Σελίδες

TRANSLATOR

Κυριακή 26 Μαΐου 2024

Προσοχή ἀδέλφια στήν συγκεκριμένη ὑποψηφιότητα γιά τίς εὐρωεκλογές μέ τήν "Φωνή Λογικῆς"! Φωτό

 

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 

Πανηγύριζε για τους εμβολιασμούς και τα self test 

στα σχολεία!


 
 
 
 


Τα λόγια είναι περιττά! Δεῖτε ξανά

γιά νά ἐμπεδώσετε περί  ποίας πρόκειται:

Ἄν οἱ Ἕλληνες δέν ψηφίζουν ἡγέτες πού ἀγαπᾶνε Ἑλλάδα καί Χριστό, θά ἀφανισθοῦν ἀπό τούς δούρειους ἵππους πού ἤδη ξεφυτρώνουν ὡς "μειονότητες" μέσα στά σπλάχνα τῆς πατρίδας μας καί τήν διεκδικοῦν! Βίντεο


 

 
 
Γράφει:
Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ https://kaiomenivatos.blogspot.com/
 

 

Τοῦρκοι, Σκοπιανοί, Ἀλβανοί, Βούλγαροι, λάθρο καί δέν συμμαζεύεται. 

Δούρειος-Ἵππος στά σπλάχνα μας, πρακτορικοί δάχτυλοι γειτονικῶν κυρίως ἐχθρῶν μας πολεμοῦν ἀναίμακτα τήν Ἑλλάδα μας καί ἐκ τῶν ἔσω καί μέ πρόσχημα τό ἀφήγημα τῆς "μειονότητας", ταῖς εὐλογίαις τῶν πλείστων ἐθνομειοδοτῶν πολιτικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς, οἱ ὁποῖοι  λειτουργοῦν κατά τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων καί τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας κι ἔχουν μετατρέψει τήν πατρίδα μας σέ χαλάκι "welcome" γιά νά τό ποδοπατοῦν οἱ ξένοι ἐπιβουλευτές μας! 

Τότε, οἱ Ἕλληνες πού κατά χιλιάδες ζοῦνε στήν Τουρκία, στήν Ἀλβανία (Βόρεια Ἤπειρο κυρίως), στά Σκόπια, στήν Βουλγαρία καί σέ ὅλο τόν κόσμο, τί πρέπει νά διεκδικήσουμε ὡς "μειονότητες"; 
Γιατί δέν προβαίνουμε ὄχι μόνο στήν ἀναίρεση τῶν ψευδῶν ἀφηγημάτων πού θρασύτατα κι ὀργανωμένα ἐξαπολύουν τά κάθε καρυδιᾶς καρύδια ἔνθεν κι ἔνθεν, ἀλλά καί στήν ἀντεπίθεση διεκδικήσεων;
 
Γιατί οἱ πολιτικοί μας σιωποῦν, δίνοντας ἔτσι σινιάλο νά μᾶς ἐπιτίθενται τά ξένα ἀνθελληνικά φασιστοειδῆ λόμπυ;
Πότε θά σημάνει συναγερμός ἐσχάτης προδοσίας καί ἐθνικοῦ κινδύνου περιμμετρικά καί κυρίως ἐσωτερικά τῆς πατρίδας μας; Μόνο τούς gay καί τούς λάθρο γνωρίζουν οἱ πολιτικοί ἡγέτες μας νά ὑπερασπίζονται καί νά κόπτονται γιά τά δικαιώματά τους;...


Σέ συνέχεια τοῦ ἄρθρου μας πού πρίν καιρό σᾶς ἀναδείξαμε:

Διακηρύσσουν δημόσια και προκλητικά ότι DEB σημαίνει Τουρκική μειονότητα και ο Α.Π το αφησε στις Ευροεκλογές!, δεῖτε καί αὐτό:

 

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Ξεσηκώθηκαν ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες νά φέρουν τήν χειροτονία τῶν γυναικῶν, ὅπως κάνουν οἱ αἱρετικοί Προτεστάντες καί οἱ Ἀγγλικανοί!

Ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε 

για τις χειροτονίες Διακονισσών: 

"δεν υπάρχουν θεολογικά εμπόδια"!...


Ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε για τις χειροτονίες Διακονισσών
 Κάποιος νά θυμίσει στόν Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε
πώς στήν Ἁγία Γραφή οἱ γυναῖκες 
ἀπαγορεύεται νά κηρύττουν καί νά μιλᾶνε
ἐν ὥρᾳ Ἀκολουθίας
καί προτρέπει ἄν σέ κάτι ἔχουν ἀπορία
νά ρωτᾶνε μετά τούς ἄντρες τους στό σπίτι τους,
πόσο μᾶλλον νά τελοῦν Μυστήρια!
Ἀπαράδεκτο!
"Ἀκραῖες φωνές" εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ,
Σεβασμιώτατε;

Α Κορ. 14,34      Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων, αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν· οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται αὐταῖς λαλεῖν. ἀλλ᾿ ὑποτάσσεσθαι, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει.

Α Κορ. 14,34            Κατά την τάξιν δε που επικρατεί εις όλας τας Εκκλησίας των Χριστιανών, αι γυναίκες σας εις τας συγκεντρώσεις των πιστών ας σιωπούν. Διότι δεν είναι επιτετραμμένον εις αυτάς να ομιλούν και να διδάσκουν, αλλά να υποτάσσωνται, όπως και ο νόμος του Θεού λέγει.

Α Κορ. 14,35      εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστι γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.

Α Κορ. 14,35            Εάν δε και θέλουν να μάθουν κάτι που δεν γνωρίζουν η κάτι που ελέχθη εις την σύναξιν και δεν το εννόησαν, ας ερωτούν δι' αυτό τους άνδρας των στο σπίτι. Διότι είναι απρεπές και άκοσμον δια τας γυναίκας να ομιλούν και να διδάσκουν εις την σύναξιν των πιστών κατά την ώραν της λατρείας.

Α Κορ. 14,36      ἢ ἀφ᾿ ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν;

Α Κορ. 14,36            Αυτό γίνεται εις τας άλλας Εκκλησίας. Η μήπως τυχόν φρονείτε ότι η ιδική σας Εκκλησία είναι αρχαιοτέρα και ανωτέρα από τας άλλας και ότι από σας εβγήκεν ο λόγος του Θεού η αποκλειστικά και μόνον εις σας ελέχθη και έμεινε;  
Καί ἐφόσον κάθ' Ὑμᾶς Σεβασμιώτατε,
"οἱ καιροί ἀλλάζουν" 
"καί ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά προσαρμόζεται ἀναλόγως",
τότε τό Εὐαγγέλιο πρέπει κάθε τρεῖς καί λίγο
ἀνάλογα μέ τίς νεοταξικές ἀτζέντες
καί τίς πλανεμένες ἐμπνεύσεις τοῦ κάθε ἀνακαινιστῆ
νά ἐπανεγγράφεται
καί μάλιστα ὄχι διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ἀλλά διά τοῦ σύγχρονου "πνεύματος" τῆς Νέας Ἐποχῆς
πού παρεμπιπτόντως τό καθιστᾶ πονηρό, πονηρότατο!
Ντροπή!!! 
 
 

 

Υπέρμαχος ενός σαφώς πιο ενεργού ρόλου των γυναικών στον χώρο της Εκκλησίας είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε και Αγκόλας κ. Σεραφείμ, που με την απόφασή του να χειροτονήσει, τη Μεγάλη Πέμπτη, στην ενορία του Αγίου Νεκταρίου στη Χαράρε, την Αντζελίκ Μολέν ως πρώτη γυναίκα διάκονο, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Ο ίδιος ωστόσο παραμένει ακλόνητος στην άποψή του ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει η Εκκλησία δεν μπορεί να παραμένει ίδια, ενώ, όπως υπογραμμίζει, «δεν υπάρχουν θεολογικά εμπόδια για τη χειροτονία των γυναικών». Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα λέει στην «Απογευματινή», δεν θα διστάσει να θέσει προς εξέταση και το ζήτημα της χειροτονίας των μοναχών στα γυναικεία μοναστήρια, ώστε να τελούν τις ακολουθίες χωρίς την παρουσία ανδρών ιερέων.

«Η επόμενη πρότασή μου προς τον Αλεξανδρινό μας Προκαθήμενο κ. Θεόδωρο και στα μέλη της Ιεράς ημών Συνόδου και προς τις τοπικές Εκκλησίες είναι να εξετασθεί σε διορθόδοξες συναντήσεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών το ερώτημα αν υπάρχουν θεολογικά και δογματικά εμπόδια στα γυναικεία μοναστήρια να προχωρήσουμε σε χειροτονίες μοναζουσών, να μπορούν να τελούν καθημερινά όλες τις ιερές ακολουθίες και να προσεύχονται για όλη την ανθρωπότητα χωρίς να χρειάζονται την παρουσία ανδρών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Θα έρθουν πολύ δύσκολοι καιροί, αλλά όλα επιτρέπονται από τον Θεό. Θα δείτε και θα καταλάβετε τη βρωμιά γύρω σας κυρίως στην πολιτική.

 


 


Θα έρθουν πολύ δύσκολοι καιροί, αλλά όλα επιτρέπονται από τον Θεό. Θα δείτε και θα καταλάβετε τη βρωμιά γύρω σας κυρίως στην πολιτική.

Τα πρωτεία στον Σταυρό
του π. Ανανία Κουστένη

….Και «όποιου του μέλλει ανάσταση, τον Γολγοθά διαβαίνει», μας λέει ο ποιητής του περασμένου αιώνα. Και Σίμωνας Κυρηναίος είναι από κοντά η Χάρη του Χριστού. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν άρχισε την Επανάσταση, πήρε δύο ξύλα, δύο κλαριά δέντρου, και τα έκανε Σταυρό, Τον ύψωσε και φώναξε σε όλους: «Τα πρωτεία στον Σταυρό και δόξα στους σταυρωμένους όλων των αιώνων». Και είχε δίκιο. Ακολούθησε εκείνος και το γένος μας την πορεία του Σταυρού και είχε ως αποτέλεσμα την νίκη, την ανάσταση, και την παλιγγενεσία του έθνους μας, τα οποία γιορτάσαμε. Και στη συνέχεια πάλι τα πρωτεία στον Σταυρό.

Κυριακή τοῦ Παραλύτου, Γέρων Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος! Βίντεο

 

 paral2

 

 

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Καταπολέμησε τήν μοναξιά σου μέ τήν πίστη στόν Θεό!

 
 

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPTuhPVd_d82L7twzSX09anTFmWiyp-GRQMUy0Bh3GL2OKECgVj9HDK1bDizOP0pKogUWF1zxHdmske7KcDe_TtLGR1zPURqA0nO7Ya4QZV7t4_zLBR878LA7noIr7e2DuLlgGRBl-KbYl/s1600/ag-Nikolaos-Velimirovits-2011.jpg
 Δεν φοβάμαι τη μοναξιά χωρίς ανθρώπους, 
φοβάμαι τη μοναξιά δίχως πίστη…
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
  
 
 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)