Σελίδες

TRANSLATOR

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

ΚΗΡΥΓΜΑ Κυριακὴ μετά τῶν Φώτων Τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

ΚΗΡΥΓΜΑ 
Κυριακὴ μετά τῶν Φώτων 
Τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης 
Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟς ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤ. 

Βαπτιση
ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα,  θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ βάπτισμα. Ποιό  βάπτισμα; Ὄχι τὸ βάπτισμα τῆς παλαιᾶς  διαθήκης, δηλαδὴ τὸ βάπτισμα τοῦ  Ἰωάννου. Οὔτε τὸ βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ  στὸν Ἰορδάνη. Θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ  χριστιανικὸ βάπτισμα, τὸ βάπτισμά μας.

* * *

Τὸ βάπτισμα, ἀδελφοί μου, εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ  μυστήρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Τὸ  ἐθέσπισε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ὁ ἱδρυτὴς τῆς  Ἐκκλησίας μας εἶπε· «Ὁ πιστεύσας καὶ  βαπτισθεὶς σωθήσεται» (Μᾶρκ. 16,16). Εἶπε  ἀκόμη στοὺς ἀποστόλους· «Πορευθέντες  μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη,  βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ  Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου  Πνεύματος» (Ματθ. 28,19).
Σύμφωνα μὲ αὐτά, κάθε ἄνθρωπος ποὺ  ἔρχεται στὸν κόσμο πρέπει νὰ  βαπτίζεται στὸ ὄνομα τῆς ἁγίας  Τριάδος. Γιατί νὰ βαπτίζεται;

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ξ΄ Λοιπόν κἄν τώρα φρόντισε νά ἔλθῃς καί πάλιν ὀπίσω!

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου 
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ξ΄ 
Λοιπόν κἄν τώρα φρόντισε νά ἔλθῃς 
καί πάλιν ὀπίσω!

 Σχετική εικόναΣχετική εικόνα
d47Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ , ΜΑ΄ , ΜΒ' , ΜΓ΄ , ΜΣΤ΄ , ΜΖ΄ , ΜΗ΄ , ΜΘ΄ , Ν΄ , ΝΑ΄ , ΝΒ΄ , ΝΓ΄ , ΝΔ΄ , ΝΕ΄ , ΝΣΤ΄ , ΝΖ΄ , ΝΗ΄ , ΝΘ΄ ,


Λοιπόν κἄν τώρα φρόντισε νά ἔλθῃς καί πάλιν ὀπίσω! (Ξ΄).
Λοιπόν κἄν τώρα φρόντισε πάλιν νά ἔλθῃς καί πλέον νά ἡσυχάσῃς κοντά μας ἐδῶ. Ἔχει σπιτάκια πολλά. Κοντά εἰς τούς ἀδελφούς σου. Θά σέ κυττάζουν. Ἔχουν ἀγάπην. Καί, ὅταν ἀποθάνω, νά σέ ἰδῶ κοντά μου. Καί ἐσύ νά ἀφήσῃς τά κόκκαλά σου στό Ἅγιον Ὄρος. Χωρίς τές πλάνες αὐτῶν πού σέ ἔβγαλαν ἀπό τήν Μετάνοιάν σου καί σέ παρέδωκαν νά κλυδωνίζεσαι πάλιν εἰς τήν ἁλμυράν θάλασσαον τοῦ κόσμου.

Ἡ ὑπομονή στόν πόνο κρύβει στέφανον! (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ ὑπομονή στόν πόνο κρύβει στέφανον!
"Φωνή Κυρίου"

http://www.imth.gr/inst/imth/gallery/%CE%9Dees%20enotites%20site/fonikyrioy/fonikyrioylogo.jpg
πόνος ὡριμάζει τόν ἄνθρωπο,
τόν κάνει ὑπομονετικό καί καρτερικό·
πιό πιστό στόν Θεό,
 ὅταν ξέρει ἀσφαλῶς νά δεχθεῖ 
καί νά σηκώσει τήν ἀσθένεια ἤ τόν ὁποιονδήποτε πειρασμό.
(2008, σ. 77)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL7Mtaqvfo_-NCS-4WGB71CmaP31grak4oJSpVy_yXIMdqKUER8dAbIxZTC-Ij_gDoD8_ZJhp3_OU_JIppzsyQL84dNN5O2bPmsUJ_oJD38rH1cBiRge023BBMBo_j_IscFaOvYU21akzq/s1600/rose_painting-wallpaper-1920x1200.jpg

Συνέντευξη Γέροντος Σάββα Λαυριώτη στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ Β΄ μέρος: Ὁ σωστός πνευματικός-Ἐξομολόγηση- Πνευματικότητα καί πνευματική ζωή- Ἀποστασία & Κωνσταντινούπολη- Οἰκουμενισμός, αἵρεση & διωγμοί


Συνέντευξη Γέροντος Σάββα Λαυριώτη
Β΄ μέρος:
σωστός πνευματικός-ξομολόγηση-
Πνευματικότητα καί πνευματική ζωή-
ποστασία & Κωνσταντινούπολη-
Οκουμενισμός, αρεση & διωγμοί 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6d1Z3pt4mGoIMh6iHBOaTfkaUJWEkvxn0VcH_XxtxYZo5TPsJ8bHFYIlTbhXklXYfKN24AlV5xF_RUvJjBKrtt6P3MK263FsEFQeD0wpL6HnzihDHnwxXWF_g3kj9sXM2gXg4sdoASIK7/s1600/927166_996255867067453_609486696_n.jpghttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgQJ7SidnUBXhHoUqpS4fQ_HUHgbc1vc8k3BhEpuFMJgFojyBXrNMP_bGSSLe6zNrEmg9aIF6P112aoQflCu9FjeRgxTlf01ZSbrC5dTbvQFeu0bb8Z_S4ua3hJz6qlrr3j1tUKkSwK3UK/s1600/religions.gifhttp://www.ime.gr/chronos/09/images/pictures/pl/pn/pn12p1sm.jpg

Τό Α΄ μέρος τῆς συνέντευξης θά διαβάσετε πατῶντας ἐδῶ: 
Συνέντευξη Γέροντος Σάββα Λαυριώτη στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ Α΄ μέρος:
Ἰσλαμικές Σπουδές-Οἰκουμενισμός- "Ἀντιρατσιστικός" νόμος-
Πανορθόδοξη Σύνοδος- Πνευματικές συμβουλές 

Τό Γ΄ μέρος τῆς συνέντευξης θά διαβάσετε πατῶντας ἐδῶ:
Συνέντευξη Γέροντος Σάββα Λαυριώτη στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ Γ΄ μέρος:
 Ταυτότητες-τσίπ-χάραγμα-666-Ἀποκάλυψη


Τήν Παρασκευή 19-12-2014, τό Ἱστολόγιό μας ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ  εἶχε τήν τιμή νά συναντήσει τόν Γέροντα Σάββα Λαυριώτη, ὥρα 18:00 μ.μ. καί νά τοῦ πάρει μία μεγάλη καί ἄκρως ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη γιά τρέχοντα καί βαρυσήμαντα πνευματικά ζητήματα πού ἀπασχόλησαν καί συνεχίζουν νά ἀπασχολοῦν τό χριστεπώνυμο ποίμνιο τῶν πιστῶν. Παραθέτουμε ἀπομαγνητοφωνημένο τό Β΄ μέρος τῆς συνέντευξης:


ρώτηση 14η:
-Γιατί Γέροντα ο ποχές πού ζομε εναι δύσκολες σέ διάφορα πίπεδα;
πάντηση:
- ποχή εναι τέτοια γιατί μες δεν χουμε πνευματική κατάσταση. Δέν πάρχει πνευματική κατάσταση στούς Χριστιανούς. Δέν πάρχει γάπη, δόσιμο στόν Χριστό. χει ψυγε γάπη. Καταλάβατε; Εναι ατό πού λεγε Χριστός· τι θά ψυγε γάπη στούς Χριστιανούς στούς σχατους καιρούς. Καί ατό εναι τό λο ζήτημα δηλαδή. Καί νθρωπος κε μπορε μόνο νά βρε τήν πόλυτη ετυχία· μόνο στόν Χριστό, μόνο σέ ατήν τήν νωση πού μπορε νά χει μέ τόν Χριστό. Καί ατό φυσικά πρέπει νά τό διδαχθε. Πρέπει νά διδαχθε πό κάποιον πς νά τό κάνει. Πς νά προχωρήσει στήν πνευματική δό. Γι’ ατό καί πρέπει νά πάρχει μπειρος πνευματικός δηγός, ποος θά μπορέσει νά τόν καθοδηγήσει πς θά τό κάνει. Εναι πνευματικά τά φαινόμενα ατά λα.

ρώτηση 15η (μέ ποερωτήματα):
-Γέροντα δέν χουμε πολλούς μάχιμους Πνευματικούς. Μς καλομαθαίνουν μέ κπτώσεις καί δέν χουμε κι μες κριτήρια γιά νά καταλάβουμε τόν  σωστό Πνευματικό. Τί χετε νά μς πετε γι’ ατό τό πρόβλημα;
πάντηση:
-πάρχει γενικά μία σύγχυση.
ς θά τούς καταλαβαίνουμε;
τή εναι ραία ρώτηση, πολύ ραία ρώτηση. πάρχει να συγκεκριμένο κριτήριο. σωστός πνευματικός σέ δηγε πρός τόν Χριστό, χι πρός τόν αυτό του.
-Λέτε γιά τήν προσωπολατρεία καί τήν γεροντολατρεία;
-Γεροντολαγνεία, ναί. Λοιπόν, γιά νά σέ δηγήσει μως πρός τόν Χριστό, πρέπει νά τό ξέρει. Πρέπει διος νά κάνει πνευματικό γνα. Καταλάβατε; Ατό. Σέ δηγε πρός τόν Χριστό. Φυσικά σωστή πνευματική γωγή θέλει συνεχή ξομολόγηση…λλο ο «πρτες βοήθειες» πού δίνονται. Ο «πρτες βοήθειες» εναι ο «πρτες βοήθειες». Γιά νά γίνει, μως, σωστή πνευματική δουλειά, εναι πως στό νοσοκομεο. Δηλαδή πηγαίνεις στόν γιατρό. γιατρός ν εναις σωστός καί δέν εναι χασάπης, θά σο κάνει διάγνωση. διάγνωση εναι τό Α καί τό Ω. Γιατί μπορε νά χεις καρδιά καί νά σο πε· , δέν χεις τίποτε, μία ωση εναι! Φύγε! Πάρε μία ντιβίωση καί εσαι μιά χαρά. Θά πς σπίτι καί μετά πό λίγο καιρό μπορε νά φύγεις (νά πεθάνεις). Δέν θά προλάβεις. ντιμετώπιση πού χουν ο Πατέρες εναι· διάγνωση, πρτ’ π’ λα, μετά θεραπεία, δίνεις τήν κατάλληλη θεραπεία καί μετά παρακολούθηση.
Καί ο παρακολουθήσεις πρέπει νά εναι σέ ταχτά χρονικά διαστήματα. σο δηλαδή γωνίζεται νθρωπος, ατός πού εναι πνευματικό τέκνο, τόσο πιό πολύ θέλει νά πηγαίνει καί νά δέχεται τήν καθοδήγηση καί νά γνωρίζει πς θά μπορε νά ποφασίζει καί πς νά προσεύχεται, πς μπορε νά φτιάξει τόν αυτό του, νά καλυτερέψει τόν αυτό του. ναλόγως μέ τόν γνα πού κάνει κάποιος…ν κάποιος χει μετάνοια, θέλει νά πηγαίνει συνέχεια νά ξομολογεται. Νά τά λέει λα, νά φεύγουν πό μέσα του. ταν δέν χεις μετάνοια, δέν πηγαίνεις στήν ξομολόγηση. Τί νά πες; φο δέν χεις τίποτε νά πες. Καταλάβατε; Δέν κάνω μαρτίες, λέει. μεγαλύτερη μαρτία πού κάνουμε λοι μας, εναι τι δέν γαπμε τόν Χριστό πως πρέπει.
- καταπάτηση δηλαδή τς πρώτης ντολς;
-Ναί. Καί κάπως λλοις νθρωπίνως νά τό πομε. μες ο λληνες χουμε τό φιλότιμο. Καί Γέρων Παΐσιος τό λεγε πολύ· γωνίζεσθε μέ φιλότιμο! Ατό δέν τό ρμηνεύουν πως πρέπει πολλές φορές πό τά βιβλία του. Δηλαδή, τί πάει νά πε φιλότιμο; άν κάποιος σο κάνει κάτι καλό, ατό συμβαίνει στόν καθένα μας, δεν θές νά το τό νταποδώσεις; Θέλεις νά το τό νταποδώσεις. Λοιπόν, Χριστός πού πέθανε γιά μς, πς δέν τό σκεφτόμαστε ατό; Δηλαδή ρχεται, χι μόνο ρχεται στήν γ, παίρνει σάρκα καί στά, κατεργάζεται τήν σωτηρία μας, σταυρώνεται γιά μς, λλά μς ναβιβάζει καί στό ψος τς θεότητας, μς κάνει θεούς κατά χάριν! Λοιπόν; μες τί πρέπει νά κάνουμε; Τουλάχιστον ν εχαμε λίγο φιλότιμο, καί πέφταμε λίγο στό φιλότιμο, κάτι θά κάναμε. λλοις, δέν θά τό κάνουμε! Καταλάβατε; Καί λα ατά πς γίνονται; Πρέπει νά ξυπνήσουμε μέσα μας. Γιά νά ξυπνήσουμε μέσα μας φυσικά θέλει καί τήν δικιά μας προσευχή. Γι’ ατό καί γιος Γρηγόριος Παλαμς, καί πολιοχος τς πόλης σας καί Λαυριώτης, ταν ταν πάνω π’ τήν Λαύρα, στά σκητήρια πάνω π’ τήν Λαύρα, τό ρος τς Βίγλας, εχή του ταν· «φώτισόν μου τό σκότος»! ν καί ταν φωτισμένος, λεγε· «φώτισόν μου τό σκότος»! Φοβερό; Λοιπόν, μες τό λέμε ατό; μες νομίζουμε τι εμαστε καλά. Πμε καί νά κοινωνήσουμε. Πο πς ρέ Θανάση; Πο πς; Γιά λους μιλάω καί πρτ’ π’ λους γιά τόν αυτό μου. Εναι τι δέν χουμε συναίσθηση. Δέν χουμε συναίσθηση τς πνευματικς μας καταστάσεως καί τς πορρώσεως.
γιος Γρηγόριος Παλαμς λεγε: "φώτισόν μου τό σκότος" καί το παρουσιάστηκε γιος ωάννης Θεολόγος καί τόν παρηγόρησε καί το δωσε τήν πάντηση πού θελε. Λοιπόν, ατό πρέπει νά λέμε κι μες: "φώτισόν μου τό σκότος". Γιατί εμαστε ντως στό σκοτάδι. ν δέν λθει Χριστός νά μς δώσει φς, δέν πρόκειται νά βγομε π' τό σκοτάδι. Γι' ατό καί γιος Συμεών Νέος Θεολόγος μέσα στά βιβλία του, λέει τι ποιος λέει τι χει τήν Χάρη κι τι παίρνουμε τήν Χάρη μέ τό Βάπτισμα, εναι ψεύστης καί λαοπλάνος. Τήν Χάρη, λέει, τήν καταλαβαίνεις τι τήν χεις. Φαίνεται. Τήν κπέμπεις. Δέν εναι Χάρις κάτι τό ποο ντάξει τό πήραμε, τώρα χουμε τήν Χάρη. Πς; πό πο κι ς πο χεις τήν Χάρη; Καταλάβατε; Χάρις ρχεται κατόπιν γνος. λλο τό βάπτισμα, νά βαπτιζόμαστε, ναί!  λλά Χάρις το Θεο διαφυλάττεται, καθώς κι νας νθρωπος φωτίζεται ταν λθει Χάρις το Θεο καί μς πισκιάσει, μέ τόν προσωπικό μας γνα! Καί τότε σώζεται. Δέν σώζεται νθρωπος πειδή εναι βαπτισμένος. Δέν θά σωθονε λοι πού εναι βαπτισμένοι.
-Πολλοί λένε τι καί ο ο βάπτιστοι θά σωθονε. Στό Πατριαρχεο Πατριάρχης Βαρθολομαος ταν πηγαίνουν αρετικοί νά βαπτιστον, δέν τούς βαπτίζει (μόνο τούς χρίει).
-ρον ρον νωσον ατούς!...

ρώτηση 16η: 
-πειδή μες δέν χουμε διάκριση, πς θά καταλάβουμε τόν σωστό πνευματικό, πρακτικά, πλά; 
πάντηση:
-Θά σο μβάζει γάπη. Θά σο μεταδίδει τήν γάπη πρός τόν Χριστό. Θά σο λέει τί νά διαβάσεις. Θά σο λέει· διάβασε ατό, διάβασε κενο. Θά σο λέει θά κάνεις ατό, τί νά κάνεις. Θά κάνεις τσι. Μήν κοιτς μένα, τόν Χριστό θά κοιτς. Στήν ρχή θά πιαστες π' τόν πνευματικό, καί πρέπει νά πιαστες, πως κανε κι Θέκλα π' τόν πόστολο Παλο. Καί Χριστός μφανιζόταν σάν πόστολος Παλος στήν Θέκλα καί τήν νδυνάμωνε στά μαρτύριά της. πνευματικός πατέρας εναι πατέρας σου. πόστολος Παλος λεγε τι ν κι χετε πολλούς καθοδηγητές, ναν Πατέρα χετε. γώ σς γέννησα, λέει, ν Χριστ ησο. γώ γέννησα μς. Λοιπόν, πνευματικός πατέρας, δέν χει σχέση μέ ερωσύνη. Μπορε νά εναι κι νας μοναχός. πνευματική πατρότητα, δέν εναι δικά μου λόγια, γιος Συμεών Νέος Θεολόγος λέει τι: πνευματική πατρότητα εναι εδικό χάρισμα το γίου Πνεύματος πού δίνεται κόμη καί σέ λαϊκούς! πνευματική πατρότητα. λλά πνευματικός πατέρας, στόν ναν (Πνευματικό) πού θά πς καί θά σέ ναλάβει, ατός θά πρέπει νά χει γάπη γιά τόν Χριστό πού θά σο τήν μεταδίδει. Θά στήν μεταλαμπαδεύσει καί θά σέ κάνει νά ασθάνεσαι καί νά χεις ατήν τήν φλόγα, θά στήν νάψει. 

ρώτηση 17η:
-Παρατηρεται στά σημεα τν καιρν Γεροντολατρεία-προσωπολατρεία στό πρόσωπο το πνευματικο. Τό πνευματικό παιδί ντί νά ρωτευθε τόν Χριστό μέ τήν βοήθεια το πνευματικο, πολλές φορές "σκοντάφτει" στό πρόσωπό του καί μένει κε κι ατό εναι πολύ πικίνδυνο. πνευματικός δέν πρέπει νά σέ πογαλακτίζει πό τόν αυτό του;
πάντηση:
-τσι. πνευματικός σέ νδρώνει. Σέ κάνει ντρα. Δηλαδή σέ φέρνει σέ λικία πληρώματος το Χριστο. Ναί μέν θά σέ καθοδηγήσει, λλά κάποια στιγμή θά πρέπει νά σο λέει "δελφέ μου", "δελφή μου". χι νά σέ χει ποανάπτυκτο γιά νά σέ καθοδηγε καί γιά νά χει παδούς. Δέν κάνουμε παδούς. Προσπαθομε νά βγάλουμε νθρώπους Χριστιανούς ξω. Νά στηρίζονται στόν αυτό τους καί στόν Χριστό πάνω π' λα κι χι σέ μς καί στόν κάθε Πνευματικό. λλις, ατό εναι πως τά μπονσάι τά φυτά πού τά βάζουν σίδερα γιά νά μήν μεγαλώνουν. Ατό εναι. 

ρώτηση 18η:
-πάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μς παίρνουν τηλέφωνο δελφοί μας πό θήνα κι π’ λλο καί μς λένε τι δέν μπορον νά βρονε σωστό πνευματικό. Παράδειγμα τούς μιλνε γιά "γάπη" καί σέξ κι νεπίτρεπτα πράγματα  Βαπτίζουν τά παρά φύσιν κατά φύσιν. Πς θά γίνει μως; Πρέπει νά πμε σέ γιατρό (Πνευματικό).
πάντηση:
-Ναί, εναι τραγική κατάσταση. Εναι "μεταπατερική" ποχή σέ λο τό μεγαλεο της. Διδάσκουν "μεταπατερικά" καί ζονε "μεταπατερικά". Δέν χουν καμμία σχέση, καμμία παφή μέ τούς Πατέρες τς κκλησίας, οτε μέ τό βίωμα τς κκλησίας. Κάνουν μία θρησκειοποίηση λων τν πραγμάτων τσι πως πηγαίνουν μέ τήν «μεταπατερικότητα». τσι, μως,. ποδυναμώνεται ψυχή. Γέρων Παΐσιος λεγε γιά τούς μοναχούς πού θά πηγαίνουν μετά, τς γενις μου δηλαδή, τι γιά νά μπορέσουν νά ρχίσουν τήν πνευματική ζωή, θά περάσουν χρόνια γιά νά φτάσουν σέ μία καλή πνευματική κατάσταση στε νά ρχίσουν τήν πνευματική ζωή. λλος νομίζει τι πειδή πάει κι ξομολογεται καί κοινωνάει, κάνει πνευματική ζωή. Δέν χει σχέση ατό μόνο. Γιά νά κάνεις πνευματική ζωή πρέπει νά φτάσεις σέ να πίπεδο, νά εσαι καλά πνευματικά, νά χεις ξεπεράσει προβλήματα καί μετά ν' ρχίσεις νά κάνεις πνευματική ζωή.

ρώτηση 19η:
-Πολλοί δέν πηγαίνουν οτε κν γιά ξομολόγηση καί λένε πώς ξομολογονται μόνοι τους στόν Θεό καί στίς εκόνες. Εναι σωστό ατό;
πάντηση:
-ντάξει, νά τά πες στήν εκόνα καί νά μιλήσεις καί στόν Χριστό. κε γίνεται πρτα ξομολόγηση-κατάθεση ψυχς, δέν μφιβάλλει κανένας γι’ ατό. λλά Πνευματικός εναι ναγκαος καί ξομολόγηση εναι Μυστήριο. Μά εκόνα δέν θά σέ καθοδογήσει, οτε μπορε νά σο διαβάσει συγχωρητική εχή. Σίγουρα προσευχή μας πευθύνεται πρτα στόν Κύριο καί λέμε· Κύριε, συγχώρεσέ μας. Σ’ ατό δέν μφιβάλλει κανένας. Ατό, μως, δέν εναι Μυστήριο. λλά μετά πό κε τί γίνεται; ντάξει, κανες κι σύ τήν διάγνωση τι εσαι ρρωστος, λλά δέν πρέπει μετά νά πς στόν γιατρό; Πς; τσι πό μόνος σου θά πάρεις παλλαγή, φεση μαρτιν; Καί δέν εναι μόνο τι δέν παίρνουμε φεση, εναι τά δύο κρα μίας τέτοιας ταχτικς καί νοοτροπίας: τό προτεσταντικό καί τό παπικό! Τό παπικό τί λέει; τι μόνο κε στόν γνα πού κάνεις θά σέ καθοδηγε Πνευματικός, ποος παπικός Πνευματικός, μως, λειτουργε ς νας λάθητος πάπας. Ατό εναι τό παπικό. Τό προτεσταντικό λέει: μίλα λεύθερα. Κάνε ,τι θέλεις, πήγαινε που θέλεις, ρκε πού πιστεύεις. Δέν εναι τσι. Οτε τό να εναι, οτε τό λλο εναι. Πρέπει νθρωπος νά ποκτήσει προσωπική σχέση μέ τόν Χριστό, λλά ταυτόχρονα πρέπει νά τόν βοηθ νας Πνευματικός καί νά στηρίζεται πάνω σέ ναν Πνευματικό Πατέρα. Δέν πρέπει νά παρεξηγομε τά πράγματα. Ατή εναι σωστή, πνευματική, ρθόδοξη θεώρηση.

ρώτηση 20η (ποερωτήματα):
-Πάτερ, διος Χριστός δέν δωσε τό χάρισμα το πνευματικο σέ κάποιους πό τούς ποστόλους Του λέγοντας· "ν τινν φίετε τάς μαρτίας, φίενται ατος, ν τινν κρατετε κεκράτυνται»; ρα εναι παραίτητη ξομολόγηση.
πάντηση:
-Ναί, τσι εναι. Δέν μπορε κάποιος νά δέχεται κάποια Μυστήρια καί νά μήν δέχεται ατό τό Μυστήριο (τς ξομολογήσεως). Φυσικά τά Μυστήρια τς κκλησίας μας δέν εναι τά 7 πού λένε. Εναι βέβαια ατά τά 7 Μυστήρια, κανένας δέν μφιβάλλει. ν διαβάσετε, μως, τόν γιο Νεκτάριο καί τούς γίους Πατέρες: πάρχει καί τό μυστήριο το θανάτου…εναι πειρα τά μυστήρια το Θεο, λένε ο Πατέρες. Ατά εναι τά τυπικά Μυστήρια, ναί. μες περιοριζόμαστε στά Μυστήρια ατά τά 7. Γιατί, Μοναχισμός δέν εναι Μυστήριο; Μέγα Μυστήριο! γιος Θεόδωρος Στουδίτης μιλοσε για 6 Μυστήρια. Τό Μυστήριο το φωτίσματος, το Βαπτίσματος δηλαδή, τό Μυστήριο το Εχελαίου, τν ερατικν Τελειώσεων, τς Μοναχικς Τελειώσεως, το θανάτου καί λλο,… δέν θυμμαι τώρα. λα ατά ντάξει. λλά κκλησία μας χει πολλά Μυστήρια. Κι γιασμός Μυστήριο εναι. Τί εναι; π’ τήν στιγμή πού πάρχει γιο Πνεμα πού γιάζει. Τό νερό ποιός τό γιάζει; ερέας; Τό γιο Πνεμα διά το ερέως γιάζει τό νερό! Ατό εναι Μυστήριο! χουμε πάρει πολλά παπικά, τά ποα τά θεωρομε ρθόδοξα. Δέν εναι ρθόδοξα. ρθοδοξία χει πολλά παραπάνω π’ σα μπορομε νά φανταστομε μες.
-πότε φόσον Χριστός εναι πειρος κι νεξιχνίαστος, ,τιδήποτε πνευματικό δέν εναι μυστήριο;
-κριβς! κριβς! κόμη καί ταν ελογε ερέας εναι μυστήριο. κόμα καί πνευματική πατρότητα, ατό πού λέγαμε, μυστήριο εναι καί δέν μπορε νά τό χει καθένας. πόδειξις τι κάθε ερέας δέν εναι Πνευματικός. Μέ τήν ερωσύνη δέν παίρνεις τήν πνευματικότητα. Πρέπει νά εναι πνευματικός νθρωπος καί τόν πιλέγει πίσκοπος. Στόν κόσμο, τί γίνεται; πίσκοπος πιλέγει πό κάποιους ερες ατούς πού εναι πιό πνευματικοί καί μπορον νά καθοδηγήσουν κι χουν ατό τό χάρισμα νά μπορον νά καθοδηγήσουν τόν κόσμο καί λένε· σύ θά γίνεις Πνευματικός. Μπορε λλος νά εναι γιος νθρωπος, σάν ερέας μπορε νά εναι πολύ καλύτερος, μπορε νά σωθε, νά εναι ντάξει, λλά δέν χει ατό τό χάρισμα. Τί νά κάνουμε τώρα; Κι πως επες κι σύ, δίδεται σέ κάποιους νθρώπους, ο ποοι μως εναι πνευματικοί. Ατό εναι τό κακό τώρα: τι κάνουνε πνευματικούς χωρίς νά εναι. λλος πς μπορε νά καθοδηγήσει, τήν στιγμή πού δέν χει δεχθε καθοδήγηση;
γία Σουσανίκ στήν Γεωργία, περίπου τόν 6ο α., μεγάλη γία, ταν βασιλοπούλα. ντρας θελε νά τς λλάξει τήν πίστη. Ατή δέν λλαξοπιστοσε καί τήν κλεισε τότε στήν φυλακή. Καί φυλακή…δέν μιλμε τώρα γιά τέτοιες φυλακές σάν τίς σημερινές, ταν μπουντρούμια. Μέ ποντικούς, μέ…δέν μπαινε φς ποτέ καί μετά πό χρόνια κλεισμένη, πέκτησε τό χάρισμα νά φήνει μαρτίες. Στό Συναξάρι εναι γραμμένο, καί πήγαιναν ο νθρωποι στήν γία νά τούς ελογήσει καί νά τούς συγχωρέσει μαρτίες γία. μες ξέρουμε τι Χριστός δίνει στούς ποστόλους Του λα ατά, λλά ατό πού λέμε πνευματικότητα το νθρώπου, μπορε νας νθρωπος πνευματικός νά φτάσει σέ μέτρα πού μες δέν τά φανταζόμαστε. μες εμαστε στά συμβατικά. Εμαστε στα συμβατικά. χουμε μία συμβατική θεώρηση τν πραγμάτων, μπορ νά π παπική. γωνιζόμαστε ναντίον το παπισμο, λλά στήν οσία εμαστε παπικοί μες. χουμε πάρει πάρα πολλά παπικά στοιχεα μέσα στήν Παράδοσή μας. Καί ν μες εμαστε ντίθετοι μέ τόν παπισμό, στήν οσία κάνουμε παπικά πράγματα. ταν νθρωπος προχωράει στήν πνευματικότητα καί γίνεται πνευματικός, τόσο ξεκαθαρίζει μέσα του πολλά πράγματα καί τόσο βλέπει πς πρέπει νά εναι. Καί τότε βλέπει καί καταλαβαίνει καί τούς Πατέρες τί λεγαν. Γιατί ν διαβάσετε καί τόν γιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, τόν γιο ωάννη τόν Χρυσόστομο, λένε πράγματα τά ποα σήμερα πολλές φορές κούγονται ριζοσπαστικά καί λές· καλά, ατό πς τό λέει γιος Μρκος Εγενικός; Πς «κατηγορε» τούς πισκόπους; τούς ερες; Ο γιοι Πατέρες ταν βαζαν κάποιους κανόνες, τους βαζαν παιδαγωγικ τ τρόπ. Σήμερα λένε· κάνεις ατό, κάνεις κενο…ντάξει, δέν πειράζει, πήγαινε κοινώνησε. λλος πς θά καταλάβει τό σφάλμα του; Πς θά καταλάβει πώς ατό πού κανε χει κόστος; Πς μπορες νά χεις κοινωνία μέ τόν Θεό φο δέν χεις καθαρισθε κόμα; Ναί, μετάνοια σέ καθαρίζει, τσι; Συγχωρε Θεός. λλά πρέπει καί σύ νά καταλάβεις, νά τελέσεις ν μετανοί. χι νά πς κατευθείαν (νά κοινωνήσεις). Εναι κάποια πράγματα πού πρέπει νά τά δουλέψεις μέσα σου. Νά πονέσεις γιά νά μπορέσεις νά πλησιάσεις τό γιον Ποτήριον. Γι’ ατό λέμε τι λα διαλύονται. παίρνουμε τό να κρο καί λέμε δέν πειράζει τίποτε λλος σο βάζει δέκα χρόνια κανόνα ς πομε. Δέν πρέπει νά παίρνουμε τά κρα. Γι’ ατό επα τι θά παπίζουμε θά προτεσταντίζουμε. λλά πρέπει νά κολουθομε τήν ρθόδοξη Παράδοση, σέ λα τά βήματα. Γι’ ατό καί μερικοί λένε τι κε (στούς αρετικούς)  δέχονται μόνο κάποια πό τά Μυστήρια. θά πιστεύεις σέ λα τά Μυστήρια καί θά κολουθες τήν πεπατημένη μετά θά δρύσεις δική σου «κκλησία» καί θά φύγεις πό τήν ρθόδοξη κκλησία. Πς θά πς νά κοινωνήσεις; Καλά, δέν θά καθαριστες μέ τήν ξομολόγηση; Πς θά δεχθε Θεός τήν μετάνοιά σου;

ρώτηση 21η (καί ποερωτήματα):
-Μά καί τό λληνικό Σύνταγμα δέν γράφθηκε στό νομα τς γίας, μοουσίου κι διαιρέτου Τριάδος; ρα δέν πρέπει νά τηρονται, κτός τν πολιτικν νόμων καί ο ντολές τς γίας Γραφς;
πάντηση:
-Τώρα μως σο διαφεύγει κάτι. Στήν οσία χουν καταργηθε κάποια πράγματα.
-Θέλουν νά κάνουν ναθεώρηση το Συντάγματος, γιά νά λλάξουν ατά πού δέν πιθυμον νά τηρον, τσι δέν εναι;
τό εναι πού λεγα προηγουμένως. Στήν οσία τά χουμε λλάξει (τά τς Πίστεως) μέχρι τήν ψυχή μας μέσα. ταν τό Εαγγέλιο δέν λειτουργε σ’ μς, ατό θά γίνει κάποια στιγμή. Δηλαδή, μες δέν εμαστε πιά πνευματικοί νθρωποι. Χάσαμε τήν πνευματικότητά μας. Χάσαμε τόν Χριστό, πότε θά τά χάσουμε λα κάποια στιγμή. Πς πεσε Κωνσταντινούπολη; Δέν πρχαν πέντε (σωστοί Χριστιανοί). Καί μάλιστα στό συλλείτουργο μέ τούς παπικούς, ταν πολλοί πού δέν δέχονταν τήν νωση, λλά δέ μιλοσαν! Καταλάβατε; Κι ατή σιωπή ταν νοχη μπροστά στόν Θεό! Γι’ ατό κι πεσε Κωνσταντινούπολη! Κι ατό σήμερα, τι θά πάρουμε τήν Πόλη…Πς θά πάρουμε τήν Κωνσταντινούπολη, τή στιγμή πού γίνονται 600.000 κτρώσεις στήν λλάδα; Θά μς τήν δώσει Θεός; Καί τό θέμα εναι Κωνσταντινούπολη τελικά; Ατό εναι τό θέμα μας; Νά πάρουμε τήν Κωνσταντινούπολη; φο χάνουμε τίς ψυχές μας, θά παίρνουμε τήν Κωνσταντινούπολη; Δέν καταλαβαίνω…δ χάνουμε τήν λλάδα, χάνουμε τήν λλάδα! Δέν κοιτμε τόν αυτό μας, δέν κοιτμε τήν κπτωση! Διαλύεται Πίστη καί θά μς δώσει Θεός τήν Κωνσταντινούπολη; πό πο κι ς πο θά μς τήν δώσει; Τό ξίζουμε νά μς δώσει τήν Κωνσταντινούπολη τή στιγμή πού δέ μιλμε γιά τά θέματα τς Πίστεώς μας; σε τήν πνευματική μας κατάσταση…Βλέπεις τό σπίτι σου καί πέφτει καί λές· ντάξει, δέν πειράζει καί τί γινε; , χι! Καί νά μς τήν δώσει τήν Πόλη;
-Μπορε καί νά μς τήν δώσει, λλά πό ατό δέν σωζόμαστε.
-Τό θέμα εναι τι δέν πρέπει νά μς πασχολε ατό. Πρέπει νά μς πασχολήσει πρτα τό θέμα τς Πίστεώς μας! ν θά μς δώσει Θεός δέν θά μς δώσει, εναι δικιά Του πόθεση. λλά γιά μς δώσει σ’ μς προσωπικά, πρτα, επαμε, πρέπει νά κοιτάξουμε τόν αυτό μας καί τά τς Πίστεώς μας πού δέν τά κοιτμε! δ ο πίσκοποί μας, τό μεγαλύτερο μέρος πό ατούς σιωπ καί μιλνε τά ντίθετα. Εναι λίγοι ατοί πού μιλνε. Εναι λίγοι ατοί πού λένε· ξέρετε κάτι; Θά πάρουμε μέτρα. Φοβονται τήν κκοπή τν μνημοσύνων. Ποιοί τό λένε ατό τό πργμα; Δέν τό λέει κανένας! Γιά ατήν τήν πατερική ντιμετώπιση, μιλάει γιά κκοπή το μνημοσύνου κανείς σήμερα; Δέ μιλάει κανένας.

ρώτηση 22η:
-Τό ποίμνιο χει πορία: δ καταργονται τά πάντα πό πολλούς Ποιμενάρχες, πότε θά γίνει καθαίρεση;
πάντηση:
-μες γαπομε τά πρόσωπα. Δέν κάνουμε καθαίρεση...Ποιός θά κάνει καθαίρεση;…Τόν Πατριάρχη Βαρθολομαο ποιός θά τόν καθαιρέσει; κόσμος! κόσμος μως δέν μπορε νά τόν καθαιρέσει, παρά μόνο νά μήν τόν ποστηρίζει. Μά κόσμος «εναι στήν κοσμάρα του»! Δέ νοιάζεται κόσμος. Εναι μερικοί πού νοιάζονται, λλά δέν χουν νοχλήσει τούς πισκόπους τους. Οτε τούς ερες τους. Κι ν χουν στήριξη, χουν λίγη, μικρή στήριξη γιατί δέν πάρχουν Θεοφόροι Πατέρες. γώ τά συζητάω ατά πάρα πολλές φορές μέ νθρώπους μέσα πό τό γιον ρος πού χουν πνευματικές καταστάσεις καί πνευματικές ντιστάσεις. Μή νομίζετε τι μς δέν μς νδιαφέρει ατό τό πργμα κι τι δέν μς κόπτει. λλά καταλήγουν στό διο συμπέρασμα: δέν πάρχουν νθρωποι νά τραβήξουν μπροστά. Κι ν βγαίνουνε κάποιοι καί τραβνε μπροστά, κατευθείαν τούς καταχαρρακώνουν. Κι μες γιά ατό πού πήγαμε καί κάναμε τώρα (ο πογραφές στην πιστολή γιά τήν «νέα κκλησιολογία το Πατριάρχη Βαρθολομαίου») μς κυνηγνε. Πέσαν λοι πάνω. "Θά σς κάνουμε καί θά σς δείξουμε"…μες γιά ατό πού κάνουμε δέ φοβόμαστε.
-Μά δη μέσα σέ λάχιστες μέρες πέγραψαν χιλιάδες, πργμα πού σημαίνει τι κόσμος πιτέλους δέν κοιμται κι ρθιος κι ντιδρ στήν κπτωση τς Πίστεως. Βέβαια, θέλουν νά τόν παρουσιάσουν κοιμισμένο, λλά δέν εναι!
-Πρέπει νά ξυπνήσουμε. Πρέπει νά ξυπνήσουμε. Κι σο πιό πολύ νθρωπος ρχεται σ’ παφή μέ τόν Θεό, τόσο πιό πολύ ξυπν γι’ ατά τά θέματα. σο πιό πολύ καθαρίζεται κι γαπάει τόν Θεό, τόσο πιό πολύ κοιτάζει κι νδιαφέρεται γι’ ατά τά θέματα καί φυσικά πονάει γιατί γαπ τήν κκλησία. ταν γαπς τόν Θεό, γαπς καί τήν κκλησία Του καί πρέπει νά κάνεις κάτι. Δέ μπορε νά τ’ φήνεις τσι τά πράγματα.

ρώτηση 23η:
-πιτρέπεται εσαγωγή αρετικο μέσα στήν γία Τράπεζα;
πάντηση:
- «γάπη» τό πιβάλλει (στειεύεται Γέροντας). Λέτε γι’ ατό πού κανε πίσκοπος νθιμος πού βαλε τόν Μονοφυσίτη;
-Ναί. Καί μάλιστα τράβηξαν ο διοι φωτογραφίες μέσα στό Ναό το γίου Γρηγορίου το Παλαμ, μέσα στό ερό. Τίς δημοσίευσε πό μόνη της Μητρόπολη καί μετά πειράχτηκε πό κάποιους πού πλς τά ναδημοσίευσαν. Καί βέβαια, διώκονται πιό πολύ ερες, μς τούς λαϊκούς δέ μς διώκουν κόμη τόσο. Μονοφυσίτης φίλησε καί τό ερό Εαγγέλιο μέσα στό ερό.
τε στούς ρθοδόξους δέν πιτρέπεται ατό.
-Τούς ερες μως πού λένε μέ πσα γάπη καί σεβασμό καί χωρίς κρότητες τι ατό δέν πιτρέπεται, τούς διώκουν.
ς διώκουν γιατί τούς καταδεικνύουμε. Τό διο καί τό γιον ρος. Καί μς διώκουνε γιατί τούς λέμε· γιατί δέ μιλτε; Λένε· προσέξτε. μένα μ’ χουν χαρακτηρίσει: «σοβαρό θέμα» ερά Κοινότητα. Νά πιληφθετε, λένε, το «σοβαρο θέματος»…Ναί… Εμαι «σοβαρό θέμα»…Καί μο λένε καί ο δικοί μου μέσα· μή μιλς γιατί θά χάσεις τή θέση σου. Μά, θέση μου εναι τό ζητούμενο;
-Τήν θέση στόν Παράδεισο νά μή χάσουμε.
-Μά ατήν θά χάσω μα δέν μιλήσω. Καί δέν μπορον νά καταλάβουν τι εναι κπτωση νά μή μιλμε. Στό κάτω-κάτω, πως επαμε καί προηγουμένως, δείχνουμε καί τήν γάπη μας καταθέτοντας τό κυριακό μας δίλεπτο καί λέμε· νά, ντάξει. Προσπαθομε νά δείξουμε τήν γάπη μας καί ατό πού γίνεται δέ μς ναπαύει. χι μόνο δέ μς ναπαύει, μς βρίσκει ντίθετους καί θά μς βρονε μπροστά τους. ς κάνουν ,τι θέλουν. μες δέν φοβόμαστε. τσι κι λλοις, ψυχή παίρνει μόνο νας. νας παίρνει ψυχή. ς κάνουν ,τι θέλουν. μες εμαστε ποφασισμένοι τι χουμε φιερωθε στόν Θεό. Προσευχώμαστε στόν Θεό νά μς κρατήσει κε πέρα πού εμαστε, νά μήν κπέσουμε πό τήν γάπη Του καί νά μήν κπέσουμε πό κε πού βρισκόμαστε, γιατί θέλουμε τήν Χάρη, νά μς βοηθάει Θεός. πειδή εκολα μπορες νά πάθεις ,τιδήποτε κι μες οτε τούς πρωταθλητές παριστάνουμε, οτε λεονταρισμούς κάνουμε. πλς ατό πού χουμε μέσα στήν καρδιά μας, ατό δείχνουμε. Τίποτε λιγότερο, τίποτε παραπάνω. Καταλάβατε; λλά  γώ πιμένω σέ νθρώπους πού μιλάω κι ρχομαι σ’ παφή, πιμένω τι ατό πού χρειάζεται γιά νά μπορε νθρωπος ν’ ντιμετωπίσει τήν λη κατάσταση, χι μόνο το Οκουμενισμο, λλά τς κκοσμικεύσεως, τς μαρτίας, τν σημείων τν καιρν, τά πάντα, τά ντίχριστα χρόνια πού ζομε κι λα ατά, χρειάζεται νά εσαι νωμένος μέ τόν Θεό! Νά πιζητς τήν νωση μαζί Του καί νά κάνεις πνευματική ζωή. Ατό εναι τό Α καί τό Ω. Μετά ρχονται τ’ λλα. Μετά ρχονται τ’ λλα.

ρώτηση 24η (καί ποερωτήματα):
-Κατά πόσο μπορομε νά ποκαλομε τόν Πατριάρχη «αρετικό» φόσον πίσημα δέν καθαιρέθηκε, μέ τίς κτροπές τς Πίστεως πού κάνει;
πάντηση:
-Δέν εναι "ν νεργεί" αρετικός, λλά «ν δυνάμει». ,τιδήποτε λένε ο γιοι πόστολοι καί ο Πατέρες, ,τιδήποτε, εναι τό ρθόν. πόστολος Παλος λέει· τι ν κάποιος λθει καί σς εαγγελίσει κάτι διαφορετικό πό ατά πού σς εαγγελίστηκα γώ, κόμη κι γγελος ξ Ορανο κι ν εναι, «νάθεμα στω», νά τόν ναθεματίσετε. Λοιπόν, ν εναι καί γγελος, χι νθρωπος! γγελος!
-Αύτό σχύει καί στούς λαϊκούς νά τό κάνουμε;
-Σέ λους. Σέ λους πευθυνόταν πόστολος Παλος. Τό Εαγγέλιο δέν ναφέρεται μόνο στούς ερες. Ατά πού λές, ρωτνε τόν πόστολο, τά λές γιά μς; Ατά πού λέω σέ σς, παντ, «τος πσι λέγω». Γιά λους τά λέει!
πνευματικότητα, ατό πού λέγαμε προηγουμένως, ταν θά μπορε νά φτάσει κάποιος στόν φωτισμό, μπορε νά μήν εναι πίσκοπος, δέν χει σημασία, δέν εναι θέμα τν πισκόπων ( φωτισμός). Εναι θέμα τν θεοφόρων. ταν κάποιος εναι θεοφόρος, δέν χρειάζεται νά εναι οτε πίσκοπος, οτε τίποτε.
ς λένε, μως, μή μιλτε. Ατά εναι θέματα τν πισκόπων.
-Κι ν πίσκοπος καί Κεφαλή κηρύσσει αρεση, τότε τί γίνεται;…
-Πάτερ, γιατί νά μήν μπορ νά τόν π· «αρετικό»; φο ποδεδειγμένα αρετίζει. «Καθηρημένο» δέν μπορ νά τόν π.
-δ παίζουμε μέ τίς λέξεις. ν θέλουμε νά τά πάρουμε πως χουν τά πράγματα, πειδή δέν εναι καθηρημένος τά Μυστήρια νεργον, δέν τά νεργε ατός. Τά Μυστήρια τά νεργε διος Χριστός. Τό γιον Πνεμα καθαγιάζει. Διαμέσου το ερέως, λλά τό γιον Πνεμα. ταν δέν εναι καθηρημένος, τό Μυστήριο νεργεται. λλος μπορε νά κολαστε, τσι; Ατό πάει νά πε τι δέν εναι «ν νεργεί αρετικός». «ν δυνάμει» εναι αρετικός. «ν νεργεί» δέν εναι αρετικός. Δέν εναι ξω πό τήν κκλησία. Στήν οσία, μως, διος βγάζει τόν αυτό του ξω πό τήν κκλησία καί ξω πό τήν σωτηρία. τσι σως τό ννον (ατοί πού τόν ποκαλον αρετικό), λλά πόστολος ωάννης λέει τι· ξέρετε τι θά λθει ντίχριστος καί δη εναι πολλοί ντίχριστοι, τσι; Καί ο αρετικοί ταν μέλη τς κκλησίας, λλά τούς πετάξαν πέξω. Γιατί; Γιατί ταν αρετικοί. ρειος ταν αρετικός καί ταν θελαν νά τόν παναφέρουν στήν κκλησία καί πάλι αρετικός ταν. Μέ βάση τίς νομασίες μπορε τυπικς νά μήν ποκαλονται «αρετικοί», λλά τά φρονήματά τους εναι αρετικά. Ατό χει σημασία. Μπορε νά μήν τόν πες «Γιάννη», νά τόν πες «Γιαννάκη», λλά δέν χει ρθόδοξα φρονήματα. Ατό θά το ρέσει καλύτερα; Θά σο πε ναί, λλά τά φρονήματά του, μως, εναι αρετικά! φο φρονε αρετικά καί κηρύσσει Παναίρεση (τόν Οκουμενισμό), τί νά κάνουμε τώρα; μες φταμε πού τό λέμε ατός πού τό κάνει;...

ρώτηση 25η (καί ποερωτήματα):
-ν δ τόν Πατριάρχη, νά το φιλήσω τό χέρι; ποιονδήποτε ρασοφόρο πού γνωρίζω τι κπίπτει σέ θέματα Πίστεως; Ρωτ, διότι πολλοί πνευματικοί δελφοί κάνοντας ατήν τήν ρώτηση στόν πνευματικό τους, τούς παντον, καί πολλές φορές θυμωμένα, λέγοντας τι φόσον δέν χουν καθαιρεθε κι χουν τήν ερωσύνη, δέν πάρχει πρόβλημα νά τούς σπασθον τήν χερα. μως, ν το φιλήσω τό χέρι, δέν τόν παναπαύω τι λα βαίνουν καλς; Δέν εναι μία μεση ποδοχή τι πράττει ρθά; Κι γώ πιπλέον θά χω συνειδησιακό πρόβλημα νώπιον το Θεο, ν γαπ τό πρόσωπο. Πς μως θά δείξει κανείς, κατ’ ρχήν στόν Χριστό, τι δέν συμφωνε μέ τήν κπτωση τς Πίστεως πό τόν συγκεκριμένο ρασοφόρο; Θά πε στόν Χριστό: γιά τήν δική Σου τήν γάπη, δέν θά πάω νά φιλήσω τό χέρι ατο το ρασοφόρου, διότι πληγώνει σένα καί τήν ρθή Πίστη μέ τίς πράξεις του καί τίς συμπεριφορές του.
πάντηση:
-ς δομε ο Πατέρες τί καναν. ρειος πς πέθανε; Το βγκαν τά ντερα. Γιατί, μως, γιατί; Θά συλλειτουργοσε μέ τόν Πατριάρχη, μέ τόν λεξανδρείας, τότε. κενος λεγε· Θεέ μου γώ δέν θέλω (νά συλλειτουργήσω), ς γίνει τό θέλημά σου. Δέν νομάζουνε τά πράγματα μέ τ’ νομά τους. Φοβονται. Κύριοι, ατά πού λέει Πατριάρχης ντίκεινται στό Εαγγέλιο, ναί χι; Ναί! Εναι ντίχριστα, ναί χι; Τελείωσε! θά παίζουμε μέ τίς λέξεις θά φοβώμαστε. Δέ φοβώμαστε.
-Μέσα στήν Λειτουργία, φόσον δέν χει καθαιρεθε καί γιά τήν οκονομία το κόσμου, εναι γκυρα τά Μυστήρια καί λειτουργε χάρις, μως, κτός κκλησίας, γιατί νά πιδιώξω νά το φιλήσω τό χέρι;
-Καί στήν Λειτουργία δέν πρέπει νά πς. Οτε στήν Λειτουργία του πρέπει νά πς. ν δε τήν πουσία το ποιμνίου, σως λθει ες αυτόν. Ατό εναι γάπη. ν ληθεί σωτηρία τς ψυχς το συνανθρώπου. Πολλές φορές τό συζητμε καί μέ λλους νθρώπους (τό συγκεκριμένο ζήτημα). ταν δέν χεις μσος στήν καρδιά σου, ατό εναι πολύ σημαντικό, κι ταν χεις γάπη μέσα σου, κι ταν βλέπεις τι δέν πάρχει μπάθεια. Κάποιες φορές θά κάνεις καί λάθη. μένα μο λένε κάποιες φορές, (ταν κάνω λάθος) καί τούς λέω· κου νά δες, κάνω κι να λάθος. ς μέ συγχωρέσει Θεός. Θεός δέν εναι μπακάλης, σύ εσαι μπακάλης. κανα να λάθος, ντάξει. Σέ παρακαλ συγχώρεσέ με κειπέρα. Δέν εναι μπακάλης Θεός, οτε μανάβης νά σο πε· να κι να κάνουν δύο. Δύο κιλά πρες, ατό…κανα λάθος, ντάξει. ,τι κάνεις, νά κοιτάξεις νά τό κάνεις μέ γάπη. Γιατί ν δέν τό κάνεις μέ γάπη, μετά πέφτεις σέ λλα. Θά πέσεις σέ περηφάνεια, θά πέσεις σέ λλα πράγματα. Θά χάσεις καί τήν χάρη. γάπη πάντα πομένει. γάπη οδέποτε κπίπτει. Λοιπόν, ν εναι νά κπέσω πό τήν γάπη, δέν τό κάνω. Πρέπει νά εσαι τοιμος γιά νά τό κάνεις ατό τό πργμα. 

ΤΕΛΟΥΣ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ

(ἕπεται συνέχεια...) 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)