Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ὁ ἀληθινός καί Ὀρθόδοξος Ἕλληνας Ἅγιος Βαλεντῖνος!!!

ΕΚΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
 ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ὁ ἀληθινός καί Ὀρθόδοξος Ἕλληνας Ἅγιος Βαλεντῖνος!!!

1. Ἐπειδὴ ἀναιδέστατα γύναια, δημοσιογραφίσκοι, ἀλλὰ καὶ ἀνεγκέφαλοι διαφημιστές-ἔμποροι, ἔχοντες στὸ χέρι τους ἕνα μικρόφωνο ἢ ἕνα κονδυλοφόρο, ἀφηνιάζουν, βλασφημοῦντες ἐναντίον τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, προτρέποντες τοὺς «ρηχούς» στὴν πίστι καὶ τὴν ἠθικὴ νὰ ὀργιάζουν, ἀναγκαζόμεθα νὰ παρακαλέσωμε καὶ πάλι ὅλες τὶς σοβαρὲς ἱστοσελίδες καὶ τοὺς διαθέτοντες e-mail, νὰ ἀναρτήσουν καὶ διαδόσουν, ὅτι ὁ Ἕλλην Βαλεντῖνος ἦταν Ἱερομάρτυς καὶ ἐμαρτύρησε πραγματικὰ τὸ 268-269 στὴν Ρώμη.
2. Ἡ ἱστορία ἔχει ὡς ἑξῆς:
Ὅταν ἔξω ἀπὸ τὸν κῆπο του περνοῦσε ἕνα ἀνδρόγυνο καὶ ἀλληλοϋβρίζετο καὶ ἐβιοπραγοῦσαν ἡ γυναίκα καὶ ὁ ἄνδρας, τότε ὁ Ἱερομάρτυς Βαλεντῖνος ἔκοψε δύο τριαντάφυλλα καὶ τοὺς τὰ προσέφερε, διὰ νὰ εὕρῃ τὴν εὐκαιρία νὰ τοὺς νουθετήσῃ νὰ μονιάσουν καὶ νὰ εἶναι ἀγαπημένοι καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ εὐλογημένοι καὶ νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν οἰκογένειά τους.
3. Ἔτσι ἐπιβάλλεται νὰ συμπεριφέρεται ὄχι μόνον ὁ κάθε κληρικός, ἀλλὰ καὶ ὁ κάθε ἐνσυνείδητος Χριστιανός. Ἄς διαφωτίσωμε λοιπὸν τοὺς πάντας, νὰ μὴ διαστρεβλώνεται τόσο πολὺ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἱστορία.
4. Τὸ ἴδιο συμπεριφέροντο καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα καὶ ὁ ἀπελθῶν ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος ἔκανε σταυροφορία νὰ ἀντικατασταθῇ ὁ βλασφημούμενος καὶ διασυρόμενος Βαλεντῖνος μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀκύλα καὶ Πρίσκιλλα.
Ὅμως κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸ Χρυσόστομον : «ἑορτὴ Ἁγίου εἶναι μίμησις Ἁγίου».
Ἄς μιμηθοῦμε καὶ ἐμεῖς τοὺς Ἁγίους Ἀκύλα καὶ Πρίσκιλλα, τὸν Ἱερομάρτυρα Βαλεντῖνο καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους νὰ πρεσβεύουν, γιὰ νὰ ἔχῃ ἐπιτυχία καὶ νὰ καρποφορήσῃ ἀγώνας μας, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ εἶναι θεάρεστος.
- See more at: http://www.fotgrammi.gr/index.php/component/content/article/29-2009-07-31-01-42-16/916-11215--1322012#sthash.OigFrsrT.dpuf

http://www.patriotiki-enosi.gr/oxi_sto_mnimonio/wp-content/uploads/2014/05/tama1.jpgάγιος Βαλεντίνος ορθοδοξία

1. Ἐπειδὴ ἀναιδέστατα γύναια, δημοσιογραφίσκοι, ἀλλὰ καὶ ἀνεγκέφαλοι διαφημιστές-ἔμποροι, ἔχοντες στὸ χέρι τους ἕνα μικρόφωνο ἢ ἕνα κονδυλοφόρο, ἀφηνιάζουν, βλασφημοῦντες ἐναντίον τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, προτρέποντες τοὺς «ρηχούς» στὴν πίστι καὶ τὴν ἠθικὴ νὰ ὀργιάζουν, ἀναγκαζόμεθα νὰ παρακαλέσωμε καὶ πάλι ὅλες τὶς σοβαρὲς ἱστοσελίδες καὶ τοὺς διαθέτοντες e-mail, νὰ ἀναρτήσουν καὶ διαδόσουν, ὅτι ὁ Ἕλλην Βαλεντῖνος ἦταν Ἱερομάρτυς καὶ ἐμαρτύρησε πραγματικὰ τὸ 268-269 στὴν Ρώμη.
2. Ἡ ἱστορία ἔχει ὡς ἑξῆς:
Ὅταν ἔξω ἀπὸ τὸν κῆπο του περνοῦσε ἕνα ἀνδρόγυνο καὶ ἀλληλοϋβρίζετο καὶ ἐβιοπραγοῦσαν ἡ γυναίκα καὶ ὁ ἄνδρας, τότε ὁ Ἱερομάρτυς Βαλεντῖνος ἔκοψε δύο τριαντάφυλλα καὶ τοὺς τὰ προσέφερε, διὰ νὰ εὕρῃ τὴν εὐκαιρία νὰ τοὺς νουθετήσῃ νὰ μονιάσουν καὶ νὰ εἶναι ἀγαπημένοι καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ εὐλογημένοι καὶ νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν οἰκογένειά τους.
3. Ἔτσι ἐπιβάλλεται νὰ συμπεριφέρεται ὄχι μόνον ὁ κάθε κληρικός, ἀλλὰ καὶ ὁ κάθε ἐνσυνείδητος Χριστιανός. Ἄς διαφωτίσωμε λοιπὸν τοὺς πάντας, νὰ μὴ διαστρεβλώνεται τόσο πολὺ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἱστορία.
4. Τὸ ἴδιο συμπεριφέροντο καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα καὶ ὁ ἀπελθῶν ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος ἔκανε σταυροφορία νὰ ἀντικατασταθῇ ὁ βλασφημούμενος καὶ διασυρόμενος Βαλεντῖνος μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀκύλα καὶ Πρίσκιλλα.
Ὅμως κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸ Χρυσόστομον : «ἑορτὴ Ἁγίου εἶναι μίμησις Ἁγίου».
Ἄς μιμηθοῦμε καὶ ἐμεῖς τοὺς Ἁγίους Ἀκύλα καὶ Πρίσκιλλα, τὸν Ἱερομάρτυρα Βαλεντῖνο καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους νὰ πρεσβεύουν, γιὰ νὰ ἔχῃ ἐπιτυχία καὶ νὰ καρποφορήσῃ ἀγώνας μας, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ εἶναι θεάρεστος.
- See more at: http://www.fotgrammi.gr/index.php/component/content/article/29-2009-07-31-01-42-16/916-11215--1322012#sthash.OigFrsrT.dpuf

1. Ἐπειδὴ μερικὰ ἀναίσχυντα καὶ θρασύτατα γύναια ἢ καὶ φαῦλοι «νεαροί»,  κρατώντας ἕνα μικρόφωνο στὸ χέρι καὶ ἔχοντας ὡς δόγμα τους τὸν πρόστυχο στίχο «ἀπὸ πουλάδα σὲ πουλάδα θὰ πετάω», συνεχίζουν δυστυχῶς νὰ συκοφαντοῦν, νὰ λασπολογοῦν, νὰ καθυβρίζουν καὶ νὰ διασύρουν τὸν Ἕλληνα Ἅγιο Βαλεντῖνο (μαρτύρησε τὸ 268-269 μ.Χ.), ὑποκινούμενοι προφανῶς ἀπὸ ἄπληστους καὶ ἀργυροχρυσολάτρες ἐμπόρους, ἀναγκαζόμαστε νὰ ἐπανέλθουμε καὶ νὰ διαφωτίσουμε τοὺς ἁπλοϊκοὺς καὶ ἀγαθοπροαιρέτους ἀνθρώπους νὰ μὴ παρασύρωνται ἐν μέσῳ τοῦ Ἁγίου Τριωδίου καὶ θεωροῦν ὅτι ὁ Ἅγιος Βαλεντῖνος ἦταν δῆθεν «πορνοβοσκός».

Καί στό ὄνομα ἀλλά κυρίως στήν πράξη Χριστιανοί! (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Καί στό ὄνομα ἀλλά κυρίως στήν πράξη Χριστιανοί!
Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος

 https://iconandlight.files.wordpress.com/2014/12/st-ignatius-of-antioch-e2809ctheophoruse2809dsaint_101.png?w=187&h=260
"Πρέπον οὖν ἐστίν, μή μόνον καλεῖσθαι Χριστιανούς,
ἀλλά καί εἶναι".
(Πρέπει ὄχι μόνο νά ὀνομαζόμαστε Χριστιανοί,
ἀλλά καί νά εἴμαστε).

https://feodor-studit.com/wp-content/uploads/2016/08/-e1471112952693.jpg

Αυθόρμητη & ειρηνική συμπαράσταση στον π. Νικόλαο Μανώλη σήμερα στις 12:00 μμ

Αυθόρμητη & ειρηνική συμπαράσταση 
στον π. Νικόλαο Μανώλη σήμερα στις 12:00 μμ 


Ἐπιστολή π. Κωνσταντίνου Σκόδρα πρός τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους γιά τήν ἐπιστολή της πρός τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο

 Ἐπιστολή π. Κωνσταντίνου Σκόδρα
πρός τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους
γιά τήν ἐπιστολή της πρός τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο

http://www.pentapostagma.gr/wp-content/uploads/2014/06/slide_350938_3777596_free-500x332.jpghttp://www.trbimg.com/img-54beb94c/turbine/la-et-ms-pope-francis-metal-horns-philippines-20150120

Ἀνάβυσσος 10/2/2015
Πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Ἄθω

Σεβαστοὶ Πατέρες,

Στὴν διαδικτυακὴ κοινότητα «Ρωμαίϊκό Ὁδοιπορικὸ», διάβασα τὴν ἐπιστολή ποὺ στείλατε πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη στὶς 31-12-2014, στὴν ὁποία ἀναφέρετε συγκεκριμένα ὅτι «….δυσκολευόμεθα νὰ κατανοήσωμεν τὰ διατρέξαντα κατὰ τὰς ἑορτίους ἡμέρας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, κατ’ αὐτὴν τὴν ἱερωτάτην στιγμὴν τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς, ἐξελθόντος ἐκ τοῦ ἱεροῦ βήματος διὰ νὰ δώσῃ λειτουργικὸν ἀσπασμὸν εἰς τὸν ἐνδεδυμένον τὸ ὠμόφορον Πάπαν Ρώμης, ὅστις καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπήγγειλε τὴν Κυριακὴν προσευχήν!.......». Στὴν συνέχεια, μὲ ἕνα γλαφυρὸ καὶ δουλοπρεπὲς ὕφος «προσπαθήσατε» νὰ τοῦ ἐφιστήσετε τὴν προσοχή, γιατὶ ἡ στάση του σκανδαλίζει τοὺς ἀδελφοὺς Πατέρες καὶ τὸ ποίμνιο!

Περί κακῶν ποιμένων 2ο ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος

Περί κακῶν ποιμένων 2ο
ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ
Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος

http://www.greekorthodoxbooks.com/dat/389ED8FD/%5Bel%5Dimage1.png?635551998359036250

"Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τόν ἀμπελῶνα μου, ἐμόλυναν τήν μερίδα μου..." 
(Ἱερεμ. 12, 10)

Τό: 1ο , 2ο  , 3ο  , 4ο  , 5ο  , 6ο , 7ο


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNq42B8OsgX4xPOdioTVwLPAro-c3MMZDe_g2FqxgN-6nOjT_lF10b5JtcRnAf5WWG7JWVG9UHOj0BTTxvWgNoDIXjc3VdBUZHNYwr460qWLwk9fEHuEEYSVv7rqC8EjnS3eaqOcpIMoMD/s1600/%CF%83%CE%AC%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B70005.jpg
Ἐάν ἡ Ἐκκλησία μας εἶχε ἄλλους 1-ὡσάν τόν Σεβασμ. Μιχαήλ, Ἀρχιερεῖς, καί εἰς πᾶσαν πόλιν ὑπῆρχον 2-3 κληρικοί ἐνάρετοι, θεοφοβούμενοι, μέ πίστιν, μέ ζῆλον, μέ ἀγάπην, ἴσως ἡ κοινωνία νά μήν ἔφθανε εἰς τό σημεῖον πού ἔχει φθάσει. Ὅταν ἐμεῖς οἱ κληρικοί εἴμεθα καλοί, εἴμεθα φῶς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ὅταν ὅμως εἴμεθα κακοί, εἴμεθα σκότος, καί ὅταν τό φῶς γίνη σκότος, τό σκότος πού εἶναι οἱ ἄνθρωποι, πού δέν γνωρίζουν, τί θά γίνη; 
LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)