Σελίδες

TRANSLATOR

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

ΕΝΑΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς 8. Ἡ δύναμη τῆς ταπεινοφροσύνης

ΕΝΑΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς
8. Ἡ δύναμη τῆς ταπεινοφροσύνης

 Αποτέλεσμα εικόνας για ένας ασκητής επίσκοπος

Αποτέλεσμα εικόνας για ελάφι
Θεός εἶχε χαρίσει τόση ἀγάπη στόν Ὅσιο, ὥστε καί γιά τούς εἰδωλολάτρες καί γιά τούς αἱρετικούς καί γιά τούς Ἑβραίους προσευχόταν μέ παρρησία. Ἱκέτευε τόν φιλάνθρωπο Κύριο νά τούς ἀνοίξει τά μάτια τῆς ψυχῆς, γιά νά δοῦν καί νά κατανοήσουν τό τρισήλιο φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδας. Τόση ταπείνωση τοῦ δώρισε ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού πίστευε ὅτι αὐτός εἶναι μόνο πού μολύνει τόν κόσμο. Κι ὅταν συζητοῦσε μέ κάποιον ψυχωφελῆ θέματα ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο, μιλοῦσε μέ συντριμμένη καρδιά καί ταπεινό φρόνημα, βάζοντας νοερά τόν ἑαυτό του κάτω ἀπό τά πόδια τοῦ συνομιλητῆ του. Μά κι ἄν γιά κάποια αἰτία, ἔδειχνε ὀργισμένος, τό στόμα του μόνο ἔλεγε ἕνα σκληρό λόγο, ἐνῶ ἡ καρδιά του ἦταν γεμάτη πνευματική γλυκύτητα.
Ἀκοῦστε κι ἕνα παράδοξο θαῦμα, πού τό εἶδα μέ τά μάτια μου:

Συζήτηση καί ἐρωταπαντήσεις μέ τόν Γέροντα Θαδδαῖο τῆς Βιτόβνιτσα- Ἐρώτηση 4η: Πῶς νά προστατευθοῦμε ἀπό τά μάγια

Συζήτηση καί ἐρωταπαντήσεις
μέ τόν Γέροντα Θαδδαῖο τῆς Βιτόβνιτσα-
Ἐρώτηση 4η:
Πῶς νά προστατευθοῦμε ἀπό τά μάγια
 

Ἐρώτηση:
-Πῶς μποροῦμε νά προστατεύσουμε τόν ἑαυτό μας ἀπό αὐτούς πού ἐπιδίδονται στή σολομωνική καί μᾶς κάνουν μάγια;

Ἀπάντηση:
-Ἡ δύναμη τῆς μαγείας εἶναι ἀποτελεσματική μονάχα ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει προσευχή καί ἀφοσίωση στήν πίστη στόν Θεό. Ἡ μαγεία εἶναι ἀνίσχυρη ὅταν στρέφεται ἐναντίον ἀνθρώπων πού προσεύχονται καί ἔχουν δυνατή πίστη.

Ἦρθε κάποτε νά μέ δεῖ μιά νεαρή γυναίκα. Εἶχε πτυχίο στίς πολιτικές ἐπιστῆμες, ἀλλά ἦταν πολύ εὐσεβής παρά τήν παιδεία της. Ἦταν παντρεμένη μέ κάποιον πού ἦταν πρίν παντρεμένος μέ μιά ἄλλη γυναῖκα. Ὁ ἄντρας της ἦταν γιατρός. Ἡ πρώτη του γυναῖκα τόν εἶχε ἀφήσει ἕνα μόλις μῆνα μετά τόν γάμο τους. Κατόπιν ἐκεῖνος εἶχε παντρευτεῖ τήν κοπέλα πού ἦρθε σέ μένα.

Πρέπει νά διαφυλάσσουμε τή διδασκαλία πού λάβαμε (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Πρέπει νά διαφυλάσσουμε τή διδασκαλία πού λάβαμε
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

https://michaelhdj.files.wordpress.com/2014/07/saint-john-chrysostomos.jpg
 ν δέν διατηρήσουμε μέ τή συνεχή ἀνάμνηση 
τή διδασκαλία πού φυτεύθηκε στήν ψυχή μας,
τά σκορπίσαμε ὅλα στόν ἀέρα. 

http://www.golamia.gr/images/hot/newsroom/2015c/150529-agiou-pneumatos-lamia.jpg

Ἀντιοικουμενιστική ἐπιστολή-διάγγελμα τοῦ αἰχμαλώτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου- καί σημαντική ἀναφορά στήν Πανορθόδοξη Σύνοδο τοῦ 2016!


Ἀντιοικουμενιστική ἐπιστολή-διάγγελμα
τοῦ αἰχμαλώτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου-
καί σημαντική ἀναφορά στήν Πανορθόδοξη Σύνοδο τοῦ 2016!

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_CIGS9wYvHhVDwASYqe2ucy-b-yptAoglUMUhLklZmuHAn5B-wFxPVoRYhnq6mhjWl4FWSfj9wNIEhjKRvm2S00KaW-h8Hz_u8yya2Fuc6z_XpBs2GD24JZ7dOrRuqg2Kewca5KMEe0BH/s1600/untitled.JPG

Наша Мерность обращается к Нашей пастве и ко всей Христоименитой Полноте Вселенского Православия, к Нашим братьям - Предстоятелям Православных Церквей, к Нашим во Христе братьям - Святогробским отцам. Основываясь на том, что насильственное Наше свержение и удаление с престола Иерусалимского Патриархата в 2005 г. произошло антиканонично и противозаконно, Мы заявляем о том, что остаемся единственным в силе и истине Патриархом Иерусалимским. В связи с тем, что Нашу Мерность обвиняют в еретичестве, экуменизме, расколе, считаем необходимым указать на такой общеизвестный в Церкви факт: преподобный Агафон спокойно принял все оскорбления, но когда ему сказали, что он еретик, то он возразил, сказав: «те оскорбления я принял потому, что это полезно для моей души, а это не принимаю, потому что быть еретиком - значит быть отлученным от Бога». Так поступали наши Святые Отцы, так учит нас поступать и наша Матерь Церковь. А потому, считаем своим долгом заявить нижеследующее: 1. Наша Мерность никогда не была и не является еретиком и экуменистом. Экуменизм – мозаика, сложенная из ересей и расколов. Экуменизм – это ересь. Это полное собрание всех ересей и извращений в вере, ибо экуменизм собирает и объединяет в единое лоно всех: от в истине стоящих до еретиков, присоединяет к себе давно отпавших и извратившихся в своей вере раскольников и даже иноверных. При этом вопрос о покаянии не обсуждается, но все они признаются равночестными перед Богом. Где же в этом нечестивом сборище может быть истина? Могут ли на одном древе расти и плоды съедобные, и плоды ядовитые? И плоды сладкие, и плоды горькие? Экуменическая церковь - она не живая, но мертвая, ибо ложь убивает в ней всякую истину. 2. Наша Мерность не вводила повторно Иерусалимский Патриархат во Всемирный Совет Церквей, который является экуменическим сборищем. Я полностью согласен и всемерно поддерживал и поддерживаю решение приснопамятного Патриарха Иерусалимского Диодора, который в 1979 году вывел Иерусалимскую Церковь из ВСЦ. Теория ветвей, насаждаемая и признаваемая во Всемирном Совете Церквей, несостоятельна, поскольку отделившиеся от Церкви сообщества суть не живые ветви, но отломившиеся и иссыхающие. «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин. 15:6). 3. В отношении готовящегося к проведению в 2016 году Всеправославного Собора. Его Святейшество Патриарх Константинополя подготавливает вместе с Поместными Церквями Всеправославный Собор, для вынесения на него якобы нерешенных вопросов Православной Церкви. Но, во-первых, большинство вопросов из повестки дня готовящегося Всеправославного Собора уже были решены в Православной Церкви: экуменизма, отношения к инославным, о посте, о календаре, о православном крещении, о браке и т.д. Поэтому велика опасность того, что на этом соборе может произойти предательский пересмотр православного богословия и антропологии. А во-вторых, Всесвятейший Патриарх Константинополя и Предстоятели Православных Церквей полностью игнорируют факт совершенного в 2005 году Вселенского Преступления в отношении Нас. Или они успокоили свою совесть, думая, что я по своей воле "замкнулся", добиваясь и вымаливая место на троне? Константинопольский Патриарх сам, "стоя на месте святе", разжег Схизму на Святом Сионе, в лоне Матери Церквей, от Которой воссияла Истина и Свет в Мире. Святой Дух соработничает только стоящим в истине православным христианам. Он не может соучаствовать в делах неправедных. Поэтому игнорирование Предстоятелями Православных Церквей неразрешенной проблемы в отношении антиканоничного свержения с престола Нашей Мерности делает невозможным Богодухновенность предстоящего Собора, и он в этом случае будет безблагодатным и небогоугодным.  Как никогда, на данном судьбоносном этапе, Богом поставленные и призванные хранить веру Предстоятели Церквей, епископы, должны занять святоотеческую исповедническую позицию защиты Православия от тех, которые Им торгуют и вводят Его в политику угождения миру сему, лежащему во зле. Спастись можно только возвращением к Богочеловеку через всеусердное и всестроннее покаяние и усвоение православной веры Святых Апостолов, Святых Отцов, Святых Вселенских Соборов. Отеческое Наше сердце не выносит более вида Тела Церкви Христовой, кровоточащего по вине преступников и отступников, и призывает, и просит всех членов Сионской Матери Церквей и всего Православия, а также всех представителей компетентных органов, прийти и поспособствовать со страхом Божиим, верою и любовию, восстановлению канонического порядка в Нашей Патриархии, дабы, по исшествии сатаны с аггелами его из стада Христова, мы причастились Истины вместе с учреждённой самим Христом Матерью Церквей, во славу веры, во славу народа Бога нашего. Обильно ниспосылая Наше благословение, ожидаем всяческого киринейского труда, молясь, дабы Живодавец Господь осиял всех Светом невечернего Своего Света.  Во Святом Граде Иерусалиме 2015 года, июня 20 дня ВАШ ПРЕБЫВАЮЩИЙ В ЗАТОЧЕНИИ ПАТРИАРХ ИЕРУСАЛИМСКИЙ ИРИНЕЙ I Антиэкуменическое послание заточенного Иерусалимского патриарха Иринея Антиэкуменическое послание заточенного Иерусалимского патриарха Иринея Антиэкуменическое послание заточенного Иерусалимского патриарха Иринея Антиэкуменическое послание заточенного Иерусалимского патриарха Иринея

Πράσινος καβαλάρης στόν Βρεττανικό οὐρανό! Προετοιμάζονται γιά τόν τρόπο πού θά ἐμφανίζουν τόν Ἀντίχριστο "ἐν πλαίναις" καί "ψεύδεσιν"! (βίντεο)


Πράσινος καβαλάρης στόν Βρεττανικό οὐρανό!
Προετοιμάζονται γιά τόν τρόπο 
πού θά ἐμφανίζουν τόν Ἀντίχριστο
"ἐν πλαίναις" καί "ψεύδεσιν"! 
 (βίντεο) Ένας πράσινος αναβάτης πάνω σε πράσινο άλογο που καλπάζει, εμφανίστηκε στον ουρανό πάνω από την βρετανική πόλη του Nottingham.

H ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΝΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ Β. Χαραλάμπους, Θεολόγου

H ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΑΝΑΣΚΕΥΑΖΕΙ 
ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ
Β. Χαραλάμπους, Θεολόγου 

http://fe-mail.gr/media/Image/relationships_child/2007/sex/11/ektrosi/little_angel.jpg

«Άμα το σώμα και  η ψυχή» 
 Άγιος Γρηγόριος Νύσσης

Του   Β. Χαραλάμπους,  θεολόγου
_____________________
Η Συνοδική Επιτροπή της Εκκλησίας της Κύπρου, ανεσκεύασε τη θέση του θεολόγου κ. Ανδρέα Πιτσιλλίδη για το θέμα των αμβλώσεων πριν 5η εβδομάδα της κυήσεως.  Ο θεολόγος κ. Ανδρέας Πιτσιλλίδης, εξέφρασε εντελώς λάθος θέσεις για το θέμα των εκτρώσεων πριν την 5η εβδομάδα της κυήσεως. 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)