Σελίδες

TRANSLATOR

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

Πῶς νά σηκώνουμε τή συκοφαντία. "ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ" Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ)


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
 Πῶς νά σηκώνουμε τή συκοφαντία.

"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος


http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg

http://static6.depositphotos.com/1005627/538/i/950/depositphotos_5380501-Crown-of-thorns-and-hands.jpg
Συκοφαντία: τό δικό σου ἀκάνθινο στεφάνι!
Σᾶς συκοφάντησαν. Δέν εἶστε ἔνοχος. Ὀφείλετε, ὠστόσο, νά ὑπομείνετε τή συκοφαντία μεγαλόψυχα. Καί ἡ ὐπομονή σας αὐτή θά εἶναι ὁ κανόνας, τό θεραπευτικό ἐπιτίμιο, γιά παράπτωμα πού διαπράξατε καί γιά τό ὁποῖο εἶστε ἔνοχος. Μέσα στή συκοφαντία, ἐπομένως, εἶναι κρυμμένο τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ...
Μολονότι δέν εἶναι εὐκολο, πρέπει ὁπωσδήποτε νά συμφιλιωθεῖτε μέ τούς συκοφάντες σας. Μέ μίσος στήν καρδιά, δέν μπορεῖ νά σωθεῖ κανείς. Γι' αὐτό ὀφείλουμε νά ἀντιδροῦμε μέ αὐταπάρνηση στά ἐμπαθῆ αἰσθήματά μας. Ἔτσι ἐξαφανίζονται καί οἱ θλίψεις. Ἡ ἐμπάθεια, βλέπετε, εἶναι πού γεννάει τή θλίψη.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΕΒΑΣΘΗΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ! Ἐλᾶτε ὅπως εἶστε! ε΄μέρος Χρῆστος Κων. Λιβανός

ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΕΒΑΣΘΗΤΕ 
ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ!
Ἐλᾶτε ὅπως εἶστε!
ε΄μέρος
Χρῆστος Κων. Λιβανός

http://02varvara.files.wordpress.com/2009/12/russian-woman-with-child.jpg Τό α' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Τό ἄσεμνο εἰσέβαλε καί στούς Ναούς!)
Τό β' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Ὁ ἐνδυματολογικός κώδικας τοῦ Θεοῦ!)
Τό γ' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Μέ τόν Χριστό ἤ μέ τόν Διάβολο;) 
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3599.html
Τό δ΄ μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Γιατί οἱ κληρικοί σιωποῦν;) 
Τό ε' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Ἐλᾶτε ὅπως εἶστε!)
Τό στ' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Τί δέον γενέσθαι;)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_7069.html
Τό ζ' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Τό Κοινοβούλιο ἱερώτερο τῶν Ναῶν;)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3056.html 
Τό η΄ μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Συμπεράσματα-προτάσεις)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_6317.html 


Διαβάστε καί σχετικό μας ἄρθρο ἐδῶ:
ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΔΑ UNISEX ( ἕνα παγκοσμιοποιημένο φύλο )! 
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/unisex.html

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin2K2lhMUrkqUwPXKKSlUx_C8PvktUj2nopwXd_NnIY2WZLdg0S_7kuWfrAC8jG8W0z1ghCU1_JVqPYsw6K6crUqDPDAa2r8WOZT8mQCGkvFExIqv_7ugq6omWIittj02fMJaFJ1ItIrk/s1600/3746426335_5ae3cc8a1f_z.jpg
Οὔτε ἡ Παναγία, οὔτε κανείς Ἅγιος, ἐμφανίζεται στήν Ἐκκλησία "ὅπως νά' ναι"!
Αὐτή ἦταν ἡ φράσι-πρόσκλησι, πού ἀφώπλισε τούς κληρικούς. Ἀπευθυνόταν στή νεολαία, μιά νεολαία πού κοίταζε ἀπό μακρόθεν καί μέ καχυποψία τήν Ἐκκλησία καί ἡ ὁποία, ὅπως ἤλπιζε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, θά ἀνταποκρινόταν στό ἐπαναστατικό κάλεσμά του καί θά πλησίαζε τήν Ἐκκλησία καί τό Θεό. Κάποιο νέοι ἀνταποκρίθηκαν καί ἦλθαν στούς ναούς "ὅπως ἦταν". Τά ἀγόρια μέ σκουλαρίκια στ' αὐτιά τους καί τά κορίτσια μέ παντελόνια καί μίνι φοῦστες!  Περισσότερο ὅμως ἀπό τούς νέους, τή συντριπτική πλειονότητα τῶν ὁποίων δέν ἄγγιξε ἡ ἀρχιεπισκοπική προτροπή, ἀνταποκρίθηκαν στρατιές ὁλόκληρες μεσόκοπων καί συνομηλίκων γυναικῶν, οἱ ὁποῖες ἐξέλαβαν τήν ἀρχιεπισκοπική πρόσκλησι ὡς εὐκαιρία νά προσέρχωνται καί αὐτές στούς ναούς "ὄπως εἶναι", μέ τήν ἴδια δηλαδή ἄσεμνη καί ἀντιχριστιανική ἔνδυσι καί ἀμφίεσι, πού κυκλοφοροῦν στούς δρόμους καί κάνουν τά ψώνια τους στά μαγαζιά! Ποιός κληρικός ἤ λαϊκός τολμοῦσε νά τούς κάνη παρατήρηση; "Τό εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Ξέρεις ἐσύ περισσότερα ἀπ' αὐτόν;", ἦταν ἡ στερεότυπη ἀπάντησί τους. Καί τό κακό μονιμοποιήθηκε, ἀπέκτησε δικαώματα καί ἀρχιερατική κάλυψι, ἅπλωσε ρίζες, ἀποθρασύνθηκε καί εἶναι πλέον δύσκολο νά ἀντιμετωπισθῇ.

Νά μήν σταματᾶμε τήν προσευχή, οὔτε ὅταν ἐργαζώμαστε!


Νά μήν σταματᾶμε τήν προσευχή, 
οὔτε ὅταν ἐργαζώμαστε!
Μέγας Βασίλειος

http://static.pblogs.gr/f/293942-megasbasileios.jpg http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/06/cf80cf81cebfcf83ceb5cf85cf87ceae.jpgΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ καὶ τὴν ψαλμωδία, ὅπως καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα, κάθε στιγμὴ εἶναι ἡ κατάλληλη, ὥστε νὰ ὑμνοῦμε τὸν Θεὸ καὶ ὅταν ἐργαζόμαστε καθὼς κινοῦμε τὰ χέρια, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ γλώσσα ὅποτε μποροῦμε - κι αὐτὸ εἶναι ἀκόμη πιὸ ἱκανὸ νὰ δυναμώσει τὴν πίστη μας.  
Ἂν ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσευχόμαστε προφορικά, τότε ἂς δοξάζουμε τὸν Θεὸ μέσα στὴν καρδιά μας, μὲ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους καὶ ὠδὲς πνευματικές, ὅπως λέει ἡ Γραφή, ἂς κάνουμε τὴν προσευχή μας τὴν ὥρα ποὺ ἐργαζόμαστε· μποροῦμε δηλαδὴ νὰ εὐχαριστοῦμε αὐτὸν ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴ δύναμη τῶν χεριῶν μας στὴν ἐργασία, καὶ τὴν ἱκανότητα τοῦ νοῦ στὴν ἐπιστήμη, αὐτὸν ποὺ μᾶς χάρισε τὸ ὑλικὸ ἀπ᾽ τὸ ὁποῖο φτιάχνουμε τὰ ἐργαλεῖα μας καὶ τὸ ὑλικὸ ποὺ δουλεύουμε στὶς τέχνες μας, ὅποιες κι ἂν εἶναι αὐτές· καὶ νὰ προσευχόμαστε τὰ ἔργα τῶν χεριῶν μας νὰ μὴν ἔχουν ἄλλο σκοπὸ παρὰ μόνο νὰ εὐχαριστοῦν τὸν Θεό.

Τίποτε νά μήν κάνουμε χωρίς προσευχή, γιά νά ἔχει καί νά ἔχουμε προκοπή! ( τό μήνυμα τῆς ἡμέρας )

 
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Τίποτε νά μήν κάνουμε χωρίς προσευχή, 
γιά νά ἔχει καί νά ἔχουμε προκοπή!
Ὅσιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής
 
  http://www.votegreece.gr/wp-content/uploads/2013/03/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B7.jpg
 

ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ κι ἂν κάνουμε χωρὶς προσευχὴ καὶ ἀγαθὴ πίστη,
 θὰ ἀποδειχθεῖ ἀργότερα βλαβερὸ καὶ ἀτελές.    


http://static.pblogs.gr/f/470001-4961_89257429819_590549819_1765758_2600303_n.jpg


ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΑΙ συνεχῶς γιὰ κάθε πράγμα,
 ἔτσι ὥστε νὰ μὴν κάνεις τίποτα
 χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

 http://pemptousia-2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/09/Paidi_proseuxi-278x300.jpg

Π Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ Γιά τούς ἔσχατους χρόνους ( 17ο συνέχεια...) Τί θά συμβεῖ στήν Ἑλλάδα (συγκλονιστικό βίντεο )! Γέρων Ἀμβρόσιος ΛαζαρῆςΠ Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ
 Γιά τούς ἔσχατους χρόνους ( 17ο συνέχεια...)
Τί θά συμβεῖ στήν Ἑλλάδα (συγκλονιστικό βίντεο )!
Γέρων Ἀμβρόσιος Λαζαρῆςhttp://xristianos.gr/forum/eikones/proseuxes/proseuxes_ston_kyrio/Ihsous_Xristos_paidi_7548.jpg
Μ Ε Τ Α Ν Ο Ε Ι Τ Ε! Τώρα, τό μετά δέν εἶναι στά χέρια μας!

Μητροπολίτης Αμβρόσιος: Ο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! ΝΑ ΑΦΟΡΙΣΘΗ ΑΜΕΣΩΣ!!

Μητροπολίτης Αμβρόσιος: Ο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! ΝΑ ΑΦΟΡΙΣΘΗ ΑΜΕΣΩΣ!! 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! ΝΑ ΑΦΟΡΙΣΘΗ ΑΜΕΣΩΣ!!

Β. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ!

  ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΧΡΕΙΟΣ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ .........ΔΙΑΒΟΛΟΥ!ΔΗΛΩΣΙΣ ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ! 
                    Εάν δεν ήμασταν ενσυνείδητος ΧΡΙΣΤΙΑΝΌΣ,  μάλιστα δέ και κληρικός, τότε χωρίς δισταγμό  θα χρησιμοποιούσαμε όλες τίς υβριστικές λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου, για να στηλιτεύσουμε την παντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά του Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ της περιφερείας Καστοριάς Βαγγέλη Διαμαντόπουλου, περί του οποίου εκτενέστερον θα ομιλήσουμε παρακάτω.
Θα χρησιμοποιούσαμε, επαναλαμβάνω,  όλες τις λέξεις που θά είχαν ως πρώτο συνθετικό τους το επίθετο "παλιός", θα άρχιζαν δηλ. με πρώτο συνθετικό το γνωστό επίθετο "παλιό-...", όπως παλιάτσος, (=μίμος πανηγυριών, μεταφορικώς δε γελοίος, τιποτένιος, καθώς διαβάζουμε στο λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη στη σελ 665). Χωρίς δισταγμό, επαναλαμβάνουμε, θα χρησιμοποιούσαμε όλες εκείνες τις λέξεις που θά άρχιζαν με πρώτο συνθετικό τους το επίθετο "παλιός", όπως παλιόπαιδο, παλιόμουτρο, παλιάνθρωπος, παλιοχαρακτήρας, παλιοτόμαρο, παλιόσκυλο, παλιόπραμα, παλιοκτήνος, παλιοκάθαρμα και τα  παρόμοια, καθώς η λέξη "παλιο-" δέχεται ως δεύτερο συνθετικό  της άλλες λέξεις, που έχουν την σημασία του φθαρμένου, του άχρηστου ή και του φαύλου, γενικώς του αχρείου (βλ. Τεγόπουλος- Φυτράκης "Μικρό Ελληνικό Λεξικό", Έκδοσις 1995, σελ. 665).   Θα χρησιμοποιούσαμε, λοιπόν, όλες αυτές τις λέξεις, οι οποίες απαξιώνουν  και ευτελίζουν τόν άνθρωπο, μόνο καί μόνο επειδή ο ταλαίπωρος αυτός άνθρωπος, ως όργανο του Διαβόλου, αποτόλμησε να χλευάσει ό,τι πιό ιερό και άγιο έχουμε ως άνθρωπος! Εχλεύασε το ιερό Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, το υπέρτατο και σωστικό Μυστήριο της αμωμήτου πίστεώς μας, της αγίας  Ορθοδοξίας μας! Με τον τρόπο αυτό προσέβαλε καί εξύβρισε, εμμέσως πλήν σαφώς, τό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Σωτήρος μας, του υπέρ ημών σταυρωθέντος και παθόντος! Δυστυχώς δε ο διαβολοκίνητος αυτός άνθρωπος στο ανόσιο αυτό έργο του παρέσυρε ως ολοπρόθυμο συνεργό καί παρταινέρ του τήν Βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Αντωνίου! Καμαρώστε τους, αγαπητοί μου Καστοριανοί, πιστοί χριστιανοί της περιοχής! 
                 Να όμως που η χριστιανική μας ιδιότης, μάλιστα δε η του Κληρικού, δεν μας επιτρέπει να επιδείξουμε μία τέτοια συμπεριφορά! Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λέξεις ταπεινωτικές, οι οποίες ευτελίζουν ένα πρόσωπο! Αλλοιώς και τά δύο αυτά υποκείμενα, και τα δύο αυτά ανθρωπάκια, θα τα εφτύναμε κατά πρόσωπο! Ας έχουν χάρη! Μας εμποδίζει το ιερατικό μας σχήμα. 'Ετσι, λοιπόν, καταπιέζοντας την ψυχή μας, κατ' ανάγκην θα είμεθα αυστηρός μεν κριτής, αλλά με ευπρεπή τρόπο.  
**************************
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Διάκρισις: τό θησαυροφυλάκιο τῶν ἀρετῶν ( πολύ ἐνδιαφέρων ὁρισμός ) Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ ΣύροςΔιάκρισις
τό θησαυροφυλάκιο τῶν ἀρετῶν
( πολύ ἐνδιαφέρων ὁρισμός )
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος
 
http://www.saint.gr/photos/standard/0928/OsiosIsaakSyros04.jpg 

Μέσα σέ λίγες ἀλλά σοφές λέξεις, ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος, κλείνει ὅλη τήν οὐσία τῆς ὑψηλοτέρας τῶν ἀρετῶν, τῆς διακρίσεως:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)