"καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς"
(Ψαλμ. 48, 13). 
Τό "νέο κήρυγμα" τῶν Ἐπισκόπων
τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων: τό ἐμβόλιο!
Κλειστές Ἐκκλησίες, ἀποκλεισμός πιστῶν,
μασκοφορία, ἀποφυγή ἀσπασμοῦ εἰκόνων
καί χειροφιλήματος Ἱερέων, λιτανειῶν,
μολυσμός καθαγιασμένων Ἱερῶν Ναῶν
διήμερος Ἀναστάς Κύριος κ.ἄ....,
τό "νέο Εὐαγγέλιο" καί οἱ "νέες ἐντολές"!

 

Πρωτότυπο τρόπο βρήκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος, προκειμένου να προτρέψει τους πολίτες να εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού.