Σελίδες

TRANSLATOR

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Δεκατέσσερα ὑπαρξιακά ἐρωτήματα Ἡ θεολογική ἀπάντησή τους Δημήτριος Τσελεγγίδης (Καθηγητής Δογματικῆς Θεολογίας Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ) 2ο ἐρώτημα (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Δεκατέσσερα ὑπαρξιακά ἐρωτήματα
Ἡ θεολογική ἀπάντησή τους
Δημήτριος Τσελεγγίδης
(Καθηγητής Δογματικῆς Θεολογίας
Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ) 
2ο ἐρώτημα
 
2ο ἐρώτημα:
Μπορεῖ νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος δίχως τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία μέ μόνη τήν καλοσύνη καί τά καλά ἔργα, ὄπως πιστεύουν πολλοί συνάνθρωποί μας; Ποιά εἶναι ἡ σημασία τῆς Ἐκκλησίας στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου;
Σχετική εικόναΚατηγορηματικά ὄχι. Ἄν ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε νά σωθεῖ μέ μόνη τήν καλοσύνη καί τά καλά ἔργα του, τότε δέν θά γινόταν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος καί δέν θά ὑπῆρχε λόγος νά ἱδρύσει τήν Ἐκκλησία του, διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ἠμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ἄλλωστε, ἄν ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε νά σωθεῖ δίχως τόν Θεό, μέ μόνες τίς δικές του δραστηριότητες, τότε ὁ ἄνθρωπος θά ἦταν σωτήρας τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἡ Ἁγία Γραφή, ὅμως, μᾶς πληροφορεῖ-ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι-ὅτι, ἐκτός τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα, "ὑφ' ᾦ δεῖ ἡμᾶς σωθῆναι". Ὁ μόνος, δηλαδή, σωτήρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὅλων τῶν ἐποχῶν, εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Ὁ Χριστός, ὡς ὁ μόνος Θεάνθρωπος, σώζει τούς ἀνθρώπους μέ ἕνα σαφῆ καί συγκεκριμένο τρόπο. Ὁ τρόπος αὐτός εἶναι ἡ ἐνσωμάτωση τῶν ἀνθρώπων στό μυστηριακό σῶμα του, τήν Ἐκκλησία. ἡ ἐνσωμάτωση αὐτή γίνεται μέ το μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος.
Τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος κάνει τόν ἄνθρωπο μέλος τοῦ μυστηριακοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ πιστός δέν σώζεται μηχανιστικά-μαγικά. Στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας σώζεται ὁ πιστός, ὅταν παραμένει σ' αὐτό ζωντανός. Καί παραμένει ζωντανός καί αὐξάνει χαρισματικά, ὅταν τηρεῖ τίς προδιαγραφές αὐτοῦ τοῦ σώματος, τῆς Ἐκκλησίας. Τίς προδιαγραφές αὐτές μᾶς τίς γνωστοποίησε ὁ Χριστός, κατά τἠν ἱστορική φανέρωσή του στή γῆ.

Ὅποιος δέν πιστεύει σύμφωνα μέ τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἄπιστος! α΄ μέρος Γέρων Ἐφραίμ ἐν Ἀριζόνᾳ πρώην Φιλοθεΐτης


Ὅποιος δέν πιστεύει 
σύμφωνα μέ τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ἄπιστος!
α΄ μέρος
Γέρων Ἐφραίμ ἐν Ἀριζόνᾳ πρώην Φιλοθεΐτης

https://oparadeisos.files.wordpress.com/2010/12/g-efraimofilotheiths.jpg

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι Καθολική μέ τήν ἔννοιαν, ὅτι κατέχει ὅλο τό πλήρωμα τῆς ἀληθείας καί τῆς χάριτος διά τόν φωτισμόν καί τήν ἀπολύτρωσιν τοῦ κόσμου· καί ἐπιπλέον εἶναι Καθολική μέ τήν ἔννοιαν ὅτι "δυνάμει" τείνει, ὄχι νά κατακτήση, ἀλλά νά ἁγιάση τόν κόσμον. Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστός καί ἡμεῖς μέλη ἐκ μέρους συνδεόμενοι διά τῆς καινῆς πίστεως "ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης"

Πάντα ὑπάρχουν μεγαλύτερες θλίψεις ἀπό τίς δικές μας (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Πάντα ὑπάρχουν μεγαλύτερες θλίψεις ἀπό τίς δικές μας
Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος

http://www.saint.gr/photos/standard/0928/OsiosIsaakSyros04.jpg
Γιά νά ὑπομένεις τίς μικρές σου θλίψεις, 
νά συλλογίζεσαι τίς μεγάλες θλίψεις πού ὑποφέρουν οἱ ἄλλοι. 

http://static.pblogs.gr/f/371606-image-rainbow-duplicated.jpg

Σύντομα τά smartphones μας θά προβάλλουν 3D ὁλογράμματα τῶν συνομιλητῶν μας! Ἡ τεχνολογία μᾶς πλησιάζει ὅλο καί περισσόστερο σέ τρόπους παγκόσμιας ἐμφάνισης τοῦ Ἀντιχρίστου!

Σύντομα τά smartphones μας 

θά προβάλλουν 3D ὁλογράμματα 

τῶν συνομιλητῶν μας! 

Ἡ τεχνολογία μᾶς πλησιάζει 

ὅλο καί περισσόστερο

σέ τρόπους παγκόσμιας ἐμφάνισης 

τοῦ Ἀντιχρίστου! https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguJ1fUsQp1VP75-SM0o2pEeYMONnFqgSUlLdvZc-Ir1FyDKfNGpSM-io_m6bja1BxGB6VK742XGoTJTQpZ3DwsFU5zRya9KonFRVJopNfhx7_Bc8YCFm0NeuibgDm-IcM5iM38tO5i0Kin/s1600/1.jpg

 
Τα τελευταία χρόνια είδαμε τον Tupac, τον Michael Jackson και τον Tayyip Erdogan να γίνονται ολογράμματα 

(Διαβάστε τό σχετικό μας ἄρθρο ἐδῶ):
 
και αν για τους δύο πρώτους υπάρχει το ηθικό δίλημμα επειδή έχουν αφήσει αυτόν τον κόσμο, για τον Τούρκο πρωθυπουργό μπορεί κανείς να πει ότι ήταν πολύ μπροστά όταν αποφάσισε να πραγματοποιήσει ομιλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Δεκατέσσερα ὑπαρξιακά ἐρωτήματα Ἡ θεολογική ἀπάντησή τους Δημήτριος Τσελεγγίδης (Καθηγητής Δογματικῆς Θεολογίας Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ) 1ο ἐρώτημα (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ)


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Δεκατέσσερα ὑπαρξιακά ἐρωτήματα
Ἡ θεολογική ἀπάντησή τους
Δημήτριος Τσελεγγίδης
(Καθηγητής Δογματικῆς Θεολογίας
Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ) 
1ο ἐρώτημα


1ο ἐρώτημα:
Ποιός εἶναι ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο μᾶς δημιούργησε ὁ Θεός σ' αὐτήν τήν ζωή, ἀπό ποῦ ἤρθαμε, γιατί ἤρθαμε καί ποῦ θά πᾶμε;

http://static.pblogs.gr/f/516300-1512350_1437567529808610_1494921215_n.jpg
Ὅλοι μας προήλθαμε ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά γίνουμε ἀπό αὐτήν ἐδῶ τή ζωή μέτοιχοι τῶν μελλόντων καί αἰωνίων ἀγαθῶν, τά ὁποῖα ταυτίζονται οὐσιαστικά καί πρατκικά μέ τήν ἴδια τή ζωή τοῦ Θεοῦ. Ἡ παροῦσα ἐπίγιεα ζωή μας ἀποτελεῖ μία προσφορά τοῦ Θεοῦ γιά ἐλεύθερη ἄσκηση τῆς αὐτεξούσιας θελήσεω΄ς μας, προκειμένου νά ἀνταποκριθεῖ στό θέλημα τοῦ Θοεῦ, τό ὁποῖο εἶναι ἀπολύτως σύμφωνο μέ τίς προδιαγραφές τῆς ὑπάρξεώς μας. Καί αὐτό, ἐπειδή ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶναι ὁ κατασκευαστής μας. Μᾶς δημιούργησε κατ' εἰκόνα του, γιά νά μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στό σκοπό τῆς ὑπάρξεώς μας.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)