TRANSLATOR

Σελίδες

Κυριακή 31 Μαΐου 2015

ΚΗΡΥΓΜΑ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς Ἡ δωρεά τῆς Πεντηκοστῆς (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

ΚΗΡΥΓΜΑ 
Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς
Ἡ δωρεά τῆς Πεντηκοστῆς
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης 
 
Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟς ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤ.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ιστΜὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μου, φθά­σαμε στὸ τέλος τῶν ἑορτῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου. Πρώτη ἑορτὴ εἶνε ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου, τὴν ὁποία ἐξαίρει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ­κλησία. Καὶ σ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖο διαφέρουμε ἀπὸ τοὺς φράγκους, ποὺ ἑορτάζουν μεγαλοπρεπέστερα τὰ Χριστούγεννα· οἱ ὀρθόδοξοι στὴν Ἀνατολὴ ὡς βασιλί­δα τῶν ἑορτῶν ἔχουμε τὸ Πάσχα· σαράντα μέρες ἀ­κούγεται τὸ «Χριστὸς ἀνέστη». Μετὰ τὴν Ἀνάστασι εἶνε ἡ ἀ­νά­ληψις τοῦ Κυρίου, ποὺ ἑ­ωρτάσαμε πρὸ δέ­κα ἡμερῶν. Τί νόημα ἔχουν οἱ ἑορτὲς αὐτές; Ἡ Ἀνάστασις· ζῇ καὶ βασιλεύει ὁ Χριστός. Ἡ Ἀνάληψις· «ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας».

* * *

Καὶ σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἔχουμε Πεντηκοστή, τὴ μεγάλη ἑορτὴ ποὺ εἶνε ἡ συμπλήρωσις τοῦ ἔργου τῆς θείας οἰκονομίας καὶ σημαίνει τὴν κάθοδο τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἂν πᾶτε στὸ Ἅγιο Ὄ­ρος, σὲ βυζαντινοὺς ναούς, θὰ δῆτε πῶς ζωγραφίζεται ἡ Πεντηκοστή.

Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο (6ο μέρος) Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα

Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο 
(6ο μέρος)
Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου
  ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα
http://www.greekorthodoxbooks.com/dat/58810EBB/%5Bel%5Dimage1.png?635672243314497500 
Περί οἰκογενειακῆς ζωῆς: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος ,
Περί ταπεινώσεως: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3o μέρος ,
Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος , 4o μέρος , 5ο μέρος ,

http://static.pblogs.gr/f/307642-Alone_2.jpg
14. Ὅταν βρισκόμαστε ἀνάμεσα σέ μεγάλο ἀριθμό ἀτόμων (στή δουλειά μας ἄς ποῦμε) οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ συχνά μαλώνουν, ἰδιαίτερα ὅταν μιλᾶμε γιά μεγάλες συναντήσεις. Εἶναι πάντοτε καλύτερο νά παραμένει κανείς σιωπηλός σέ τέτοιοες μεγάλες συγκεντρώσεις. Ἄς ἀφήσουμε τούς ἄλλους νά παρουσιάσουν τίς προτάσεις τους. Ἐμεῖς πρέπει νά μείνουμε σιωπηλοί. Ἄν πρέπει ὁπωσδήποτε νά πεῖς κάτι, τότε πές τό κατά τρόπο πού νά μήν προσβάλει τήν ἀξιοπρέπεια κανενός. Εἶναι καλύτερο νά μήν ἐμπλακεῖς. Κοίτα τή δουλειά σου κάι προσπάθησε νά μείνεις γαλήνιος.
Συχνά θέλω νά ὐπερασπιστῶ τό δίκαιο, ἀλλά κάθε φορά μοιάζει πώς καταλήγω νά εἶμαι ἀδικημένος...Μποροῦμε νά ὑπερασπιστοῦμε τό δίκαιο, ἀλλά θά ἀποδοθεῖ ἄραγε δικαιοσύνη; Ὁ Κύριος ξέρει γιατί ἐπέτρεψε τήν ἀδικία. Δέν πρόκειται νά ἀποτρέψουμε τήν ἀδικία μέ τά λόγια μας. Μέ τά λόγια μποροῦμε μόνο νά προσβάλλουμε κάποιον καί νά τόν κάνουμε νά πληγώσει τό τρίτο πρόσωπο ἀκόμα περισσότερο.

Ἄς ἀποφεύγουμε τίς συναναστροφές μέ ὅσους ξέπεσαν τῆς ἀρετῆς! (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἄς ἀποφεύγουμε τίς συναναστροφές
μέ ὅσους ξέπεσαν τῆς ἀρετῆς!
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος

http://www.agioskosmas.gr/images/281_EfraimSyros.jpg 
σοι ξέπεσαν ἀπό τήν ἀρετή,
πασχίζουν νά παρασύρουν καί τούς ἄλλους,
γιά νά μήν εἶναι μόνοι τους στήν ἀσχημοσύνη.  

http://nevsobor.karelia.ru/images/vozdvizenie-1.JPG 

Προσοχή! Σε επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητείται ήδη ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ!

Προσοχή! 
Σε επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητείται ήδη ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ!
  
 

"ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα"
(Ἀποκ. 13, 17)

 Ἀφιερωμένο γιά πολλοστή φορά σέ ὅσους κοιμοῦνται ὄρθιοι 
(ἤ ἔχουν ἄλλους λόγους καί παραπλανοῦν τόν κόσμο...).
Ἐπίσης καί σέ ὅσους ἔχουν καταπιεῖ τόν λοστό 

καί δέν βγάζουν ἄχνα περί κάρτας πολίτη 
καί ὑποχρεωτικῶν πιστωτικῶν καρτῶν.
Ἐπίσης καί σέ ὅσους παραλείπουν ἀθεολογήτως 

νά ἀναφερθοῦν:  
στά ρηθέντα τῶν Ἁγίων, στό χάραγμα, τό 666, τόν Ἀντίχριστο,
τήν ἀπώλεια Χάριτος, 

τήν ἀπώλεια τῆς σφραγίδας τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος,
μιλᾶνε γιά "πολιτικοοικονομικές ἐλευθερίες"
καί ὄχι γιά τήν μετάλλαξη τῆς θεόσδοτης φύσεως 

τοῦ ἀνθρώπου 
 ἀπό ἔμψυχη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ σέ ρομπότ δεδομένων
καί γιά τήν διαγραφή ἀπό τό Βιβλίο τῆς Ζωῆς, 

...
μόνο τίς τελευταῖες ἡμέρες πού τρέχουν τά γεγονότα ταχέως

κι ἐπειδή λαμβάνουμε ὑπόψιν τά ρηθέντα τῶν Ἁγίων
 σχετικά μέ τό θέμα,
 τά γεγονότα καί μιλᾶμε μέ ἀποδείξεις, ΕΓΚΑΙΡΩΣ,
σᾶς ἔχουμε παρουσιάσει τά ἑξῆς ἄρθρα:


Τέρμα τα μετρητά για όλους!  Μόνο με «κάρτα» θα πληρώνουμε γιατρούς, υδραυλικούς, κ.λπ.

S.O.S!!!
 ΠΡΟΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 666!!! -

 Δέν περνᾶνε μέ ταυτότητα τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου ἀκόμη  
καί τό ἐπιχειροῦν πλαγίως καί δολίως διά τῶν πιστωτικῶν καρτῶν!!!

Ὄχι μόνο RFD τσιπάκι, ἀλλά ἔρχεται καί τό NFC τσιπάκι
 καί γιά λειτουργίες ἐξ ἀποστάσεως μέ κάρτες καί συσκευές 
 καί γιά ἐμφύτευση στό ἀνθρώπινο σῶμα!!!
 

Ἐνῶ ἡ κάρτα πολίτη καί ὁ οἰκουμενισμός ξεκάθαρα μᾶς ἁλώνουν, 
 τό παρασκήνιο δέν εἶναι ξεκάθαρο!  Καί τό σχόλιό μας πού δέν δημοσιεύθηκε. 

 Γιατί ἄραγε;... 

ΙΝΚΑ - ΔΙ.ΚΑ.Π Δ.Τ. 101 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ! 25-05-15, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ των ΜΕΤΡΗΤΩΝ!

  Παραταῦτα, κάποιοι (ρασοφόροι καί λαϊκοί) ἀκόμα ἀναρωτιοῦνται ἀφελῶς
"ἄν θά ἔχει τσιπάκι ἡ κάρτα-πολίτη" καί παραπλανοῦν τόν κόσμο...


καί συνεχίζουμε...
Στό Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης, ζητεῖται ἤδη 
ὁ ἀριθμός τῆς ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ!:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΜΚΑ! Ἀναμένουμε στό ἀκουστικό μας...

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΜΚΑ!
Ἀναμένουμε στό ἀκουστικό μας...

Image result for αμκα
 Εἴμαστε περίεργοι τί ρύθμιση θά παραχωρήσουν 
στούς ἀντιρρησίες Α.Μ.Κ.Α. οἱ ὁποῖοι βολοδέρνουν χρόνια τώρα!
Διότι ἀπό τήν μία νομοθέτησαν ὑποχρεωτική κάρτα συναλλαγῶν 
(γιά 23 νησιά),
πιλοτική-ἐθελοντική κάρτα συναλλαγῶν γιά εὐπαθεῖς ὁμάδες
καί ἡ κ. Λούκα Κατσέλη ἐξήγγειλε πρόσφατα:
ὑποχρεωτική κάρτα συναλλαγῶν γιά ὅλους τούς πολίτες προσεχῶς!
Πῶς "δένουν" μεταξύ τους αὐτά μέ μία ρύθμιση περί Α.Μ.Κ.Α.;
 ...
Μήπως εἶναι ἄλλο ἕνα ἐπικοινωνιακό πυροτέχνημα
(ὅπως ἡ Διαβούλευση)
πρός "ἀγρανάπαυσιν καί μακάριον ἐφησυχασμόν";
 Ὀψόμεθα...


Χιλιάδες πολίτες για θρησκευτικούς, ιδεολογικούς κλπ λόγους δεν έχουν παραλάβει τον αριθμό ΑΜΚΑ, με όσες συνέπειες συνεπάγεται αυτό.
 

Σάββατο 30 Μαΐου 2015

Ο Άρης Βελουχιώτης κάνει Εσπερινό με τη Γερόντισσα Ευπραξία στην Ιερά Μονή Καλάμου Αττικής

Ο Άρης Βελουχιώτης κάνει Εσπερινό 
με τη Γερόντισσα Ευπραξία στην Ιερά Μονή Καλάμου Αττικής


«Ευχόμενος από μέσης καρδιάς ο Πανάγαθος Θεός ημών Κύριος Ιησούς Χριστός να ευλογήσει έτσι ώστε το κείμενο που ακολουθεί να γίνει αιτία συνεκτική για το έθνος. Σας προτείνω να το αναγνώσετε με προσοχή και δυνατή προοπτική απόφαση υψίστης εθνικής συνοχής».
Γέρων Νεκτάριος Μοναχός
Αγιορείτης


Ηγουμένη στην Ιερά Μονή Καλάμου

Βρισκόμαστε γύρω στο 1930. Η Γερόντισσα Ευπραξία, αφού εγκατέλειψε, κάτω από τις συνθήκες που προαναφέραμε, τη μετάνοιά της για να βρεθεί όπου την οδηγήσει ο Θεός, βρίσκεται ηγουμένη στην Ιερά Μονή του Καλάμου με μερικές υποτακτικές.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ, Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΕΧΘΗΚΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ Β. Χαραλάμπους, Θεολόγος


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ, 
Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΕΧΘΗΚΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ
Β. Χαραλάμπους, Θεολόγος

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQOI_BMtGgIfbFc9B3oJEmudRUl8IcJerchSY5orsN5VkWDoOQhPMKeS3191oeB4xiR0tqrhcPznBJEJ9iMjqc2DUDgtuJox59Ac2vSWwVHLncz9Vo_dNq-7xtrgq0_jfmrOWzHjlqgCI/s1600/13-cebcceb1cf81cf84cf85cf81ceb5cf83.jpg 

«Ήλθαν εις την Κύπρον πολλοί καλοί άνδρες από την Κωνσταντινούπολιν, και πολλοί καλογήροι» - 
Λεόντιος Μαχαιράς

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου


Ο  Κύπριος χρονικογράφος του 15ου αι. Λεόντιος Μαχαιράς στο σύγγραμμά του «Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου», αναφερόμενος στη λύπη που δοκίμασε η βασίλισσα της Κύπρου Ελένη Παλαιολογίνα, όταν είχε μάθει για την  για την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους γράφει:

Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο (5ο μέρος) Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα

Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο 
(5ο μέρος)
Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου
  ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα
http://www.greekorthodoxbooks.com/dat/58810EBB/%5Bel%5Dimage1.png?635672243314497500 
Περί οἰκογενειακῆς ζωῆς: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος ,
Περί ταπεινώσεως: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3o μέρος ,
Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος , 4o μέρος ,
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdA_JY0lOcaUYQmLi9h2E7B5Nt5jDE9cFXPYi_uQPnG0OWZQA_wMmCF0SunkF7za_xBbibErO2K-HBeAoW0F8qTKC2_fFOtI2h2EWTSQjrEEj7iwbqKe08fGhMJSGoUbvN0w3UqzPR7nH8/s1600/SLEEPING+LEOPARD.jpg
11. Ὁ Κύριος κάλεσε τόν καθένα ἀπό μᾶς στήν ὕπαρξη μέ ἕνα συγκεκριμένο στόχο καί σχέδιο. Καί τό παραμικρό χορταράκι αὐτοῦ τοῦ πλανήτη ἔχει ἕνα εἶδος ἀποστολῆς ἐδῶ στή γῆ. Καί πόσο ἀληθεύει αὐτό γιά τά ἀνθρώπινα ὄντα! Ὡστόσο, ἐμεῖς διαταράσσουμε ἐνίοτε καί ἐμποδίζουμε τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε τήν ἐλευθερία εἴτε νά ἀποδεχτοῦμε τό θέλημά 'Του εἴτε νά τό ἀπορρίψουμε· ὁ Θεός πού εἶναι ἀγάπη, δέν θέλει νά ἄρει αὐτή τήν ἐλευθερία ἀπό μᾶς. Μᾶς δόθηκε ἀπόλυτη ἐλευθερία, ἀλλά ἐμεῖς, πάνω στήν τρέλα μας, ποθοῦμε συχνά ἄχρηστα πράγματα.

Ὅλα χρειάζονται τήν καλή πρόθεση καί τήν σωστή διαχείριση (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ὅλα χρειάζονται τήν καλή πρόθεση 
καί τήν σωστή διαχείριση
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-8JPvtltlwW_Zpgv8sioucIs6m5hpGZnBjASNJBmhgFcZckBr8VKuzFUJ70JALWQN-es-vtwe1-l1tdyAFzZHj5LJXuBMgqDRn0Kn_zohTA7y2bEKXxMnWC3HJ6XJzJunzt6hfVcOX_2b/s1600/saint%20john%20chrisostomos.JPG 
Δέν καταστρέφει ὀ πλοῦτος, οὔτε ἠ φτώχεια,
ἀλλά ἡ κακή προαίρεση 
πού δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει, ὅπως πρέπει, τό κάθε ἕνα ἀπό αὐτά.   

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifWjgI7drfen_BeLOx8A7D9gcKk9qWJY3LO8NVcJ9cCg0XzvFmOE-BXDDAGSzVwJkiQLKf94EZ2qGiZbdMkh0wgKXqZzZmKAldc-Te8U-S6E9VLIfB6ObXqWdX4hXB1xW3Mf2qNBps_Q0/s1600/O-diabolos-sto-myalo-H-pali-me-toys-logismoys-G.Nikwn.!.jpg 

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Όσιος Ιωάννης Ρώσος ο Ομολογητής και θαυματουργός [mp3 - 2015]

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, 
Ο Όσιος Ιωάννης Ρώσος ο Ομολογητής και θαυματουργός [mp3 - 2015] 


Κήρυγμα 27/5/2015
Τετάρτη 27 Μαίου 2015 - Κήρυγμα του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη για την Εορτή του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του Ομολογητού, στον Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας.

Παρακολουθείστε το βίντεο:

Κλειδώνονται οἱ ψυχές; π. Διονύσιος Ταμπάκης-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Κλειδώνονται οἱ ψυχές;
π. Διονύσιος Ταμπάκης

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWoDRAddFY-IbO29Ef9LwFRmEPHzNhpiVMz6GFJycv2aH9V4GzTdn9mSsiQhtahztlpApe0ZgGh3G3-H5lE9VX6Dp1LUpwLWTyBw4YTyfYLqyDHtQZQ0Mlq9YVNo6A3XOmnfnKOKpk-qs/s1600/empty_tomb.jpg

ΠΑΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ότι της Πεντηκοστής κλειδώνονται οι ψυχές;
Τούτη την περίεργη ερώτηση μου έκανε χθές το απόγευμα  μία κυρία.
Και ουδέν όμως το περίεργον, αφού η Εκκλησία μας  πολλές φορές έλαβε εορτές ειδωλολατρικές και τις νοηματοδότησε με τις αξίες  του Ευαγγελίου διαβαίνοντας  ως γέφυρα  τους ανθρώπους από την πλάνη στην αλήθεια του Ι.Χριστού.

Συγκεκριμένα, κατά την τρίτη ημέρα της εορτής των Ανθεστηρίων στην Αθήνα  πραγματοποιούνταν τα Υδροφόρια, εις ανάμνησιν όσων χάθηκαν στον Κατακλυσμό του Δευκαλίωνα.

ΣΤΗ ‘’ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ’’ Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ, Η ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΖΟΦΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ‘’ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ’’, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ (Απάντηση σε όσους Πανεπιστημιακούς καθηγητές των Φιλοσοφικών Σχολών, δεν το αντιμετωπίζουν Ορθοδόξως το θέμα τούτο) Β. Χαραλάμπους, Θεολόγος

ΣΤΗ ‘’ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ’’ 
Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ, Η ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ
 ΚΑΙ Ο ΖΟΦΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ‘’ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ’’, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ
(Απάντηση σε όσους Πανεπιστημιακούς καθηγητές 
των  Φιλοσοφικών  Σχολών, 
δεν το αντιμετωπίζουν Ορθοδόξως το θέμα τούτο)
 Β. Χαραλάμπους, Θεολόγος

http://www.greekorthodoxbooks.com/dat/632C1A11/%5Bel%5Dimage1.png?635659989216842500 
http://blogs.sch.gr/kantonopou/files/2010/02/as.jpg

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου           
_____________________
Δυστυχώς εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά κυρίως αρκετοί Πανεπιστημιακοί καθηγητές στις Φιλοσοφικές Σχολές, το θέμα του λεγόμενου Ελληνικού ‘’διαφωτισμού’’, δεν το αντιμετωπίζουν με την πρέπουσα Ορθόδοξη σοβαρότητα.

Επιπρόσθετα βρίκουν αφορμή και οι καθηγητές που εμφορούνται από αντιεκκλησιαστικό φρόνημα, να αφήσουν επικίνδυνες αιχμές κατά του Πατριαρχικού θεσμού,  κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και όχι μόνο. 

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Κι απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των αγίων τα ιερά... Δημήτρης Νατσιός (Δάσκαλος-Θεολόγος)
Κι απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των αγίων τα ιερά...
Δημήτρης Νατσιός (Δάσκαλος-Θεολόγος) 

http://alfeiospotamos.gr/wp-content/uploads/2015/02/10994844_788530961238218_1441224093_n.jpg

«...Και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν»
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

Γράφει: ὁ Δημήτρης Νατσιός

Στο γόνατο αποκεφαλίζουν κόσμο, δεν υπάρχει κτηνωδία που δεν διαπράττουν, τρόμος επικρατεί στις δυτικές πόλεις, μήπως εμφανισθεί κάποια αγέλη-ή μοναχικός λύκος- και επιδοθεί σε σκοποβολή επί δικαίων και αδίκων, όμως σιγούν ιχθυοπρεπώς οι θιγμένοι, από την λαϊκή ευσέβεια, τζιτζιφιόγκοι του ψευτοπροοδευτισμού. Δειλά και τρομαγμένα ανθρωπάκια, όταν πρόκειται γιά το Ισλάμ, λεονταρισμοί και διαβολές όταν προβάλλεται η πίστη του Χριστού. Άθεοι και ασεβείς από τα γεννοφάσκια τους, παθαίνουν ψύχωση όταν βλέπουν ότι τούτος ο κατασυκοφαντημένος και εξαπατημένος λαός κρύβει, όπως η ανοιξιάτικη γη τον σάπιο σπόρο, το πατροπράδοτο σέβας, την εμπιστοσύνη στην αγία Ορθοδοξία.

Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο (4ο μέρος) Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα

Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο 
(4ο μέρος)
Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου
  ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα 

http://www.greekorthodoxbooks.com/dat/58810EBB/%5Bel%5Dimage1.png?635672243314497500 
Περί οἰκογενειακῆς ζωῆς: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος ,
Περί ταπεινώσεως: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3o μέρος ,
Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος ,

http://www.antexeistinalitheia.gr/wp-content/uploads/2013/10/%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99-%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%97-%CE%97-%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%91.jpg
7. Ἄν ἔχουμε ἕνα βάρος πού ξεπερνᾶ τίς ἀντοχές μας, θά πρέπει ἀμέσως νά στραφοῦμε πρός τόν Κύριο μέ τά ἑξῆς λόγια: "Κύριε, δέν μπορῶ νά σηκώσω τά ἴδια μου τά ἀσθενήματα κι ὡστόσο εἶμαι τώρα ἀναγκασμένος νά σηκώσω καί τό τάδε βάρος. Δέν μπορῶ νά τά βγάλω πέρα μέ τόση εὐθύνη. Δέν μπορῶ νά τό κάνω μόνος μου. Καί ἐπειδή νιώθω πώς δέν ἐπιθυμῶ κιόλας νά τό ἀντιμετωπίσω μόνος μου, ἡ συνείδησή μου βαραίνει ἀκόμη περισσότερο. Θέλω νά βοηθήσω τόν συνάνθρωπό μου, ἀλλά δέν ἔχω τά μέσα. Οἱ πλησίον μου νομίζουν ὅτι δέν θέλω νά βοηθήσω, κι αὐτό εἶναι ἕνα πρόσθετο ἀκόμα βάρος στούς ὥμους μου".
             Ὅταν προσευχόμαστε στόν Κύριο μέ τήν καρδιά μας καί ἐναποθέτουμε στά πόδια Του ὅλες μας τίς μέριμνες καί τά βάσανα (μαζί μέ τίς μέριμνες καί τά βάσαν τῶν συνανθρώπων μας), τότε Ἐκεῖνος αἵρει ἀπό μᾶς τό φορτίο καί νιώθουμε ἀμέσως ἐλεφρωμένοι.

Μήν παίρνεις γνώμη ἀπό τόν κακόφρονα! (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μήν παίρνεις γνώμη ἀπό τόν κακόφρονα!
Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος 

https://christianvivliografia.files.wordpress.com/2010/06/ceb1ceb3-ceb9cf83ceb1ceb1ceba.jpg 
Μή ζητήσεις νά πάρεις γνώμη ἀπό κάποιον πού δέν εἶναι στόν ἴδιο δρόμο μ' ἐσένα, 
ἀκκόμη κι ἄν εἶναι πολύ σοφός.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2PIudUKaH9NNEYXcoH97cnphf7VHrCLtzJssWBC_99HSZXvvvwwdF8HEuzX18cLq2QlFncXHRoi5KwNK4MsXBTUolaoCBSrxiupvZNj0ZuYD8UH4b6a8YxlwwrAkwnrbJPjkcrIZO0EP4/s1600-r/XRISTOS-195x187.jpg

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Νέα Τάξη Πραγμάτων καί 19 τρόποι δολοφονίας μέ… καρκίνο!

  Νέα Τάξη Πραγμάτων
καί
19 τρόποι δολοφονίας μέ… καρκίνο! 

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIpz3b6A290HKbmjK1zkmQMrMjs0Bl6G7vJv4z2WBntK8DrkyggH7-6m1yayGwn2OSEZ5YyckLPT2jIBZs8c168wUOQgqUhv1Gzj-p8z0cN-ZCqyVHJg8IzW26DcgyioiM5-cQXeXuFU8z/s640/NEW-WORD-ORDER.pngΗ επιδημία των καρκίνων είναι μια δολοφονική λειτουργία και μια κίνηση από τον λεγόμενο κόσμο της ελίτ για να θανατώσουν τον ανθρώπινο πληθυσμό.
Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η Λέσχη της Ρώμης, ο Bill Gates, Τεντ Τέρνερ, οι Ροκφέλερ, ο Warren Buffet και πολλοί άλλοι παγκοσμιοποίητες σχεδιάζουν να κυριαρχήσουν και να αποδεκατίσουν την ανθρωπότητα με τη μείωση του πληθυσμού.
Όπως βλέπετε οι παγκοσμιοποίητες πρώτα μας προκαλούν τον καρκίνο και στη συνέχεια μας παρέχουν τις αναποτελεσματικές θεραπείες τους με σκοπό το κέρδος.

Πῶς ν' ἀντιμετωπίζουμε τό θάνατο τῶν οἰκείων μας "ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ" Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Πῶς ν' ἀντιμετωπίζουμε τό θάνατο τῶν οἰκείων μας
"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg

http://www.parapolitika.gr/Media/Default/images/%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82.jpg          Ἡ κόρη σας πέθανε. Ἀφοῦ ξεχώριζε γιά τήν εὐσέβεια καί τήν καλοσύνη της, θά ἔπρεπε νά λέτε:
"Δόξα στ' ὄνομά Σου, Κύριε, πού τήν πῆρες τόσο γρήγορα, γιά νά μήν ἀπατηθεῖ ἀπό τούς πειρασμούς καί τίς μάταιες ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου!"
       
Ἐσεῖς ἀπεναντίας, θρηνεῖτε καί παραπονιέστε καί βαρυγγωμᾶτε....Γιατί; 
Ἐπειδή γλύτωσε ἀπό τά βάσανα τῆς πρόσκαιρης τούτης ζωῆς καί βρέθηκε στήν αἰώνια βασιλεία τοῦ Κυρίου;

Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο (3ο μέρος) Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα

Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο 
(3ο μέρος)
Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου
  ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα
http://www.greekorthodoxbooks.com/dat/58810EBB/%5Bel%5Dimage1.png?635672243314497500 
Περί οἰκογενειακῆς ζωῆς: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος ,
Περί ταπεινώσεως: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3o μέρος ,
Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο: 1ο μέρος , 2ο μέρος ,

Αποτέλεσμα εικόνας για ο Χριστός το στήριγμά μου
6. Ὅταν συζητᾶμε μέ τούς συνανθρώπους μας καί μᾶς λένε τούς μπελάδες του, θά πρέπει νά τούς ἀκοῦμε προσεκτικά, ἄν εἶναι νά τούς ἀγαπᾶμε. Θά πρέπει νά ἔχουμε εὐσπλαγχνία γιά τά βάσανα καί τόν πόνο τους, διότι εἴμαστε πλάσματα τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε μιά μαρτυρία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Συχνά ὡστόσο τό θεωροῦμε ὅλο αὐτό βάρος, διότι μᾶς καταπιέζουν σέ δικές τους μέριμνες, ἔνγοιες καί ἀδυναμίες. Ἔχουμε ἀνάγκη νά ξαποστάσουμε ἀπό ὅλες αὐτές τίς μέριμνες, ἀλλά μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά μᾶς δώσει αὐτή τήν ἀνάπαυση. Ἐκεῖνος εἶναι πού μπορεῖ νά βαστάξει πάνω Του ὅλες μας τίς ἀδυναμίες καί τά ἀσθενήματα. Γι' αὐτό καί πρέπει πάντοτε νά στρεφόμαστε σέ Ἐκεῖνον μέσα ἀπό τήν προσευχή. Εἶναι ἡ μοναδική μας πηγή παρηγοριᾶς. Ἔτσι θά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά δικά μας βάρη καί ἀπό τό βάρος τῶν βασάνων τῶν πλησίον μας, διότι καί αὐτά τά τελευταῖα θά τά ἔχουμε ἐμπιστευθεῖ στόν Κύριό μας.

Ἡ ἀγαθή διάθεση ὁδηγεῖ στό καλό (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ ἀγαθή διάθεση ὁδηγεῖ στό καλό
Ἅγιοι Πατέρες

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6NDix45GzjOnt3ncEw3zh3OAKqyM34EkObeChCaKyxzvImcffsUmPWe0g8lmZiyi3dD6lIMIt7XCuHIiBp_jE1CCD5TcsVFGX8IsJDeq9xdPGlS4uHhhn8sSRjoXJSi2cPbpE2pMbUjE/s1600/ag-Pateres-7-Oik-Synodon.png
ς μαθητές νά μιμούμεθα τό καλό παράδειγμα.
Καί οἱ Πατέρες διδάσκουν ὅτι:
"ἡ μίμηση τοῦ καλοῦ παραδείγματος δέν χρειάζεται πολλά χρόνια καί τέχνη,
ἀλλά μόνο ἀγαθή διάθεση".   

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgczwxLZiU39LhJuvKrxOHxk4rH6fPnMft3ejc_ZDMgXZf8uD2mS6JMtHrESM01RVpHcn7_LH_yxWf9NS8JwOdfEwA4gqczPCgL1HZhnGDVdJM86ANyDGATAQxAkamiiG1at-BWphGJji5i/s1600/10406657_10152170350127963_8995610954988231305_n.jpg

ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ των ΜΕΤΡΗΤΩΝ!ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
για ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ των ΜΕΤΡΗΤΩΝ!


"ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα"
(Ἀποκ. 13, 17)

 Ἀφιερωμένο γιά πολλοστή φορά σέ ὅσους κοιμοῦνται ὄρθιοι 
(ἤ ἔχουν ἄλλους λόγους καί παραπλανοῦν τόν κόσμο...).
Ἐπίσης καί σέ ὅσους ἔχουν καταπιεῖ τόν λοστό 

καί δέν βγάζουν ἄχνα περί κάρτας πολίτη 
καί ὑποχρεωτικῶν πιστωτικῶν καρτῶν.
Ἐπίσης καί σέ ὅσους παραλείπουν ἀθεολογήτως 

νά ἀναφερθοῦν:  
στά ρηθέντα τῶν Ἁγίων, στό χάραγμα, τό 666, τόν Ἀντίχριστο,
τήν ἀπώλεια Χάριτος, 

τήν ἀπώλεια τῆς σφραγίδας τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος,
μιλᾶνε γιά "πολιτικοοικονομικές ἐλευθερίες"
καί ὄχι γιά τήν μετάλλαξη τῆς θεόσδοτης φύσεως 

τοῦ ἀνθρώπου 
 ἀπό ἔμψυχη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ σέ ρομπότ δεδομένων
καί γιά τήν διαγραφή ἀπό τό Βιβλίο τῆς Ζωῆς, 

...
μόνο τίς τελευταῖες ἡμέρες πού τρέχουν τά γεγονότα ταχέως

κι ἐπειδή λαμβάνουμε ὑπόψιν τά ρηθέντα τῶν Ἁγίων
 σχετικά μέ τό θέμα,
 τά γεγονότα καί μιλᾶμε μέ ἀποδείξεις, ΕΓΚΑΙΡΩΣ,
σᾶς ἔχουμε παρουσιάσει τά ἑξῆς ἄρθρα:


Τέρμα τα μετρητά για όλους!  Μόνο με «κάρτα» θα πληρώνουμε γιατρούς, υδραυλικούς, κ.λπ.

S.O.S!!!
 ΠΡΟΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 666!!!
- Δέν περνᾶνε μέ ταυτότητα τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου ἀκόμη  καί τό ἐπιχειροῦν πλαγίως καί δολίως διά τῶν πιστωτικῶν καρτῶν!!!

Ὄχι μόνο RFD τσιπάκι, ἀλλά ἔρχεται καί τό NFC τσιπάκι
 καί γιά λειτουργίες ἐξ ἀποστάσεως μέ κάρτες καί συσκευές 
 καί γιά ἐμφύτευση στό ἀνθρώπινο σῶμα!!!
 
Ἐνῶ ἡ κάρτα πολίτη καί ὁ οἰκουμενισμός ξεκάθαρα μᾶς ἁλώνουν, 
 τό παρασκήνιο δέν εἶναι ξεκάθαρο! 
Καί τό σχόλιό μας πού δέν δημοσιεύθηκε. Γιατί ἄραγε;... 

ΙΝΚΑ - ΔΙ.ΚΑ.Π Δ.Τ. 101 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ! 25-05-15, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Παραταῦτα, κάποιοι (ρασοφόροι καί λαϊκοί) ἀκόμα ἀναρωτιοῦνται ἀφελῶς
"ἄν θά ἔχει τσιπάκι ἡ κάρτα-πολίτη" καί παραπλανοῦν τόν κόσμο...


καί συνεχίζουμε...
Μυστικό Συνέδριο γιά τήν ἀπαγόρευση τῶν μετρητῶν!:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)