνο της παπικής εκκλησίας, που του προμήθευσε το Βατικάνο, για να τον μεταφέρει σε όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, το αεροπλάνο φέρει την επίσημη σφραγίδα του Βατικανού, το οικόσημο τους.

Ακριβώς κάτω από τη σφραγίδα του Βατικανού βρίσκεται μια σφραγίδα άλλου είδους.

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος λέει τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! (βίντεο)


Ὁ Ὅσιος Πορφύριος λέει τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ!
(βίντεο)

 http://3.bp.blogspot.com/-vekc72TXYKw/TmaCdke50KI/AAAAAAAAAhk/7LpoLcstlck/s1600/image43.png


 

http://s8.postimg.org/n1qyxpfh1/cross_divider.png

"Οὐδέν Ὀρθοδοξίας ἴσον καί ἀνώτερον"


"Οὐδέν Ὀρθοδοξίας ἴσον καί ἀνώτερον"

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMUATRs9Yxl7krB2cxjGhW5yQ5D_m1ok7NOoH7ANxRdB6LuCENmsdRCHFAcjaGYYRxTx3hAp8CrjTnxx6B5wJKStZWPafm4G0YGNzgYKm-uAkSW9Dlf3Pg9tLMmAfiVXUJVyOqi-T2DRqw/s1600/DDR_0503.JPG

Θά μείνουμε πιστοί συνεχισταί 
τῆς θεοδίδακτης γραμμῆς τῶν θεοφόρων Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας!

"Πᾶς ὁ δυνάμενος λέγειν τήν ἀλήθειαν καί μή λέγειν αὐτήν, κατακριθήσεται ὑπό τοῦ Θεοῦ καί ταῦτα ἔνθα πίστις ἐστί τό κινδυνευόμενον...τό γάρ ἐφυσυχάζειν ἐν τοιούτοις ἀρνήσεως ἴδιον, τό δέ ἐλέγχειν ὁμολογίας εἰλικρινοῦς..."
Μέγας Βασίλειος

"Οὐδέν ὄφελος βίου καθαροῦ δογμάτων διεφθαρμένων, ὥσπερ οὖν οὐδέ τοὐναντίον, δογμάτων ὑγιῶν, ἐάν βίος ἦ διεφθαρμένος".
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ-Πῶς νά προσευχώμαστε; Ἐκ τοῦ βιβλίου: "Ὑποθῆκες ζωῆς" Ἀρχ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ)


 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ-Πῶς νά προσευχώμαστε;
Ἐκ τοῦ βιβλίου: "Ὑποθῆκες ζωῆς"
Ἀρχ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος

http://www.stamoulis.gr/Images/Products/22899.jpg 

http://static.pblogs.gr/f/380767-9425_1055768293268_1797672678_117086_1033786_n.jpg
"Οὐχ ὡς ἐγώ θέλω..."

Στό τέλος κάθε αἰτήματός μας νά λέμε: "Οὐχ ὡς ἐγώ θέλω, ἀλλ' ὡς Σύ" (Ματθ. κς' 39). Μόνο σ' ἕνα αἴτημα δέν χρειάζεται νά τό προσθέτουμε αὐτό: σ' ἐκεῖνο τῆς σωτηρίας μας, διότι ὁ Θεός "πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν" (Α΄ Τιμ. β΄ 4).

Προσοχή καί προσευχή

Ὅταν λέτε τήν εὐχή νά στρέφετε τήν προσοχή τοῦ νοῦ σας στήν κάθε λέξι.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)