Με την Θεία Κοινωνία χορταίνουν μόνο εκείνοι πού «πεινούν» γι’αυτήν Θεία Κοινωνία και κάθε πότε να κοινωνούμε! 
 
Μερικοί τό Σῶμα τοῦ Κυρίου τό παίρνουν χωρίς φόβο Θεοῦ. Καί τό τρῶνε. Ἀλλά δέν χορταίνουν. Γιατί, ὅσο τό μυστήριο αὐτό τό παίρνουν μόνο μέ τό στόμα, ποτέ δέν θά γεμίζουν μέ τήν χάρη του. Θά μένουν ἀπό τήν πλευρά αὐτή, πεινασμένοι.