TRANSLATOR

Σελίδες

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΘΕΟΥ ΑΠΟΧΗ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΘΕΟΥ ΑΠΟΧΗ

ρχιμανδρίτης ρσένιος Κατερέλος
γούμενος . Μονς γ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος
( σπερινή μιλία στήν ερά Μονή γ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος 1-12-2013)

http://www.egolpion.com/img/newage/newage-68.jpg
Δέν πάρχει νθρωπος πού τά τελευταα τη νά μήν χη κούσει περί τς «Νέας ποχς», δηλ.  γιά  μία  νέα ποχή («Ν.Ε.»), τήν ποία, σοι τήν προβάλλουν, παγγέλλονται ς τήν λύσι λων δθεν τν προβλημάτων, πού χουν συσσωρευθ στόν κόσμο. Πρόκειται δηλ. γιά μία νέα κατάστασι πού ο σχυροί τς γς θέλουν νά πιβάλλουν, πού γιά νά πικρατήση καί γιά νά πιφέρη τίς λύσεις καί τά νέα δεδομένα πού πιθυμον, καί μάλιστα σέ παγκόσμια κλίμακα, θά πρέπη ,τιδήποτε παλαιό, λλά καί ,τιδήποτε ναδεικνύει τίς τοπικές παραδόσεις  τν λαν καί πηγάζει πό ατές, νά καταργηθ.  Καί εδικά τήν λληνική Παράδοσι (γλσσα, στορία, πολιτισμό κλπ.) καί κυρίως τήν ρθόδοξη Χριστιανική Παράδοσι.
λλά, ποιά εναι ατά τά «δείγματα» γραφς, τά ποα τελικς ποδεικνύονται «δήγματα» τς νέας ατς «μεσσιανικς ποχς» (ντιχρίστου ποχς), πού κατά κόρον προβάλλεται πό τά Μ.Μ.Ε. καί ταυτοχρόνως κηρύσσεται πό τά κόμματα λων τν πολιτικν ποχρώσεων μά καί πό νθρώπους πού δθεν χουν μελετήσει τίς κοινωνιολογικές ξελίξεις καί τίς νθρώπινες νάγκες καί συμπεριφορές; Ποιά εναι τά στάνταρ τς «Ν.Ε.» πού προβάλλονται κόμη καί πό νθρώπους πού φαίνονται, ξωτερικς τολάχιστον, τι νήκουν στήν κκλησία;

Ὁδηγός συγχώρεσηςὉδηγός συγχώρεσης

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/art/byzantine_icons/10.jpg

Μέ ἀφορμή τήν σημερινή ἐορτή τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, τοῦ Ἁγίου πού συγχωροῦσε τούς ἐχθρούς του τήν στιγμή πού τόν λιθοβολοῦσαν ἔως θανάτου καί ταυτόχρονα ἠξιώθη νά βλέπει ἀνεωγμένους τούς Οὐρανούς καί τόν Κύριο τῆς Δόξης, παραθέτουμε τά ἑξῆς:
Σχετική εικόνα
Μέ τό ἴδιο σφουγγάρι πού σβήνουμε τίς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων,
 θά σβήσει ὁ Θεός τίς δικές μας!

1). Όταν εκδικείσαι εξισώνεσαι με τον εχθρό σου, όταν συγχωρείς μοιάζεις με τον Θεό.

Μήν ξεχνᾶμε ποτέ νά ἐργαζώμαστε τό καλό! ( τό μήνυμα τῆς ἡμέρας )ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μήν ξεχνᾶμε ποτέ νά ἐργαζώμαστε τό καλό!
Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  

http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2013/11/%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-1.jpg

"Ο,ΤΙ ΚΑΛΟ θυμᾶσαι, κάνε το· 
καὶ αὐτὸ ποὺ δὲν θυμᾶσαι θὰ σοῦ ἀποκαλυφθεῖ.
 Μὴ παραδώσεις ἀπερίσκεπτα στὴ λησμοσύνη τὴν ἔννοια τοῦ καλοῦ".

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0pkLzBDvfmr2_TnlmcsAMEPtlg0v_szVZYKfbTlzOPpmSAx3dfeECEOdrYho2qw2UyEofZt-WGz5xDeKpZHgI6LKzLjbs4H49bJZHRFyze9dsBJRaCI0aZDxgsFbBzeAjJVj19KHhZ_L6/s1600/fthinopwro.jpg
Ξεχνάει νά κάνει τό καλό, μόνο αὐτός πού δέν ἐπιθυμεῖ νά τό πράξει!

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κκ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κκ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ἐκ τῆς «Συνάξεως νέων καί μεγαλυτέρων» τοῦ Ιεροῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης  
(Ὑπεύθυνος συνάξεως ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης)

  

-ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κκ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

1 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ᾿ ἐμοῦ λέγων·δεῦρο δείξω σοι τὸ κρῖμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, 2 μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς. 3 καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ τὸ θηρίον τὸ κόκκινον, γέμον ὀνόματα βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. 4 καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς, 5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς. (Αποκ. ιζ΄1-5)

Ποτέ δέν έχει υπάρξει τέτοια εποχή ψεύτικων διδασκάλων π. Σεραφείμ Ρόουζ


 

Ποτέ δέν έχει υπάρξει τέτοια εποχή ψεύτικων διδασκάλων
π. Σεραφείμ Ρόουζ

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCvz5E6PmxSZ-BbTYo2R1Kt588sAclqqHQ_Q_4PQVDAf8J3oLnW0EYvUY52tzkEuhms9nNT0q75LslvJTZmxujcyikkp-5mIrtqbvJsuoWu7dAqFF38OlmksDVeq-8EA8a66F-KTO2IMNS/s400/serafim-rouz.jpg

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVLf7bCHTGEobXHl2TErefXXwdnYllk7j4vtOXF3bPCjAwA0l2nTaJkfnR6-2_1iVnMxm-ObB-lDmAudTsb2rboIt3mnh3kEquEM8UjuPpSKE3uuldRwGfmP5pDIekHgvpk9Af2TsEAsGa/s1600/%25CE%25BB.jpghttp://airetikos.eu/wp-content/uploads/2013/12/false_teacher.jpgΠοτέ δέν έχει υπάρξει τέτοια εποχή ψεύτικων διδασκάλων, όπως συμβαίνει στόν θλιβερό εικοστό αιώνα, τόν τόσο πλούσιο σε υλικές απολαύσεις καί τόσο φτωχό στό μυαλό καί τήν ψυχή. Κάθε άποψη πού συλαμβάνεται, ακόμη και η πιό παράλογη, ακόμη καί εκείνη πού απορριπτόταν μέχρι τώρα με τήν καθολική συγκατάθεση όλων τών εκπολιτισμένων λαών, έχει τώρα τήν ιδεολογική της αρχή και το <<δάσκαλό>> της.

Χριστός γεννᾶται δοξάσατε ( Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου )


 Χριστός γεννᾶται δοξάσατε ( Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου )


Ὁ Χριστὸς γεννιέται, δοξάσατε. Ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ συναντῆστε (τὸν). Ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὴν γῆ ὑψωθεῖτε. Τραγουδῆστε γιὰ τὸν Κύριο ὅλη ἡ γῆ καὶ νὰ γιὰ νὰ πῶ καὶ τὰ δυὸ μαζί: Νὰ εὐφρανθοῦν οἱ οὐρανοὶ καὶ νὰ ἀγαλλιάσει ἡ γῆ γιὰ τὸν ἐπουράνιο, ἔπειτα ἐπίγειο.

Καὶ ἐγὼ θὰ φωνάξω τὴν δύναμη (σημασία) τῆς ἡμέρας: Ὁ ἄσαρκος σαρκώνεται. Ὁ Λόγος γίνεται ὑλικός. Ὁ ἀόρατος ὀρᾶται. Ὁ ἀναφὴς ψηλαφιέται. Ὁ ἄχρονος ἀρχίζει, «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερα ὁ ἴδιος καὶ στοὺς αἰῶνες».
Ἕνα (πρόσωπο) ἀπὸ δυὸ ἀντίθετα (φύσεις), σάρκα (ἀνθρώπινη φύση) καὶ Πνεῦμα (Θεία φύση). Ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μιὰ (ἡ Θεία) ἐθέωσε, καὶ ἡ ἄλλη (ἡ ἀνθρώπινη) ἐθεώθηκε. Ὢ τῆς καινούριας μίξεως! Ὢ τῆς παραδόξου συνθέσεως! Ὁ Ὧν δημιουργεῖται καὶ ὁ ἄκτιστος κτίζεται καὶ ὁ ἀχώρητος χωρεῖται διὰ μέσου νοερῆς ψυχῆς ποὺ μεσιτεύει στὴν Θεότητα καὶ (διὰ μέσου) τῆς ὑλικότητας τῆς σάρκας. Καὶ ὁ πλουτίζων πτωχεύει. Ἐπειδὴ πτωχεύει (λαμβάνοντας) τὴν δική μου σάρκα, γιὰ νὰ πλουτήσω ἐγὼ ἀπὸ τὴν δική του Θεότητα. Καὶ ὁ πλήρης ἀδειάζει, ἐπειδὴ ἀδειάζει ἀπὸ τὴν δόξα του γιὰ λίγο, γιὰ νὰ μεταλάβω ἐγὼ ἀπὸ τὴν πληρότητά του. Ποιὸς ὁ πλοῦτος τῆς ἀγαθότητας; Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο (ποὺ ἔγινε) γιὰ μένα; Μετάλαβα τὴν εἰκόνα (του) καὶ δὲν τὴν ἐφύλαξα. Μεταλαμβάνει τὴν δική μου σάρκα, καὶ γιὰ νὰ σώσει τὴν εἰκόνα καὶ γιὰ νὰ ἀθανατήσει τὴν σάρκα. Δεύτερη πραγματοποιεῖ κοινωνία, πολὺ παραδοξότερη τῆς πρώτης (της δημιουργίας). Τότε μετέδωσε τὸ καλύτερο (τὴν εἰκόνα του), ἐνῷ τώρα μεταλαμβάνει τὸ χειρότερο (τὴν σάρκα μου). Αὐτὸ εἶναι ἀπὸ τὸ προηγούμενο θεοπρεπέστερο. Αὐτὸ εἶναι σὲ ὅσους ἔχουν νοῦ ὑψηλότερο.

Ὁ Χριστιανός ὀφείλει νά εἶναι εὐγενικός μέ ὅλουςΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ

( Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως )

http://xristianos.gr/forum/eikones/agioi_tis_orthodoksias/agios_nektarios_aiginis.jpg

 Οἱ χριστιανοί ἔχουν χρέος, σύμφωνα με τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, νά γίνουν ἅγιοι καί τέλειοι.
 Ἡ τελειότητα καί ἡ ἁγιότητα χαράσσονται πρῶτα πρῶτα βαθειά στήν ψυχή τοῦ χριστιανοῦ καί ἀπό κεῖ τυπώνονται καί στίς σκέψεις του, στίς ἐπιθυμίες του, στά λόγια του, στίς πράξεις του.
http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/07/%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%91%CE%A7%CE%9F%CF%82-%CE%9B%CE%99%CE%9C%CE%9D%CE%97.jpgἜτσι, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού ὑπάρχει στήν ψυχή, ξεχύνεται καί σ’ ὅλο τόν ἐξωτερικό χαρακτήρα. Ὁ χριστιανός ὀφείλει νά εἶναι εὐγενικός μέ ὅλους. Τά λόγια καί τά ἔργα του νά ἀποπνέουν τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού κατοικεῖ στήν ψυχή του, ὥστε νά μαρτυρεῖται ἡ χριστιανική του πολιτεία καί νά δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.
Ὅποιος εἶναι μετρημένος στά λόγια, εἶναι μετρημένος καί στά ἔργα. Ὅποιος ἐξετάζει τά λόγια πού πρόκειται νά πεῖ, ἐξετάζει καί τίς πράξεις πού πρόκειται νά ἐκτελέσει καί ποτέ του δέν θά ὑπερβεῖ τά ὅρια τῆς καλῆς καί ἐνάρετης συμπεριφορᾶς.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)