Σελίδες

TRANSLATOR

Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Κύριε μη στήσεις αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην…(Μακαριστός Επίσκοπος Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς+)

Κύριε μη στήσεις αυτοίς 

την αμαρτίαν ταύτην…

(Μακαριστός Επίσκοπος Αιτωλίας 

και Ακαρνανίας Κοσμάς+)


 

Ένας ταπεινός γίγαντας…

Από τους ήρωες που αν έγραφε σήμερα ο Κόντογλου, θα συμπεριελάμβανε στην συλλογή του Ουρανού και στα αχειρόγραφα συναξάρια του Παραδείσου.

Μορφή που αντανακλούσε μια ψυχή δοσμένη ολοκληρωτικά στον Πλάστη της .

Αμβρόσιος: «Το εμβόλιο σφραγίδα του Σατανά – Τέκνα του Διαβόλου οι εμβολιασμένοι»! Νέα αφυπνιστική επιστολή!

Αμβρόσιος: 

«Το εμβόλιο σφραγίδα του Σατανά – Τέκνα του Διαβόλου οι εμβολιασμένοι»!

Νέα αφυπνιστική επιστολή!


Ὄχι, λοιπόν, Σεβαστοί μας Ἀρχιερεῖς καί Πατέρες,
εἶναι συμπτώσεις τά τρυπήματα στό χέρι γιά μπόλι
καί οἱ σαρώσεις προσώπου
ὅπως καί οἱ ἰχνηλατήσεις ἀπόλυτης παρακολούθησης
 μέ bluetooth
καί ἡ ψηφιακή ἠλεκτρονική σκλαβιά
σέ συνδυασμό μέ ὑποχρεωτικές 
ἠλεκτρονικές καταγραφές κι ἐπιδείξεις 
πιστοποιητικῶν μπολιῶν, νόσησης, ράπιντ τέστ
καί QR κωδικούς 
καί οἱ τιμωρίες-περιορισμοί-ἀπαγορεύσεις
 ἀγορᾶς καί πώλησης   
(βλέπε Ἀποκάλυψη)
καί οἱ ἀναστολές γιά νά μήν ἔχει νά φάει ὁ ἀμπόλιαστος
καί οἱ Νόμοι ἁρπαγῆς σέ κέντρα ἀπομόνωσης
 καί οἱ προσπάθειες νά δημιουργήσουν 
παγκόσμια κρίση
καί νά τρέξουν γρήγορα 
μία Παγκόσμια Κυβέρνηση Ὑγείας 
τήν ὁποία ζήτησε πρόσφατα 
κι ὁ ἀφορισμένος Πρωθυπουργός Μητσοτάκης
καί τόσα ἄλλα ζοφερά καί συναφῆ!
Δέν εἶναι πρόβα τζενεράλε
γιά μαρκάρισμα ἀντιχρίστου...
βλέπε:
Καί πρίν προλάβετε νά πεῖτε ὅτι δέν ἦλθε ὁ Ἀντίχριστος
καί δέν ὑπάρχει πρόβλημα κι αὐτό πού συμβαίνει
δέν εἶναι τό χάραγμα,
ἀπαντᾶμε πώς 
ὅλοι ἐμεῖς θά κριθοῦμε γιά τούτη τήν πρόβα,
ὅπως κρίθηκαν καί οἱ χριστιανοί
γιά τίς τυρρανίες τῶν ἐκάστοτε ἀντιχρίστων
τῶν ἐποχῶν τους
π.χ. σέ εἰδωλολατρικά καθεστῶτα ἄν ἔθυαν στά εἴδωλα,
ἐπί εἰκονομαχίας ἄν ἔπαυαν νά προσκυνοῦν τίς εἰκόνες
κ.λ.π.:!
Ξεχνᾶτε ὅτι θά κριθοῦμε γι' αὐτά πού κάνουμε 
ἤ δέν κάνουμε 
στούς ἀντιχρίστους τῆς δικῆς μας ἐποχῆς!
Ἀκόμη χειρότερα, μήπως εἴμαστε κι ἐμεῖς τέτοιοι;...

Α Ιω. 2,18          Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.

Α Ιω. 2,18                 Παιδιά μου, τελευταία και κρίσιμος είναι η σημερινή εποχή. Και καθώς έχετε ακούσει από την διδασκαλίαν των Αποστόλων, ότι ο αντίχριστος έρχεται· και τώρα πολλοί αντίχριστοι, πλανεμένοι και αιρετικοί, όργανα του αντιχρίστου έχουν έλθει. Από αυτό, λοιπόν, μανθάνομεν, ότι είναι κρίσιμος η εποχή μας.

Α Ιω. 2,19          ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ᾿ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾿ ἡμῶν· ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ ἡμῶν.

Α Ιω. 2,19                 Αυτοί δε οι αντίχριστοι από ημάς τους Χριστιανούς εβγήκαν και απεμακρύνθησαν από την Εκκλησίαν. Αλλά δεν ήσαν πράγματι από ημάς, δεν υπήρξαν ποτέ γνήσιοι και άδολοι Χριστιανοί, διότι εάν ήσαν από ημάς, αληθινά πιστοί στον Χριστόν, θα είχαν μείνει μαζή μας. Κιβδηλοι όμως καθώς ήσαν, εξέκοψαν και απεμακρύνθησαν από την Εκκλησίαν του Χριστού, δια να φανερωθούν ότι δεν ήσαν όλοι τους από ημάς. 

 

 

Ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων & Αιγιαλείας, Αμβρόσιος, με επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο και τους Ιεράρχες της Εκκλησίας, στρέφεται κατά του εμβολίου, το οποίο χαρακτηρίζει «σφραγίδα διαβόλου»!

Αναλυτικά όσα γράφει στην επιστολή του ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος:

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

α) Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

β)Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας

της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Ομολογία του Διαβόλου!

Ζητώ τις ευχές Σας, καθώς επίσης

και την εκ μέρους Σας κατανόησιν!

+ Ο Μητροπολίτης

πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Αίγιον, Πρωτοχρονιά, 31 Δεκεμβρίου 2021

*************************

Μακαριώτατε,

και Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Άδελφοί,

Εκ προιμίου ζητώ την εκ μέρους Υμών κατανόησιν και συγκατάβασιν διά το γεγονός, ότι σήμερα παραμονήν της Πρωτοχρονιάς, δηλ. σε μια «χρονιάρα ημέρα» κατά την λαϊκήν παροιμίαν, αποτολμώ ο ταλαίπωρος εγώ, ένας «γεγηρακώς» ταπεινός εν Χριστώ Αδελφός Σας, να Σας ενοχλώ διά της παρού-σης επιστολικής επικοινωνίας μου, προκειμένου να Σας ενημερώ- σω περί τινος λίαν σοβαράς ομολογίας, ήτις αφορά το θέμα του εμβολιασμού Covid-19 κλπ.

Οι Έλληνες σε lockdown και οι μουσουλμάνοι «κατακτούν» την πλατεία Συντάγματος - Έτσι μπήκε το 2022! Βίντεο

Οι Έλληνες σε lockdown 

και οι μουσουλμάνοι «κατακτούν» 

την πλατεία Συντάγματος - 

Έτσι μπήκε το 2022! 

Βίντεο

 


Οἱ πολιτικοί μας παρέα μέ τούς "εἰδικούς-δικούς" τους
ἐξοντώνουν τούς Ἕλληνες πολίτες
μέ μέτρα, μπόλια, τρόμο, ἀνέχεια,
ἐνῶ οἱ καλοπληρωμένοι λάθρο 
ἀπό τίς Μ.Κ.Ο. καί τό ἑλληνικό ὑστέρημα
ἀντικαθιστοῦν ἀνενόχλητοι χωρίς μέτρα καί νόμους
 τόν πληθυσμό μας!
Σημειωτέον, πώς θά δεῖτε μόνο ἄντρες
καί μάλιστα νεαρῆς ἡλικίας,
δηλαδή ὁλόκληρο στρατό μέσα στόν κόρφο μας!!! 
Ἐπίσης ἀλγεινή ἐντύπωση κάνει
τό πλάνο μπροστά ἀπό τό Ἑλληνικό (;...) Κοινοβούλιο!
 
 
Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Τό θαῦμα-ἀποκάλυψη τοῦ Χριστοῦ σέ διασωληνωμένο Ἱερέα τῆς Κύπρου!

 

 Τό θαῦμα-ἀποκάλυψη τοῦ Χριστοῦ

σέ διασωληνωμένο Ἱερέα τῆς Κύπρου!


Βόλος: Κάθειρξη 8 ετών σε 83χρονο ιερέα για ασέλγεια σε βάρος 11χρονης -...  | Ελλάδα Ειδήσεις

 
*Τον τελευταίο μήνα νόσησε βαριά ένας ιερέας στην Κύπρο ο οποίος είναι πνευματικό παιδί του μητροπολίτη Μόρφου*.

... *Ο ιερέας ΔΈΝ είχε κάνει το εμβόλιο*. …*Διασωληνώθηκε καί ήταν σέ καταστολή, σέ τεχνητό κώμα.*

*Ενώ λοιπόν δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον του, τού φανερώθηκε ο ίδιος ο Χριστός και συνομίλησαν*....

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
π. Δημητρίου Μπόκου

 

 

 

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή του Γεναρίου,

Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία.

Πρωτοχρονιά χωρίς γιορτή του αγίου Βασιλείου είναι κάτι αδιανόητο για μας τους Χριστιανούς. Στη συλλογική μας μνήμη οι δυο γιορτές συνδέθηκαν αξεχώριστα. Η μοναδική, ανεπανάληπτη μορφή του μεγάλου αγίου αποτελεί δυναμικό πρότυπο, πλήρως καταξιωμένο στην κοινή συνείδηση και απολύτως δυνατό να νοηματοδοτεί τον πολύτιμο χρόνο που μας χαρίζει η φιλανθρωπία του Θεού.

Και είναι τα μέγιστα προσφιλής ο άγιος Βασίλειος σε όλους. Οργανικά ενταγμένος στην ζωή των απλών ανθρώπων, που τον θέλουν συνοδοιπόρο τους κατά τον δικό τους τρόπο. Έτσι, είναι εντελώς φυσικό γι’ αυτούς να θεωρούν σαν πρώτο έργο του Χριστού, όταν πρωτοπερπάτησε ως άνθρωπος στη γη, το ότι

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)