Σελίδες

TRANSLATOR

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Tό φακέλωμα κληρικῶν καί ἐκκλησιαστικοῦ προσωπικοῦ συνεχίζεται κανονικά καί μέ τό νόμο...

 

Tό φακέλωμα κληρικῶν 

καί ἐκκλησιαστικοῦ προσωπικοῦ 

συνεχίζεται κανονικά καί μέ τό νόμο...

 

Το χαϊδεμένο εκκλησιαστικό κοινό της κυβέρνησης - The Press Project -  Ειδήσεις, Αναλύσεις, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση

 
 
Γράφει τό:
 
 
Τό παρακάτω φιρμάνι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑδέσσης Πέλλης καί Ἀλμωπίας εἶναι ἕνα παράδειγμα γιά τό πῶς θά ὑποβάλλονται ὑποχρεωτικά (βλέπε: 
Μέ ἐγκύκλιο ἡ Ἱερά Σύνοδος Ἑλλάδος θά ἐπιτρέπει τήν εἴσοδο στούς Ναούς μόνο μέ πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ ράπιντ ἤ μοριακό τέστ μέ χρέωση τῶν πιστῶν! Ντροπή σας "πατέρες" (;)!) τά ἀποτελέσματα διαγνωστικῶν τέστ κληρικῶν καί ἐκκλησιαστικοῦ προσωπικοῦ πού δέν ἐμβολιάζονται. 
 
Φανταζόμαστε πώς κάτι ἀνάλογο θά σταλεῖ ἀπό ὅλες τίς Μητροπόλεις, μετά τήν "Καισαρική" Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μέσα στήν ὁποία δέν παραλείπονται καί οἱ "πατρικές προτροπές" γιά ἐμβολιασμό ἤ διεξαγωγή ράπιντ ἤ μοριακῶν τέστ καί τῶν πιστῶν, πρίν τήν προσέλευσή τους στήν Θεία Λατρεία! ...
 
Οἱ Ἐκκλησιαστικοί μας Ἡγέτες ἔχουν μετατρέψει τήν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας σέ παράρτημα τοῦ κοσμικοῦ πολιτικοῦ συστήματος, μπολιασμένο... μέ τό ἀντίστοιχο φρόνημα καί "πνεῦμα" τοῦ  ἀντιχρίστου τῆς ψηφιακῆς σκλαβιᾶς καί τῆς ὑγειονομικῆς δικτατορίας!
 
Ἀκολουθεῖ τό "Ὑπηρεσιακό Σημείωμα"
τῶν ὑπηρετῶν... τοῦ κοσμικοῦ συστήματος!: 

Πειραιώς Σεραφείμ: «ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ οι ιερείς που είναι κατά του εμβολίου – Ύβρις κατά του Θεού η αμφισβήτηση της επιστήμης» – ΒΙΝΤΕΟ

 Πειραιώς Σεραφείμ:

«ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ οι ιερείς 

που είναι κατά του εμβολίου – 

Ύβρις κατά του Θεού 

η αμφισβήτηση της επιστήμης» – ΒΙΝΤΕΟ

 

 
 Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ
μετά τούς διθυράμβους στούς "εἰδικούς"
(μονόπλευρα στούς τηλεοπτικούς εἰδικούς 
πού ὑπηρετοῦν τό ἀφήγημα τοῦ Καίσαρος)
καί τό πύρινο promotion στόν ἐμβολιασμό
(αὐτός εἶναι εἰδικός;...),
 δέν παρέλειψε ἀπό τόν "θεολογικό" του λόγο
νά καταδικάσει καί νά συκοφαντήσει ἱερεῖς
καί τά ἱστολόγια πού ἐκφράζουν ἄλλες ἀπόψεις,
σημειωτέον δέ πάντα μέ ἐπιστημονικά στοιχεῖα
καί θέσεις εἰδικῶν ἐπιστημόνων παγκοσμίως,
οἱ ὁποῖοι ὅλως τυχαίως... μονίμως φιμώνονται 
ἀπό τά συστημικά Μ.Μ.Ε. δύο χρόνια τώρα!
Ὅταν Ὑμεῖς Σεβασμιότατε ἀμφισβητεῖτε
χιλιάδες ἐπιστήμονες παγκοσμίως
καί δή τούς κορυφαίους 
 Μοντανιέ, Μπακτί καί Ἰωαννίδη,
πού ἀποκαλύπτουν τεκμηριωμένα
τά προβλήματα τῶν πειραματικῶν-γενετικῶν ἐμβολίων,
ποῦ διαφέρετε ἀπό ὅσους ἀμφισβητοῦν
τόν δικτατορικό μονόλογο τῶν τηλεοπτικῶν "εἰδικῶν",
πολλῶν ἐκ τῶν ὁποίων μάλιστα δέν εἶναι κἄν ἰολόγοι;
Γιατί δέν εἶναι "ἀμφισβήτηση τῆς ἐπιστήμης" 
αὐτό πού Ὑμεῖς κάνετε;
Γιατί δέν εἶναι "σχισματική συμπεριφορά" 
καί ὕβρις στον Θεό
ἡ ἀδιαφορία
στήν χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἐκτρωμένων ἐμβρύων
στά μπόλια καί δέν συνιστᾶ "θρησκευτικό λόγο" κωλύματος ἐμβολιασμοῦ
 γιά ἕναν Ὀρθόδοξο Χριστιανό;
Γιατί δέν εἶναι σχισματική συμπεριφορά ἡ ἀδιαφορία
γιά τά προσωπεῖα μέσα στούς Ἱερούς Ναούς
τά ὁποῖα καταδικάζει 
ἡ Πανθέκτη Οἰκουμενική Σύνοδος,
ἡ εἰκονομαχία-ἐμπαιγμός προσκυνήσεως μέ μάσκα
ἱερῶν εἰκόνων καί λειψάνων,
ἡ ἀπαγόρευση λιτανειῶν,
ἡ ἀνοχή 
στίς κατά καιρούς ἐν καιρῷ "πανδημίας" βλασφημίες 
κατά τῆς Θείας Κοινωνίας,
ἡ ἐπιβολή ἰατρικῶν πράξεων καί ἄρσης ἀπορρήτου, 
εἰδικά γιά τήν προσέλευση στήν λατρεία, 
οἱ ἀπειλές καί ἡ ἐκδίωξη  πιστῶν (κλήρου καί λαοῦ),
καθώς καί ἡ κατάργηση τοῦ θεόσδοτου αὐτεξουσίου; 
Ὅλα αὐτά πού πρεσβεύετε καί μέ τά ὁποῖα συντάσεσθε
δέν εἶναι "σχισματικές ἀπόψεις"
καί σᾶς διαφυλάττουν "ἐντός τοῦ Σώματος";
Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἐνεκκλησίαστων 
καί ἄθεων πολιτικῶν
καί τά κοσμικά ὄργανά τους
πού ἔχουν διχάσει-σχίσει Πολιτεία καί Ἐκκλησία
εἶναι θρησκευόμενοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,
"ἐντός τοῦ Σώματος"
καί δέν ἔχετε τήν καλή ἀνησυχία 
νά συμφωνεῖτε μαζί τους
καί μέ τόση ἀσφάλεια νά τούς ὑποστηρίζετε,
μή φειδόμενος νά συκοφαντεῖτε ἱερεῖς καί λαϊκούς
καί ἐνεργά μέλη τῆς Ἐκκλησίας,
πού ἄν μήτι ἄλλο 
ἔχουν ἔστω καί κάποια στοιχειώδη σχέση 
μέ τόν Χριστό;


 
Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος για τα μέτρα του κορωνοϊού και τα Πρωτοκλήτεια, Βίντεο

Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

γιά τά νέα μέτρα-φιρμάνια 

τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τόν κορωναϊό, 

Βίντεο

 

Ο Μητροπολίτης Πατρών για τα φετινά Πρωτοκλήτεια - YouTube

Ἔχουν μετατραπεῖ στούς καλύτερους πλασιέ
τῶν πειραματικῶν-γενετικῶν ἐμβολίων
καί στούς καλύτερους συνοδοιπόρους
τοῦ Καίσαρος, τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας
καί τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας τῆς Νέας Ἐποχῆς
(βλέπε νανοσωματίδια στά μπόλια,
ψηφιακά πιστοποιητικά, φακελώματα
συνεχεῖς ἐλέγχους καί τιμωρίες τῶν πολιτῶν κ.λ.π.)
πού πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία,
τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τήν Πατρίδα!
Σημειωτέον,
πώς ἐν προκειμένῳ ἡ Πολιτεία (φανερά τουλάχιστον...)
δέν ἐνεπλάκην στά ἐσωτερικά τῆς Θείας Λατρείας
γιά νά ἐπιβάλλει πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ
καί ράπιντ ἤ μοριακά τέστ!
Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἡγεσία, ἀντιθέτως,
ἔσπευσε γιά μία ἀκόμη φορά 
νά κάνει χαρακίρι
καί ὡς ἄλλος Καίσαρ, καισαρικώτερος τοῦ Καίσαρος
νά στριμώξει τούς πιστούς
σέ πράξεις πρωτόγνωρες καί δικτατορικές!
Αἶσχος.
 
 
Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Μετά και από αυτό ΤΕΛΟΣ!!! Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου αφήνει άφωνη όλη την Ελλάδα, Βίντεο

Μετά και από αυτό ΤΕΛΟΣ!!! 

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου αφήνει άφωνη όλη την Ελλάδα, 

Βίντεο

 
 
Η μία «ρουκέτα» μετά την άλλη...

Το Μέγαρο Μαξίμου και η Εκκλησία μίλησαν πριν αποφασιστεί η έκδοση εγκυκλίου από την Ιερά Σύνοδο για την είσοδο των ανεμβολίαστων στους ναούς, όπως προέκυψε από σημερινές ανακοινώσεις των δύο πλευρών. (Μέ ἐγκύκλιο ἡ Ἱερά Σύνοδος Ἑλλάδος θά ἐπιτρέπει τήν εἴσοδο στούς Ναούς μόνο μέ πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ ράπιντ ἤ μοριακό τέστ μέ χρέωση τῶν πιστῶν! Ντροπή σας "πατέρες" (;)!)

Επομένως, η Εκκλησία συνεννοήθηκε με το κράτος! Δεδομένο αυτό!

Ο Θεός όμως, ο Χριστός, ο Τριαδικός Θεός, τι δουλειά έχει με τα μέτρα που αποφασίστηκαν;;;

Εκτός και αν στην Εκκλησία εννοούν κάποιον άλλον θεό και δεν το έχουν παραδεχτεί!

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου, κ. Τιμόθεος, είπε μεν πως δεν θα υπάρχει έλεγχος στην εκκλησία, δήλωσε:

«Εσείς λοιπόν που θέλετε να πάτε στην Εκκλησία, εάν σέβεστε τον εαυτό σας, αγαπάτε τους συνανθρώπους σας ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ,  το άριστο είναι να έχετε κάνει ένα διαγνωστικό τεστ».

Όποιος λοιπόν δεν κάνει rapid test και πάει εκκλησία, δεν πιστεύει πραγματικά στον Θεό;;; Ο κ. Τιμόθεος άφησε άφωνη όλη την χώρα!!!

 

Δείτε το βίντεο:

Ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος έστειλε ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ σε μοναστήρι των Σερρών για να ΣΥΝΕΤΙΣΕΙ τις καλόγριες, Βίντεο

Ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος

έστειλε ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

σε μοναστήρι των Σερρών 

για να ΣΥΝΕΤΙΣΕΙ τις καλόγριες, 

Βίντεο

 


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Archives - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO


 

O Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος κάλεσε την αστυνομία σε μοναστήρι, γιατί δεν θέλει τα μοναστήρια του να χαρακτηριστούν ως χώροι αντιρρησιών. 

“Εγώ ο ίδιος έστειλα την αστυνομία στο μοναστήρι για να έχουν το φόβο ότι δεν είναι ανεξέλεγκτοι. Δεν μπορεί όμως αυτό να γίνεται κάθε μέρα αφού είναι θέμα ευθύνης του ανθρώπου που είναι υπεύθυνος σε ένα τόπο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά και να μη κάνουμε ό,τι θέλουμε”.

...

“Δεν πρέπει να κάνουν του κεφαλιού τους ούτε να είναι ανεξέλεγκτες αφού ένα μοναστήρι δεν μπορεί να είναι κέντρο των αντιρρησιών. Ή υπάρχει η κεφαλή η οποία καθοδηγεί τα πράγματα καλώς ή κακώς, δικαίως ή αδίκως, ή ο καθένας κάνει του κεφαλιού του” 

Επιπρόσθετα ζητά "προτρεπτικά"... οι πιστοί να προσέρχονται στους Ναούς με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ράπιντ τέστ! ( Βλέπε: Μέ ἐγκύκλιο ἡ Ἱερά Σύνοδος Ἑλλάδος θά ἐπιτρέπει τήν εἴσοδο στούς Ναούς μόνο μέ πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ ράπιντ ἤ μοριακό τέστ μέ χρέωση τῶν πιστῶν! Ντροπή σας "πατέρες" (;)! )


Δεῖτε τό βίντεο:

Ο ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ

 


 

 

π. Δημητρίου Μπόκου

 

 

Ο άγιος Νεκτάριος κατέκτησε κυριολεκτικά την καρδιά όλου του κόσμου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον σέβεται και να μην τον αγαπάει. Πώς το κατάφερε αυτό ο άγιος; Το μυστικό του είναι απλό: Η βαθειά του ταπείνωση. Άντεξε του κόσμου τις συκοφαντίες χωρίς να βγάζει μιλιά. Ακολούθησε τα ίχνη του Χριστού. «Λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, πάσχων ουκ ηπείλει». Παρέδιδε τον εαυτό του απόλυτα στον Θεό που κρίνει δίκαια.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)