TRANSLATOR

Σελίδες

Κυριακή 13 Μαρτίου 2016

ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ, π. Δημητρίου ΜπόκουΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ,
π. Δημητρίου Μπόκου

http://flashnews.gr/storage/photos/c_700px_400px/201504/megali-paraskeyh.jpg
Ἀφιερωμένο γιά τόν Ἐσπερινό τῆς συγνώμης
  

π. Δημητρίου Μπόκου
 

«Ἡ δυ­στυ­χί­α ὑ­πάρ­χει, εἶ­πε… ἁ­πλώ­νον­τας τὰ χέ­ρια του. Εἶ­ναι πραγ­μα­τι­κή… Δὲν μπο­ρῶ νὰ ἰ­σχυ­ρι­στῶ πὼς δὲν ὑ­πάρ­χει ἢ ὅ­τι κά­πο­τε θὰ πά­ψει νὰ ὑ­πάρ­χει. Ἡ δυ­στυ­χί­α εἶ­ναι ἡ ἀν­θρώ­πι­νη συν­θή­κη… Δὲν μπο­ροῦ­με νὰ ἐμ­πο­δί­σου­με τὴ δυ­στυ­χί­α... Μιὰ κοι­νω­νί­α μπο­ρεῖ νὰ κα­ταρ­γή­σει μό­νο τὴν κοι­νω­νι­κὴ δυ­στυ­χί­α - τὴν ἄ­χρη­στη δυ­στυ­χί­α. Ἡ ὑ­πό­λοι­πη ἐ­ξα­κο­λου­θεῖ νὰ ὑ­πάρ­χει. Εἶ­ναι ἡ ρί­ζα, ἡ πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Ὅ­λοι ἀ­πὸ μᾶς ἐ­δῶ θὰ γνω­ρί­σου­με τὴ λύ­πη. Ἂν ζή­σου­με πε­νήν­τα χρό­νια, θὰ εἶ­ναι πε­νήν­τα χρό­νια λύ­πης. Καὶ στὸ τέ­λος θὰ πε­θά­νου­με. Μὲ αὐ­τὴ τὴν συν­θή­κη (=τὸν ὅ­ρο) γεν­νι­ό­μα­στε».

ΚΗΡΥΓΜΑ: Κυριακή τῆς Τυροφάγου (Ρωμ. 13,11-14,4) Εἰδωλολατρικές ἑορτές, (†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης


ΚΗΡΥΓΜΑ:
Κυριακή τῆς Τυροφάγου
 (Ρωμ. 13,11-14,4)
Εἰδωλολατρικές ἑορτές,
(†)  Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

 Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟς ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤ.

  • «Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας» (῾Ρωμ. 13,13-14)
  • (Μακριά, λέει ὁ Ἀπόστολος, ἀπὸ καρναβαλικὲς μεταμ­φιέσεις καὶ μεθύσια, μακριὰ ἀπὸ πορνεῖες καὶ ἀσέλγειες, μακριὰ ἀπὸ ἔριδες κι ἀντιζηλίες· ντυ­θῆτε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ κι ἀφῆ­στε τὴ μέριμνα πῶς νὰ ἱκανοποιήσετε τὶς σαρ­κικὲς ἐ­πι­­θυμίες).

ΜΕΘΑΙΣ
ΟΛΟΙ, ἀγαπητοί μου, γνωρίζουμε ὅτι στὰ παλιὰ τὰ χρόνια, προτοῦ νά ᾽ρθῃ ὁ Κύρι­ος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς στὸν κόσμο, οἱ ἄν­θρωποι ἦ­ταν εἰδωλολάτρες.

Τί θὰ πῇ εἰδωλολατρία. Δὲν μποροῦσαν νὰ ἐξηγήσουν διάφορα φυσικὰ φαινόμενα καί, ἐν τῇ ἀγνοίᾳ τους, τὰ φαινόμενα αὐτὰ τὰ θεοποι­οῦσαν. Ἔβλεπαν π.χ. τὸν κεραυνὸ νὰ πέφτῃ καὶ νὰ καίῃ, καὶ εἶπαν· ἡ φωτιὰ εἶνε θεός. Ἔ­βλεπαν τὸν ἥλιο νὰ λάμπῃ, καὶ εἶπαν· ὁ ἥ­λιος εἶνε θεός·

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: "Ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ θλίψιν ἕξετε..."


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
"Ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ θλίψιν ἕξετε..."
Γέρων Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/02/%CE%A3%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF-1998-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%BF-%CE%93%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%95%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BC-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%8203.jpg
Αὐτός εἶναι ὁ κόσμος: γεμάτος θλίψεις καί βάσανα. 
Ὅποιος θέλει νά εὐχαριστήσει τόν Θεό, 
θά λυπηθεῖ σέ αὐτόν τόν κόσμο.   

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF3018fE2QKOuL4ucFPU_md9CxjOjg9ADedLyUuXYn70fNtV0tIMkKkgPA7okk4FQQcuqn8JfIj_npYdQuI6ic1SZF14zatRQRP2vVGAy9yNFftsJjeRpZBglL_Ge6p9JILdVXVt1LjsOj/s1600/%CF%84%CE%B1+%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B7+%CE%B9.jpg 
"...ἀλλά θαρσεῖτε· ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον"

Συντάχθηκε αἴτημα πρός τούς Ἀρχιερεῖς ἐνόψει τῆς Μεγάλης Συνόδου, πού ζητᾶ νά καταψηφίσουν τόν Οἰκουμενισμό καί περιλαμβάνει συλλογή ὑπογραφῶν! Εὔλογες ἐνστάσεις καί ἔντονοι προβληματισμοί ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ!


Συντάχθηκε  αἴτημα πρός τούς Ἀρχιερεῖς
ἐνόψει τῆς Μεγάλης Συνόδου, 
πού ζητᾶ νά καταψηφίσουν τόν Οἰκουμενισμό καί περιλαμβάνει συλλογή ὑπογραφῶν!
Εὔλογες ἐνστάσεις καί ἔντονοι προβληματισμοί
ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ!

https://hellasforce.files.wordpress.com/2016/02/cf80ceb1cebdceb8cf81ceb7cf83cebaceb5ceb9ceb1-cf84cebfcf85-ceb1cebdcf84ceb9cf87cf81ceb9cf83cf84cebfcf85.jpg?w=750


Κυκλοφορεῖ ἀπό χθές (11-3-2016) τό παρακάτω αἴτημα πού εἴδαμε ἐδῶ:
http://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.gr/2016/03/k-o.html

Γιά τήν εὐκολία σας σᾶς τό μεταφέρουμε, μαζί μέ ὅλη τήν διαδικασία γιά τήν συλλογή ὑπογραφῶν πού τό ἀκολουθεῖ, καί κατόπιν θά σᾶς προβάλλουμε τίς εὔλογες ἐνστάσεις μας καί τούς ἔντονους προβληματισμούς μας καί θά ἀφήσουμε τόν καθένα σας νά ἀποφασίσει τί θά κάνει:

Πλύση ἐγκεφάλου-προετοιμασία τῶν ἀνήλικων παιδιῶν ἀπό τή Νέα Τάξη, γιά τήν ἀχρήματη κοινωνία πού θά ὑποδεχθεῖ τό χάραγμα 666 τοῦ Ἀντιχρίστου! Ἡ "νέα" Μονόπολη! (βίντεο &video in English about how the game "Monopolis" prepares your children for the cashless society and the mark of the beast!)

 Πλύση ἐγκεφάλου-προετοιμασία 
τῶν ἀνήλικων παιδιῶν
ἀπό τή Νέα Τάξη,
γιά τήν ἀχρήματη κοινωνία
πού θά ὑποδεχθεῖ τό χάραγμα 666 
τοῦ Ἀντιχρίστου!
Ἡ "νέα" Μονόπολη!
(βίντεο &video in English
 about how the game "Monopolis" 
prepares your children for the cashless society
and the mark of the beast!)


 ΝΕΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙ


Στό παρακάτω βίντεο, ἀποκαλύπτεται ἡ "πλύση ἐγκεφάλου" πού ἀσκεῖ ἡ Παγκόσμια Νέα Τάξη Πραγμάτων στά ἀνήλικα παιδιά, πού κυριολεκτικά τήν κάνει "παιχνίδι" στά πονηρά δάχτυλά της!

Προφητεία τοῦ ἁγίου Νείλου περὶ τοῦ συμφώνου συμβιώσεως

Προφητεία  

τοῦ ἁγίου Νείλου
περὶ τοῦ συμφώνου συμβιώσεως
 

 http://www.protothema.gr/Images/ImageHandler.ashx?m=AnchoredFit&f=Ly8xMC4yMDEuMTAuMjMwL3Byd2ViZGF0YS9maWxlcy8xLzIwMTUvMTIvMjIvZ2F5LWZ3dG80MzQzLmpwZw%3D%3D&t=0&w=820&h=457&a=Center
ΟΙ ΑΝΑ τὴν Χώρα σοδομιστὲς «ξεσάλωσαν», μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ ἐπαίσχυντου νόμου περὶ τοῦ συμφώνου συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ἐξαγγέλλουν τὴν «νίκη» τους, πρὸς καταισχύνη ὅλων ἡμῶν, ποὺ θεωροῦμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς «νόμο» στὴ ζωή μας!
Παραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα, συγκλονιστικῆς προφητείας, τοῦ ἁγίου Νείλου τοῦ Ἀσκητοῦ († 1651) γιὰ τὴν σημερινὴ ἠθικὴ κατάπτωση:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)