Σελίδες

TRANSLATOR

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου Κρήτης 2016, ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ. (ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ)



Σχόλια ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων
τῆς Συνόδου Κρήτης 2016,
ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ.
(ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ)

 
 Logo of the Holy and Great Council



Διαβάστε τούς ὑπόλοιπους σχολιασμούς μας ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου, ἐδῶ:

Δημοσιεύθηκε στίς 28-6-2016

Τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ θά σχολιάζουμε ἕνα ἕνα τά τελικά κείμενα τῆς Συνόδου Κρήτης 2016, ξεκινώντας ἀπό τά πιό ἀνώδυνα καί καταλήγοντας στά πιό ἐπώδυνα καί ἀντορθόδοξα!
Ὁ σχολιασμός μας θεωρήσαμε πώς ἐπιβάλλεται γιά τούς ἑξῆς λόγους:
1. Γιά ὁμολογιακούς λόγους χρέους μας καί ἀγάπης μας πρός τόν Θεό.
2. Γιά ἐνημέρωση τῶν πιστῶν.
3. Γιά τήν ἀδελφική συμβολή μας στούς ἀγωνιστές Ὀρθοδόξους Χριστιανούς (κληρικούς κυρίως καί λαϊκούς), σέ λεπτά σημεῖα πού πίπτουν στήν μικρά ἀντίληψή μας, πού ἴσως βοηθήσουν στίς περαιτέρω ἐνέργειες τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί ἐφόσον κριθοῦν ἀπαραίτητες ἀπό τήν συνείδησή του.
Ξεκινᾶμε μέ 20 σχόλια πού κρίνουμε ἀπαραίτητα, ὅσον ἀφορᾶ τό τελικό κείμενο περί "σχέσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον", τό ὁποῖο ὁλόκληρο μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐδῶ: 
 

Σχόλιο 1ο:

Προχωράει το "κόλπο" της παγκομιοποίησης. ΟΛΑ σε ΕΝΑ! Ένωση Καθολικών και Ορθόδοξων ζήτησε ανοιχτά ο Πάπας!!!

Προχωράει το "κόλπο" της παγκομιοποίησης. ΟΛΑ σε ΕΝΑ! 
 Ένωση Καθολικών και Ορθόδοξων
 ζήτησε ανοιχτά ο Πάπας!!!
 
Ένωση Καθολικών και Ορθόδοξων ζήτησε ανοιχτά ο Πάπας
 
Ύμνοι για την Πανορθόδοξη από τον Ποντίφικα. Ο Πάπας Φραγκίσκος προτείνει ανοιχτά την ένωση των χριστιανικών Εκκλησιών, προκειμένου όλες μαζί οι θρησκείες να συγχωνευτούν σε μία, η οποία θα ικανοποιεί τους πάντες.  Άλλωστε η θεωρία της παγκοσμιοποίησης απαιτεί συγχωνεύσεις παντού (οικονομία, πολιτική, πολιτισμός κ.α.) και από αυτήν δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι θρησκείες.... «Το έλεος του Θεού είναι ο δεσμός που ενώνει τις Εκκλησίες, καρπός του Αγίου Πνεύματος που παράγει την κοινωνία, αλλά ποτέ την ομοιομορφία», δήλωσε ο Πάπα χαρακτηρίζοντας τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, «αδερφό» του.  

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ B’ ΘΕΜΑ: (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!). [Του Μητροπολίτη Μόρφου. ΑΞΙΟΣ!] Η ευθύνη ημών έναντι των ετεροδόξων!

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΜΕΡΟΣ B’

ΘΕΜΑ:
(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!).
 [Του Μητροπολίτη Μόρφου. ΑΞΙΟΣ!]
Η ευθύνη ημών έναντι των ετεροδόξων!
 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQH0CUi9UCWTygNe7CYUK5LAbviUd13HAki1HElxPehwa_rMcSg7Z9j4l9292yNyOPWLWm9djxhx8tTStR05VCRdUQMXVbvFF7-7Nv7XPG8wNzeW19Ccvy7GQWI3PHhYkLVxjElGHbnzU/s640/synodos+megali.jpg 

Διαβάστε τό Α΄ Μέρος ἐδῶ:
Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΜΑ:Η ΦΙΛΙΑ. ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΦΟΡΜΗ!


«Οι άγιοι γνωρίζουν εκ πείρας…». Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος είπε: «Γιατί δεν υπέγραψα το τελικό κείμενο "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», « Οι Άγιοι γνωρίζουν εκ πείρας, τι είναι Εκκλησία»!          
Θέματα : «Του μετά των ετεροδόξων διαλόγου, του τρόπου προσεγγίσεως τούτων και της ευθύνης ημών έναντι αυτών». Και προβληματισμοί: «Περ του τι εστ Εκκλησία, ποια τα μέλη αυτής και τις η ημετέρα ευθύνη προς τα μη αποτελούντα μέλη αυτής».
 Απαιτείται δογματικ σαφήνεια!

"Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θά μᾶς διδάξει τήν προσευχή", Ἅγιος Πορφύριος


"Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος
θά μᾶς διδάξει τήν προσευχή",
Ἅγιος Πορφύριος

https://i.ytimg.com/vi/0dw7bcqLyvs/hqdefault.jpg


Σχετική εικόνα
Ἡ προσευχή γίνεται μόνο μέ τό Ἅγιον Πνεῦμα. Αὐτό διδάσκει τήν ψυχή πῶς νά προσεύχεται.
"Τό γάρ τί προσευξάμεθα, καθ' ὅ δεῖ, οὐκ οἴδαμεν, ἀλλ' αὐτό τό Πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις"
Ἐμεῖς δέν χρειάζεται νά κάνομε καμία προσπάθεια. Ν' ἀπευθυνόμαστε στόν Θεό μέ ὕφος ταπεινοῦ δούλου, μέ φωνή παρακλητική καί ἱκετευτική. Τότε ἡ προσευχή μας εἶναι εὐάρεστη στόν Θεό. Νά στεκόμαστε μέ εὐλάβεια ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου καί νά λέμε: 
"Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με". Αὐτό τά λέει ὅλα.
  http://tattooideaspickers.com/wp-content/uploads/2014/06/Tattoo-Ideas-Flowers-4-433x300.jpg 

Η ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ, ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΝΙΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ, Β. Χαραλάμπους, Θεολόγου

Η ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ, ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΑΣ
 ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ,
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΝΙΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΑ 
ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ, 
Β. Χαραλάμπους, Θεολόγου


 http://oodegr.co/oode/biblia/ounia_1/1.jpg


Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
_____________________
Το πρόβλημα της Ουνίας στη Σλοβακία, είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που η δολιότητα των Παπικών ‘’κατάφερε’’ να υπάρχει ως μόνιμη αιτία, για αποκοπή Ορθοδόξων από τη Μία Αγία Εκκλησία.  Πολλά δεινά έχουν υποστεί οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από τους ουνίτες στη Σλοβακία.  Η ονομασία της αιρετικής αυτής κοινότητας στη Σλοβακία που είναι ‘’Βυζαντινή Καθολική Εκκλησία στη Σλοβακία’’, αρκεί για αντιληφθεί κανείς την επικινδυνότητα της ουνιτικής δολιότητας στη χώρα αυτή.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Ταπεινώνεσαι ὅταν ἀφήνεις τόν ἄλλον νά προηγεῖται

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
Ταπεινώνεσαι ὅταν ἀφήνεις τόν ἄλλον
νά προηγεῖται
Φιλιπ. β΄, 3

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgivs_X3RSkjOINXaiSkpnF82SSq-Te2iWlCdqOmvoc9OroA_KofyOtuZMbxGXo5KhJS3DqHa2AKgUiY_83NZ8i2lxNFHkEgImdx0JH5pwmICliyQcZXBy4qMNcMMnwmOVYeKWNyq5qM1vc/s400/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3.jpg
Μέ τήν ταπεινοφροσύνη 
ὁ ἕνας νά θεωρεῖ τόν ἄλλον ἀνώτερό του.

  https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLwAmY-lz_I0Vt1WC1gFodxPGBjIpaGMG3jQkweKCAg2sk-12IZ6NYqkvJ0fz9PNZb6sgAeDJrbOP6_qFQDIM6J5LuouH2nsGAgyZsYh4WpCqjgc0D5Az2oiwZ4LZ-P0wewE8DZhR1/s1600/Fr.jpg

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Σχόλια ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου Κρήτης 2016, ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ. (Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΚΟΣΜΩ)

Σχόλια ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων
τῆς Συνόδου Κρήτης 2016,
ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ.
(Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΚΟΣΜΩ )
 
 Logo of the Holy and Great Council


Διαβάστε τούς ὑπόλοιπους σχολιασμούς μας ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου, ἐδῶ:


Τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ θά σχολιάζουμε ἕνα ἕνα τά τελικά κείμενα τῆς Συνόδου Κρήτης 2016, ξεκινώντας ἀπό τά πιό ἀνώδυνα καί καταλήγοντας στά πιό ἐπώδυνα καί ἀντορθόδοξα!

Ὁ σχολιασμός μας θεωρήσαμε πώς ἐπιβάλλεται γιά τούς ἑξῆς λόγους:
1. Γιά ὁμολογιακούς λόγους χρέους μας καί ἀγάπης μας πρός τόν Θεό.
2. Γιά ἐνημέρωση τῶν πιστῶν.
3. Γιά τήν ἀδελφική συμβολή μας στούς ἀγωνιστές Ὀρθοδόξους Χριστιανούς (κληρικούς κυρίως καί λαϊκούς), σέ λεπτά σημεῖα πού πίπτουν στήν μικρά ἀντίληψή μας, πού ἴσως βοηθήσουν στίς περαιτέρω ἐνέργειες τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί ἐφόσον κριθοῦν ἀπαραίτητες ἀπό τήν συνείδησή του.

Ξεκινᾶμε μέ ἐννέα σχόλια πού κρίνουμε ἀπαραίτητα, ὅσον ἀφορᾶ τό τελικό κείμενο περί "ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ", τό ὁποῖο ὁλόκληρο μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐδῶ: 
 

Σχόλιο 1ο:

Χανιά: Συναυλία προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη με την Μαρία Φαραντούρη στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, Photos

Χανιά:
 Συναυλία προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη
 με την Μαρία Φαραντούρη
 στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο,
Photos


Χανιά | Συναυλία προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη με την Μαρία Φαραντούρη στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο | Photos
 Γιά τά πανηγύρια...
Νά μήν τό γιορτάσουμε βρέ παιδιά;
Ὁλόκληρος Οἰκουμενισμός πέρασε συνοδικά!


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, στο πέτρινο θέατρο στα Νωπήγεια, στο πλαίσιο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η συναυλία με τίτλο: «Ναοί στο σχήμα του ουρανού», προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη.

Συμπροσευχή σέ Παπική Λειτουργία Πάπα Φραγκίσκου καί Ἐπισκόπου Βοστώνης Μεθοδίου! (βίντεο)

Συμπροσευχή σέ Παπική Λειτουργία
Πάπα Φραγκίσκου
καί Ἐπισκόπου Βοστώνης Μεθοδίου!
(βίντεο)




Δεῖτε κυρίως στό 1.39:50

Ἀπροκάλυπτα ἐπισημοιποιοῦν τόν Οἱκουμενισμό!!!

Οἱ λόγοι πού δέν ὑπέγραψε τό κείμενο "Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν κόσμον", ὁ Ἐπίσκοπος Μόρφου κ. Νεόφυτος


 

Οἱ λόγοι πού δέν ὑπέγραψε τό κείμενο
"Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
πρός τόν λοιπόν κόσμον",
ὁ Ἐπίσκοπος Μόρφου κ. Νεόφυτος



Εκτύπωση


Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, ἔχοντας ἐπιστρέψει ἀπὸ τὴν Κρήτη, ὅπου συμμετέσχε στὴν ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἔχει τὴν ἐπιτακτικὴ ὑποχρέωση ἐνώπιον τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς θεοσώστου Μητροπόλεώς του, τοὺς ὁποίους καὶ ἐξεπροσώπησε στὴν ἐν λόγῳ Σύνοδο, καὶ πρὸς γνῶσιν καὶ ἐπίγνωσιν πάντων, νὰ κοινοποιήσει, μέσῳ δημοσίευσης στὴν ἐπίσημη αὐτὴ ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς του, τὸ Ὑπόμνημα, τὸ ὁποῖο συνέταξε καὶ κατέθεσε στὴν Σύνοδο, ἀναφορικῶς πρὸς τὸ θέμα «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον».

Σχολιασμός τοῦ Καθηγητῆ Δογματικῆς Α.Π.Θ. κ. Τσελεγγίδη Δημητρίου γιά τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης 2016 στίς 27-6-2016

Σχολιασμός 
τοῦ Καθηγητῆ Δογματικῆς Α.Π.Θ.
κ. Τσελεγγίδη Δημητρίου
γιά τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης 2016
στίς 27-6-2016
 


 

Εσυνηθίσαμε, ως θα έλεγε ο γερο – Κολοκοτρώνης, να μας καταφρονούν οι ξένοι. Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος-Κιλκίς

Εσυνηθίσαμε, ως θα έλεγε 
ο γερο – Κολοκοτρώνης, 
να μας καταφρονούν οι ξένοι.
Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος-Κιλκίς

 http://www.sakketosaggelos.gr/Images/Uploaded/image001(43).jpg

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός


"Ουδέν καινόν, όλα κενά"
Μ. Χάκκας

Διάχυτη η απόγνωση στον κόσμο. Λες κι ένας ολόκληρος λαός παρέδωσε τα όπλα, ηττημένος, ετοιμόρροπος. Όπου και αν στραφείς σκοντάφτεις στην απόγνωση.
Παρόμοια αισθήματα βίωναν και οι δυστυχείς Ρωμηοί, λίγο προ της αλώσεως της Βασιλεύουσας. Το Γένος ανέβαινε στον αιμάτινο δρόμο του Γολγοθά του, στην μακραίωνη σκλαβιά στους αντίχριστους Αγαρηνούς εξαιτίας κυρίως της ηθικής κρίσης. Το διαπιστώνουμε σε κείμενα της εποχής: «Οι άρχοντες συμμετέχουν στις παρανομίες, οι διαχειριζόμενοι τα κοινά είναι κλέφτες, οι δικαστές δωρολήπτες με αποτέλεσμα να επικρατούν οι εγωιστές, οι αλαζόνες, οι αχάριστοι, οι συκοφάντες…

Ἀρνοῦμαι τὴν αἵρεση, παραμένω στὴν Ἐκκλησία, Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου



Ἀρνοῦμαι τὴν αἵρεση, 
παραμένω στὴν Ἐκκλησία,
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

 http://users.otenet.gr/~moskuito/images/diafora_keimeva/logotupo_arvoumai_03.gif
 
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ καταργοῦν τὸν σωτηριολογικὸ χαρακτῆρα τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὸν ἱερὸ καὶ διαχρονικὸ χαρακτῆρα τῶν Ἱερῶν Κανόνων Της καὶ τὴν ἰσοτιμεῖ μὲ τὶς αἱρέσεις στὸ ὀλἐθριο Π.Σ.Ε..

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΕΝ ‘’ΧΩΡΟΥΝ’’ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ, Β. Χαραλάμπους, Θεολόγου

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 
ΔΕΝ ‘’ΧΩΡΟΥΝ’’ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ,
Β. Χαραλάμπους, Θεολόγου

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV47NvfOROroC5KoNbrUZta8tC9AJs7Ro3dJCEb60Oof7lqcQiOjhpWTODlcXt6uQ-fsIz2HYZ3NSxdWJzyF7jF-HrRHIJCBOXA5SIXtm6H641wCjpDNYCop5YWvfhQFdrEgYkxlW0aNE/w1200-h630-p-nu/petros-and-pavlos.jpg
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Ευκαίρως ακαίρως οι Παπικοί ‘’πρωτομιλούν’’ για το παπικό εξουσιαστικό πρωτείο.  Ιδιαιτέρως οι Ουνίτες το προβάλλουν, θύματα του οποίου αποτελούν.  Ακόμα και οι Παλαιοκαθολικοί ουσιαστικά το δέχονται, που έδωσαν  την εντύπωση ότι το αμφισβητούν, καθότι τον 19ον αιώνα μετά την Α΄ Βατικανή Σύνοδο (1870-1871) προχώρησαν στη δημιουργία της Παλαιοκαθολικής ‘’εκκλησίας’’, λόγω ‘’διαφωνίας’’ των με την θέσπιση των δογμάτων του Πρωτείου και του αλάθητου του Πάπα. Δυστυχώς δέχονται το πρωτείο του Πάπα ως πρωτείο εξουσίας, όπως και οι υπόλοιποι Παπικοί.  

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Τήρησε τίς ἐντολές καί θά δεῖς τόν Χριστό στήν ψυχή σου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
Τήρησε τίς ἐντολές
καί θά δεῖς τόν Χριστό στήν ψυχή σου
Γέρων Εὐσέβιος Ματθόπουλος (1849-1929)

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjotJp0JzsHdboFYp7k8lgLRx7_sFHd2kghy33kSqfdKbcmrl87qVOflyMF5Z4cvM9-LFSKV350QwK3_lHRP0S8PGRtL2qjx-4x9_iagLq1q2T3_Zpm0omQjkCWbgsxWL0oMSevDwwNWWE/s1600/untitled.png
Κανένας ἄλλς δέν μπορεῖ νά λάβει ἐπίγνωση τοῦ Χριστοῦ
καί νά αἰσθανθεῖ Αὐτόν στήν ψυχή του,
παρό μόνο ἐκεῖνος πού ἐφαρμόζει τίς ἐντολές Του.   

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2010/03/cf84ceb1-cebaceb5ceb9cebcceb5cebdceb1-cf84cf89cebd-ceb1ceb3ceb9cf89cebd-cf80ceb1cf84ceb5cf81cf89cebd.jpg 

Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Τά "σύμβολα" τοῦ συμβόλου τῆς Συνόδου Κρήτης 2016!!! (Φωτό ἀποκαλύψεων!) ANANΕΩΜΕΝΟ!!!

Τά "σύμβολα" τοῦ συμβόλου
τῆς Συνόδου Κρήτης 2016!!!
(Φωτό ἀποκαλύψεων!)
ANANΕΩΜΕΝΟ!!!

Τήν ἀνάλυση τοῦ λογοτύπου τῆς Συνόδου
κάναμε πολύ ΠΡΙΝ τή Σύνοδο.
Τό νέο στοιχεῖο προστίθεται μέ τήν λήξη της.
 
Τίποτε δέν εἶναι τυχαῖο. 
Δέν ὑπάρχει τύχη κατά τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὅλα γίνονται κατ' εὐδοκίαν ἤ κατά παραχώρησιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος σέβεται τίς αὐτεξούσιες ἐπιλογές μας πρός τό καλό ἤ πρός τό κακό.

Μέσα στό ὅλο οἰκουμενιστικό, ἀντορθόδοξο, ἀντιπατερικό, ἀντισυνοδικό τοπίο τῆς Συνόδου Κρήτης 2016 πού ξεκινᾶ, καί μετά ἀπό σωρηδόν εὔλογες ἀντιδράσεις ἐκτός Ἑλλάδος Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καί ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος Μοναχῶν, Κληρικῶν καί λαϊκῶν σέ αὐτό, προστίθεται καί τό "περίεργο" διαφημιστικό εἰκονικό λογότυπο τῆς Συνόδου!


Καί λέμε "περίεργο", διότι τόσο ἡ εἰκόνα, ὅσο καί ἡ λεζάντα πού ἐπιλέχθηκε, μέ λίγη παρατηρητικότητα...ὄζουν ὄχι μόνο οἰκουμενιστικότητος, ἀλλά καί ἀποκρυφιστίλας καί ἀντιχριστίλας! 

Ὅσον ἀφορᾶ τήν λεζάντα καί τήν οἰκουμενιστικότητα πού ἀποπνέει, ἔχουμε ἤδη ἀσχοληθεῖ, ἐδῶ: 
Τό λογότυπο-σύμβολο τῆς ἐπερχομένης Συνόδου! Καί σχόλια ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ (Φωτό)

Πᾶμε σήμερα νά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν ἀποκρυφιστίλα καί τήν ἀντιχριστίλα πού ἀποπνέει ἡ διαφημιστική εἰκόνα τῆς Συνόδου!

Προσέξτε τά βέλη καί τούς κύκλους:

Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος: Διαψεύδω όσους ισχυρίζονται ότι δεν υπέγραψα!

Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος: 
Διαψεύδω όσους ισχυρίζονται
 ότι δεν υπέγραψα!

  Θά δοῦμε πολλά ἀπ' ὅ,τι καταλαβαίνουμε.
Ὑπογραφές νά πηγαίνουν καί νά ἔρχονται...
κείμενα νά μεταμορφώνονται...
καί ποιός ξέρει τί ἄλλο;
Νά βγοῦνε ΟΛΟΙ οἱ συμμετέχοντες Ἐπίσκοποι τῆς Συνόδου
καί ΥΠΕΥΘΥΝΑ νά δηλώσουν τί καί ἄν ὑπέγραψαν!

Την βαθύτατη ενόχληση αλλά και έντονη αντίδραση του Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασιλείου προκάλεσαν πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και τον εμφανίζουν ότι αρνήθηκε να υπογράψει τα κείμενα των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.

Κατασκευασμένη η δήθεν ομοφωνία της Μεγάλης Συνόδου. 8 Μητροπολίτες πού συμμετείχαν δεν υπέγραψαν το τελικό κείμενο "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον".

Κατασκευασμένη η δήθεν ομοφωνία 
της Μεγάλης Συνόδου. 
8 Μητροπολίτες πού συμμετείχαν
 δεν υπέγραψαν το τελικό κείμενο 
"Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον".



 Διαβάστε καί αὐτό:
Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος: Διαψεύδω όσους ισχυρίζονται ότι δεν υπέγραψα! 


Αρνήθηκαν να υπογράψουν το κείμενο τουλάχιστον οκτώ Μητροπολίτες...

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες αρνήθηκαν να υπογράψουν το συγκεκριμένο κείμενο τουλάχιστον οκτώ Μητροπολίτες.
Από την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν υπέγραψε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, ο οποίος διετύπωσε την ρητή επιφύλαξή του και στα κείμενα «H AΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» και «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ».
 
Το τελικό Κείμενο «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» δεν υπέγραψαν, επίσης, οι Μητροπολίτες:  

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ Α’ ΘΕΜΑ:Η ΦΙΛΙΑ. ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΦΟΡΜΗ!


Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΘΕΜΑ:Η ΦΙΛΙΑ. ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΦΟΡΜΗ!
 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQH0CUi9UCWTygNe7CYUK5LAbviUd13HAki1HElxPehwa_rMcSg7Z9j4l9292yNyOPWLWm9djxhx8tTStR05VCRdUQMXVbvFF7-7Nv7XPG8wNzeW19Ccvy7GQWI3PHhYkLVxjElGHbnzU/s640/synodos+megali.jpg
«Αρχή σοφίας φόβος Θεού».
Η ανάγκη ενός Μωϋσέως! «Όταν σε μια βαρυσήμαντη καμπή του βίου μελετούμε ή επιχειρούμε κάτι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο, έχουμε ανάγκη από ένα καλόγνωμο σύμβουλο και αυστηρό κριτή, για να συζητήσουμε μαζί του ελεύθερα και χωρίς περιστροφές το πρόβλημά μας. Ποίος μπορεί να είναι αυτός ο σύμβουλος και κριτής; Μπορεί το πρόσωπο τούτο να είναι άλλος εκτός από τον φίλο;».(Ε. Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία. σσ. 111-121)
(Αυτοκριτική, αυτογνωσία και αυτομεμψία). «Προσεύχεσθε, ενεργείτε, και υπομένετε σταθερά» (Αγίου Κοσμά του Αιτωλού).
Αυτοκριτική: Μια Αυτοκρατορική ενέργεια. Οι πιστοί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έχουν ένα μεγάλο δικαίωμα’ το να φανερώνουν τις πληγές (του όλου σώματος) τους, στον μόνο  Ιατρό «των ψυχών και των σωμάτων ημών», για να θεραπεύσει Αυτός ,με το άγιον Του Πνεύμα, αυτές. Το ουσιαστικό «Κριτική» (θηλυκό), σημαίνει όχι μόνο την διατύπωση κρίσεων αλλά κυρίως την αυτοκριτική, που σίγουρα αποτελεί από μόνη της, μία αυτοκρατορική Πράξη. Η διατύπωση κρίσεων από «Αγράμματους» Θεολογικά παλαιότερα ήταν καταδικασμένη’ «Καταραμένος είναι ο όχλος, γιατί δεν γνωρίζουν τις νομικές διατάξεις του Νόμου» (Ιωάννη κεφ.7.49). Όμως σήμερα, μετά την Πεντηκοστή (στην  Εποχή της Καινής Διαθήκης) το Άγιον Πνεύμα, κάνει πάντας εμάς «Διδακτούς Θεού». Και όπως ψάλουμε και διδασκόμαστε’ ΄ «Ο Πατέρας γνωρίζεται και ο Υιός δοξάζεται», όχι δια των «Σχολών» των ‘’εγγραμμάτων’’, αλλά από το Πνεύμα το Άγιον.  Και μόνο μέσω των ταπεινών και πράων, (που ευτυχώς και στις έσχατες μέρες μας, ζουν εν τη γη, και φωτίζουν και εμάς του αναξίους).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΠΡΩΤΕΣ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΑΓΙΑ" ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
 ΠΡΩΤΕΣ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
 ΑΠΟ ΤΗΝ "ΑΓΙΑ" ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ 








Εν Πειραιεί τη 27η Ιουνίου 2016


   Με πολύ θλίψη και οδύνη ψυχής παρακολουθήσαμε από τα ΜΜΕ την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου αρχής γενομένης από την Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής και καταθέτουμε με πολλή συντομία στις γραμμές που ακολουθούν στον πιστό λαό του Θεού τις πρώτες διαπιστώσεις μας.  

ΟΙ ‘’ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ’’ ΣΤΟ ΟΛΟΕΝΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ, Β. Χαραλάμπους, Θεολόγου

ΟΙ ‘’ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ’’ 
ΣΤΟ ΟΛΟΕΝΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ,
Β. Χαραλάμπους, Θεολόγου

 
 
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
_____________________
Δυστυχώς το πρόβλημα της Ουνίας, ολοένα αυξάνεται και  οξύνεται.  Οι Παπικοί Ουνίτες, εκμεταλλεύτηκαν και εκμεταλλεύονται τα πολιτειακά προβλήματα που ανακύπτουν κυρίως μετά τη πτώση των αντιθέων κομμουνιστικών καθεστώτων, και μεταχειρίζονται διάφορους τρόπους για να οδηγήσουν στη αίρεση του Παπισμού ανυποψίαστους Ορθόδοξους Χριστιανούς. 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Θυσιάζου καί χαῖρε

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
Θυσιάζου καί χαῖρε
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

https://i.ytimg.com/vi/kroTN1bwKAs/maxresdefault.jpg
ἀνώτερη χαρά βγαίνει ἀπό τή θυσία.
Μόνον ὅταν θυσιάζεται κανείς συγγενεύει μέ τόν Χριστό,
γιατί ὁ Χριστός εἶναι θυσία.   

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSWjBx_1nPlMTATLNnfeb3rGe4Lm8CrCyf9B_5rsmZPiu6cEP7nPdo9H-e_Whz-W2bgWMT9NUxCX1pqNOCTMqBEcvx9C7xhbHlDrr2KvvIEsrAgtD6lM6umOeurN7bK8e31kltVwtgvU_N/s1600/tromaktiko.jpg

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Σχόλια ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου Κρήτης 2016, ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ. (ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ)

Σχόλια ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων
τῆς Συνόδου Κρήτης 2016,
ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ.
(ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ)

 Logo of the Holy and Great Council


Διαβάστε τούς ὑπόλοιπους σχολιασμούς μας ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου, ἐδῶ:
Σχόλια ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου Κρήτης 2016, ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ. (Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΚΟΣΜΩ)
 

Τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ θά σχολιάζουμε ἕνα ἕνα τά τελικά κείμενα τῆς Συνόδου Κρήτης 2016, ξεκινώντας ἀπό τά πιό ἀνώδυνα καί καταλήγοντας στά πιό ἐπώδυνα καί ἀντορθόδοξα!

Ὁ σχολιασμός μας θεωρήσαμε πώς ἐπιβάλλεται γιά τούς ἑξῆς λόγους:
1. Γιά ὁμολογιακούς λόγους χρέους μας καί ἀγάπης μας πρός τόν Θεό.
2. Γιά ἐνημέρωση τῶν πιστῶν.
3. Γιά τήν ἀδελφική συμβολή μας στούς ἀγωνιστές Ὀρθοδόξους Χριστιανούς (κληρικούς κυρίως καί λαϊκούς), σέ λεπτά σημεῖα πού πίπτουν στήν μικρά ἀντίληψή μας, πού ἴσως βοηθήσουν στίς περαιτέρω ἐνέργειες τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί ἐφόσον κριθοῦν ἀπαραίτητες ἀπό τήν συνείδησή του.

Ξεκινᾶμε μέ τέσσερα σχόλια πού κρίνουμε ἀπαραίτητα, ὅσον ἀφορᾶ τό τελικό κείμενο περί "γάμου καί κωλυμάτων του", τό ὁποῖο ὁλόκληρο μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐδῶ: 

Σχόλιο 1ο:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)