TRANSLATOR

Σελίδες

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Τά ἐπικοινωνιακά τρύκ τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῶν παγκοσμιοποιητῶν!Τά ἐπικοινωνιακά τρύκ 
τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῶν παγκοσμιοποιητῶν!
http://www.annabaa.org/nbanews/2011/11/Images/061.jpg

Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Λυπηρόν, μετά ἀπό ὅλα τά ἀντίχριστα, τά ἀπάνθρωπα καί τά παράλογα πού συμβαίνουν παγκοσμίως, νά ὑπάρχουν ἀκόμα πολλοί ἄνθρωποι, πού ὅταν ἀκοῦνε γιά τή Νέα Τάξη Πραγμάτων, τήν Παγκοσμιοποίηση καί τά Σχέδια ἐξουσιασμοῦ καί ὑποταγῆς τῆς ἀνθρωπότητας, μειδιοῦν ἤ χλευάζουν ἤ δυσπιστοῦν!

Ὅλα αὐτά τά θεωροῦν "συνωμοσιολογία" τῆς ζωηρῆς φαντασίας κάποιων φονταμεταλιστῶν, ἐθνικιστῶν καί "θεουσῶν"!

Προφανῶς δέν παρακολουθοῦν προσεχτικά τά τεκταινόμενα παγκοσμίως, στή χώρα τους, γύρω τους, ἀκόμη καί στήν ἴδια τήν ζωή τους!

http://static.pblogs.gr/f/377172-231165-ihsousxristos.jpg Πλάι στήν κατευθυνόμενη-παραπλανητική πληροφόρηση πού ἔχουν, προστίθενται ἡ ἀδιαφορία τους καί ἡ ἄγνοιά τους! Μά πάνω ἀπ' ὅλα, τόσο σέ αὐτούς, ὅσο καί στούς περισσότερους ἀνθρώπους αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, λείπει ἀπό τίς ψυχές κι ἀπό τίς ζωές τους, τό φῶς τοῦ Χριστοῦ! Τό μόνο πού διαλύει πᾶν ψεῦδος καί πᾶν σκότος! Τό μόνο πού δύναται νά μᾶς ἀποκαλύπτει στίς ὀρθές διαστάσεις ὅ,τι ἔχει γίνει, ὅ,τι γίνεται καί ὅ,τι θά γίνει, ἐν ἀσφαλείᾳ, ἀπλανῶς καί κυρίως πρός μετάνοιαν, διόρθωσιν καί αἰώνιον σωτηρίαν!

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὡς ὁ μόνος Ἀληθινός Θεός καί Σωτῆρας, ὡς τό Φῶς τό Ἀληθινόν καί ὡς Φιλάνθρωπος, φανερώνει ὅ,τι πρέπει νά γνωρίζουν τά παιδιά Του προκειμένου νά σωθοῦν.
Ἀρκεῖ νά Τόν πιστεύουμε καί νά Τόν ἀκολουθοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές Του, ὅπως μᾶς τίς παρέδωσε διαμέσου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης.

Π Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ Η αποστασία προστάδιο της ελεύσεως του Αντιχρίστου (19ο συνέχεια...) Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ
Π Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ 
 Η αποστασία
προστάδιο της ελεύσεως του Αντιχρίστου (19ο συνέχεια...)
Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ

  http://2.bp.blogspot.com/-KOMSiwkTtNc/USDIC69o3zI/AAAAAAAACVU/H_5B0cd-xec/s400/__1_1_~2.JPG

http://3.bp.blogspot.com/-GKKyP7IaF4g/UmV9A9owz4I/AAAAAAACNJg/xMcdIKH_GI4/s400/sunteleia4.jpg

 Ο αντίχριστος θα έλθη στον καιρό του· την εποχή που του καθωρίσθη. Θα προηγηθή μια γενική αποστασία. Το μέγιστο μέρος των ανθρώπων θα εγκαταλείψουν την χριστιανική πίστη. Η αποστασία θα είναι το προστάδιο. Θα προετοιμάση τον κόσμο να δεχθή τον αντίχριστο. Και μάλιστα να τον δεχθούν με το δικό του πνεύμα, που τότε θα μπη στην δομή της σκέψης των ανθρώπων. 
  

Πῶς νά προσευχόμαστε, ὅταν εἴμαστε ἄρρωστοι; & Γιατί ὁ Θεός ἐπιτρέπει τήν παράταση μιᾶς ἀσθένειας; "ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ" Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

Πῶς νά προσευχόμαστε, ὅταν εἴμαστε ἄρρωστοι;
&
Γιατί ὁ Θεός ἐπιτρέπει τήν παράταση μιᾶς ἀσθένειας;
"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg 

 Πῶς νά προσευχόμαστε, ὅταν εἴμαστε ἄρρωστοι; 
https://www.eikonografies.com/wp-content/uploads/2016/02/trisagion_ih1.jpg
Δέν ἁμαρτάνουμε, ὄταν ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό νά μᾶς θεραπεύσει. Κάθε φορά πού τό ζητᾶμε, ὄμως, ἄς προσθέτουμε καί τή φράση: "ἄν εἶναι τό θέλημά Σου, Κύριε!".
Ὅταν ὑποτασσόμαστε ὁλκληρωτικά στο θεῖο θέλημα και δεχόμαστε τό καθετί ὡς θεία εὐεργεσία, τότε καί ἡ ψυχή μας παραμένει εἰρηνική καί ὁ Θεός γίνεται πιό ἐλεητικός ἀπέναντί μας. Ἔτσι μᾶς χαρίζει εἴτε τήν ὑγεία, εἴτε, τουλάχιστον, παρηγοριά καί παράκληση μέσα στόν πόνο.

Θεολογική ἑρμηνεία τῆς εὐχῆς (β΄ μέρος...) Γέροντας Σωφρόνιος καί Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

   
Θεολογική ἑρμηνεία τῆς εὐχῆς (β΄ μέρος...)
Γέροντας Σωφρόνιος
καί
Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

http://www.imaik.gr/wp-content/uploads/tablets-and-signboards-vector72.jpg 


Διαβάστε τό α΄μέρος ἐδῶ:
 Γέροντας Σωφρόνιος

Σχετική εικόνα
http://2.bp.blogspot.com/-OLJlN3PBoAI/UW3gKKOOLFI/AAAAAAAAAS0/GS2E0B6h4aQ/s1600/Downloads6.jpg"Ὁ πλήρης τύπος τῆς προσευχῆς εἶναι: "Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱἐ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν". Εἰς τό πρῶτον μέρος τῆς προσευχῆς ὁμολογοῦμεν τόν Χριστόν-Θεόν, τόν Σαρκωθέντα διά τῆν ἡμῶν σωτηρίαν. Εἰς τό δεύτερον μέρος ἐν μετανοίᾳ ἀναγνωρίζομεν τήν πτῶσιν ἡμῶν, τήν ἁμαρτωλότητα καί τήν λύτρωσιν ἡμῶν. Ὁ συνδυασμός τῆς δογματικῆς ὁμολογίας μετά τῆς μετανοίας ἀπεργάζεται τήν προσευχήν πληρεστέραν κατά τό θετικόν αὐτῆς περιεχόμενον" (Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Περί Προσευχῆς, ἔκδ. Ἱ.Μ. Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ 1994, σελ. 151).

Νά ἔχουμε ὀρθή πίστη καί ὀρθή πράξη ( τό μήνυμα τῆς ἡμέρας )ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Νά ἔχουμε ὀρθή πίστη καί ὀρθή πράξη
Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός

http://www.saint.gr/filesnew/03/1135/photos/AgiosMarkosEugenikos05.jpg

Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἔρχεται σέ μᾶς,
μέ τήν ὀρθή πίστη στά δόγματα
καί τήν ἐκπλήρωση τῶν ἐντολῶν Του.

http://1.bp.blogspot.com/-wWOQvgYyYiU/U-ePpfcMa2I/AAAAAAAADGI/e9Xd15S5-fI/s1600/%25CF%2584%25CE%25BF+%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BF%25CF%2582+%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2585+%25CE%259A%25CF%258D%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B5+2.jpg

Ομιλία π. Νικόλαου Μανώλη, Τετάρτη 22-01-2014


Την Τετάρτη 22-1-2014, στις 7.00 μμ, ο π. Νικόλαος Μανώλης 
θα Ομιλήσει στη σύναξη νέων (και μεγαλυτέρων), 
στον Ι.Βυζ.Ν. Προφ. Ηλιού Θεσ/νίκης


Συμπεριλαμβάνονται και τα εξής θέματα:


  • Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός και οι άγνωστες πλευρές της συνόδου Φεράρας-Φλωρεντίας.
  • Η συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στον Olivier Clément και η επίδραση στην Ορθοδοξία.

ΠΡΙΝ 40 ΧΡΟΝΙΑ! Βέλος στό φιλότιμο καί αἴσιο μήνυμα πρός τόν σημερινό "νεοέλληνα"! Ἀνωνύμου Ἁγιορείτου Μοναχοῦ


ΠΡΙΝ 40 ΧΡΟΝΙΑ!
Βέλος στό φιλότιμο
καί αἴσιο μήνυμα πρός τόν σημερινό "νεοέλληνα"!
Ἀνωνύμου Ἁγιορείτου Μοναχοῦ
 
Κιλκίς: Ανέγγιχτη Δοϊράνη - Flashnews.gr

Στό μικρό μας τό χωριό στήν Δοίράνη, κάθε οἰκογένεια εἶχε 2-3 ἀγελάδες, 10-15 κοτοῦλες, 1-2 προβατάκια ἤ κατσικάκΙΑ καί 1-2 γουρουνάκια.
Ἑπτά ἡ ὥρα τό πρωΐ, ὅλες τίς ἀγελάδες τίς ἔπαιρνε ὁ τσοπάνος ὁ κυρ-Ἀνέστης καί τίς πήγαινε στή βοσκή. Τό βράδυ εἴχαμε φεσκότατο γάλα.
Τρώγαμε αὐγά ἐλευθέρας βοσκῆς καί κάποτε-κάποτε ἡ μάνας μας, ἔσφαζε καί μιά κοτούλα.
Τρώγαμε γριβάδια, πρικιά καί γουλιανούς ἀπό τήν λίμνη μας.
Μέ τό κάρο ὁ πατέρας μου πήγαινε στά γύρω χωριά καί πουλοῦσε ψάρια. Ὅταν οἱ νοικοκυρές δέν εἶχαν χρήματα, τοῦ ἔδιναν ἀλεύρι ἤ σιτάρι ἤ ὅ,τι ἄλλο εἶχαν.
Οἱ μητέρες τοῦ χωριοῦ ζύμωναν στήν σκάφη τό ἀλεύρι, τό ψήνανε στούς χωριάτικους φούρνους καί τρώγαμε ἁγνό χωριάτικό ψωμί. Τό ἀλείφαμε μέ λάδι κάι ζάχαρη, ὅταν δέν ὑπῆρχε βούτυρο.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)