Τά ΕΛΤΑ κάνουν γραμματόσημο 
τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο!
Τά ΕΛΤΑ σέ οἰκουμενιστικό παραλήρημα!
Τα ΕΛΤΑ κάνουν γραμματόσημο τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο