Σελίδες

TRANSLATOR

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΘΗΣ; ΣΠΕΥΣΕ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (pdf)

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΗΣ
 ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΘΗΣ;
 ΣΠΕΥΣΕ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ 
ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
(pdf)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEpU-R13V0PB1-5Oci6KI4QkGZ6ry403uICr9Q54L6FMFmUP8K0w6qrDbUOO4zS6uDoL4ypTkatbE_kC8sAGesqLL5HMQ2CUf8OJR15Ge4sMvOV87LQJA2RQJBV0c9EEJd3s5A6ea7xT_d/s1600/10345772_499319923542955_844879030054508268_n.jpg 
Προσευχήσου νὰ σοῦ ἀποκαλύψῃ ὁ Θεὸς 
τὸν Πνευματικὸ ποὺ σοῦ ταιριάζει.
Χαρακτηριστικά του νὰ εἶναι: ἡ ἀγάπη του στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ἀγάπη του στὶς Παραδόσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἡ ἀγάπη του στὴν Πατρίδα καὶ ἡ διακριτικότητά του.
============================================

Ἀκολουθεῖ πόνημα Γέροντος σέ pdf:

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Ἑτοίμαζε τόν ἑαυτό σου γιά τήν ἔξοδό σου


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
Ἑτοίμαζε τόν ἑαυτό σου γιά τήν ἔξοδό σου
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5jMlrEJ-iHPukz5oCXaApxGeD9q9_QqU02LMmKrxBYg6CMXcqz1JGxHfkc-ZYgFevExC1_HEI2IijS2kfyufkfeDOqWDsxCehYCQEMkG6mFRTu6anmg9E6EkZqz3bymzQ0doJjglwxkQ/s1600/paisios.jpg
Συνετός καί μυαλωμένος ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος
πού ἀντελήφθη καλῶς ὅτι ὑπάρχει τέρμα τῆς παρούσης ζωῆς
καί σπεύδει καί αὐτός νά θέσει τέρμα εἰς τά σφάλματα καί ἐλαττώματά του.   

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRKRETe6u4OwWZcpZOTvqu200qVn2nn7brm8xb_kHgvlhyphenhyphenGsRot9YeA_F5ecflWO8a71_-d8PT2bEuq5jHjyjW7SRBEF1WofE-xN0HYTa1YJA1vNmHJurKBN6WYwbbxN_C1FKhr77fKO0/s1600/sisoes1.jpg

ΚΑΛΕΣΜΑ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΟΧΙ στην ισλαμοποίηση της Ελλάδος και της μετατροπής της Πατρίδος μας σε απέραντο Hot Spot. Συγκέντρωση και πορεία σήμερα 27/3/2016.


ΚΑΛΕΣΜΑ- ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: 
 ΟΧΙ στην ισλαμοποίηση της Ελλάδος
 και της μετατροπής της Πατρίδος μας
 σε απέραντο Hot Spot. 
Συγκέντρωση και πορεία σήμερα 27/3/2016. 


Κυριακή απόγευμα στις 27 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη,

ώρα 18:00 το απόγευμα!


Εθνική Αντεπίθεση ΕΝΑΝΤΙΑ στην ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ της Ελλάδος και της μετατροπής της Πατρίδος μας σε απέραντο Hot Spot.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Με­γά­λη προ­ε­τοι­μα­σί­α, χω­ρίς προσ­δο­κί­ες Τε­τάρ­τη, 23 Μαρ­τί­ου 2016, 09.00-21.00 Στά­διο Εἰ­ρή­νης καί Φι­λί­ας Αἴ­θου­σα: «Με­λί­να Μερ­κού­ρη», Πει­ραι­ᾶς, Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΘΕΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

«ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ»

Με­γά­λη προ­ε­τοι­μα­σί­α, χω­ρίς προσ­δο­κί­ες

Τε­τάρ­τη, 23 Μαρ­τί­ου 2016, 09.00-21.00

Στά­διο Εἰ­ρή­νης καί Φι­λί­ας

Αἴ­θου­σα: «Με­λί­να Μερ­κού­ρη», Πει­ραι­ᾶς,
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiajL3JkEkoJE9rYWiwQ4NgZwoe1FtBzmxv_pfo36lluTZxAu8SQrRelST1mGgwacj2pcAnDaUiuE4HG4NxjlSLvnBUUYE_7UDJ2QViL1yNfG0gDnLaPy8C_9TQhaCriIn4DZ8ObDV6A9Y/s1600/TSELEGGIDHS.JPG

Θέ­μα: «Μπο­ρεῖ μί­α Σύ­νο­δος Ὀρ­θο­δό­ξων
νά προσ­δώ­σει ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό­τη­τα στούς ἑ­τε­ρο­δό­ξους
καί νά ὁ­ρι­ο­θε­τή­σει δι­α­φο­ρε­τι­κά τήν ἕ­ως τώ­ρα ταυ­τό­τη­τα
τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας;»
(Ἡ πρό­κλη­ση τῆς μέλ­λου­σας νά συ­νέλ­θει Με­γά­λης Συ­νό­δου)

Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι, Σε­βα­στοί Πα­τέ­ρες, Ἀ­γα­πη­τοί καί ἀ­γα­πη­τές Σύ­νε­δροι καί ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί!

Ἀ­πό τή θέ­ση αὐ­τή αἰ­σθά­νο­μαι τό χρέ­ος, νά εὐ­χα­ρι­στή­σω -ἐκ καρ­δί­ας καί δη­μο­σί­ως- τόν φι­λό­ξε­νο καί φλο­γε­ρό ἀ­γω­νι­στή Οἰ­κο­δε­σπό­τη, τόν Ποι­μέ­να τόν κα­λό, τόν τι­μη­θέν­τα κα­τ’ ἐ­πα­νά­λη­ψη καί ἐ­ξαι­ρέ­τως μέ τόν ὀ­νει­δι­σμό τοῦ Χρι­στοῦ, τόν Μη­τρο­πο­λί­τη Πει­ραι­ῶς κ. Σε­ρα­φείμ, γιά τήν με­γα­λει­ώ­δη πα­νελ­λα­δι­κή δι­ορ­γά­νω­ση τοῦ πα­ρόν­τος Θε­ο­λο­γι­κοῦ-Ἐ­πι­στη­μο­νι­κοῦ Συ­νε­δρί­ου, καί μά­λι­στα τήν κρί­σι­μη αὐ­τή χρο­νι­κή στιγ­μή, γιά τήν ὑ­πεύ­θυ­νη ἐ­νη­μέ­ρω­ση τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Καί τοῦ­το, ἐ­πει­δή τό πραγ­μα­τευ­ό­με­νο ἐ­δῶ θέ­μα ὑ­περ­βαί­νει τά ὅ­ρια τῆς Το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας καί ἀ­φο­ρᾶ τήν ἀ­νά τήν Οἰ­κου­μέ­νη Ὀρ­θό­δο­ξη καί μό­νη, Ἁ­γί­α, Κα­θο­λι­κή καί Ἀ­πο­στο­λι­κή Ἐκ­κλη­σί­α.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)