Σελίδες

TRANSLATOR

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Διαφύλαξε, Κύριε, τήν Ἁγία Σου Ἐκκλησία Ἀρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)Διαφύλαξε, Κύριε, τήν Ἁγία Σου Ἐκκλησία
Ἀρχιμ.  Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)

http://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2012/05/324809-philotheos.jpg 

Σχόλιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:
Ὁ Μακαριστός αὐτός Ἅγιος Γέροντας, ἐπιθυμοῦσε "νά κλείσουν τά μάτια του" πρίν τέσσερις δεκαετίες περίπου, γιατί πονοῦσε νά ἀντικρύζει τήν κατολίσθηση τῆς κοινωνίας καί τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας (κλήρου καί λαοῦ), καθώς καί τό οἰκουμενιστικό (καινοτόμο) πνεῦμα πού ἔχει διεισδύσει ἀπειλητικά στήν Ἐκκλησία καί στά ὀρθά δόγματα!
 Ἄν ζοῦσε ἀκόμη, τί θά ἔλεγε;...
Τί θρῆνο θά ἔπλεκε τώρα, ἐν ἔτει 2014, μετά ἀπό τίς τόσες πολλές ἐπιπλέον "ἐκπτώσεις-πτώσεις" στά θέματα Πίστεως; 
Τί θρῆνο θά ἔπλεκε ἀντικρύζοντας τήν ἀποστασία πού ἁπλώνεται ὄλο καί περισσότερο στούς κόλπους τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἠγεσίας καί τήν καταβροχθίζει καί βλέποντας τήν ἀποστασία τῶν Ποιμένων μας πού ἀπειλεῖ ὄσο ποτέ ἄλλοτε τήν σωτηρία μας ; 
Τί θρῆνο θά ἔπλεκε τώρα, ἄν ἔβλεπε τό γενικότερο κατάντημα καί τίς ἁμαρτωλές συγκαταθέσεις ὄλων μας, ἐθνικῶς καί παγκοσμίως;;;...
http://www.athinorama.gr/lmnts/events/theatre/10031576/main2.jpg

 "Ἐάν, Κύριε καί Θεέ μου, δέν θελήσουν οἱ ἄρχοντες τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας καί πολλοί κληρικοί και λαϊκοί νά μετανοήσουν, ἀλλά ἐξακολουθήσουν τήν διαίρεση, τό μίσος, τήν ἔχθρα, τήν καταφρόνηση τῶν Ἀποστολικῶν καί Πατερικῶν Παραδόσεων καί ἐπινοήσουν νέες καινοτομίες, τότε παρακαλῶ θερμῶς, διαφύλαξε τήν Ἁγία Σου Ἐκκλησία τήν Ὀρθόδοξη, ὅπως ὑποσχέθηκες, ὅτι "πύλαι  Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτῆς". Διαφύλαξε τούς ἐκλεκτούς Σου Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μοναχούς καί λαϊκούς, καί ἐνίσχυσέ τους νά ἀγωνισθοῦν κατά τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Διαφύλαξε ὅλες τίς Μονές καί τούς βιούντας σέ αὐτές μοναχούς καί μοναχάς, καί ὅλους τούς εὐσεβεῖς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς...!


Τί νά ἀπαντήσουμε ὅταν κάποιος μᾶς λέει ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός

Τί νά ἀπαντήσουμε
ὅταν κάποιος μᾶς λέει ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς 
 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFHMiY28eFOH5F6FqY9jLEy2gI37XYk6YxhBp0UsXGvknA-Mbr3uW_N7dzxjAOjKdwjA2nbsf0vNzZ6dMSfrudsHDQako6zzAUfDfPaBg5M1haSVqBxvVsh725ovEZFRsMeDUvW_WbMiKq/s1600/agios-nikolaos-episkopos-achridos-velimirovits.jpg


http://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/09/zoi-horis-theo.jpg?w=644&h=483
Ζωή χωρίς Θεό, καράβι χωρίς Καπετάνιο!
Ἕνας συνάδελφός σου σού ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς: «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ!» Καί αἰσθάνεσαι σά νά σέ χτυπᾶ μέ μαστίγιο. Κι ἐσύ ἀγωνιᾶς γιά τήν ψυχή του καί τή ζωή του. Καί καλά σκέφτεσαι. Ἄν δέν ὑπάρχει ὁ Ζῶν κι ὁ Παντοδύναμος Θεός κι ἄν δέν εἶναι ἰσχυρότερος ἀπό τό θάνατο, τότε ὁ θάνατος εἶναι ὁ μοναδικός κυρίαρχος. Καί ἡ κάθε ζωντανή ὕπαρξη δέν εἶναι παρά ἕνα κλωτσοσκούφι τοῦ θανάτου. Ἕνα ποντικάκι στό στόμα τῆς γάτας. Μία φορά, ἀντικρούοντας τόν, τοῦ εἶπες: «Ὁ Θεός ὑπάρχει. Γιά σένα δέν ὑπάρχει». Καί δέν ἔσφαλες. Γιατί ἐκεῖνοι πού ἀποκόπτονται ἀπό τόν Αἰώνιο καί Ζωοδότη Κύριο ἐδῶ στήν γῆ, ἀποκόπτονται ἀπό τή ζωή τήν πραγματική. Καί ἔτσι οὔτε ἐδῶ, οὔτε στήν ἄλλη ζωή θά γευθοῦν τό μεγαλεῖο του Θεοῦ καί τῆς πλάσης Του. Καί καλύτερα νά μήν εἴχαμε γεννηθεῖ, παρά νά εἴμαστε ἀποκομμένοι ἀπό τόν Θεό.
Ἄν ἤμουν στή θέση σου, θά τοῦ ἔλεγα τά ἑξῆς:


Πῶς φθάνει κανείς στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ ΣύροςΠῶς φθάνει κανείς στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος

http://xristianos.gr/forum/eikones/agioi_tis_orthodoksias/osios_efraim_suros_863.jpg

...κ' Μή συλλογίζου οὔτως,...λέγων· 
πολύς ὁ κόπος τῆς ἀσκήσεως καί ἐγώ εἶμαι ἀδύνατος καί δέν δύναμαι νά κοπιάσω. 

Ἄκουσον τούς λόγους τῆς καλῆς καί ἀγαθῆς συμβοῦλῆς·
κατανόησον ὅσα σοί λέγω, ἀγαπητέ μοι ἀδελφέ καί φιλόχριστε. Ἐάν θελήσῃς ν' ἀποδημήσῃς εἰς ἑτέραν μακράν χώραν καί πατρίδα, δέν δύνασαι νά διέλθῃς ὅλης τῆς ὁδοῦ τό διάστημα διά μιᾶς· ἀλλά διά ρυθμοῦ βημάτων καθ' ἡμέραν, καί κατ' ὁλίγον περιπατεῖς, καί διά χρόνου καί κόπου καταντᾷς εἰς τήν χώραν , τήν ὁποίαν ζητεῖς. 
Τουοιυτοτρόπως εἶναι ἡ Ἐπουράνιος Βασιλεία, καί ὁ Παράδεισος τῆς τρυφῆς·  


Νά εἴμαστε δίκαιοι καί μέ λόγια καί μέ πράξεις. (τό μήνυμα τῆς ἡμε΄ρας)
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Νά εἴμαστε δίκαιοι καί μέ λόγια καί μέ πράξεις.
Μέγας Βασίλειος

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/12/MegasVasilios09.jpg
Πολλοί,
κυνηγώντας τόν ἔπαινο ἐκ μέρους τῶν πολλῶν,
στήν πράξη προτιμοῦν τήν ἀδικία καί πλεονεξία ὡς ὠφέλιμη·
καί μόνο φαινομενικά 
καί μέ λόγια 
κάνουν πώς θαυμάζουν
τήν ἰσότητα καί τήν δικαιοσύνη.

https://momyof6.files.wordpress.com/2015/03/ceb1ceb4ceb9cebaceafceb1.jpg?w=535
«Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, 
ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται» 
(Ματθ. 5:6 )

Οἰκουμενιμός-Οὐμανισμός καί Ἐκκλησία. Ἅγιος Ἱουστῖνος Πόποβιτς


 Οἰκουμενιμός-Οὐμανισμός
καί Ἐκκλησία.
Ἅγιος Ἱουστῖνος Πόποβιτς

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/12/ag-ioustinos-popovits-2011.png


http://www.freevolition.gr/1oikoumenismos.jpg
Στόν σύγχρονο Οἰκουμενισμό, ὅλα βασίζονται στὴν ἀκόλουθη θέση, στὸ οὐμανιστικὸ ἀξίωμα: 
ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μία ἀλλὰ πολλές. Εἶναι σὰν ἡ Ἐκκλησία νὰ κομματιάστηκε.

Ἡ Ἐκκλησία ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ διαιρεθεῖ. Ἀπὸ αὐτὴν μπορεῖ κανεὶς μονάχα νὰ ἐκπέσει καὶ ὄχι νὰ ἀποκοπεῖ. Στὴν οὐσία της ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεανθρώπινος ὀργανισμός, θεανθρώπινο σῶμα, τὸ Πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου καὶ γιὰ αὐτὸ εἶναι πάντοτε μία, σὲ ὅλους τοὺς κόσμους μία.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)