Σελίδες

TRANSLATOR

Κυριακή 31 Μαΐου 2015

ΚΗΡΥΓΜΑ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς Ἡ δωρεά τῆς Πεντηκοστῆς (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

ΚΗΡΥΓΜΑ 
Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς
Ἡ δωρεά τῆς Πεντηκοστῆς
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης 
 
Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟς ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤ.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ιστΜὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μου, φθά­σαμε στὸ τέλος τῶν ἑορτῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου. Πρώτη ἑορτὴ εἶνε ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου, τὴν ὁποία ἐξαίρει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ­κλησία. Καὶ σ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖο διαφέρουμε ἀπὸ τοὺς φράγκους, ποὺ ἑορτάζουν μεγαλοπρεπέστερα τὰ Χριστούγεννα· οἱ ὀρθόδοξοι στὴν Ἀνατολὴ ὡς βασιλί­δα τῶν ἑορτῶν ἔχουμε τὸ Πάσχα· σαράντα μέρες ἀ­κούγεται τὸ «Χριστὸς ἀνέστη». Μετὰ τὴν Ἀνάστασι εἶνε ἡ ἀ­νά­ληψις τοῦ Κυρίου, ποὺ ἑ­ωρτάσαμε πρὸ δέ­κα ἡμερῶν. Τί νόημα ἔχουν οἱ ἑορτὲς αὐτές; Ἡ Ἀνάστασις· ζῇ καὶ βασιλεύει ὁ Χριστός. Ἡ Ἀνάληψις· «ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας».

* * *

Καὶ σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἔχουμε Πεντηκοστή, τὴ μεγάλη ἑορτὴ ποὺ εἶνε ἡ συμπλήρωσις τοῦ ἔργου τῆς θείας οἰκονομίας καὶ σημαίνει τὴν κάθοδο τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἂν πᾶτε στὸ Ἅγιο Ὄ­ρος, σὲ βυζαντινοὺς ναούς, θὰ δῆτε πῶς ζωγραφίζεται ἡ Πεντηκοστή.

Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο (6ο μέρος) Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα

Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο 
(6ο μέρος)
Ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου
  ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα
http://www.greekorthodoxbooks.com/dat/58810EBB/%5Bel%5Dimage1.png?635672243314497500 
Περί οἰκογενειακῆς ζωῆς: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος ,
Περί ταπεινώσεως: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3o μέρος ,
Περί ὑπηρεσίας πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο: 1ο μέρος , 2ο μέρος , 3ο μέρος , 4o μέρος , 5ο μέρος ,

http://static.pblogs.gr/f/307642-Alone_2.jpg
14. Ὅταν βρισκόμαστε ἀνάμεσα σέ μεγάλο ἀριθμό ἀτόμων (στή δουλειά μας ἄς ποῦμε) οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ συχνά μαλώνουν, ἰδιαίτερα ὅταν μιλᾶμε γιά μεγάλες συναντήσεις. Εἶναι πάντοτε καλύτερο νά παραμένει κανείς σιωπηλός σέ τέτοιοες μεγάλες συγκεντρώσεις. Ἄς ἀφήσουμε τούς ἄλλους νά παρουσιάσουν τίς προτάσεις τους. Ἐμεῖς πρέπει νά μείνουμε σιωπηλοί. Ἄν πρέπει ὁπωσδήποτε νά πεῖς κάτι, τότε πές τό κατά τρόπο πού νά μήν προσβάλει τήν ἀξιοπρέπεια κανενός. Εἶναι καλύτερο νά μήν ἐμπλακεῖς. Κοίτα τή δουλειά σου κάι προσπάθησε νά μείνεις γαλήνιος.
Συχνά θέλω νά ὐπερασπιστῶ τό δίκαιο, ἀλλά κάθε φορά μοιάζει πώς καταλήγω νά εἶμαι ἀδικημένος...Μποροῦμε νά ὑπερασπιστοῦμε τό δίκαιο, ἀλλά θά ἀποδοθεῖ ἄραγε δικαιοσύνη; Ὁ Κύριος ξέρει γιατί ἐπέτρεψε τήν ἀδικία. Δέν πρόκειται νά ἀποτρέψουμε τήν ἀδικία μέ τά λόγια μας. Μέ τά λόγια μποροῦμε μόνο νά προσβάλλουμε κάποιον καί νά τόν κάνουμε νά πληγώσει τό τρίτο πρόσωπο ἀκόμα περισσότερο.

Ἄς ἀποφεύγουμε τίς συναναστροφές μέ ὅσους ξέπεσαν τῆς ἀρετῆς! (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἄς ἀποφεύγουμε τίς συναναστροφές
μέ ὅσους ξέπεσαν τῆς ἀρετῆς!
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος

http://www.agioskosmas.gr/images/281_EfraimSyros.jpg 
σοι ξέπεσαν ἀπό τήν ἀρετή,
πασχίζουν νά παρασύρουν καί τούς ἄλλους,
γιά νά μήν εἶναι μόνοι τους στήν ἀσχημοσύνη.  

http://nevsobor.karelia.ru/images/vozdvizenie-1.JPG 

Προσοχή! Σε επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητείται ήδη ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ!

Προσοχή! 
Σε επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητείται ήδη ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ!
  
 

"ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα"
(Ἀποκ. 13, 17)

 Ἀφιερωμένο γιά πολλοστή φορά σέ ὅσους κοιμοῦνται ὄρθιοι 
(ἤ ἔχουν ἄλλους λόγους καί παραπλανοῦν τόν κόσμο...).
Ἐπίσης καί σέ ὅσους ἔχουν καταπιεῖ τόν λοστό 

καί δέν βγάζουν ἄχνα περί κάρτας πολίτη 
καί ὑποχρεωτικῶν πιστωτικῶν καρτῶν.
Ἐπίσης καί σέ ὅσους παραλείπουν ἀθεολογήτως 

νά ἀναφερθοῦν:  
στά ρηθέντα τῶν Ἁγίων, στό χάραγμα, τό 666, τόν Ἀντίχριστο,
τήν ἀπώλεια Χάριτος, 

τήν ἀπώλεια τῆς σφραγίδας τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος,
μιλᾶνε γιά "πολιτικοοικονομικές ἐλευθερίες"
καί ὄχι γιά τήν μετάλλαξη τῆς θεόσδοτης φύσεως 

τοῦ ἀνθρώπου 
 ἀπό ἔμψυχη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ σέ ρομπότ δεδομένων
καί γιά τήν διαγραφή ἀπό τό Βιβλίο τῆς Ζωῆς, 

...
μόνο τίς τελευταῖες ἡμέρες πού τρέχουν τά γεγονότα ταχέως

κι ἐπειδή λαμβάνουμε ὑπόψιν τά ρηθέντα τῶν Ἁγίων
 σχετικά μέ τό θέμα,
 τά γεγονότα καί μιλᾶμε μέ ἀποδείξεις, ΕΓΚΑΙΡΩΣ,
σᾶς ἔχουμε παρουσιάσει τά ἑξῆς ἄρθρα:


Τέρμα τα μετρητά για όλους!  Μόνο με «κάρτα» θα πληρώνουμε γιατρούς, υδραυλικούς, κ.λπ.

S.O.S!!!
 ΠΡΟΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 666!!! -

 Δέν περνᾶνε μέ ταυτότητα τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου ἀκόμη  
καί τό ἐπιχειροῦν πλαγίως καί δολίως διά τῶν πιστωτικῶν καρτῶν!!!

Ὄχι μόνο RFD τσιπάκι, ἀλλά ἔρχεται καί τό NFC τσιπάκι
 καί γιά λειτουργίες ἐξ ἀποστάσεως μέ κάρτες καί συσκευές 
 καί γιά ἐμφύτευση στό ἀνθρώπινο σῶμα!!!
 

Ἐνῶ ἡ κάρτα πολίτη καί ὁ οἰκουμενισμός ξεκάθαρα μᾶς ἁλώνουν, 
 τό παρασκήνιο δέν εἶναι ξεκάθαρο!  Καί τό σχόλιό μας πού δέν δημοσιεύθηκε. 

 Γιατί ἄραγε;... 

ΙΝΚΑ - ΔΙ.ΚΑ.Π Δ.Τ. 101 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ! 25-05-15, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ των ΜΕΤΡΗΤΩΝ!

  Παραταῦτα, κάποιοι (ρασοφόροι καί λαϊκοί) ἀκόμα ἀναρωτιοῦνται ἀφελῶς
"ἄν θά ἔχει τσιπάκι ἡ κάρτα-πολίτη" καί παραπλανοῦν τόν κόσμο...


καί συνεχίζουμε...
Στό Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης, ζητεῖται ἤδη 
ὁ ἀριθμός τῆς ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ!:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΜΚΑ! Ἀναμένουμε στό ἀκουστικό μας...

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΜΚΑ!
Ἀναμένουμε στό ἀκουστικό μας...

Image result for αμκα
 Εἴμαστε περίεργοι τί ρύθμιση θά παραχωρήσουν 
στούς ἀντιρρησίες Α.Μ.Κ.Α. οἱ ὁποῖοι βολοδέρνουν χρόνια τώρα!
Διότι ἀπό τήν μία νομοθέτησαν ὑποχρεωτική κάρτα συναλλαγῶν 
(γιά 23 νησιά),
πιλοτική-ἐθελοντική κάρτα συναλλαγῶν γιά εὐπαθεῖς ὁμάδες
καί ἡ κ. Λούκα Κατσέλη ἐξήγγειλε πρόσφατα:
ὑποχρεωτική κάρτα συναλλαγῶν γιά ὅλους τούς πολίτες προσεχῶς!
Πῶς "δένουν" μεταξύ τους αὐτά μέ μία ρύθμιση περί Α.Μ.Κ.Α.;
 ...
Μήπως εἶναι ἄλλο ἕνα ἐπικοινωνιακό πυροτέχνημα
(ὅπως ἡ Διαβούλευση)
πρός "ἀγρανάπαυσιν καί μακάριον ἐφησυχασμόν";
 Ὀψόμεθα...


Χιλιάδες πολίτες για θρησκευτικούς, ιδεολογικούς κλπ λόγους δεν έχουν παραλάβει τον αριθμό ΑΜΚΑ, με όσες συνέπειες συνεπάγεται αυτό.
 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)