Σελίδες

TRANSLATOR

Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014

Ἡ δεύτερη γέννησή μας Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος. Ἀφιερωμένο μέ πνευματική ἀγάπη σέ ὅλους καί ἰδιαίτερα στούς ἀβάπτιστους καί στούς αἱρετικούς.Ἡ δεύτερη γέννησή μας
Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/SYMEON-icon.jpg

Ἀφιερωμένο μέ πνευματική ἀγάπη σέ ὅλους
καί ἰδιαίτερα στούς ἀβάπτιστους καί στούς αἱρετικούς.

http://www.imaik.gr/wp-content/uploads/theofania-0002.jpgἈνίσως λοιπόν σύ δέν ἐγεννήθης ἀπό τόν Θεόν, φανερόν εἶναι, ὅτι οὐδέ εἶσαι τέκνον Του, οὐδέ ἐδέχθης Αὐτόν προτήτερα, οὐδέ ἔλαβες Αὐτόν μέσα σου. Καί διά τοῦτο οὔτε σοῦ ἔδωκεν ἐξουσίαν, οὔτε δύνασαι νά γένῃς τέκνον Θεοῦ· καί ἐάν δέν ἔγινες τέκνον τοῦ Θεοῦ, πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά ἰδῇς τόν Οὐράνιον Θεόν καί Πατέρα σου; Κανένας ποτέ δέν εἶδε τόν πατέρα του, πρό τοῦ νά γεννηθῇ· καί κανένας ἀπό τούς ἀνθρώπους δέν θέλει ἰδῇ τόν Θεόν, ἄν δέν γεννηθῇ προτύτερα ἀπό Αὐτόν. Διά τοῦτο καί ὁ Κϋριος ἔλεγεν: "Ἐάν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Καί πάλιν τό γεννώμενον ἐκ τῆς σαρκός, σάρξ ἐστί, τό δέ γεννώμενον ἐκ τοῦ Πνεύματος, Πνεῦμα ἐστί· δηλονότι ἐξ Ἁγίου Ἅγιον· τό δέ Πνεῦμα ἐρευνᾷ καί τά βάθη τοῦ Θεοῦ".  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ Γιατί Γέροντα χωρίζουν τά ἀνδρόγυνα; Γέροντας Παΐσιος


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Γιατί Γέροντα χωρίζουν τά ἀνδρόγυνα;
Γέροντας Παΐσιος

http://istologio.org/wp-content/uploads/2010/07/diazygio-paisios.jpg

Αποτέλεσμα εικόνας για βυσσινί λουλούδι


Οἱ γυναῖκες νά ἔχουν σύνεση γιά νά φυλάγουν τά σπίτια τους (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Οἱ γυναῖκες νά ἔχουν σύνεση γιά νά φυλάγουν τά σπίτια τους
Παρ. ιδ' 1

 http://img1.imagehousing.com/1/5bf658679943aa4f404317cc73f6dcde.jpg
Συνετές γυναῖκες 
ἔκτισαν μέ τή νοικοκυροσύνη τους 
καί ἀνέδειξαν τά σπίτια τους καί τήν οἰκογένειά τους, 
ἐνῶ ἡ ἄμυαλη γυναίκα
ξεθεμελίωσε μέ τά ἴδια της τά χέρια τό σπίτι της.

Οἱ Ἐπίσκοποι ὀφείλουν νά ἐργάζονται ὑπέρ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἑτεροδόξων στήν ἀλήθεια! Ἅγιος Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως


Οἱ Ἐπίσκοποι ὀφείλουν νά ἐργάζονται 
ὑπέρ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἑτεροδόξων στήν ἀλήθεια!
Ἅγιος Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως


LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)