TRANSLATOR

Σελίδες

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ κάποιων Ιερεων.(Για να προετοιμαζομαστε)

 

 

σκιτσ Τσιομπ. λυκ.κατ. αρν 

 Ἀπό δῶ καί πέρα τό κόσκινο θά ταραχθεῖ κι ἄλλο.
Ἐπειδή ἡ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδας
δέν θέλει νά ἔλθει σέ ρήξη μέ τήν Πολιτεία
καί τό ἀντίχριστο κοσμικό φρόνημά της
κι ἐπειδή ὁ κλῆρος εἶναι μισθωτός, ἀκόμη...,
δυστυχῶς οἱ ἱερεῖς σωπαίνουν σκανδαλωδῶς
σέ καίρια σωτηριολογικά τρέχοντα προβλήματα
καί θέλουν νά κάνει τό ἴδιο καί τό ποίμνιο (οἱ λαϊκοί).
Στήν χειρότερη περίπτωση δέν ὀρθοτομοῦν κιόλας!
Ὁ καθένας ἀπό δῶ καί πέρα θά πράττει κατά συνείδηση
κάνοντας ὑπακοή στόν Χριστό
στά ζητήματα τά δογματικά καί σέ ὅσα 
ὁ κλῆρος σωπαίνει 
ἤ δέν παίρνει σωστή θέση καί στάση.
Τελείωσε ὁ καιρός τῶν διακριτικῶν πνευματικῶν
καί τῶν πολλῶν ἁγιασμένων πατέρων, 
ὅπως κοινῶς διαπιστώνεται.
Ἔχουν ἀπομείνει ἐλάχιστοι κι ὡς ἐκ τούτου,
δέν μποροῦν ὄλοι οἱ λαϊκοί νά καθοδηγοῦνται 
ὅπως θά ἐπιθυμοῦσαν καί ὅπως θά ἦταν τό δέον.
Πρέπει οἱ λαϊκοί νά μελετοῦν περισσότερο Ἁγία Γραφή,
Ἁγίους Πατέρες,
νά ὑπάρχει μεγαλύτερη μετάνοια καί περισσότερη προσευχή,
ὥστε βλέποντας ὁ Θεός τήν ἔμπονη προσπάθεια
λόγῳ πατερικοῦ, 
ὀρθοῦ κατηχητικοῦ καί καθοδηγητικοῦ λιμοῦ,
νά φωτίζει καί νά ἐλεεῖ τήν πνευματική μας ὀρφάνεια
καί νά ἀναπληρώνει 
τά κενά τῶν πνευματικῶν μας πατέρων
καί κυρίως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν,
γιά τούς ὁποίους 
καλοῦνται νά εὔχονται πολύ περισσότερο
οἱ λαϊκοί καί τέκνα (;) τους.
Ὅπως δείχνουν τά ἐσχατολογικά γεγονότα πού ζοῦμε,
ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ
πρέπει πλέον νά συνοδεύεται
κι ἀπό νέα παραβολή τῶν ἀσώτων πατέρων!
Δυστυχῶς...
μέ πόνο καρδιᾶς τό γράφουμε.

 

 
 
Από σκανδαλισμένο ενοριτη...


Αγαπητοί μου ....
Ήρθα σε ρήξη, εχθες με τον Πάτερ της ενοριας μας (σε κεντρικο Ναο)....έλεγε στην συναξη  που ειχαμε, πώς όλοι τώρα έγιναν ειδήμονες και κρίνουν τους γκέι.
Μπλεχτηκα στη συζήτηση για να πω ότι καταλαβαίνω τί εννοεί αλλά δεν κρίνουμε τον άνθρωπο γκέι αλλά το κράτος που το νομιμοποιεί και θέλει να μας το περάσει ως φυσιολογικό.

Ἡ συνταγή τῆς εὐλογίας καί περί τοῦ ἀντίχριστου Πάπα! (Ἀφιερωμένο ἰδιαιτέρως στόν Πατριάρχη καί στούς οἰκουμενιστές)

 
 Ο Γέροντας των Αγράφων - π. Παναγιώτης Τσιώλης (Μέρος Β')
 
 
 
 
-Θεολόγε θέλεις νά ἔχεις καθημερινά πάνω σου δισεκατομμύρια εὐλογίες;
-Καί ποιός δέν θά τό ἤθελε παππούλη!
-Ἄκου τότε προσεχτικά. Τό πρωί ὅταν θά τελειώνεις τήν ἀνἀγνωση τῶν καθισμάτων τοῦ ψαλτηρίου θά σηκώνεις τό χέρι σου πρός τήν Ἀνατολή: "Χριστέ μου σέ παρακαλῶ νά στείλεις τήν εὐλογία σου σέ ὄλους τούς συνανθρώπους μου πού ζοῦν στήν Ἀνατολή. Θά ἐπαναλαμβάνεις αὐτό γυρίζοντας πρός τή Δύση, τό Βορρᾶ καί τό Νότο. Μάθε πώς ὁ Χριστός μας ὄχι μόνο θά χαίρεται ἀπ' αὐτό ἀλλά ἐπιπλέον θά εἶναι ὑποχρεωμένος νά στείλει σέ κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά τήν εὐλογία Του"!

-Καλά πάτερ μου, στόν πλανήτη δέν ζοῦν μόνο χριστιανοί. ὑπάρχουν μουσουλμάνοι, βουδιστές, παπικοί, ἄθεοι, αἱρετικοί κι ἄλλοι.

Ὅλοι ἔχουμε λόγο καί οἱ λαϊκοί, ὅταν τό κινδυνευόμενον εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία! Ἀπόφαση Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τό 1848.

 

https://kaiomenivatos.blogspot.com/

"Ἀδέσποτα κορμιά" βλασφημοῦν ρατσιστικά "δημοκρατικά κι ἐλεύθερα" τήν Παναγία μας καί ὑβρίζουν ὠς "ἱεροεξεταστές" καί "σκοταδιστές" ὅσους ὑπερασπίζονται τά ἱερά καί ὅσια!

 

Έξαλλοι στη ΝΙΚΗ με το φιλμ "Αδέσποτα Κορμιά"- Θέλουν να αποσυρθεί η αφίσα- Για "αυτόκλητους ιεροξεταστές" μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

 "Ἀδέσποτα καλλιτεχνικά κορμιά" ξαμολύθηκαν
νά ὑβρίζουν ἐμμέσως πλήν σαφῶς
τό Σύμβολο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ
καί τήν κυοφοροῦσα Παναγία! 
Καί "ἀδέσποτα πολιτικά κορμιά" ξαμολύθηκαν 
νά ὑβρίζουν ὅσους δικαίως θίγονται
γιά τά θρησκευτικά τους σύμβολα καί πιστεύω!
Κατά τ' ἄλλα δέν πολεμεῖται ἡ Ὀρθοδοξία
ἀπό τά "ἀδέσποτα κορμιά" 
πού λυσσασμένα
ἐξαπολύουν μέ κάθε τρόπο 
ρατσισμό, πόλεμο καί χριστιανοφοβία
στούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, 
τά ὁποῖα βαπτίζουν·
"δημοκρατικές ἐλευθερίες"!
Ὅταν ἀντιδροῦν Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι
σέ κακῶς κείμενα, εἶναι ρατσιστές καί φοβικοί...
Ὅταν προκαλοῦν ἄθεοι καί βλάσφημοι
μή σεβόμενοι τά σύμβολα καί πιστεύω τῶν ἄλλων,
εἶναι "φωτιστές" καί "δημοκράτες"...
Θαυμᾶστε δύο μέτρα καί δύο σταθμά!!!

 

 

Η κ. Ελίνα Ψύκου ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της "Αδέσποτα Κορμιά" στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη 7 Μαρτίου. 

"Η ταινία "Αδέσποτα Κορμιά" συνοδεύεται από μία προκλητική, βλάσφημη και αντιαισθητική αφίσα, η οποία απεικονίζει εσταυρωμένη την μορφή μιας γυναίκας, εγκύου και γυμνόστηθης, η οποία παραπέμπει απροκάλυπτα στο ιερό πρόσωπο της Παναγίας μας.
Η εν λόγω αφίσα προσβάλλει τα χρηστά ήθη, βλασφημώντας το ιερό σύμβολο του σταυρού και τα ιερά πρόσωπα του Εσταυρωμένου Χριστού και της Παναγίας μας.

Ζητάμε να αποσυρθεί η εν λόγω αφίσα!

Μπορούμε να απευθυνθούμε:

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Γνώριζε τόν Θεό στούς ἀνθρώπους καί δίνε τους τίς ὑπηρεσίες σου!Όσιος Παχώμιος ο Μέγας

Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι

νά ὑπηρετοῦμε τούς ἀνθρώπους 

καί νά τούς συμφιλιώνουμε μέ τόν Θεό.

Ὅσιος Παχώμιος
 


Γιά τό διαδίκτυο:
Ἱστόλόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ https://kaiomenivatos.blogspot.com/

Κυριακή 3 Μαρτίου 2024

Ἡ Βουλή ἔχει ἀνάγκη ἐξορκισμοῦ! Πάντα ἐπίκαιρο, εἰδικά στίς ἡμέρες μας! Μακαριστός Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης, Βίντεο

 

https://i.ytimg.com/vi/YfVkk_8fags/maxresdefault.jpg

 

 

 Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Ἡ συνέντευξη τοῦ Ἐπισκόπου Μόρφου Νεόφυτου (16-2-2024) στό Ρωσικό κανάλι Tass. Bίντεο

 

Mitropolitis-morfou

 

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος γιά τήν ψήφιση τοῦ Ν-ομοσχεδίου τῶν ὁμοφυλόφιλων: "θα τοποθετηθούμε στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο που θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα".

 

 

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου τελέσθηκε χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Κυνηγού ο πανηγυρικός εσπερινός με αφορμή την εορτή του Αγίου Νικολάου του Πλανά.

Στην Ακολουθία χοροστάτησε και κήρυξε τον Θείο Λόγο ο Επίσκοπος Σταυροπηγίου κ. Αλέξιος. Μετά το τέλος του εσπερινού ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα.

Στην συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος ερωτηθείς από δημοσιογράφους τι σκέφτεται η Εκκλησία μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών τόνισε ότι

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ


 Η Παραβολή του Ασώτου, η πλήρης αποκάλυψη της Θείας Οικονομίας…

 

 

π. Δημητρίου Μπόκου 

 

 

Ο άσωτος υιός σκόρπισε στην ασωτία όλη την περιουσία που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Αφού έφτασε στο έσχατο σημείο εξαθλίωσης, συνήλθε. Συναισθάνθηκε το κατάντημά του και αποφάσισε να επιστρέψει στον πατέρα του και να ομολογήσει μπροστά του: Πατέρα μου, «ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου». Δεν είμαι πια άξιος να λέγομαι γιος σου. Σε ντρόπιασα. Κάνε με απλό υπηρέτη σου (Κυριακή ΙΖ΄ Λουκά).

Κάποια στιγμή το παιδί, το κάθε παιδί, θα κάνει τη μικρή ή τη μεγάλη του επανάσταση. Θα επιδιώξει τη διαφοροποίηση από το στάτους κβο της πατρικής οικογένειας, διαρρηγνύοντας καμμιά φορά και εντελώς τους δεσμούς του μαζί της. Κάποιες φορές η ρήξη τροφοδοτείται από παθογένειες και δυσλειτουργίες στη σχέση γονέων και παιδιών, άλλες φορές ίσως οφείλεται κυρίως στην τάση του νέου ανθρώπου να δημιουργήσει το δικό του, διαφορετικό από τα οικογενειακά στάνταρ, προφίλ.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Ἐσύ νά ἀγαπᾶς τόν Χριστό καί τούς ἀνθρώπους κι ἔτσι θά γεμίζει ἡ ψυχή σου!Νά μήν ἐνδιαφέρεσαι ἄν σέ ἀγαποῦν,

ἀλλά ἄν ἐσύ ἀγαπᾶς τόν Χριστό καί τούς ἀνθρώπους.

Μόνο ἔτσι γεμίζει ἡ ψυχή.

Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
spring bp - Free animated GIF
Γιά τό διαδίκτυο:
Ἱστόλόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ https://kaiomenivatos.blogspot.com/

Σάββατο 2 Μαρτίου 2024

"Μήν πάρετε τίς νέες ταυτότητες", Γέροντας τῶν Ἀγράφων π. Παναγιώτης Τσιώλης


Ο Γέροντας των Αγράφων - π. Παναγιώτης Τσιώλης (Μέρος Β')Ἔ! παλικάρι, θά βγοῦν οἱ κάρτες (νέα ταυτότητα) ἀλλά ἐσύ μήν τρέξεις νά τήν πάρεις.
Κάτι θά γίνει καί δέν θά προλάβουν, νά τίς δώσουν σ' ὅλους.
Ποιός ξέρει, μπορεῖ τότε νά γίνουν τά γεγονότα τῆς Πόλης (Κωνσταντινούπολης)!
 
Θά ἔρθει ἡ στιγμή πού πολλοί ραβδοῦχοι θά προπαγανδίζουν τίς νέες ταυτότητες καί θά λειτουργοῦν ὡς τυφλά ὄργανα τοῦ διαβόλου... Μακάρι-μακάρι νά μήν πέσουν στό στόμα τοῦ λύκου οἱ ραβδοῦχοι μας... Γιατί ἄν πέσουν θά καταστοῦν συγκάτοικοι τῶν σταυρωτῶν τοῦ Κυρίου μας στήν Κόλαση.
 

Ξέφυγαν – Δείτε τι λένε τώρα – Έβγαλαν έρευνα που αποδεικνύει γιατί πρέπει και οι άντρες να φοράνε ψηλοτάκουνα!

 
 
 Ξέφυγαν - Δείτε τι λένε τώρα - Έβγαλαν έρευνα που αποδεικνύει γιατί πρέπει και οι άντρες να φοράνε ψηλοτάκουνα
Ἡ Νέα Τάξη (ἀταξία) Πραγμάτων
κάνει ὅ,τι μπορεῖ
γιά νά πουστρέψει κάθε ἄντρα
καί νά περάσει στήν κοινωνία
τόν ἐκφυλισμό!
Στόν στόχο αὐτό,
χρησιμοποιεῖ καί τήν σκοτεινή πλευρά τῆς ἐπιστήμης,
αὐτῆς πού συνωμοτεῖ μέ τά νεοεποχίτικα σχέδια
πού πυροβολοῦν πατρίδα, θρησκεία, οἰκογένεια
καί τίς στοιχειώδεις ἀξίες,
χωρίς οὐσιαστικά ἐπιστημονικά τεκμήρια,
ἀλλά μέ φαιδρότητες!
ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ 

 

 
 
Στη συγκεκριμένη έρευνα οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν περισσότερους άντρες από γυναίκες.

 
 
 

Ξέφυγαν – Δείτε τι λένε πλέον οι ερευνητές, καθώς σε νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Applied Physiology υποστηρίζουν πως η χρήση τακουνιών σε άνδρες και γυναίκες έχει οφέλη και ειδικά στους αθλητές.

Στη συγκεκριμένη έρευνα οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν περισσότερους άντρες από γυναίκες, ώστε να δουν πως επιδρά η χρήση τακουνιών και στους άντρες.

Τελος οι Φορολογικές Δηλώσεις..Θα έρχονται προ συμπληρωμένες!


Πρέπει νά μᾶς ποῦν
ἄν καταργοῦν τό ἐπάγγελμα τοῦ λογιστῆ!Μᾶς τυλίγουν 
σέ μία ψηφιακή κόλλα χαρτί,
ὥστε νά μᾶς ἐλέγχουν ἀπόλυτα!
Κι ἄν ἀντιδράσει κάποιος
σέ ἕνα δευτερόλεπτο 
καί μέ τό πάτημα ἑνός κουμπιοῦ ὑπολογιστῆ,
Τά γράφουμε ἐδῶ καί χρόνια
καί ἰδιαιτέρως τά τελευταῖα χρόνια
καί τό τελευταῖο διάστημα πού τά νεοταξικά σχέδια
τρέχουν δριμύτερα καί ἐδῶ στήν Ἑλλάδα!
Δέν ὑπάρχει περίπτωση 
ἡ Παγκόσμια Νέα Τάξη Πραγμάτων
νά μήν συνδέσει 
τήν νέα ψηφιακή ταυτότητα-Κάρτα τοῦ Πολίτη
μέ τίς συναλλαγές καί τό ψηφιακό νόμισμα!
Ψηφιακή ταυτότητα
(καί προέκταση τό κινητό 
μέ τά προσωπικά μας στοιχεῖα)
καί ψηφιακό νόμισμα (ἀχρήματη κοινωνία)
θεωρῆστε δεδομένο
πώς θά κινοῦνται παράλληλα καί ταυτόχρονα,
ὅπως ἤδη συμβαίνει κι ἀρχίζει νά φαίνεται!
Πολύ ἁπλό τό γιατί.
Γιά νά μήν μπορεῖ κανείς νά ἀγοράζει καί νά πουλάει,
ἀλλά οὔτε νά ἔχει πρόσβαση σέ παροχές καί ὑπηρεσίες
κι ἔτσι, νά ὐποκύψει στήν ἠλεκτρονική σκλαβιά
τῆς ψηφιακῆς ταυτότητας 
καί τῆς ἀχρήματης κοινωνίας (ψηφιακό νόμισμα)
καί στό ἑπόμενο στάδιο πού εἶναι 
νά λάβει τήν ταυτότητα (σφράγισμα ἤ χάραγμα)
μέσα στό σῶμα! 
Θυμίζουμε ἐλάχιστες ἀπό τίς σχετικές 
πιό πρόσφατες ἀναρτήσεις μας
πού ξεδιπλώνουν κι ἀποκαλύπτουν τά ἄνωθι περίτρανα:

Humane Ai Pin: Ἡ νέα ἐπαναστατική συσκευή πού ἔρχεται γιά νά ἀντικαταστήσει τά κινητά! Μᾶς σκανάρει μέ λέηζερ, σκανάρουμε ὅποιον κι ὅ,τι θέλουμε ὡς ὀθόνη καί θά γίνει ὑποδόριο μέσα στό σῶμα μας στήν ἑπόμενη φάση!!! Βίντεο

καί συναφεῖς πρόσφατες ἀναρτήσεις μας:

Πέρασε πριν λίγες ώρες ο κανονισμός από το ευρωκοινοβούλιο, η νέα ψηφιακή ταυτότητα θα συνδεθεί με το ψηφιακό πορτοφόλι!

 
 

Ἀπό 1-1-2024 πεῖτε ἀντίο στά μετρητά σχεδόν παντοῦ! 'Υποχρεώνονται σχεδόν ὅλοι νά ἔχουν POS γιά ἀγοραπωλησίες, ἀκόμη καί οἱ πάγκοι στά πανηγύρια! 

 

Τό ψηφιακό σοῦπερ μάρκετ τοῦ μέλλοντος πού θά μπορεῖ νά ἀποκλείει ὅποιον δέν ἀκολουθεῖ τήν δυστοπική ψηφιακή τεχνολογία τοῦ Ἀντιχρίστου! Βίντεο 

 

Ολλανδός ευρωβουλευτής Ρομπ Ρος: «Έχω άσχημα νέα – Συμφώνησαν οι νέες ταυτότητες να γίνουν ψηφιακά πορτοφόλια»! 

 

POS: Υποχρεωτικά για άλλους 35 κλάδους επαγγελματιών από 1/1/24 – Βαριά πρόστιμα στους παραβάτες!

 

Ὁ πρώην διαχειριστής τοῦ χαρτοφυλακίου Blackrock, Ed Dowd, ἐξηγεῖ τί θά μᾶς κάνουν μέ τήν καθιέρωση τοῦ ψηφιακοῦ νομίσματος! Βίντεο

 

Η Μπανγκόκ κάνει υποχρεωτική την ψηφιακή ταυτότητα για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες από τις 10 Ιανουαρίου!

 

Με Τραπεζική κάρτα οι επιβιβάσεις σε Μετρό, Τραμ & Λεωφορεία… Πώς θα λειτουργεί

 

CRYPTO2030 στο Νταβός! «Αν είσαι άτακτος θα απενεργοποιούν τα χρήματά σου»! Βίντεο

 

Και το όνομα αυτού «BANCAPP»: Αυτόματος έλεγχος της περιουσίας και των συναλλαγών σας, Βίντεο

 

Ὁ Τραπεζίτης Richard A. Werner μιλᾶ ξεκάθαρα γιά διασύνδεση τοῦ ἐπερχόμενου ψηφιακοῦ νομίσματος τῆς ἀχρήματης κοινωνίας καί τοῦ ἐμφυτεύσιμου τσίπ! Βίντεο

 

Ἐπίσημη ἀνακοίνωση: Ἀλλάζει τό χρημοτο-οἰκονομικό σύστημα! Προφανῶς πᾶμε γιά ψηφιακή οἰκονομία! Βίντεο

 

Πάση θυσία POS : Από την 1η Μαρτίου δεν θα υπάρχει δυνατότητα πληκτρολόγησης του ποσού πληρωμής!

 

Ψηφιακή ταυτότητα για ανθρώπους ΚΑΙ για κτίρια! Και κάπως έτσι θα απενεργοποιούν τή ζωή σας και την περιουσία σας ψηφιακά αν δεν ακολουθείτε τα αφηγήματα της Νέας Τάξης! Βίντεο

 

Πρώην στέλεχος ΥΠΟΙΚ στις ΗΠΑ: Λεπτομέρειες για το ψηφιακό χρήμα που έρχεται! Απλά συγκλονιστικό! Βίντεο

 

 

 

Μπαίνει τέλος στις φορολογικές δηλώσεις καθώς από το 2025 τα εκκαθαριστικά θα μας έρχονται αυτόματα! Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι Έλληνες φορολογούμενοι από την άλλη χρονιά θα βλέπουν «ανεβασμένα» τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα. Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS για μισθωτούς και συνταξιούχους Πιο αναλυτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειασθεί, εκτός και αν το επιθυμούν οι ίδιοι ή εάν υπάρχει κάποια μεταβολή που δεν γνωρίζει η εφορία, να ασχοληθούν με τη φορολογική τους δήλωση.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Πρῶτα νά βάζεις τήν ταπείνωση καί μετά τά καλά ἔργα!

 

 

Ἡ ταπείνωση καί χωρίς καλά ἔργα,

μπορεῖ νά συγχωρήσει πολλά ἁμαρτήματα,

ἐνῶ τά καλά ἔργα χωρίς τήν ταπείνωση,

δέν ὠφελοῦν σέ τίποτε.

Ὅσιος Φιλόθεος
spring branches - Free animated GIFΓιά τό διαδίκτυο:
Ἱστόλόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ https://kaiomenivatos.blogspot.com/

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

Νόμοι καὶ τρόποι ἀσύγκριτα χειρότεροι τῶν Σοδόμων καὶ Γαβαά. Οἱ νεοταξίτες ἐπιβάλλουν τὴν υἱο-θυσία καὶ τεκνο-θυσία...!!!

https://avmag.gr/wp-content/uploads/2015/12/gkei-symfono-symviosis.jpg

 

Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων

                                                          Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ  10//23.2.2024.

                                                     Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους.

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΥΓΚΡΙΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ  ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΒΑΑ.

Οἱ νεοταξίτες ἐπιβάλλουν  τὴν «υἱο-θυσία» καί  «τεκνο-θυσία»…!!!

Ὑπὸ Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων.

 «Ἡ ὁμοίωση τοῦ τρόπου μας μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό

μᾶς κάνει παιδιὰ τοῦ Θεοῦ ἢ τοῦ σατανᾶ».

( Ὅσιος Θαλάσσιος ὁ Λίβυος)

 

Ἔλεγχε ὁ προφήτης Μιχαίας τοὺς ἄρχοντες τῆς ἐποχῆς του, καὶ τὸν ἔλεγχο αὐτὸν παραλλάξαμε γιὰ τοὺς σημερινούς : «Ἀκούσατε ταῦτα οἱ ἡγούμενοι τῶν λαῶν καὶ οἱ κατάλοιποι τῶν ἐθνῶν, οἱ βδελυσσόμενοι κρίσιν καὶ πάντα τὰ ὀρθὰ διαστρέφοντες» (Μιχ. 3, 9).

Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν  μας, γιὰ τὸ θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τῶν προεκτάσεων της «πολὺς ἀχὸς ἀκούγεται, πολλὰ τουφέκια πέφτουν». Πολὺς λόγος καὶ προσπάθεια νὰ μετατεθοῦν ὅρια ἀρχαῖα. Νὰ ψηφιστοῦν νέοι νόμοι, «νέες πλάκες γραμμένες μὲ ἀσέβεια» (Ἁγ. Γρηγ. Θεολόγου, Ποίημα Α΄, στίχ.159, ΕΠΕ 10, 281).

Ὁ σαρωτικὸς ἀσκὸς τοῦ Αἰόλου ἄνοιξε γιὰ τὸ σαρκικὸ ἀλλὰ καὶ πνευματικὸ αὐτὸ θέμα ἐπὶ πρωθυπουργίας Τσίπρα. Νομοθέτησε «σύμφωνο συμβίωσης» καὶ ἀλλαγὴ φύλου (!), ἂν εἶναι δυνατόν,  στὴν ἡλικία τῶν δεκαπέντε -15- ἐτῶν (!!!). Ἔκλεισε αὐτὴ ἡ σκοτεινή σελίδα. Ἄνοιξε ἄλλη, ὁλοσκότεινη. Τὸ νέο κακὸ μὲ τὸ παλαιὸ «εἰς ἅμιλλαν ἔρχεται» (Ἁγ. Γρηγ. Θεολόγου, ΕΠΕ 8,41). Πρωταγωνιστὴς τῆς παράστασης τοῦ νέου δράματος ὁ σαρωτικὸς κυκλώνας, νῦν πρωθυπουργὸς  Κυρ.Μητσοτάκης, ( ἐνῷ ὁ ἀφορισμός του εἶναι ἐγκυρότατος καὶ ἐν πλήρῃ ἐνεργείᾳ) πρόεδρος τοῦ πολιτικοῦ κόμματος «Νέας Δημοκρατίας», πρόθυμος καὶ ὑπάκουος στὰ κελεύσματα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ἡ ὁποία ὡστόσο δὲν εἶναι καθόλου …νέα, γιατί παραμένει ἀναλλοίωτο τὸ ἀρχέγονο ἑωσφορικὸ ψεῦδος : «καὶ ἔσεσθε ὡς θεοὶ» (Γεν. 3, 5). Ὅλα ὁδεύουν ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Ὁ ἑκάστοτε νέος πρωθυπουργός, χειρότερος τοῦ προηγουμένου.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Γέρων Γαβριὴλ Ἁγιορείτης: Ἀποδειχθήκατε μισθωτοὶ ποιμένες

 

 

Γέρων Γαβριὴλ Ἁγιορείτης:

Ἀποδειχθήκατε μισθωτοὶ ποιμένες


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Καρυές, 17 Φεβρουαρίου 2024 (π. ἡμ.) 

Μακαριώτατε ἀρχιεπίσκοπε Ἱερώνυμε, Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς,

1. Στίγμα καὶ ἐντροπὴ ὁ Σοδομικὸς νόμος

Ὁ ταπεινὸς μοναχὸς Γαβριήλ, Γέροντας τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ, συμμετέχω ἐκ βαθέων στὴν στενοχώρια, στὴν θλίψη καὶ στὸν πόνο, ποὺ προκάλεσε ἡ ὑπερψήφιση στὴ Βουλή, στὶς 15 Φεβρουαρίου τρέχοντος ἔτους, τοῦ ἐπαίσχυντου νόμου ποὺ νομιμοποιεῖ τὸ θεομίσητο καὶ κορυφαῖο ἁμάρτημα τῆς Ὁμοφυλοφιλίας. Θὰ παραμείνει ὡς στίγμα ἐντροπῆς αἰώνιο καὶ πρωτοφανὲς στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, κακὸ παράδειγμα ἀπὸ μία μέχρι τώρα ὀρθόδοξη χώρα, ἐπαινούμενο ἀπὸ δυτικοὺς χριστομάχους καὶ ἀθέους καὶ ἐπικρινόμενο μὲ πίκρα καὶ ἀπορία ἀπὸ ὁμοδόξους Ὀρθοδόξους ἀδελφοὺς ἄλλων χωρῶν. Οἱ τελευταῖοι διερωτῶνται πῶς ἐπέτρεψε ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, τὸ Ἅγιον Ὄρος, πῶς ἐπιτρέψαμε ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι νὰ καταληφθεῖ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο ἀπὸ ξένες πολιτιστικὰ καὶ ἁμαρτωλὲς δυνάμεις, ποὺ πανηγυρίζουν καὶ θριαμβολογοῦν καὶ γλεντοῦν, γιατὶ ἀνέτρεψαν τὸ Εὐαγγέλιο, τὴν Πίστη μας, τὰ ἔβαλαν οἱ μικροὶ καὶ γελοῖοι μὲ τὸν παντοδύναμο Τριαδικὸ Θεό καὶ μὲ τὸ Ἅγιο θέλημά Του.

Γρηγορεῖτε, ἔφτασε ἡ ὥρα, Διονύσης Μακρῆς, Βίντεο

 

 

 


  

Συναφῆ ἄρθρα:

Τότε θά ξεσπάσει ὁ πόλεμος! Γέροντας τῶν Ἀγράφων π. Παναγιώτης Τσιώλης

 

Ἐντολή γιά τή διενέργεια ἐκκλησιαστικῶν ἀνακρίσεων ἔδωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μέ ἐμπλεκόμενο τόν π. Σεραφείμ Δημητρίου! Βίντεο

 

ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΥ ΕΔΙΩΞΕ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ! Βίντεο

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ἱερέων καί Πνευματικῶν πού τελικά ἀναλαμβάνουν νά ἀφορίσουν τούς πολιτικούς πού ὑπερψήφισαν τό ἄνομο Ν-ομοσχέδιο τῶν ὁμοφυλόφιλων καί πού δέν τούς ἀφόρισαν οἱ Ἐπίσκοποι!!!

 

 

 

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Με εμφύτευμα στον εγκέφαλο μπορούν να βρουν και να ανακαλέσουν αναμνήσεις!


  

Μια ομάδα επιστημόνων από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Wake Forest και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (USC) απέδειξαν την πρώτη επιτυχημένη χρήση μιας νευρωνικής προσθετικής συσκευής για την ανάκληση συγκεκριμένων αναμνήσεων.
Τα ευρήματα εμφανίζονται στο διαδίκτυο στο Frontiers in Computational Neuroscience .

Αυτή η πρωτοποριακή έρευνα προήλθε από τη μελέτη του 2018 της ομάδας Wake Forest και USC με επικεφαλής τον Robert Hampson, Ph.D., καθηγητή αναγεννητικής ιατρικής, μεταφραστικής νευροεπιστήμης και νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Wake Forest, η οποία έδειξε την επιτυχή εφαρμογή ενός προσθετικού συστήματος που χρησιμοποιεί τα πρότυπα μνήμης ενός ατόμου για να διευκολύνει την ικανότητα του εγκεφάλου να κωδικοποιεί και να ανακαλεί τη μνήμη.

Κβαντικός Έλεγχος του Μυαλού - Βαθμωτά Κύματα - Διασύνδεση του Εγκεφάλου με την Τεχνητή Νοημοσύνη! Βίντεο

 

Κβαντικός Έλεγχος του Μυαλού - Βαθμωτά Κύματα - Διασύνδεση του Εγκεφάλου με  την Τεχνητή Νοημοσύνη

 

📍 H μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη μας. Είναι μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο συζητήσαμε σήμερα, και αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να αντικαταστήσει τα ζωντανά πλάσματα με την τεχνολογία. Και γι' αυτό λένε επίσης ότι τα πάντα πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο υπολογιστικό νέφος.

🔺 Όλοι οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι συνδεδεμένοι μέσω μιας διεπαφής με έναν συλλογικό υπολογιστικό εγκέφαλο, σε ένα ":συλλογικό μυαλό (hive mind)” στο υπολογιστικό νέφος, και ο υπολογιστής που διαχειρίζεται όλες αυτές τις πληροφορίες πρέπει να είναι ένας υπολογιστής με βαθμωτά κύματα (scalar waves), διότι με τα βαθμωτά κύματα έχετε τουλάχιστον μια επιπλέον διάσταση για να συνδέσετε όλους τους ανθρώπινους εγκεφάλους μέσω μιας διεπαφής με έναν υπολογιστικό εγκέφαλο και αυτό είναι κάτι πραγματικά φρικτό.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/4dd

 

 

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)