Σελίδες

TRANSLATOR

Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014

Ἡ εὐχὴ τοῦ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου "Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου..." π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν

Ἡ εὐχὴ τοῦ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου
"Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου..." 
π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν

http://www.panagiapalatiani.gr/Cache/Photos/7ba40dd187f754272c33ab2e51bb7d4d.png 

π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μεγάλη Σαρακοστή», ἐκδόσεις «Ἀκρίτας»

Ἀνάμεσα σ᾿ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τὶς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ ἡ προσευχὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ Παράδοση τὴν ἀποδίδει σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγάλους δασκάλους τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τὸν Ἅγιο Ἐφραὶμ τὸ Σύρο. Νὰ τὸ κείμενο τῆς προσευχῆς:

Μελέτα τούς βίους τῶν Ἁγίων Ἅγιος Ἰουστῖνος ΠόποβιτςΜελέτα τούς βίους τῶν Ἁγίων
Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/04/justin_popovic-cebfcebcceb9cebbceafceb1-cf83cf84ceb7cebd-ceb5ce84cebdceb7cf83cf84ceb5ceb9cf8ecebd.jpg

Οἱ "Βίοι τῶν Ἁγίων" εἶναι μιά ἰδιόμορφος Ὀρθόδοξος Ἐγκυκλοπαιδεία. Εἰς αὐτούς δύναται νά εὔρη κανείς ὅλα ὅσα χρειάζονται εἰς μίαν ψυχήν πεινασμένη καί διψασμένη διά τήν αἰωνίαν Δικαιοσύνην καί αἰωνίαν Ἀλήθειαν μέσα εἰς αὐτόν τόν κόσμον· πεινασμένην καί διψασμένην διά τήν θείαν ἀθανασίαν καί τήν αἰωνίαν ζωή. ἐάν διψᾶς τήν πίστιν, θά τήν εὔρης πλουσίαν εἰς τούς "Βίους τῶν Ἁγίων" καί θά χορτάσης τήν ψυχή σου μέ τροφήν διά τήν ὁποίαν ποτέ δέν θά ξαναπεινάσῃς. Ἐάν ποθῇς τήν ἀγάπην, τήν ἀλήθειαν,τήν δικαιοσύνην, τή ἐλπίδα, τήν πραότητα, τήν ταπείωνσιν, τήν μετάνοιαν, τήν προσευχην ἤ ὁποιανδήποτε ἀρετήν καί ἄσκησιν, εἰς τούς "Βίους τῶν Ἁγίων" θά εὔρης ἕνα πλῆθος ἁγίων διδασκάλων διά κάθε ἄσκησιν καί θά λάβης τήν βοήθειαν τῆς χάριτος διά κάθε ἀρετήν.

Ἅς καθαγιάσουμε ὄλα τά μέλη Ἅγιος Γρηγόριος ὁ ΘεολόγοςἍς καθαγιάσουμε ὄλα τά μέλη
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

http://www.agiazoni.gr/images/stories/arthro/PSIF_VIVLIO/EKKLHSIASTIKH_ZWH/AGIOI-AGIAZOMENOI/AgGrigoriosTheologos.jpg 


http://www.sarkamia.gr/wp-content/uploads/2014/02/%CE%9F-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8E%CE%BD.jpg
Κάθε μέλος τοῦ σώματός μας ἄς καθαρίσουμε ἀδέλφια καί κάθε αἴσθηση ἄς ἐξαγνίσουμε. Τίποτε νά μήν εἶναι ἀτελές, σέ μᾶς οὔτε ἀπό τήν πρώτη φύση τίποτα νά ἀφήσουμε ἀφώτιστο (χωρίς τήν ἐπίδραση τοῦ Βαπτίσματος). 

Ἄς φωτιστοῦμε στά μάτια, γιά νά βλέπουμε σωστά καί νά μή φέρνουμε μπροστά μας πονηρές παραστάσεις ἀπό θέα φιλήδονη καί περίεργη. Γιατί ἄν καί δέν ὑποταχτή,καμε στό πάθος, ὅμως μολυνθήκαμε στήν ψυχή. Εἴτε δοκάρι ἔχουμε, εἴτε ξύλο μικρό νά τά καθαρίζουμε γιά νά μποροῦμε νά δοῦμε καί τ' ἄλλα. Ἄς φωτιστοῦμε στήν ἀκοή καί στή γλώσσα, γιά ν' ἀκούσουμε τί θά πεῖ Κύριος ὁ Θεός καί γιά νά καταλάβουμε τό πρωϊνό ἔλεος καί νά ἔχουμε στίς ἀκοές μας ἀγαλλίαση καί εὐφροσύνη, πού μεταδίδεται μέ θείους ἤχους· γιά νά μή γίνουμε κοφτερό μαχαίρ, οὔτε ξυράφι ἀκονισμένο, οὔτε κάτω ἀπό τή γλώσσα μας νά ἔχουμε τόν κόπο καί τόν μόχθο, ἀλλά νά λέμε γιά τό μυστήριο τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, σεβόμενοι τίς πύρινες γλῶσσες. Ἄς θεραπεύσουμε τήν ἄσφρησή μας, γιά νά μή γίνουμε θηλυπρεπεῖς, οὔτε ἀντί γιά εὐχάριστη ὀσμή νά γινόμαστε σκόνη. Ἀλλ' ἄς μυρίζουμε πνευματικά τό μύρο, πού χύθηκε γιά μᾶς καί τόσο νά μεταμορφωθοῦμε ἀπ' αὐτό, ὥστε κι ἐμεῖς νά σκορπᾶμε εὐωδιαστή ὀσμή.

Ἄς πέφτουμε συνεχῶς στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ. (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἄς πέφτουμε συνεχῶς στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ.
(ἀπό τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς
 τοῦ ἱστολογίου Συνοδοιπορία:
http://synodoiporia.blogspot.gr/ )

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUDU6EAY_Dd7x2JD8EERj9E-EGrnvi7CXN89SbRC5rTcBdQoOppPNo_Hl35rUe-hDRFKVqDesHxgCFp_s9q_eLDHIRkyjSIU65VmE2P9_H-htjRr_NSULmzouu-H40jxkR2TCU89rEE2cd/s400/%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9D%CE%97+%CE%96%CE%A9%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%91.jpg
Οἱ πτώσεις μου πολλές.
Εὐδόκησε Κύριε, 
ἡ τελευταία πτώση μου 
νά εἶναι στα πόδια Σου.
Καλή Σαρακοστή.

http://www.artopos.gr/news_photos/katafiliso.jpg

Γιατί εἶναι ἁμαρτία καί βλασφημία ὅταν μερικοί λένε: "δέν ὑπάρχει διάβολος"!Γιατί εἶναι ἁμαρτία καί βλασφημία
ὅταν μερικοί λένε:
 "δέν ὑπάρχει διάβολος"!

http://www.apostoliki-diakonia.gr/Images/apostoliki.jpg

Λέγουν μερικοί: "δέν ὑπάρχει διάβολος"!
http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Agia_Triada/Agia_Triada_07.jpgἈλλά ἡ ἄρνηση τῶν δαιμόνων ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ἀπόρριψη τῆς Οἰκονομίας τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὁ Χριστός ἐξευτέλισε καί ἀπογύμνωσε τίς δαιμονικές ἀρχές. 

Ἡ ἄρνηση τῆς ὑπάρξεως τοῦ διαβόλου διευκολύνει ὅσο τίποτε τό ἔργο του. Γινόμαστε συχνά θεατές τῶν πιό καταπληκτικῶν σημείων καί τεράτων τοῦ διαβόλου μέ τά ὁποῖα ζητᾶ νά θρέψει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο· μέ τό νά κάνει τίς πέτρες ψωμί. Πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι νἀ ἀντιμετωπίζουμε στήν ἐποχή μας τίς μυστικές πλάνες καί ἀνθρωποκτόνες, πού σημαίνουν τό νέο σκοτάδι τῆς γῆς ἀπό τήν ἕκτη ὥς τήν ἐνάτη ὥρα, μέσα στό ὁποῖο ἐξαντλεῖται ὁ ἄνθρωπος καί κενώονται τά ἔργα του. Διαπιστώνουμε συχνά "ὅτι ὅπου δέν εἶναι ὁ Χριστός, εἶναι οἱ δαίμονες, καί ἐκεῖ πού εἶναι οἱ δαίμονες οἰ ὀρθοί λογισμοί διαφθείρονται καί διαστρέφονται".

Ταφή ή καύσις νεκρών (άρθρο του Ο.Τ.) [ΒΙΝΤΕΟ 2014] Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης


Ταφή ή καύσις νεκρών (άρθρο του Ορθόδοξου Τύπου) [ΒΙΝΤΕΟ 2014] 
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης

Διαβάστε καί τό ἑξῆς ἄρθρο:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)