Τὸ κείμενο περιέχεται στὸ Ἑορτολόγιο τοῦ 2024, τῆς Ἱ. Μ. Μόρφου.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμαστε στὸ σωτήριο ἔτος 2024. Ἕνα ἔτος ὁριακὸ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ γιὰ τὴν ἡμετέρα νῆσο Κύπρο. Καί, ὅπως βλέπετε, τὸ φετινὸ Ἑορτολόγιο (2024) τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς ἁγίους Νεομάρτυρες τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου, ποὺ ἔζησαν στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας. Οἱ ἅγιοι αὐτοί, ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα τῆς δοκιμασίας, δὲν φοβήθηκαν τὸν θάνατο, ἀλλὰ μὲ παρρησία προτίμησαν νὰ ὁμολογήσουν τὴν πίστη τους, ὡς τὸ πλέον τιμημένο δῶρο σ᾿ αὐτούς, ὑπογράφοντάς την μὲ τὸ αἷμα τους, παρὰ νὰ ζήσουν ἀκόμα λίγα χρόνια στὴν παροῦσα ζωή, ὡς ἐξωμότες καὶ αἰωνίως κολασμένοι. Καὶ τώρα ζοῦν στὴν αἰώνια ζωὴ μαζὶ μὲ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.