TRANSLATOR

Σελίδες

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

Aἶσχος στό Ἐπίσημο Ἅγιον Ὄρος καί στή Μεγίστη Λαύρα. Ἀντί νά διώκουν τίς αἱρέσεις διώκουν τούς Μοναχούς τους πού μάχονται κατά τῶν αἱρέσεων!

 Aἶσχος στό Ἐπίσημο Ἅγιον Ὄρος
καί στή Μεγίστη Λαύρα.
Ἀντί νά διώκουν τίς αἱρέσεις
διώκουν τούς Μοναχούς τους
πού μάχονται κατά τῶν αἱρέσεων!Εἶσθε κατάπτυστοι καί κακόφρονες. 
Τό ὄνειδος τῆς Παναγίας 
πού σᾶς ἀνέχεται στό Περιβόλι της.
Γίνατε ρεντίκολο τῆς κοινωνίας τῶν πιστῶν.
Δέν αἰσχύνεσθε; 
Θυμίζουμε πρόσφατο σχόλιό μας 
πού βγαίνει ἀληθινό στήν πράξη,
 ἀπό αὐτό τό ἄρθρο:
  Παραθέτουμε τό ἀπόσπασμα 
τοῦ ἐκτενοῦς σχολίου μας 
πού ὑλοποιεῖται:
Ἡ Ἱερά Κοινότης Ἁγίου Ὄρους,
 ἁπλῶς θά παραμένει διπλωματικά βουβή
καί βεβαίως δέν θά παραδώσει μονάχη της τό κεφάλι της 
ἐπί πίνακει δημοσίως, ὥστε νά γίνει δημόσιο ρεντίκολο
γιά τήν ἐπιτίμηση ἤ τήν ὅποια τιμωρία τῶν Μοναχῶν
πού ἐξαγγέλουν πώς θά κόψουν μνημόσυνο.
Θά φερθεῖ διπλωματικά 
καί θά τούς ἀφήσει νά τούς διώκουν οἱ Μονές τους,
ὅπως ἔγινε καί μέ τούς Χιλανδαρινούς Μοναχούς
(κι ἄν τό μάθει ὁ κόσμος τό ἔμαθε...),
ἤ νά φύγουν ἀπό μόνοι τους,
διότι ἐκ τῶν πραγμάτων δέν θά μποροῦν νά συνυπάρχουν 
μέ τούς ὑπολοίπους Μοναχούς στό Ἅγιον Ὄρος,
ἤ ἀκόμα καλύτερα νά κάνουν πίσω ὅλοι ἤ κάποιοι ἀπό αὐτούς
καί νά μήν κόψουν μνημόσυνο τελικά.
Ἔτσι, θά νίψει ἡ Ἱερά Κοινότης ὡς ἄλλος Πόντιος Πιλᾶτος 
τάς χεῖρας της δημοσίως στά μάτια τῶν πιστῶν.

Ἐπίσης, παρακαλοῦμε τούς Ἁγιορεῖτες Πατέρες
νά μᾶς στείλουν τά ὀνόματα ΟΛΩΝ  τῶν 8, ὅπως ἀναφέρουν,
ἐκδιωχθέντων καί ὄχι μόνο ἀπειλουμένων Μοναχῶν 
(ἐκτός τῶν Χιλανδαρινῶν πού μᾶς ἔστειλαν)
καί ὄχι μόνο κάποιων,
διότι ἔχουν ΟΛΟΙ ἀνάγκη προσευχῆς
καί μάλιστα περισσότερης ὅσοι ἤδη διώχθηκαν.
Εὐχαριστοῦμε.

Έν Αγίω Όρει 8/21 Ιουλίου 2016,
Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, Θεοφίλου Μυροβλήτου Αγιορείτου.
Έκκληση προς το Ορθόδοξο  Χριστεπώνυμο
πλήρωμα.

Παρακαλούμε όπως εντείνεται   τις προσευχές σας υπέρ του γέροντος Σάββα Λαυριώτου προϊσταμένου διότι σήμερα Πέμπτη από 20.00 μ.μ. Καλείται είς δίκην από τόν καθηγούμενο αρχιμανδρίτη Πρόδρομο και τούς  προϊσταμένους τής  συνάξεως της Ιεράς  Μονής  Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους καθ`ότι ορθώνει το Ορθόδοξο φρόνημα του κατά τής Παναιρέσεως   του οικουμενισμού και των αιρετικών αποφάσεων της λεγόμενης  "Αγίας και μεγάλης συνόδου " Κρήτης .

''Ὅταν ὁ Θεός θελήσει θά προχωρήσουμε στήν ποθητή ἑνότητα''! Δήλωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καί "ἐργάτη" τῆς παναιρετικῆς Πανθρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου! Μετά τῶν δεόντων σχολίων ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ.

pope berth
 Ἐπίσκοποι τῆς προδοσίας
πού ὑπογράψατε τά κατάπτυστα κείμενα τῆς ψευδοσυνόδου
καί ἐσεῖς πού βουβαθήκατε καί δέν κόβεται μνημόσυνο,
δεῖτε τόν Πατριάρχη τῆς προδοσίας
νά κοκκορεύεται δημόσια, ἀπροκάλυπτα 
καί "(ψευδο)συνοδικῶς ἐπικυρωμένα" γιά:
  •  τούς μικτούς γάμους, 
  •  γιά τήν "ἐνότητα" μέ τίς αἱρέσεις 
  • καί γιά τήν Πανθρησκεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ  τοῦ Π.Σ.Ε.

Διαβάστε καί αὐτό:
Εὐχαριστήρια Ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου πρός ρασοφόρους καί λαϊκούς τῆς Κρήτης γιά τήν προδοσία τῆς ψευδοσυνόδου! "Διετυπώσαμεν...όσα παρελάβομεν παρά των θεοφόρων Πατέρων ημών"! Τραβᾶμε τά μαλλιά μας... καί δέοντα σχόλια ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
 

Συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου δημοσιεύει σήμερα η ιταλική εφημερίδα La Repubblica με ιδιαίτερη αναφορά στην σημασία της Πανορθόδοξης Συνόδου που έλαβε πρόσφατα χώρα στην Κρήτη.


«Ή Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, μέσα από τα κείμενα πού επεξεργάστηκε και ενέκρινε, κατάφερε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ανάγκες του σύγχρονου Ορθοδόξου Χριστιανού, αναλύοντας και διευθετώντας καθημερινά ποιμαντικά προβλήματα, όπως οι μικτοί γάμοι καθώς και οι σχέσεις μετά τοy λοιπού Χριστιανικού κόσμου και η σημασία των διαλόγων σε διαχριστιανικό και διαθρησκειακό επίπεδο», δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπό δῶ καί πέρα θά ἀνεμίζει ἀναίσχυντα στούς λόγους καί στά ἔργα του τούς ἀντι-ιεροκανονικούς μικτούς γάμους μέ τούς αἱρετικούς, τίς "σχέσεις"  μέ τούς αἱρετικούς ("γενεά πόρνη καί μοιχαλίς"!!!...) καί τούς οἰκουμενιστικούς διαλόγους μέ τά "διαμόνια τῶν ἐθνῶν" τῆς συγκατάθεσης  καί τῆς ἔκπτωσης τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὅσο συνεχίζει ἡ μνημόνευσή του καί ἡ μή ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ τῆς ψευδοσυνόδου ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τούς Ἐπισκόπους-Μοναχούς-Κληρικούς-καί λαϊκούς πού δέν πράττουμε τά δέοντα ὑπέρ Πίστεως, λόγῳ καί ἔργῳ! 
Ὅσο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀναλαμβάνει τίς εὐθύνες του καί νά πράξει τό ὁμολογιακό καθῆκον του ἀπέναντι στήν πιό ληστρική Σύνοδο ἀνά τούς αἰῶνας, ἀποκηρύσσοντάς την καί κόβοντας μνημόσυνο, ὁ παναιρεσιάρχης Πατριάρχης καί ο παρατρεχάμενοι προδότες θά νομιμοποιοῦν τή Σύνοδο στήν συνείδηση τοῦ ὀρθοδόξου κόσμου, πού δυστυχῶς ἀπαρτίζεται πλειοψηφικά ἀπό δογματικά ἀκατήχητους ἤ ἐλλιπῶς κατηχημένους χλιαρούς Χριστιανούς!).

Σατανιστικά καί ἀντίχριστια μηνύματα στό παιχνίδι Pokemon GO- «Το θηρίο περιμένει-666»! Ἕλληνας προγρμαμματιστής ἀποκαλύπτει... (Φωτό)

Σατανιστικά καί ἀντίχριστια μηνύματα
 στό παιχνίδι Pokemon GO- 
«Το θηρίο περιμένει-666»!
Ἕλληνας προγρμαμματιστής ἀποκαλύπτει...
(Φωτό)
 

Σοκάρουν τα σατανιστικά στοιχεία στο παιχνίδι Pokemon GO- «Το θηρίο περιμένει-666»

 

Απίστευτη ανακάλυψη από Έλληνα προγραμματιστή. Ο συγκεκριμένος προγραμματιστής εργάζεται επάνω σε εφαρμογές κινητού και κάνοντας μια έρευνα στους κώδικες του παιχνιδιού Pokemon GO, ανακάλυψε τα εξής σοκαριστικά στοιχεία: Ψάχνοντας τον κωδικό (του παιχνιδιού) βρήκε ένα αρχείο με την ονομασία  «st666.java».  

 

Δεῖτε στήν 1η φωτό:

2017 στήν Ἑλλάδα μέ πρόσχημα τήν φοροδιαφυγή καί τήν τρομοκρατία: "Ὅποιος πληρώνει μετρητοῖς αὐτό εἶναι ὕποπτη συμπεριφορά"! (βίντεο)

2017 στήν Ἑλλάδα μέ πρόσχημα
τήν φοροδιαφυγή καί τήν τρομοκρατία:
"Ὅποιος πληρώνει μετρητοῖς
αὐτό εἶναι ὕποπτη συμπεριφορά"!
(βίντεο)

https://hellasforce.files.wordpress.com/2016/07/no_cash.jpg?w=871&h=369&crop=1

Ἤδη στήν Ἑλλάδα οἱ ἀντίχριστοι καί ἀνθέλληνες πολιτικοί μας
καί τά περισσότερα Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης (ἐξαπάτησης)
 καί ὄργανά τους
ἀνέλαβαν ἐργολαβία ἐφαρμογῆς τῶν σχεδίων
τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων, τήν ὁποία ὑπηρετοῦν,
προετοιμάζοντας καί τρομοκρατῶντας τίς μάζες
γιά τήν μή χρήση τῶν μετρητῶν,
μέ ἀπώτερο σκοπό τόν ἀπολυταρχικό ἔλεγχο τῶν πάντων καί τήν ἐγκαθίδρυση μίας Παγκόμιας Κυβέρνησης!
Ἀπό δῶ καί πέρα ὅλο καί πιό συχνά
θά θεωροῦνται ὕποπτοι παρανομίας, 
φοροφυγάδες καί τρομοκράτες
ὅσοι θά χρησιμοποιοῦν μετρητά 
καί ὄχι τίς ἠλεκτρονικές συναλλαγές!
Θά στιγματίζονται, θά κατατρέχονται καί θά καταγράφονται
σέ μαῦρες κρατικές, ἄγνωστες παγκόσμιες πρακτόρων...
 καί ἀστυνομικές λίστες.
Ἔτσι, θά κάμψουν "πᾶν γόνυ" ἀνθρώπου 
στήν ἀχρήματη κοινωνία 
τοῦ ἐπερχομένου Παγκοσμίου Κυβερνήτη Ἀντιχρίστου,
χωρίς ἀντιδράσεις καί ἀντιστάσεις
καί βεβαίως χωρίς κανέναν ἀπολύτως σεβασμό
στά ἀνθρώπινα δικαιώματα, 
τά ὁποῖα ὁ ἀνθρωποκτόνος διάβολος μισεῖ θανάσιμα
μαζί καί τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο καί εἰκόνα τοῦ Θεοῦ!  
Ἤδη, σχετικά μέ τήν φοροαπαλλαγή τοῦ ἔτους 2017
ἔχει ἐξαγγελθεῖ πώς ἕνας πολίτης  
θά πρέπει νά δικαιολογεῖ σχεδόν τό 50% τῶν δαπανῶν του
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ!
Καί βέβαια, οἱ σκοτεινοί νόες ἐργάζονται
ὥστε μελλοντικά τό χρῆμα νά ἀντικατασταθεῖ ὁκληρωτικά 
 ἀπό τσιπάκια, χαράγματα καί σφραγίσματα! 
Ζοῦμε τήν τελική πορεία τῆς Ἀποκαλύψεως·
"16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξϛ'."
(Ἀποκ. 13, 16-18)  Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Άγιος Λουκάς Κριμαίας - Ο άνθρωπος που βρίζει, τον εαυτό του βρίζει.....

Άγιος Λουκάς Κριμαίας - 
Ο άνθρωπος που βρίζει, τον εαυτό του βρίζει.....
 


Aν το στόμα μας, με το οποίο λαμβάνουμε το Άχραντο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Χριστού, ανοίγει για να λέμε διάφορες βρισιές και αισχρολογίες, αυτό μας κάνει ακάθαρτους.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Γίνε καλός καί εὐλαβής

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
Γίνε καλός καί εὐλαβής
Φώτης Κόντογλου

 https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2012/11/309783-kontoglou.jpg
σο κουραστικός εἶναι ὁ κακός καί πονηρός ἄνθρωπος,
ἄλλο τόσο ξεκουραστικός εἶναι ὁ καλός καί εὐλαβής.   

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4zaKrm6oER8kpf8aOtGkwf9ezx5DGnSiTPhOPUCGqeySbyYlvFpaGTPfU9CPbLJ6nrWAIbhf-MZYP9SxzME0uSqtoRnbCPGhUCm3UZdTBdSB1kWY49hWC_qL4B52WFyPvZdsyIS3k4Zqf/s1600/pn1.jpg 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)