TRANSLATOR

Σελίδες

Σάββατο 5 Απριλίου 2014

Δεῖτε πῶς "εὐλογεῖ" ὁ πάπας!!! (βίντεο)


Δεῖτε πῶς "εὐλογεῖ" ὁ πάπας!!!
(βίντεο)

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2011/02/%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%93.%CE%B9%CF%83%CF%84.jpg

Οἱ αἱρετικοί, οἱ ἄθεοι
καί οἱ κάθε λογῆς κακόδοξοι
εἴτε καταργοῦν τόν Σταυρό,
εἴτε τόν παραποιοῦν!

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmhhOHMtLN51HDHIgCd8Hjv2jWKsJacv9gD3EHI_Qd_z26vxvP7B79U2s6cinxA-E4-m96D0w5W6gkYhg5uFZbWQ0L1NzpqbAQ5pCd5WC4_WKFQHSkBKmA8POZOwYGgEELP9WhQU5YE1U/s1600/%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%99%CE%9F%CE%A3+%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A3+%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%9D+%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3.jpg

-Γιατί;

Ἡ προσευχή γιά ὅλο τόν κόσμο τοῦ Γέροντος Παϊσίου (Ἀποκλειστικό ἀπό τό: ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/)

Τὸ πρῶτο στάδιο τῆς εὐχῆς (ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήσεις) Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀρσενίου Κατερέλου

Τὸ πρῶτο στάδιο τῆς εὐχῆς (ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήσεις)
Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀρσενίου Κατερέλου

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7y1_FW1eGH6lQD2iELzE10zcJ-49pSbpuANuFiYXDdc4WNvEteVL7S1hZvo2_2a4XKDqV9a_l6HErvCc2jxGbHmPa6xNRxZvypf4Ern8IkpjltOTvxpRAzWckQ7LT9fPk5uveJbzkOj6j/s1600/1472761_10153557800890297_1675149833_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizIW6VwD9EsI4lWsQADkQvsgZMYJ7ztRMH7KBz7ro-5eHGGa51EicWdleqbLqunH7vjE4Ux-5yH93T4q8e7VyNhS_8ofICXLl-Qj-OFKfBJXfZ9B3j5_Uh9W93pIEY2_EjmOxvO0rh4AXZ/s1600/noeraeyxh1.jpg

Στήν προηγούμενή μας σύναξι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφερθήκαμε, ἐντελῶς ἐπιγραμματικά, σέ κάποιες κύριες προϋποθέσεις πού πρέπει ἀπαραιτήτως νά ἐκπληρώνη ἡ προσευχή μας, οὕτως ὥστε αὐτή νά εἶναι ὄντως θεάρεστη. Αὐτές εἶναι οἱ ἑξῆς: 
 • Κατ᾽ ἀρχάς, νά εἶναι ἡ προσευχή μας τελωνική, 
 • νά μήν ὑπάρχη ἐχθρότητα πρός τόν συνάνθρωπο, 
 • νά γίνωνται, παράλληλα μέ τήν προσευχή, πνευματικές καί ὑλικές ἐλεημοσύνες
 • καί νά ἔχωμε, πρό πάντων, καρδίαν ἐλεήμονα πρός ὅλη τήν κτίσι.
 •  Ἐπίσης, ἄλλες προϋποθέσεις πού ἀνεφέραμε εἶναι ἡ νηστεία, μέ τήν στενή καί τήν εὐρεῖα ἔννοια, 
 • ἡ ἀσκητική τῆς Ὀρθοδοξίας μετά διακρίσεως, 
 • τά αἰτήματά μας νά εἶναι πνευματικῶν διαστάσεων, 
 • ἡ πίστις μας εἰς τήν θεία Πρόνοια, 
 • ἡ ὀρθή πίστις, 
 • ἡ καρτεροψυχία, ἡ ὑπομονή καί ἄλλα.

Φυλάττουμε πίστη καί πατρίδα (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Φυλάττουμε πίστη καί πατρίδα
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv4qw6mn2MMxkSD7tC3zvc0odSlCgp_3-lGvw8rJf3iNahEFYLYlV4YooPXK45pOAEVHIOtjZdXNA27Cksp_bLYM1jSSOGLPAbxdBets-d4gzE98rM8b3-VX6oJjzxmKdklTFzJcDfl3c/s640/404933_10151274928928176_2026206138_n.jpg
Πρίν ἀπό ὅλα
νά φυλάξετε τήν ψυχή σας, 
τήν πίστι σας

 http://asset.tovima.gr/vimawebstatic//3B42EEF940D97990668911B62D106500.jpg

καί τήν πατρίδα σας.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsR60JiuWfa5397Iz1myiUohC24wTSFF8_b-Ze5UkHS5KaCGquToyaCZNXFcvB3vY21wLP24hXq5_Zfn6C-kHtZrMM_GWWgUimKFKI5S7UA3wy3EO03VJMonAAq6jkVq4webPzbEjz6qIA/s1600/736841693.jpg

Νέα Πρό(σ)κλησις !!! Συνοδική διακήρυξι ἤ Συνοδική κατάργησι τῆς Ὀρθοδοξίας; Ἐπέρχεται ἡ «νομοθέτησι» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!


Νέα Πρό(σ)κλησις !!!

ΠΡΟΣΕΚΛΗΘΗ
 Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΣ
 ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ
 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 κ. ΚΑΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ
 
Ἡ πρόσκλησις ἐπεδόθη εἰς τὸν Πάπαν ἀπὸ τὸν Πρόεδρον
 κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὸ Βατικανόν
Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ δὲν καθώρισε τὴν ἡμερομηνίαν ἐπισκέψεως, ἀλλὰ ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμίαν νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κων. Ἀρβανιτόπουλος, ὁ ὁποῖος συνώδευε τὸν κ. Παπούλιαν εἰς τὸ Βατικανὸν παρουσίασεν εἰς τὸν Πάπαν νομοσχέδιον τοῦ ὑπουργείου, μὲ τὸ ὁποῖον θὰ ἀναγνωρισθῆ ἡ ἐν Ἑλλάδι παπικὴ «ἐκκλησία» ὡς νόμιμον πρόσωπον, ἱκανοποιῶν πάγιον αἴτημα τῶν παπικῶν ἀπὸ τὸν κ. Κωστῆν Στεφανόπουλον εἰς τὸν σημερινὸν Πρόεδρον Δημοκρατίας καὶ ἀπὸ τὸν μακαριστὸν Ἀθηνῶν κυρὸν Χριστόδουλον εἰς τὸν διάδοχόν του κ. Ἱερώνυμον. Νὰ λάβη ἐπιτέλους θέσιν ἡ Ἱεραρχία.

Ὁ δωδεκάλογος τῆς καλῆς νύφης Πρωτοπρεσβύτερος Παρασκευᾶς Ἀναστ. Ζωγράφου Πότε ἡ νύφη εἶναι καλή;


Ὁ δωδεκάλογος τῆς καλῆς νύφης
Πρωτοπρεσβύτερος Παρασκευᾶς Ἀναστ. Ζωγράφου

Πότε ἡ νύφη εἶναι καλή;
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB4KGe4JnAnUNH-6OcVcpdRMh4LltTdh3n8h7wfIE1Qk74Wn0cBZxXpUZteFZzlRBkmhRGLvhPhYeMJR5Hs6y_2Sr3Gu7aP8jr33PPIp3yZGADFX7rAB9DhgkbA6KCn6FoRaRL_mkvgeeT/s400/%CE%9D%CE%A5%CE%A6%CE%97.jpg
 1. Ὅταν ἀγαπήση τήν πεθερά της σάν τή μητέρα της.
 2. Νά τήν τιμᾶ καί νά τήν σέβεται.
 3. Τά παιδιά της δέν θά τῆς τά δίνη μονάχα, ὅταν ἔχη ἀνάγκη, ὅταν εἶναι στη δουλειά ἤ θέλη νά κάνη ἔξοδο.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)