Κυριακή 30 Μαΐου 2021  8:00 μ.μ.

 

29 Μαΐου 1453

29 Μαΐου 2021

 

Τό παρελθόν μᾶς διδάσκει γιά τό μέλλον ἄν θέλουμε νά μήν

συμβοῦν τά ἴδια τραγικά λάθη

 

Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί ἀδερφούς νά παρακολουθήσουν

Τό διαδικτυακό Ἀφιέρωμα στήν Ἄλωση τῆς Πόλης

 

Καί τή σημερινή Ἄλωση τῆς ἀνθρωπότητας ἀπό τόν κορωνοϊό

 

____________

A) -ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ YouTube,