Σελίδες

TRANSLATOR

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

Δεκατέσσερα ὑπαρξιακά ἐρωτήματα Ἡ θεολογική ἀπάντησή τους Δημήτριος Τσελεγγίδης (Καθηγητής Δογματικῆς Θεολογίας Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ) 5ο ἐρώτημα (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Δεκατέσσερα ὑπαρξιακά ἐρωτήματα
Ἡ θεολογική ἀπάντησή τους
Δημήτριος Τσελεγγίδης
(Καθηγητής Δογματικῆς Θεολογίας
Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ) 
5ο ἐρώτημα
 

 

5ο ἐρώτημα: 
Γιατί νά ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά πεθαίνουν νέοι καί μικρά παιδιά; Θά ὑπάρξει Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν;
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCqoYP_zkglSBtmzRo_qJbvTMOyWYa75dq9whXmmwdvQpiMgNUMHFjv1tjkEQD2nU1IPmN_a1LmHKfvtk_fwYikh1isaDsi7-iTGWjHQxz7CxuTBMKUZx6i6rk2zWB74umRlRxKgdvL1w/s1600/554634_380646901982264_100001108733332_1055680_377192487_n.jpg
Ὁ Θεός εἶναι ὁ μόνος Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Ὁ Θεός, δηλαδή, παρέχει τή ζωή, ἀλλά καί θέτει τά ὅριά της. Μόνος αυτός γνωρίζει ὅλα τά δεδομένα, ἀλλά καί ὅλες τίς προθέσεις τῶν λογικῶν ὄντων, πρίν κἄν αὐτά ἔρθουν στήν ὕπαρξη. Ταυτόχρονα, ὁ Θεός ἀγαπᾶ σέ ἀσύλληπτο βαθμό ὅλους τούς ἀνθρώπους. Μάλιστα, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θεωρεῖ τόν Χριστό ὡς τόν μανιωδέστερο τῶν ἐραστῶν τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Κατά τήν Ἁγία Γραφή, ἄλλωστε, ὁ Θεός θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά σωθοῦν καί νά τόν γνωρίσουν, ὡς τήν ὐποστατική Ἀλήθεια ("πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν"). 

Οἱ Χριστιανοί στούς ἔσχατους χρόνους (20΄) Μακαριστός Ἐπίσκοπος Καντιώτης Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ! 6. (προφητεῖες!)

Οἱ Χριστιανοί στούς ἔσχατους χρόνους (20΄)
Μακαριστός Ἐπίσκοπος Καντιώτης
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ!
6.
(προφητεῖες!) 

 
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2013/06/%CE%97-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%97%CC%81-%CE%A7%CE%91%CE%9F%CE%A3-%CE%B9%CE%BD%CF%84-copy.jpg

Διαβάστε ἐδῶ τό: ,   3', ,  5'6', , , 10' , 11΄, 12΄, 13΄, 14΄, 15΄, 16΄, 17΄, 18΄, 19΄ ,6. Θά μείνει γιά πάντα ὁ ἀντίχριστος;
Ἄραγε θά μείνῃ γιά πάντα ὁ ἀντίχριστος;

Ὅποιος δέν πιστεύει σύμφωνα μέ τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἄπιστος! δ΄ μέρος Γέρων Ἐφραίμ ἐν Ἀριζόνᾳ πρώην Φιλοθεΐτης

Ὅποιος δέν πιστεύει 
σύμφωνα μέ τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ἄπιστος!
δ΄ μέρος
Γέρων Ἐφραίμ ἐν Ἀριζόνᾳ πρώην Φιλοθεΐτης
https://oparadeisos.files.wordpress.com/2010/12/g-efraimofilotheiths.jpg 

Τό μέρος: α΄, β΄, γ΄
http://static.pblogs.gr/f/247376-nk_272.jpg
Ἐμεῖς ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἀγαποῦμε ὅλους καί ἐπιθυμοῦμε νά ἔρθουν σέ ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας. Ἔτσι μᾶς δίδαξε "ὁ Θεός τῆς ἀγάπης"· ἔτσι ἀναπαύεται ἠ συνείδησίας μας. Δέν ἐχθραινόμεθα πρός τούς ἀνθρώπους ἐξ αἰτίας τῆς αἰρέσεως ἤ τῆς ἀπιστίας των, ἀλλά καί δέν θά ἀγαπήσωμεν ποτέ τήν ἀπιστίαν ἤ τήν αἵρεσιν χάριν τῶν ἀνθρώπων, διότι θά ἀποξενωθοῦμε ἀπό τόν Θεόν.

Ἡ ὁδός τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί μέσα στά Μοναστήρια καί ἔξω ἀπ' αὐτά εἶναι ὁδός ἀσκητική...
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΛΕΓΕΩΝ! Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 8, 30) Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΛΕΓΕΩΝ!
Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 8, 30)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
 http://niksothropoulos.files.wordpress.com/2012/06/25ce259525ce25a525ce259125ce259325ce259325ce259525ce259b25ce259925ce259f2.png

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJR0ym5nSIc4DPRxKBt8FWEA9cQAJUE1ZBRGPg02HaQGEKM8uQNjEC4FLO6s_oEI6afHVB3__CfoBYaggzzRr4GFJ1PHnY4roWNbFzjH2FtdoLlpZcW3lDBysL_R_ds0KqbIbqcTW-qto/s1600/%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97+%CE%A3%CE%A4+%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%9A%CE%91.jpg«Ὁ δὲ εἶπε· Λεγεών» (Λουκ. 8,30)

Ο Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἐγκατέλειψε τὴν ἀφάνεια καὶ βγῆκε σὲ δημοσία δρᾶσι, δὲν ἔμεινε σ᾿ ἕνα μέρος. Πήγαινε ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, ἀπὸ πόλι σὲ πόλι, ἀπὸ ἐπαρχία σὲ ἐπαρχία. Ἐπισκεπτόμενος λοιπὸν κάθε μέρος τῆς Παλαιστίνης ἔφτασε κάποτε, ὅπως λέει τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ στὴ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν.Ἀναθέστε τά πάντα στόν Θεό καί πράττετε κατά τό θέλημά Του! (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἀναθέστε τά πάντα στόν Θεό καί πράττετε κατά τό θέλημά Του!
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

 http://www.i-m-patron.gr/i-m-patron-old.gr/eikones/agios-chrysostomos-3.jpg
ναθέστε ὅλα τά προβλήματά σας στόν Θεό...
Μήν κάνετε τίποτε πού νά ἀποβλέπει στή δόξα τῶν ἀνθρώπων,
ἀλλά μόνον ὄ,τι εἶναι εὐάρεστο στόν Θεό.

http://orthodoxianpress.com/images2/00gut1/67.jpg

Καί ἄλλη ἐπιστολή διαμαρτυρίας πρός τό Ἅγιον Ὄρος!

 Καί ἄλλη ἐπιστολή διαμαρτυρίας 
πρός τό Ἅγιον Ὄρος!
 http://www.klimaholidays.gr/images/trips/542632157_MountAthos%202000x%20a.jpghttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-WSrq7PNMkukWRoWpLBCkjD97bkyl3JTJtzAgUWH8_rtkkWXtie0-OKLSFU1Y3BqAy1yxUVO0_9y8ltmMBv0aANPE_8f5Qe7sXSa6KWRZAaIAGjKf8xRmH4sfwlvWGlDnKXTgHr6XRsw/s400/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97.gif
Το παραπάνω κείμενο, έχει δοθεί επίσης στην εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» και δημοσιευθει στο σημερινό φύλλο http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/2042.pdf (ΣΕΛΙΔΑ 7) πάνω αριστερά, με τον τίτλο "ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ" Ανάβυσσος, 15/10/2014
Προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Άθω


Σεβαστοί πατέρες,

Ἕνας ἄγγελος στόν οὐρανό! Ὅταν τό πινέλο τοῦ Θεοῦ ζωγραφίζει στήν φύση! (φωτό)

 

Ἕνας ἄγγελος στόν οὐρανό!
Ὅταν τό πινέλο τοῦ Θεοῦ ζωγραφίζει στήν φύση!
(φωτό)

Όταν τα σύννεφα παίρνουν σάρκα και οστά δημιουργούν εκπληκτικές εικόνες.
Η νοσοκόμα Andrea Dikantova έπαιζε με τα παιδιά της στην εξοχή, όταν τα σύννεφα σχημάτισαν έναν σχεδόν τέλειο άγγελο με ένα φωτοστέφανο στο κεφάλι του, στην
βορειοανατολική περιοχή της Σλοβακίας Tatry.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)