Σελίδες

TRANSLATOR

Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

Ἐπίσημον ἀνακοινωθέν: «Κοινὸς ἑορτασμὸς Πατριάρχη Κων/λεως μὲ τὸν Πάπα τὸ 2025 στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας»!   Καί πρίν ἀλέκτωρ λαλήσει δίς
βγαίνουμε ἀληθινοί στά πρόσφατα γραφόμενά μας!
Ὅλα προγραμματίζονται δολίως! 
Θυμίζουμε:

 

 

 

Δὲν παρῆλθεν οὔτε μικρὸν διάστημα ἀπὸ τότε ὅπου ὁ Γάλλος Πρόεδρος ἀπήτησεν ὁ ἴδιος νὰ ἀποσταλοῦν χερσαῖαι δυνάμεις τῆς Εὐρώπης εἰς τὴν Οὐκρανίαν, ὁδηγῶν ὅλους μας εἰς τὸν Γ΄ Παγκόσμιον καὶ εἰς διεθνὲς ὁλοκαύτωμα, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα συνεζήτησαν μὲ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον διὰ τὴν εἰρήνην… Ὤ! τῆς ὑποκρισίας!… Ἡ «πυρηνικὴ βόμβα» ὅμως εἶναι ἡ ἐπίσημος παραδοχὴ ἀπὸ τὸν Πατριάρχην ὅτι θὰ συνεορτάση μὲ τὸν Πάπαν τὸ ἑπόμενον Πάσχα. Ἂν δὲν τὸν σταματήση ὁ Θεός, νὰ γνωρίζη ὅτι θὰ τὸν παύση ὁ λαός. Παραδομένος πλήρως εἰς τὰ δυτικὰ σχέδια θὰ ἔχη τὴν πορείαν ὅλων τῶν προδοτῶν τῆς πίστεως. Παραθέτομεν τὰ ἀνακοινωθέντα τοῦ Φαναρίου:

Ραβίνος Elyahu Kin: “Ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι απαραίτητος για να τιμωρηθούν οι γκοΐμ ( οι μη Εβραίοι).. Πριν από τον ερχομό του Μεσσία (Αντίχριστου), θα συμβούν πολλοί πόλεμοι, που θα οδηγήσουν στην κατάρρευση της ανθρωπότητας!» Βίντεο

 


 

 

Ραβίνος Elyahu Kin: “Ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι απαραίτητος για να τιμωρηθούν οι γκοΐμ!. Σύμφωνα με τις διδασκαλίες των ραβίνων, πριν από τον ερχομό του ”Μεσσία” (Αντίχριστου), θα συμβούν πολλοί πόλεμοι, που θα οδηγήσουν τελικά στην κατάρρευση της ανθρωπότητας. ” Σύμφωνα με τον Ραβίνο Κιν, αυτές οι συγκρούσεις όχι μόνο θα καταστρέψουν την οικονομία, αλλά θα προκαλέσουν και πολλές ανθρώπινες απώλειες…

 

 

Ο Ραβίνος Eliyahu Kin προβλέπει την κατάρρευση της Ευρώπης και μελλοντικούς πολέμους.

Κεραυνοί Αμβρόσιου σε Ιερώνυμο: “Ο εναγκαλισμός σας με τον Μητσοτάκη σημαίνει αμνήστευσιν του εγκλήματος με τα ομόφυλα”!amvrosios

 

 

 

 Ο ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΜΝΗΣΤΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ».

Με ἄλλα λόγια συνιστᾶ
ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Μακαριώτατε,
«Φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δ’ ὅμως ἡ ἀλήθεια!»
Ἐπικαλούμενος τά λόγια αὐτά τοῦ σοφοῦ Ἀριστοτέλη διά τόν φίλον του Πλάτωνα, ἀλλά καί τά πρεσβεῖα τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας μου ἔναντι τῆς Ὑμετέρας φιλτάτης μοι Μακαριότητος, καθ’ ὅσον ὁ Πανάγαθος Κύριος ἀνέδειξε την ἐλαχιστότητά μου εἰς Ἀρχιερέα κατά τήν 17ην.08.1976, ἤτοι πέντε ἔτη (5) ἐνωρίτερον ἀπό Ὑμᾶς (1), ἀλλά καί τήν ἀδελφικήν σχέσιν ἡμῶν ἀπό τήν ἐποχήν τῶν φοιτητικῶν μας χρόνων (1956-1960), ἀποτολμῶ σήμερον μίαν τολ-μηράν ἐνέργειαν, ἥτις ἀποτελεῖ δημόσιον ἔλεγχον Ὑμῶν διά τά ὑφ’ Ὑμῶν πραττόμενα καί ἐκφραζόμενα, πειθαρχῶν εἰς τήν φωνήν τῆς Ἀρχιερατικῆς μου συνειδήσεως καί ἐφαρμόζων τά κελεύσματα τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἰπόντος: «Τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττό-μενα, δημοσίως καί νά ἐλέγχωνται» (2), ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ἀπευθύνο–μαι σήμερον πρός Ὑμᾶς διά τῆς παρούσης Ἀνοικτῆς Ἐπιστολῆς, προκειμένου νά ἐπιστήσω τήν προσοχήν Ὑμῶν εἴς τινα σημεῖα τῆς Ἀρχιερατικῆς Ὑμῶν συμπεριφορᾶς, τά ὁποῖα συνθέτουν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ, ἀποτε-λοῦν δέ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν ἀποστολῆς.

Χωρισμό Εκκλησίας και Κράτους στην Ελλάδα προτείνει ο Ελπιδοφόρος! Φωτό

 

 https://www.ekklisiaonline.gr/wp-content/uploads/2024/04/%CE%95%CE%9B%CE%A0%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%A3-5-1568x1192-1-1-1200x912.jpg

 Τί "κοινά" ἔχει ἡ Ἐκκλησία μέ τήν Ἁριστερά
καί "νά συνεργαστοῦμε" 
καί "νά ἀλληλοϋποστηριζόμαστε"
μέ αὐτούς πού εἶναι δηλωμένοι ἄθεοι,
μόνο ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος γνωρίζει.
Ἄρρητα ρήματα!
Σεργιανισμός ἤ μοῦ φαίνεται;...

 

 

 

Του Θεοδώρου Καλμούκου/ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

 

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος προτείνει τον διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους στην Ελλάδα, (υπάρχει και το σχετικό βίντεο) όπως είπε κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρη Κουτσούμπα, την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα ο κ. Ελπιδοφόρος τόνισε τα εξής: «Πιστεύω ότι το μυστικό της επιτυχίας της Αρχιεπισκοπής μας, θεωρώ ότι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής είναι μία από τις εκκλησιαστικά επιτυχημένες Επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου, οφείλεται αυτή η επιτυχία στη συμμετοχή του λαού ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων και σε όλα τα όργανα ελέγχου διοικητικού και οικονομικού. Αυτά είναι χρήσιμα γιατί δεν ακολουθούν την πεπατημένη ότι ο λαϊκός είναι απλά ο πιστός ο οποίος ακούει τις εντολές τυφλά της εκκλησιαστικής ηγεσίας, αλλά έχει ενεργό ρόλο και γίνεται σεβαστός σε όλα τα όργανα διοίκησης και είναι η Εκκλησία, κλήρος και λαός.  Αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, ίσως είναι και σας χρήσιμα για την πατρίδα μας γιατί υπάρχει μία φοβία γενικά στην Ελλάδα τι θα γίνει αν χωριστεί η Εκκλησία από το Κράτος. Δεν ξέρω αν θα αποφασιστεί αυτό στην Ελλάδα, αυτό είναι θέμα της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Ελλάδος και την Ελληνικής Πολιτείας, απλά εμείς έχομε εδώ μία εκκλησιαστική εμπειρία την οποία την καταθέτουμε και μπορεί να φανεί χρήσιμη».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Πρόσεχε μήν ἀδικήσεις γιατί θά κάνεις τόν Θεό ἀντίδικό σου!

 
 
 

Νά φοβᾶσαι τόν ἀδικημένο πού κλαίει

γιατί ὅταν ἔθρει ἡ ὥρα τῆς δικαίωσης του
δίπλα του θά ἔχει τόν Θεό.
Ἅγιος Παΐσιος
a drawing of a flower with a butterfly on it
  
 
 
Γιά τό διαδίκτυο:
Ἱστόλόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ https://kaiomenivatos.blogspot.com/

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)