Σελίδες

TRANSLATOR

Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

Ἀφιερωμένο στούς πολεμίους τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Φωτός πού σκανδαλίζουν τούς πιστούς καί ὁπλίζουν τούς ἀπίστους ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας!

 

 
 
 
 
 
Γράφει:
Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ https://kaiomenivatos.blogspot.com/ 

 

 

Ἔχουμε κατακλυσθεῖ ἀπό ἱερά ἀγανάκτιση γιά τόν πόλεμο πού ξεσήκωσε καί φέτος ὁ διάβολος κατά τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Φωτός στόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ ἐν μέσῳ Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα, ὅπως ἐξάλλου συνηθίζει νά κάνει προεόρτια κάθε μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας προκειμένου νά ρήξει στήν ἀπιστία ἀκόμη καί τούς ἐκλεκτούς, ἀλλά αὐτή τή φορά τό παρά ἔκανε μέσα ἀπό τήν ὀρθόδοξη καρδιά τῶν Ἁγίων Τόπων, πρᾶγμα ἀνυπόφορον!

Ἕνας πόλεμος πού ξεσηκώθηκε δυστυχῶς ὄχι μόνο ἀπό ἄθεους, ἀπίστους ἤ πλανεμένους χλιαρούς "πιστούς" (πολιτικούς, δημοσιογράφους καί παρουσιαστές τῶν βοθροκάναλων καί τοῦ κίτρινου ἔντυπου καί διαδικτυακοῦ τύπου ὡς συνήθως, διότι τέτοιοι σπέρνονται ἀπό τήν ἀντίχριστη Νέα Τάξη σέ αὐτά τά πόστα γιά νά ἐπηρρεάζουν τήν κοινή γνώμη...), ἀλλά δυστυχέστερα κι ἀπό βαπτισμένους καί δή ἱερωμένους-φύλακες (;) τῶν Ἁγίων Τόπων (θυμίζουμε:
Αθώος ο Αλικάκος … ένοχο το Άγιο Φως αποφάνθηκε ελληνικό Δικαστήριο….”με αναπτήρα το ανάβει ο σκευοφύλακας”..  Βίντεο)!
 
Παραθέτουμε σέ ὅλους αὐτούς τούς πολεμίους τοῦ μεγάλου τούτου θαύματος, ἀλλά κυρίως στούς ἱερωμένους τῶν Ἁγίων Τόπων πού σκανδαλίζουν τό ποίμνιο καί διαρρηγνύουν τόν ἄρραφο χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖο ἔπρεπε νά διαφυλάττουν ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, τό παρακάτω λεγόμενο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, μήπως ἔλθουν σέ συναίσθηση τῆς βλασφημίας τους, ἡ ὁποία ἐκπορεύεται ξεκάθαρα ἀπό τήν ἀπιστία ἤ τήν ὀλιγοπιστία τους:

ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ! Ὁσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

Οσίου Φιλοθέου Ζερβάκου

ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ

 

…διότι προσεπάθησες διά του δημοσιεύματός σου να αποδείξης, ψευδώς, ότι δεν είναι θαύμα το κατά το Μ. Σάββατον εκ του Παναγίου Τάφου του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκπηγάζων και εκλάμπον Άγιον Φως.

 

Εν τη Ιερά Μονή Λογγοβάρδας τη 24-5-1954

…Εγώ όμως δεν εταράχθην διότι γνωρίζω ότι υπάρχει άρχων του σκότους, μισόκαλος και φθονερός διάβολος όστις μισεί και διαβάλει τα καλά, λαλεί το ψεύδος, πλανά τους απροσέκτους και ανοήτους ανθρώπους και τους πείθει να καταφρονούν τας εντολάς του Θεού, να απιστούν, να λαλούν και αυτοί το ψεύδος, να μισούν τους αδελφούς των, να τους διαβάλλουν, να κατηγορούν, να συκοφαντούν. Προς καταστολήν όμως του ταράχου των ημετέρων και των πιστών ψυχών, προς απόδειξιν και αποκατάστασιν της αληθείας, ως μας εντέλεται ο Απόστολος Πέτρος, να είμεθα έτοιμοι προς απολογίαν παντί τω αιτούντι υμάς λόγον περί της εν ημίν ελπίδος, μετά πραότητος και φόβου, συνείδησιν έχοντες αγαθήν, ίνα ενώ καταλαλώσιν ημών ως κακοποιών, καταισχυνθώσιν οι επειρεάζοντες την αγαθήν εν Χριστώ ημών αναστροφήν.

Απολογούμαι: 

…Εις το βιβλίον μου «Μέγα και θαυμαστόν προσκύνημα εν Παλαιστίνη και Σινά» εις το περί του αγίου Φω­τός κεφάλαιον «Μ. Σάββατον. Το άγ. Φως», δεν αναφέρω, ότι εγενόμην αυτόπτης μάρτυς, ότι είδον το άγ. Φως κατερχόμενον εξ ουρανού, αλλ’ ούτε και δημοσίευμα τι έκαμα, ως νομίζετε, εις ο να αναφέρω τοιούτον τι, ούτε εσκέφθην, ότι το Μ. Σάββατον είναι κινητή εορτή και δεν είναι πιθανόν όπως το θαύμα παρακολουθή το Ιουλιανόν ημερολόγιον. Και διά να βεβαιωθήτε αναγνώσατε μετά προσοχής το βιβλίον μου, το οποίον νομίζω ότι έχετε και θα ιδήτε, ότι όσα λέγει ο κ. Αρβανιτάκης είναι ιδικά του ψεύδη εξερχόμενα εκ του θησαυρού της ακαθάρτου του καρδίας, και εκ των γραφομένων του αποδεικνύεται, ότι είναι ψευδοπλάστης, ψευδολόγος, ψευδοκατήγορος, υβριστής, φθονερός και ασεβής.

Ερωτώ και σε κ. Αρβανιτάκη, ειπέ μοι, διατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδίαν σου ψεύσασθαί σε; ειπέ μοι, εις ποίαν σελίδα του βιβλίου μου, εις ποίον φύλλον, εις ποίον κεφάλαιον γράφω, ότι είδον το άγ. Φως κατερχόμενον εξ ουρανού; δεν εντρέπεσαι; δεν αισχύνεσαι να λέγης και να διαδίδης τοιαύτας ψευδολογίας και συκοφαντίας; Δεν φοβείσαι τον Θεόν; δεν ήκουσας τον Προφήτην Δαυίδ λέγοντα: απολείς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος.

Δεν τρέμεις να γράφης «ότι ευθύς εξ αρχής πρέπει να τονίσωμεν, ότι ουδέποτε η Εκκλησία μας υπεστήριξεν, ότι πρόκειται περί θαύματος». Αλλά ποίαν εννοείς Εκκλησίαν; Εάν λέγης την Ελληνικήν Ορθόδοξον Ανατολικήν, λέγεις ψέμματα, πλανάσαι, έχεις λάθος. Εάν εννοής την εκκλησίαν σας, την εκκλησίαν των ασεβών, των απίστων, των ορθολογιστών, των μασόνων, των υποκριτών, τότε λέγεις την αλήθειαν. Διότι η εκκλησία σας ουδέποτε υπεστήριξε περί θαύματος.

Μέ 30% θέλουν νά νομοθετήσουν πολιτικά "μυστήρια"! Γάμους, κηδεῖες, ὀνοματοδοσίες γιά νά χωρίσουν ἀπό τήν Ἐκκλησία!

 

Με 30 τοις εκατό τα αλλάζουν όλα

Με 30 τοις εκατό τα αλλάζουν όλα

 

 

Όσοι πιστεύουν πως με τη θεσμοθέτηση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ολοκληρώθηκε η «προοδευτική» ατζέντα της κυβέρνησης, γελιούνται.

Το σύνθημα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές. Αρκεί να καταφέρουν να πιάσουν το ψυχολογικό όριο του 30% σε αυτές τις ευρωεκλογές για να προχωρήσουν σε πιο προοδευτικές -κατά την κρίση τους- τομές.

Στην Εκκλησία τις περιμένουν τις αλλαγές αυτές. Αλλαγές που αγγίζουν τον πυρήνα του άρθρου 3 του Συντάγματος. Θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου, της πολιτικής κηδείας και της ονοματοδοσίας αντί για βάπτιση. Αυτά περιλαμβάνει η ατζέντα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Περί νηστείας καί ἀτιμίας!

 
 
Ορθόδοξος Μοναχισμός - Η δικαιολογία δεν έχει θέση στην ζωή των χριστιανών  και δεν είναι σημειωμένη πουθενά στη διδασκαλία του Χριστού. ( Αββάς Ισαάκ  ο Σύρος ) | Facebook
 
 
Ὅπως εἶναι ἀδύνατο νά ἀποβάλη ὁ ὄφις τό παλαιό του δέρμα, ἐάν δέν εἰσχωρήση σέ στενή τρύπα, ἔτσι καί ἐμεῖς δέν θά άποβάλωμε τίς παλαιές προλήψεις καί τήν ψυχική παλαιότητα καί τόν χιτῶνα τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, ἐάν δέν περάσωμε ἀπό τήν στενή καί τεθλιμμένη ὁδό τῆς νηστείας καί τῆς ἀτιμίας.

Ὅπως τά πολύσαρκα πτηνά δέν μποροῦν νά πετάξουν στόν οὐρανό, ἔτσι καί ἐκεῖνος πού τρέφει καί περιποιεῖται τήν σάρκα του.
 
 
Ἁγίου Ἰωάννου τῆς κλίμακος

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Μήν ἀναλάβεις διοικητική θέση ἄν δέν συμμερίζεσαι τά προβλήματα ὅσων διοικεῖς!


 
 
http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2014/02/stambroseofoptina-edited.jpg
Ὅποιος ἀσκεῖ διοίκηση,
πρέπει νά γνωρίζει ἀπό πεῖρα
ὅσα ἀφοροῦν τή ζωή,
τή δραστηριότητα
καί τά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων πού διοικεῖ.
Στάρετς Μακάριος τῆς Ὄπτινα
 
(ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: 
 δυστυχῶς, οἱ πλεῖστοι πολιτικοί
πού διοικοῦν ὁλάκερο Ἔθνος πράττουν τά ἀνάποδα!)
Animated.Flowers.Green.White - By KittyKatLuv65 - Free animated GIF 
 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)