Σελίδες

TRANSLATOR

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

7 χρόνια πικρῆς δοκιμασίας! Ἔρχεται ὁ μεγάλος σεισμός! π. Ἐλπίδιος Βίντεο

 

 7 χρόνια πικρῆς δοκιμασίας!

Ἔρχεται ὁ μεγάλος σεισμός!
π. Ἐλπίδιος

Βίντεο

 

 

 
Ἀκολουθεῖ βίντεο:

«Ο Ην και ο Ων και ο Ερχόμενος» (Αποκάλυψις – Κεφ. 4, 9)

«Ο Ην και ο Ων και ο Ερχόμενος»

(Αποκάλυψις – Κεφ. 4, 9)

 

 Image

 


ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

Iδιαίτερα στα Χριστούγεννα (τέλος του χρόνου - έτους), ο κάθε άνθρωπος έρχεται σε διάλογο με την φυσική πραγματικότητα του Χρόνου, αισθητικά και βιωματικά. Στην αρχή της Δημιουργίας γεννήθηκαν ταυτόχρονα ο Χρόνος, ο χώρος και τα αρχικά δομικά σωματίδια της Ύλης.

Οντολογικά, ο Χριστός είναι ο νέος χώρος και ο νέος χρόνος, που υπογραμμίζει η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Στην Αποκάλυψη για το Χριστό και την Αγία Τριάδα, υπάρχει και η περιφραστική ονομασία: ο Ην και ο Ων και ο Ερχόμενος. Αυτές οι Αποκαλυπτικές λέξεις έχουν έναν εσωτερικό θεολογικό νόημα – ειρμό, που συνθέτουν το περιφραστικό όνομα του Χριστού (Αποκ. 1, 8) και της Αγίας Τριάδος (Αποκ. 1, 4/ 4, 8 και 16, 5).

Ἀνόσιοι μεθοδεύουν τόν ἐγκλωβισμό τῶν πιστῶν μέ ἀποκορύφωμα τόν οἰκονομικό ἀποκλεισμό τοῦ Ἄνομου! π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος Βίντεο


Ἀνόσιοι μεθοδεύουν 

τόν ἐγκλωβισμό τῶν πιστῶν 

μέ ἀποκορύφωμα 

τόν οἰκονομικό ἀποκλεισμό τοῦ Ἄνομου! 

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος 

Βίντεο

 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Ο Θεός όρισε την τροφή μας - Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Ὄχι, λοιπόν, Σεβαστοί μας Ἀρχιερεῖς καί Πατέρες,
εἶναι συμπτώσεις τά τρυπήματα στό χέρι γιά μπόλι
καί οἱ σαρώσεις προσώπου
ὅπως καί οἱ ἰχνηλατήσεις ἀπόλυτης παρακολούθησης
 μέ bluetooth
καί ἡ ψηφιακή ἠλεκτρονική σκλαβιά
σέ συνδυασμό μέ ὑποχρεωτικές 
ἠλεκτρονικές καταγραφές κι ἐπιδείξεις 
πιστοποιητικῶν μπολιῶν, νόσησης, ράπιντ τέστ
καί QR κωδικούς
καί οἱ τιμωρίες-περιορισμοί-ἀπαγορεύσεις
 ἀγορᾶς καί πώλησης   
(βλέπε Ἀποκάλυψη)
καί οἱ ἀναστολές γιά νά μήν ἔχει νά φάει ὁ ἀμπόλιαστος
καί οἱ Νόμοι ἁρπαγῆς σέ κέντρα ἀπομόνωσης
 καί οἱ προσπάθειες νά δημιουργήσουν 
παγκόσμια κρίση
καί νά τρέξουν γρήγορα 
μία Παγκόσμια Κυβέρνηση Ὑγείας 
τήν ὁποία ζήτησε πρόσφατα 
κι ὁ ἀφορισμένος Πρωθυπουργός Μητσοτάκης
καί τόσα ἄλλα ζοφερά καί συναφῆ!
Δέν εἶναι πρόβα τζενεράλε
γιά μαρκάρισμα ἀντιχρίστου...
βλέπε:
Καί πρίν προλάβετε νά πεῖτε ὅτι δέν ἦλθε ὁ Ἀντίχριστος
καί δέν ὑπάρχει πρόβλημα κι αὐτό πού συμβαίνει
δέν εἶναι τό χάραγμα,
ἀπαντᾶμε πώς 
ὅλοι ἐμεῖς θά κριθοῦμε γιά τούτη τήν πρόβα,
ὅπως κρίθηκαν καί οἱ χριστιανοί
γιά τίς τυρρανίες τῶν ἐκάστοτε ἀντιχρίστων
τῶν ἐποχῶν τους
π.χ. σέ εἰδωλολατρικά καθεστῶτα ἄν ἔθυαν στά εἴδωλα,
ἐπί εἰκονομαχίας ἄν ἔπαυαν νά προσκυνοῦν τίς εἰκόνες
κ.λ.π.:!
Ξεχνᾶτε ὅτι θά κριθοῦμε γι' αὐτά πού κάνουμε 
ἤ δέν κάνουμε 
στούς ἀντιχρίστους τῆς δικῆς μας ἐποχῆς!
Ἀκόμη χειρότερα, μήπως εἴμαστε κι ἐμεῖς τέτοιοι;...

Α Ιω. 2,18          Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.

Α Ιω. 2,18                 Παιδιά μου, τελευταία και κρίσιμος είναι η σημερινή εποχή. Και καθώς έχετε ακούσει από την διδασκαλίαν των Αποστόλων, ότι ο αντίχριστος έρχεται· και τώρα πολλοί αντίχριστοι, πλανεμένοι και αιρετικοί, όργανα του αντιχρίστου έχουν έλθει. Από αυτό, λοιπόν, μανθάνομεν, ότι είναι κρίσιμος η εποχή μας.

Α Ιω. 2,19          ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ᾿ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾿ ἡμῶν· ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ ἡμῶν.

Α Ιω. 2,19                 Αυτοί δε οι αντίχριστοι από ημάς τους Χριστιανούς εβγήκαν και απεμακρύνθησαν από την Εκκλησίαν. Αλλά δεν ήσαν πράγματι από ημάς, δεν υπήρξαν ποτέ γνήσιοι και άδολοι Χριστιανοί, διότι εάν ήσαν από ημάς, αληθινά πιστοί στον Χριστόν, θα είχαν μείνει μαζή μας. Κιβδηλοι όμως καθώς ήσαν, εξέκοψαν και απεμακρύνθησαν από την Εκκλησίαν του Χριστού, δια να φανερωθούν ότι δεν ήσαν όλοι τους από ημάς. 
 
 
Μήπως σᾶς θυμίζει κάτι ὁ τίτλος
περί μεθόδευσης τῶν ἀνόμων;...
Εἰδικά μέ ὅσους ἐργαζόμενους στέλνονται
σέ ἀναστολή ἤ ἀπολύονται
καί μέ τούς πολίτες πού τούς δυσχεραίνουν
τήν ἀγορά καί πώληση,
παρά μόνο ἄν ὑποκύπτουν σέ συνεχῆ μέτρα;
...
 
 
Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Διευθυντῆς τοῦ Π.Ο.Υ.: "Μερικές χῶρες χρησιμοποιοῦν τά μπόλια γιά νά σκοτώσουν τά παιδιά!" Καί οἱ γκάφες τῶν συστημικῶν στομάτων καί ὄχι τῶν "συνωμοσιολόγων" συνεχίζονται... Βίντεο

Tedros Adhanom Ghebreyesus,

Διευθυντῆς τοῦ Π.Ο.Υ.:

"Μερικές χῶρες χρησιμοποιοῦν 

τά μπόλια

γιά νά σκοτώσουν τά παιδιά!"

Καί οἱ γκάφες τῶν συστημικῶν στομάτων

καί ὄχι τῶν "συνωμοσιολόγων"

συνεχίζονται... 

Βίντεο 

 

Coronavirus: WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus Says No Country Can Boost  Its Way Out Of Pandemic

Παραδέχεται δημοσίως on camera
πώς τά μπόλια σκοτώνουν τά παιδιά
καί πώς πρέπει νά δίνονται
στούς 60-65 καί ἄνω!
(Αὐτοί ἐξάλλου εἶναι πλησιέστερα στόν Χάρο,
ὁπότε δέν ὑπάρχει ἠθικό κώλυμα
ἄν πᾶνε στόν ἄλλο κόσμο λίγο νωρίτερα
μέ μία μικρή βοήθεια...).
 
 
Ἀκολουθεῖ βίντεο: 

Βάνα Παπαευαγγέλου: "Τά κρούσματα μέχρι στιγμῆς ἀφοροῦσαν σέ νεαρά, ὑγιῆ καί κατά κύριο λόγο ἐμβολιασμένα άτομα!" Kαί οἱ γκάφες ἀποκαλύψεων διά τῶν συστημικῶν στομάτων καί ὄχι τῶν "συνωμοσιολόγων" συνεχίζονται... Βίντεο

 Βάνα Παπαευαγγέλου:

"Τά κρούσματα μέχρι στιγμῆς ἀφοροῦσαν σέ νεαρά, ὑγιῆ 

καί κατά κύριο λόγο 

ἐμβολιασμένα άτομα!"

Kαί οἱ γκάφες ἀποκαλύψεων

διά τῶν συστημικῶν στομάτων 

καί ὄχι τῶν "συνωμοσιολόγων"

συνεχίζονται... 

Βίντεο 

 

https://kaiomenivatos.blogspot.com/

 

Ἀκοῦστε τό βίντεο: 

 

Ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα «πνευματικά» και δεν εξομολογείται, κάνει μια τρύπα στο νερό. π. Ιωάννης Καλαΐδης

Ο άνθρωπος ο οποίος 

ασχολείται με τα «πνευματικά» 

και δεν εξομολογείται, 

κάνει μια τρύπα στο νερό. 

π. Ιωάννης Καλαΐδης


Ο Πατήρ Ιωάννης Καλαΐδης με τον ευλογημένο Γέροντα π. Βασίλειο Καυσοκαλυβίτη.

 

Πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί ασχολούμαστε με διάφορα πνευματικά θέματα και αναφερόμαστε στους αγίους Πατέρες της Εκκλησίας και στις παρακαταθήκες που μας άφησαν (και μέσα στο διαδίκτυο, με αναρτήσεις) και αμελούμε την συμμετοχή μας στα σωτήρια μυστήρια Της και ιδιαίτερα στο ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως!

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)