Σελίδες

TRANSLATOR

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΗ' Καί χωρίς νά κοποιάσῃς πολύ, φθάνεις εἰς μέτρα μεγάλα.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΗ' 
Καί χωρίς νά κοποιάσῃς πολύ, 
φθάνεις εἰς μέτρα μεγάλα.
  
Αποτέλεσμα εικόνας για έκφρασισ μοναχήσ εμπειρίασΣχετική εικόνα
d47
Καί χωρίς νά κοπιάσῃς πολύ, φθάνεις εἰς μέτρα μεγάλα. (ΟΗ΄).
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimcgf1B1fHRs4mQ3G38LHYKfkP09PziZD1qleq6yX8HprCv0jS5YGHaVh0WLDrjs5UiN1-j-Fg96lIZfcujVv97rJle-Wa0sKbRQSWS5Xr32dqC4T7wk_dBzDAuXsXDamAQUM_yXpL2eok/s1600/agapa+ton+Theo.jpg
Καί τοῦτο εἶναι ἀλήθεια· ὅσον ὁ ἄνθρωπος τρέχει νά βοηθήσῃ τόν ἄλλον, τόσον ἡ χάρις τοῦ Κυρίου πειρσσεύει εἰς αὐτόν· διότι ἡ ἀγάπη εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ ἡ πρώτη καί μεγαλύτερη:
"Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης ψυχῆς καί καρδίας σου".

Καί ἡ δευτέρα ὁμοία αὐτῆς·
"Καί τόν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν".

"Ἐν ταύταις ταῖς δυσίν ἐντολαῖς ὅλος ὁ Νόμος καί οἱ Προφῆται κρέμανται".

Καθάριζουμε νοῦ καί καρδία ἀπό λογισμούς κι ἐπιθυμίες! (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Καθάριζουμε νοῦ καί καρδία 
ἀπό λογισμούς κι ἐπιθυμίες!
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής

 http://www.athineon.com/img/products/Icona/6931_HandMadeIconV2__photo_3.jpg
κάθαρτη εἶναι ἡ ψυχή 
πού εἶναι γεμάτη από κακούς λογισμούς,
ἀπό ἐπιθυμία καί μῖσος.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF7iH-XB3qQdIISGJBAqoNoZFU3pUxtHgLt3bGurvQq7XLUE83Wk2PUS1PABjWhB7r9iTp5fERWbUsJs45ajOWEZ2xuwCoSW4GJPgVguE0e5kxzY082CesWpEp5Dcl8cpNaFAP9-iyRaw/s1600/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82.bmphttps://simeiakairwn.files.wordpress.com/2017/08/b082f-10942460_10200112382687879_942786104472700102_n.jpg?w=529

Σκέψεις καί παρατηρήσεις ἀπό τήν Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν γιά τό Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ θέμα «Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέρους ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί ἐκ μέρους κληρικῶν καί μοναχῶν» Σκέψεις καί παρατηρήσεις
ἀπό τήν Σύναξη 
Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν
γιά τό
Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ θέμα:

«Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέρους ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί ἐκ μέρους κληρικῶν καί μοναχῶν»

http://www.impantokratoros.gr/dat/621145E4/image1.png?634221604883645399
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ+ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ=ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ!

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
τῆς Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν
στό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 187/Διεκπ.79/15-1-2015
Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ θέμα
«Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέρους ἐκκλησιαστικῶν φορέων
καί ἐκ μέρους κληρικῶν καί μοναχῶν»

Ὁ λό­γος τοῦ Θε­οῦ οὐ δέ­δε­ται (Β. Τιμ. β.9). Λά­λει καί μή σι­ω­πή­σῃς (Πράξ. 18.9)
Ἡ δι­α­πί­στω­ση εἶ­ναι κα­θο­λι­κή καί θλι­βε­ρή. Στίς ἡ­μέ­ρες μας ἡ ἐ­λευ­θε­ρί­α τοῦ λό­γου καί τῆς δι­α­κί­νη­σης τῶν ἰ­δε­ῶν συ­στη­μα­τι­κά πο­λε­μεῖ­ται καί συρ­ρι­κνώ­νε­ται. Τό σπου­δαῖ­ο αὐ­τό ἀν­θρώ­πι­νο δι­καί­ω­μα, γιά τό ὁ­ποῖ­ο πο­λύ αἷ­μα χύ­θη­κε στήν ἱ­στο­ρι­κή πο­ρεί­α τοῦ σκε­πτό­με­νου ἀν­θρώ­που, εἶ­ναι πα­ράλ­λη­λα καί θεῖ­ο δι­καί­ω­μα, ὡς ἄ­με­σα συ­να­πτό­με­νο μέ τόν πυ­ρή­να τῆς θε­όσ­δο­της ἐ­λευ­θε­ρί­ας τοῦ ἀν­θρω­πί­νου προ­σώ­που. Καί τό τρα­γε­λα­φι­κό εἶ­ναι ὅ­τι στήν ἐ­πο­χή μας τά τε­χνι­κά μέ­σα δι­α­δό­σε­ως τοῦ λό­γου, τῶν ἰ­δε­ῶν καί τῶν στο­χα­σμῶν ὄ­χι μό­νο πολ­λα­πλα­σι­ά­στη­καν ἀλ­λά, χά­ριν κυ­ρί­ως τῆς ψη­φια­κῆς τε­χνο­λο­γί­ας, ἔ­γι­ναν τα­χύ­τα­τα. Τή στιγ­μή πού δη­μο­σι­εύ­εις τό λό­γο σου, αὐ­τός, μέ­σω τοῦ δι­α­δι­κτύ­ου, γί­νε­ται αὐ­θω­ρεί κτῆ­μα χι­λιά­δων ἄλ­λων ἀν­θρώ­πων.

Απέρριψε τον Θρησκευτικό Όρκο και την πίστη στα Θεία ο Αλέξης Τσίπρας – Πολιτικός Όρκος!

Απέρριψε τον Θρησκευτικό Όρκο 
και την πίστη στα Θεία ο Αλέξης Τσίπρας – 
Πολιτικός Όρκος! 

3[ 
Δικαίωμα τοῦ καθενός νά πιστεύει ὅ,τι θέλει ἤ νά μήν πιστεύει.
Δικαίωμα καί τῶν Ἑλλήνων... Ὀρθοδόξων (?)
νά ἀναλογιστοῦν γιά τήν τεράστια εὐθύνη πού ἔχουν
στήν ἐπιλογή τῶν ἡγετῶν τους γιά τήν προκοπή τήν δική τους καί τοῦ τόπου τους.
Χωρίς Θεό, περιμένετε νά πᾶμε καλά; 
Τόσο καιρό χωρίς μετάνοια καί πίστη πᾶμε καλά;
Βλέπουμε καλά ἤ ἔχουμε ἀχρωματοψία;
Πλανώμεθα πλάνην οἰκτράν, ἄν πιστεύουμε στό καλό χωρίς τόν Καλό καί Πανάγαθο!
Λυπούμεθα βαθύτατα.

Μετά τίς ἐκλογές:

Ορκίζεται στις 16.00 με … πολιτικό όρκο!
Σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 16.00, θα ορκισθεί  ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Κάρολου Παπούλια  ο Πρωθυπουργός κ.Αλέξης Τσίπρας για πρώτη φορα στην ελληνική πολιτική ιστορία χωρίς … θρησκευτικό όρκο κάτι που απέρριψεενημερώνοντας από χθες το βράδυ
τον Αρχιεπίσκοπο  (ο Α.Τσίπρας έχει δηλώσει άθεος…).

S.O.S.!!! Περνᾶνε τήν Πανθρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου στά σχολικά βιβλία καί στούς μαθητές! (βίντεο)

S.O.S.!!!
Περνᾶνε τήν Πανθρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου
στά σχολικά βιβλία καί στούς μαθητές!
(βίντεο)

http://www.egolpion.com/dat/D97278BC/image1.jpg?634626076506808985 

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Hotel California. Ύμνος στον σατανά ή μια μουσική καταγγελία της απληστίας;

Hotel California.  
Ύμνος στον σατανά
 ή μια μουσική καταγγελία της απληστίας;
&
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ (Church of Satan)-
Anton Szandor LaVey
Αποτέλεσμα εικόνας για Church of Satan Anton Szandor LaVey

To 1977, κυκλοφόρησε το τραγούδι “Hotel California” του συγκροτήματος Eagles. Είναι ένα από τα πιο γνωστά ροκ κομμάτια στον κόσμο, αλλά όταν βγήκε, είχε προβληματίσει τους ακροατές με τους ασυνήθιστους στίχους του.
Υπήρξαν διάφορες εκδοχές για το ποιο είναι το νόημα του τραγουδιού, αλλά η επικρατέστερη ήθελε τους Eagles να έχουν γράψει έναν ύμνο για τον σατανισμό.

Αποτέλεσμα εικόνας για άντον λαβέι
Ο Άντον Λαβέι

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)