Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Ὥριμοι στή σύνεση νήπιοι στήν δολιότητα! (Μέ μία μόνο εἰκόνα!)


Ὥριμοι στή σύνεση
νήπιοι στήν δολιότητα!
(Μέ μία μόνο εἰκόνα!)

*

1 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ λέγοντες· τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 

2 καὶ προσκαλεσάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ εἶπεν· 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 
5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· 
(Κατά Ματθ. 18)

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΠΑΣΧΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ; ΠΡΩΤΟΠΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΠΑΣΧΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ;
ΠΡΩΤΟΠΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 
21.jpg
ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΠΑΣΧΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ;
Μέ ἀφορμή συζήτηση μεταξύ «Πάπα» καί Πατριάρχη κατά τή συνάντησή τους στά Ἱεροσόλυμα
πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Ἐν Πειραιεῖ  2-6-2014
Αἴσθηση προκάλεσε ἡ δήλωση τοῦ «πάπα» Φραγκίσκου σχετικά μέ τό Πάσχα στούς δημοσιογράφους, πού τόν ρώτησαν στό ἀεροπλάνο κατά τήν ἐπιστροφή του στή Ρώμη ἀπό τούς Ἁγίους Τόπους γιά τήν σχέση του μέ τούς Ὀρθοδόξους. «Συζητήσαμε ὥστε νά γίνει κάτι καί γιά τό θέμα τοῦ Πάσχα. Εἶναι ἀστεῖο νά ρωτᾶς πές μου ὁ Χριστός σου πότε ἀνασταίνεται;  Ὁ δικός μου τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα. Ὁ δικός μου ἀντιθέτως ἀναστήθηκε τήν προηγούμενη ἑβδομάδα. Μέ τόν Βαρθολομαῖο συζητᾶμε σάν ἀδέλφια, ἔχουμε μιά σχέση ἀγάπης, λέει ὁ ἕνας στόν ἄλλο τίς δυσκολίες, πού ἀντιμετωπίζει σέ θέματα διοίκησης»[1].
Ἄς πάρουμε,  ὅμως, τά πράγματα ἀπό τήν ἀρχή.

Ἀνθολόγιον Πατερικῶν λόγων (ζ΄) Ὅλα εἶναι μάταια χωρίς ταπεινοφροσύνη


Ἀνθολόγιον Πατερικῶν λόγων
(ζ΄)
Ὅλα εἶναι μάταια χωρίς ταπεινοφροσύνη
http://www.mrwallpaper.com/wallpapers/flowers-butterflies.jpg

Ὅλα εἶναι μάταια χωρίς ταπεινοφροσύνη

"Τό θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqiobjM5ZlDuEKCBIxIMx-rtAy3qEDP_hrMT1wBMsHsc2QwSiMIG5K180CKIub-cZ8PP_eai6_FSXCbuBKroiJqy886TVBgNoYBfKhhyg7VJBofFno7kJAvY9QQwW0nIuiPR7pRRi9xCE/s400/canyon_of_tears_outlet.jpg
Χωρίς ταπείνωση, δέν ἀνοίγουν τά Οὐράνια στά μάτια τῆς ψυχῆς!

Ἡ ὀλιγάρκεια τρέφει ὑγειῶς τό σῶμα (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ ὀλιγάρκεια τρέφει ὑγειῶς τό σῶμα
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi2d7i_8AA_rr0FYq7E_Rfhxo-nzaVrDRONsjeK8n6xF2DZf2N5yR8IYZ63uXBWVshW9qaLd5A76fHeyBcExhhPmm-t7wPLyZKPtKZuZd7BACNkZ7w_ez5jBkvEWoutIaKtHolu04OJy3t/s1600/%25E1%25BC%258D%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582+%25E1%25BC%25B8%25CF%2589%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2582+%25E1%25BD%2581+%25CE%25A7%25CF%2581%25CF%2585%25CF%2583%25CF%258C%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582+%25E1%25BC%2588%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%259A%25CF%2589%25CE%25BD%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2580%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2589%25CF%2582.jpg

κεῖνο πού τρέφει τό σῶμα 
εἶναι ἡ ὀλιγάρκεια,
ἐπειδή τό λίγο μπορεῖ νά τό ἀφομοιώσει ὁ ὀργανισμός.

http://www.econews.gr/wp-content/thumbnails/104332.jpg
Ἐνῶ τό ἐπί πλέον, 
ὄχι μόνον δέν τρέφει τό σῶμα,
ἀλλά καί τό καταστρέφει.

 
"τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ"
(Ματθ. 17:21)

Πάπας καί Πατριάρχης ἔθεσαν εἰς κίνδυνον τά Πανάγια Προσκυνήματα συνεργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης


  Πάπας καί Πατριάρχης ἔθεσαν εἰς κίνδυνον τά Πανάγια Προσκυνήματα συνεργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν 
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης


45.jpg
Πάπας καὶ Πατριάρχης ἔθεσαν εἰς κίνδυνον τὰ Πανάγια Προσκυνήματα συνεργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν
Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης,
Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

ΜΕ λύπη, ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση πληροφορήθηκε τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὅσα πρωτοφανῆ, πρωτότυπα, ἀσεβῆ, αἱρετικὰ καὶ βλάσφημα ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴν συνάντηση πάπα καὶ πατριάρχου στὰ Ἱεροσόλυμα, τὴν κοιτίδα καὶ τὸ λίκνο τοῦ Χριστιανισμοῦ, στοὺς θεοβάδιστους καὶ Ἁγίους Τόπους, ὅπου οἱ διὰ τῶν αἰώνων φύλακες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ διὰ σειρᾶς μεγάλων θεολογικῶν ἀναστημάτων, ὅπως οἱ Ἅγιοι Σάββας ὁ Ἡγιασμένος καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, καταπολέμησαν τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ὡς λύκους βαρεῖς τοὺς ἐξεδίωξαν μακρὰν τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ μὴ μεταδώσουν τὴν λύμη τῆς αἱρέσεως στοὺς ὑγιαίνοντες πιστοὺς καὶ νὰ μὴ κατασπαράξουν πνευματικὰ τὰ πρόβατα.

Βαρθολομαίος - Φραγκίσκος: Ετοιμάζουν νέα “Ληστρική σύνοδο”. Αδιανόητες δηλώσεις Οικουμενικού Πατριάρχη!!!

Βαρθολομαίος - Φραγκίσκος:
 Ετοιμάζουν νέα “Ληστρική σύνοδο”. 
Αδιανόητες δηλώσεις Οικουμενικού Πατριάρχη!!! 

153903790-404x270.jpg

Αδιανόητες δηλώσεις του πατριάρχη Βαρθολομαίου για συμφωνία με τον πάπα Φραγκίσκο, για νέα “Οικουμενική Σύδοδο”!!!
Διαβάζουμε την εξής είδηση στο amen.gr 
"Προς μια νέα Οικουμενική Σύνοδο Νικαίας το 2025"

ΚΙΝΑ: 64 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ!


ΚΙΝΑ:
 64 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΗΚΑΝ 
ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ!


Δέν γνωρίζουμε ἄν οἱ Ἐκκλησίες πού κατεδαφίζονται εἶναι Ὀρθόδοξες,
ὅμως αὐτό δέν ἀναιρεῖ τό γεγονός
πώς διώκεται ὁ Χριστιανισμός!
Κατά τ' ἄλλα, 
ὁ Οἰκουμενισμός καί ἡ Νέα Ἐποχή μᾶς "ψεκάζουν" μέ ψευδοαγαπολογίες!
Πορφύρης Δ. Σταφυλά Π. 

Η εκστρατεία διωγμού κατά των χριστιανών στην Zhejiang οδήγησε στη μαζική καταστροφή τόπων λατρείας στην αφαίρεση ή απάλειψη των σταυρών και σε συγκρούσεις μεταξύ χριστιανών και αστυνομίας κατά τη διάρκεια ενός μήνα στις εκκλησίες. Την ίδια περίοδο το σχέδιο της κατεδάφισης «της Ιερουσαλήμ της Ανατολής» εφαρμόζεται αμείλικτα.

Ο Ο Μ Ο Ρ Φ Ο Τ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Ι Β Ο Σ π. Δημήτριος Μπόκος ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ο   Ο Μ Ο Ρ Φ Ο Τ Ε Ρ Ο Σ   Σ Τ Ι Β Ο Σ
π. Δημήτριος Μπόκος
 ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

http://kotinos.gr/wp-content/uploads/2012/11/stibos.jpg


Τη νύχτα 7 προς 8 Δεκεμβρίου 2012 συνέβη ένα συγκλονιστικό γεγονός. Στο χωριό Μεσορόπη Παγγαίου Καβάλας ένα σπίτι άρπαξε φωτιά. Ήταν μια μικρή τριώροφη μονοκατοικία, όπου κατοικούσε η μεγάλη υπερπολύτεκνη οικογένεια του ζεύγους Αθανασίου και Ειρήνης Τσιμηρίκα με δέκα παιδιά. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο δεύτερο όροφο, όπου κοιμόντουσαν ο παππούς και η γιαγιά της οικογένειας με τα δύο μικρότερα παιδιά, τον Γεράσιμο, 7 ετών, και τον Ανδρέα, 5 ετών. Όταν η φωτιά έγινε αντιληπτή, οι γονείς και τα μεγαλύτερα παιδιά άρχισαν αμέσως να βγάζουν έξω τα μικρότερα παιδιά. Όμως στο δεύτερο όροφο η φωτιά προκάλεσε βραχυκύκλωμα που βύθισε στο σκοτάδι ολόκληρο το σπίτι. Ο πυκνός καπνός συμπλήρωσε το κακό κατεβάζοντας την ορατότητα στο απόλυτο μηδέν.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)