Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ Update 16:40 Βίντεο

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Update 16:40 Βίντεο


 201 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ Virgin Mary, Χριστιανισμός, Θεός

Ὅλες οἱ σημερινές ἀναρτήσεις
ἔγιναν μετά ἀπό ἀνώνυμες προσπάθειες μέ ἄρθρα μας
τίς τελευταῖες ἡμέρες
γιά νά δείξουμε πώς δέν εἶναι πρόθεσή μας 
νά ἐπιτεθοῦμε σέ πρόσωπο, ἀλλά νά ἐπαναφέρουμε.
Μετά ἀπό διαρροή ὀνόματος σέ ἄλλα ἱστολόγια
γιά τήν ὁποία δέν εὐθυνόμαστε ἐμεῖς,
κι ἐπειδή διανύουμε πιά τήν ἐποχή 
τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη-νέας ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας,
εἶναι πλέον μία ὀδυνηρή πραγματικότητα,
 δέν γίνεται νά σιωπήσουμε
σέ δημόσια κηρύγματα πού ἀκοῦνε χιλιάδες
καί πού συνεχίζουν κι ἐπιμένουν μετά ἀπό τόσα χρόνια
νά ἀπαξιώνουν καί νά παρερμηνεύουν
τό προχάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου
(τή νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα),
τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου
(ἀκόμη χειρότερα πού θά εἶναι μέσα στό σῶμα μας),
Ἁγίους!
καί τήν ὑποτιθέμενη "μετάνοια"
πού μπορεῖ νά βγάλει μαγικά ἀπό τό τσεπάκι του
ὁ κάθε Χριστιανός,
ἀφοῦ πρῶτα ἔχει παραδώσει τήν ὕπαρξή του
καί τό Βάπτισμά του
στόν ἔξω ἀπό δῶ. 
Χιλιάδες Χριστιανοί Ἕλληνες
 κλείνουν ραντεβοῦ στό gov.gr
καί τρέχουν νά παραλαμβάνουν
τόν ἀρραβῶνα τοῦ χαράγματος!

Ἀνταπάντησις τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων στὶς ἀνακρίβειες-παραποιήσεις- συκοφαντίες τοῦ π. Β. Βολουδάκη (Ἱούλιος 2011)

Ἀνταπάντησις τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων στὶς ἀνακρίβειες-παραποιήσεις- συκοφαντίες τοῦ π. Β. Βολουδάκη

(Ἱούλιος 2011) 

 


Σχόλιο Αναβάσεων
Περιμέναμε μέχρι σήμερα 15 Ἰουλίου '11 τὴν τελευταία ἔκδοση τοῦ Ὀρθόδοξου Τύπου, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ ὑπεύθυνός του Ο.Τ. θὰ δημοσίευε τὴν ἀπὸ μηνὸς ἀπεσταλμένη ἐπιστολὴ- ἀνταπάντηση τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων στὴν ἀπὸ 20 Μαΐου δημοσιευθεῖσα ἀπάντηση τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη στὸν Ο.Τ. ( βλέπε ΕΔΩ στην 5η σελίδα. Ἡ 1η ὲπιστολή των Ἁγιορειτών ΕΔΩ)

Εἴχαμε ἤδη γίνει μάρτυρες τῆς "ἐξαφανίσεως" τῶν ἀπαντητικῶν ἐπιστολῶν καὶ τοῦ π. Ἰωάννη Φωτοπούλου πρὸς τὸν Ο.Τ. καὶ ἔτσι μαζὶ μὲ τὴν ἄρνηση νὰ δημοσιευτεῖ ἡ ἀπάντηση τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων θεωρήσαμε ὅτι εἶναι λογικὸ νὰ δημοσιεύσουμε τὴ ἐπιστολὴ τῶν Ἁγιορειτῶν ἀφοῦ ἐξαντλήθηκε κάθε ὅριο ὑπομονῆς καὶ κανόνων δεοντολογίας.

Ἡ πηγὴ λοιπὸν τῆς δημοσίευσης θὰ εἶναι ὁ orthros.eu καὶ ὄχι ὁ Ο.Τ. ὡς ὄφειλε νὰ εἶναι.
______________________

Ἀνταπάντησις στὶς ἀνακρίβειες-παραποιήσεις- συκοφαντίες τοῦ π. Β. Βολουδάκη


24 Ἁγιορεῖτες Ἱερομόναχοι καί μοναχοί ἀπάντησαν στίς ἐσφαλμένες θέσεις τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη σχετικῶς μέ τή σημασία τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666 καί τίς θέσεις πού ἔλαβε ὁ Γέρων Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ἄλλοι κληρικοί καί μοναχοί καθώς καί ἡ ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό 1997-98.  Τά κείμενα αὐτά καί τοῦ π. Βασιλείου καί τῶν Ἁγιορειτῶν  ἔχουν δημοσιευθεῖ στήν ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ».  
Ἐπειδή ὁ π. Βασίλειος Β. ἐπανῆλθε μέ ἄλλη ἐπιστολή οἱ Ἁγιορεῖτες ἀνταπαντοῦν μέ τήν κατωτέρω ἐπιστολή τους:

Ἅγιον Ὄρος 23-5-11
Κύριε Διευθυντά,

Ἀφοῦ σᾶς εὐχαριστήσωμε διά τήν δημοσίευσιν τοῦ περί τοῦ 666 καί τῶν συναφῶν ζητημάτων κειμένων μας, θέλομε κατ’ ἀρχάς νά ἐπισημάνωμε τήν –πιστεύομεν ἐξ ἀβλεψίας- παράλειψιν συμπεριλήψεως τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5 ὑποσημειώσεώς μας καί τήν κατά συνέπειαν μή ἀπάντησίν σας σ’αὐτήν.  Συγκεκριμένως στήν δήλωσίν μας :  « Ἐδῶ-ἀφοῦ τόσον πολύ τό ἐπιθυμεῖ ὁ π. Βασίλειος. –πρόχειρα καί ἐπιγραμματικά θά ἐπισημάνωμε ὀλίγα ἐκ τῶν σοβαροτέρων ὀλισθημάτων του...» ὑπῆρχεν ἡ ἑξῆς ὑποσημείωσις :

Σκληρή απάντηση των Αγιορειτών πατέρων στον "Ορθόδοξο Τύπο" και στον π.Βασίλειο Βολουδάκη (Μάιος 2011)

Σκληρή απάντηση των Αγιορειτών πατέρων στον "Ορθόδοξο Τύπο" και στον π.Βασίλειο Βολουδάκη

(Μάιος 2011) 


Σχόλιο Ορθόδοξου Παρατηρητηρίου:
Την επιστολή  που έστειλαν  24 Αγιορείτες πατέρες στην εφημερίδα "Ορθόδοξος Τύπος" ως απάντηση  στα δημοσιευμένα  κείμενα κυρίως του π.Βασιλείου Βολουδάκη, την είχαμε υπ΄όψη μας  εδώ και καιρό.
Δεν την δημοσιεύσαμε  περιμένοντας να την δημοσιεύσει πρώτα  ο "παραλήπτης"  δηλαδή ο "Ορθόδοξος Τύπος".
Το πρώτο μέρος της πολυσέλιδης αυτής επιστολής - απάντησης, η προαναφερθείσα  εφημερίδα  το δημοσίευσε στην  5η σελίδα του χθεσινού της φύλλου με τον τίτλο "Αι αποψεις 24 Αγιορειτών μοναχών  δια την Κάρταν του Πολίτου και τον αριθμόν του αντιχρίστου".
Στον υπότιτλο βέβαια αναφέρουν ότι πρόκειται  για απάντηση  στην "τοποθέτησιν του Ο.Τ ότι η εκκλησία δεν έχει λάβει ακόμα θέσιν  ως και εις την αρθρογραφίαν του Πρωτοπρεσβ.π. Βασιλείου Βολουδάκη  εις τον Ο.Τ".

Ο π.Ιωάννης Φωτόπουλος απαντά στο άρθρο του π. Βασιλείου Βολουδάκη που δημοσιεύθηκε στον "Ορθόδοξο Τύπο" της 25ης Μαρτίου και αφορούσε επιστολές του Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου (Μάρτιος 2011)

Ο π.Ιωάννης Φωτόπουλος απαντά 

στο άρθρο του π. Βασιλείου Βολουδάκη που δημοσιεύθηκε 

στον "Ορθόδοξο Τύπο" της 25ης Μαρτίου και αφορούσε επιστολές 

του Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

(Μάρτιος 2011)Τοῦ Πρωτοπρ. Ἰωάννου Φωτόπουλου

        «Στενά τά μανίκια» τῆς Ἀληθείας 

           Στό φύλλο τῆς 25ης Μαρτίου 2011 τοῦ «Ο.Τ.»  δημοσιεύθηκε στή σελ. 6 κείμενο τοῦ π. Βασ.  Βολουδάκη με τίτλο «Αἱ χειρόγραφοι προσθῆκαι τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου συνηγοροῦν μέ τόν π. Βασίλειον Βολουδάκην».  
 Ἐκεῖ ὁ π. Βασίλειος στενοχωρημένος κάπως ἀπό τήν ἀπάντησή μας σέ κείμενό του ὑπό τόν τίτλο «Συ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἤ ἕτερον προσδοκῶμεν» δημοσιευμένο στόν «Ο. Τ.» (14-1-2011), ἀποσιωπώντας όσα θέματα θίγω ἐκεῖ, μοῦ ἐπιτίθεται προσωπικῶς, ἄν καί ἀναφέρεται σέ μένα ἀνωνύμως,  θέλοντας νά θίξει τό ἦθος μου καί τήν σχέση μου μέ τόν π. Ἐπιφάνιο καί ἀποβλέποντας νά δημιουργήσει ἐντυπώσεις στούς ἀναγνῶστες, ἀποτρέποντάς τους νά ἰδοῦν προσεκτικά ὅσα γράφω.  
Ἐδῶ θέλω νά πῶ ὅτι ἡ ἀπάντησή μου ἀναρτήθηκε στό διαδικτυακό τόπο orthodox-watch. blogspot.com καί σέ ἄλλα ἱστολόγια  καί ἀπεστάλη ἀμέσως μέσω τοῦ ἀνωτέρω ἱστολογίου- ἑλληνιστί τοῦ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ-πρός τόν ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ στίς 10 Φεβρουαρίου 2011, ὅπως μέ πληροφόρησαν οἱ διαχειριστές τοῦ ἱστολογίου, ἀλλά δέν ἐδημοσιεύθη.  Ἴσως παρέπεσε καί γι’ αὐτό συναποστέλλεται στήν ἐφημερίδα  τοῦ ʺΟ.Τ.ʺ μαζί μέ τό παρόν κείμενο.

π. Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου. Ἀπάντηση στίς ἀπορίες καί στίς συγκεχυμένες τοποθετήσεις τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη σχετικά μέ τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τή στάση τοῦ «ὄχλου τῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων». (Φεβρουάριος 2011)

π. Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου. 

Ἀπάντηση στίς ἀπορίες καί στίς συγκεχυμένες τοποθετήσεις 

τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη 

σχετικά μέ τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τή στάση τοῦ 

«ὄχλου τῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων».

(Φεβρουάριος 2011)

  Μέ τό «ἀρνίον» ἤ μέ τό «θηρίον»
 Μέ τήν Ἀποκάλυψη τῆς Ἀληθείας ἤ τήν συγκάλυψή της;         

      Τοῦ π. Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς  

    Ἀπάντηση στίς ἀπορίες καί στίς συγκεχυμένες τοποθετήσεις τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη  σχετικά μέ τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τή στάση τοῦ «ὄχλου τῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων».
         
            Δημοσίευσε ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης στό φύλλο τῆς 14 Ἰανουαρίου 2011 τοῦ ʺ Ο.Τ.ʺ κείμενο μέ τίτλο : «Σύ εἶ ὀ ἐρχόμενος ἤ ἕτερον προσδοκῶμεν;» καί ὑπότιτλο : «Ἐμεῖς περιμένουμε τόν Χριστόν ἤ τόν Ἀντίχριστον;»  
 Γιά τούς καλούς ἀναγνῶστες πρέπει νά ποῦμε ὅτι ἀνέκαθεν ὁ π. Βασίλειος μαζί μέ μερικούς ἄλλους κληρικούς ἀντιδροῦν κατά τῆς διδασκαλίας τῆς Ἱερᾶς ἀποκαλύψεως τῆς διδασκαλίας τῶν ἁγίων Πατέρων καί τῆς διδαχῆς τοῦ π. Παΐσίου περί τοῦ Ἀντιχρίστου τοῦ ἀριθμοῦ καί τῆς σφραγίδας του.   Ἀκολουθοῦν τό δικό τους δρόμο ξέχωρα ἀπό τή συνείδηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
     Ἐπειδή στό ἐν λόγῳ κείμενο ὁ π. Βασίλειος ἐκφράζει ἀπορίες καί ἐμφανίζει μιά σχετική σύγχυση σχετικά μέ τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἀπαντοῦμε στά ἐρωτήματα καί τίς ἐνστάσεις του.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Βάζε τήν προσοχή καί τήν λογική καί δάμαζε τόν θυμό!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:

Βάζε τήν προσοχή καί τήν λογική

καί δάμαζε τόν θυμό!

 

 

Ἄν προσέχεις τόν ἑαυτό σου,
θά κατευνάζεις τόν θυμό,
σάν κάποιο πουλάρι ἀπείθαρχο καί ἀνυπότακτο,
καταπραΰνοντάς το,
σάν μέ μαστίγιο,
μέ τά χτυπήματα τῆς λογικῆς. 
 
Μέγας Βασίλειος
Flor dorada - Free animated GIF
 
 


Γιά τό διαδίκτυο:
Ἱστόλόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ https://kaiomenivatos.blogspot.com/

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)