TRANSLATOR

Σελίδες

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Περί τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδάμ (πῶς θά δοῦμε τόν Θεό στήν Δευτέρα Παρουσία)!Περί τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδάμ
(πῶς θά δοῦμε τόν Θεό στήν Δευτέρα Παρουσία)!
Πρωτοπρ. Ἰωάννης Ρωμανίδης
ἀπό τό βιβλίο "Πατερική Θεολογία"

http://1.bp.blogspot.com/-AvvAD1sSvm0/TV15nLAhehI/AAAAAAAAFB0/dYFNtjlpSXM/s1600/11_01.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/_Y19ARHLC2vg/S4PF5Gj3GoI/AAAAAAAAHvw/MrZZyJ-N9QE/s400/P2150006%2B%2B.JPG
Οἱ Πατέρες λένε ὅτι κατά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἐσκοτίσθηκε ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου. Ἐσκοτίσθη ὁ νοῦς τοῦ Ἀδάμ. Δέν ἀσχολοῦνται οἱ Πατέρες μέ τόν Ἀδάμ ὡς Ἀδάμ, ἀλλά μέ τόν νοῦν τοῦ Ἀδάμ, ὁ ὁποῖος Ἀδάμ ἀρρώστησε, ἐπειδή ἐσκοτίσθηκε ὁ νοῦς του. Οἱ Πατέρες μιλᾶνε γιά ἀσύνετον νοῦν. Παντοῦ στήν Πατερική γραμματεία τό θέμα τῆς πτώσεως εἶναι ὁ σκοτασμός τοῦ νοός τοῦ ἀνθρώπου.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐπάνω στήν γῆ ἔχουν τό ἴδιο τέλος ἀπό ὀρθόδοξη θεολογική ἄποψι. Εἴτε εἶναι κανείς Ὀρθόδοξος, εἴτε εἶναι Βουδδιστής, εἴτε Ἰνδουϊστής, εἴτε ἀγνωστικιστής, εἴτε ἄθεος, ὁ,τιδήποτε καί ἄν εἶναι, δηλαδή κάθε ἄνθρωπος ἐπάνω στήν γῆ, εἶναι προωρισμένος νά δῆ ττήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Θά δῆ τήν δόξα τοῦ Θεοῦ κατά τό κοινό τέλος τῆς ἀνθρωπότητος κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι οἱ ἄνθρπωοιο θά δοῦν τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, καί ἀπό αὐτῆς τῆς ἀπόψεως ἔχουν τό ἴδιο τέλος. 
Ὅλοι βέβαια θά δοῦν τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά μέ μία διαφορά:

Ἡ ἐξομολογητική προσευχή. & Προετοιμασία γιά τήν ἀκολουθία. "ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ" Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος


Ἡ ἐξομολογητική προσευχή.
&
Προετοιμασία γιά τήν ἀκολουθία. 
"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος


http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-spknm06bsOk/Tt_UlrIoBPI/AAAAAAAAKKY/Du2c1-bPA44/s1600/199.jpg
Ἡ ἐξομολογητική προσευχή.
Εἶναι καλή ἡ καθημερινή νοερή ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτημάτων μας στόν Κύριο. Ἀλλά καί κάθε προεσευχή μας ἄς εἶναι προσευχή μετάνοιας. Θυμηθεῖτε τήν Ἐκτενή τῆς Θείας Λειτουργίας. Τί λέει ὁ ἱερουργός; "Συγγνώμην καί ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα".
Καί τί ἀναφωνοῦμε ἐμεῖς, καθώς ἀναλογιζόμαστε τίς ἁμαρτίες μας; "Παράσχου Κύριε!".

"Περί πασῶν τῶν ἀρετῶν καί τῶν παθῶν". Λόγος ψυχωφελής καί θαυμάσιος (στ΄ μέρος: τριμερής διαίρεση τῆς ψυχῆς καί πάθη) Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

 "Περί πασῶν τῶν ἀρετῶν καί τῶν παθῶν".
Λόγος  ψυχωφελής καί θαυμάσιος 
  (στ΄ μέρος: τριμερής διαίρεση τῆς ψυχῆς καί πάθη)

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός


http://1.bp.blogspot.com/_Ir0BxevvGe4/TQp_LcCneDI/AAAAAAAAA_M/MiUvyWNviwA/s1600/Ag-Ioannis-Damascinos-strog-nef-2010.png

"Πάντα σκιᾶς ἀσθνενέστερα

καί ὀνείρων ἁπατηλότερα.

  Ματαιότης τά ἀνθρώπινα"

Τό α΄ μέρος τοῦ λόγου (οἱ ψυχικές ἀρετές), θά βρεῖτε ἐδῶ: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_9044.html 
Τό β΄ μέρος τοῦ λόγου (οἱ σωματικές ἀρετές), θά βρεῖτε ἐδῶ: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3957.html 
Τό γ' μέρος τοῦ λόγου {τά ψυχικά πάθη (κακίες)}, θά βρεῖτε ἐδῶ: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_5608.html
Τό δ΄ μέρος τοῦ λόγου (τά σωματικά πάθη), θά βρεῖτε ἐδῶ:
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_2090.html 

Τό ε΄ μέρος τοῦ λόγου (ἡ φιληδονία), θά βρεῖτε ἐδῶ:
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_9116.html 

Ἡ ψυχή διαιρεῖται σέ τρία μέρη:
    http://enavasi.gr/sites/enavasi.gr/files/images/promotions/action-64/banner-64.jpg 
     
  1.  τό λογιστικό
  2. τό θυμικό καί 
  3. τό ἐπιθυμητικό. 
  1. Τοῦ λογιστικοῦ ἁμαρτήματα εἶναι τά ἑξῆς:
ἡ ἀπιστία, ἡ αἵρεση, ἡ ἀφροσύνη ἡ βλασφημία, ἡ ἀχαριστία καί οἱ συγκαταθέσεις στά ἁμαρτήματα πού γίνονται ἀπό τό παθητικό μέρος. 
Ἡ ἴαση καί ἡ θεραπεία τῶν κακῶν αὐτῶν συνίσταται: 
στήν ἀναμφίβολη πίστη πρός τόν Θεό καί πρός τά ἀληθινά καί χωρίς πλάνη ὀρθόδοξα δόγματα τῆς εὐσέβειας· ἡ συνεχής μελέτη τῶν λόγων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ καθαρή καί ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἡ θερμή εὐχαριστία πρός τόν Θεό.  

Νά ποτίζουμε τήν ψυχή μας μέ καλά ἔργα. (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Νά ποτίζουμε τήν ψυχή μας μέ καλά ἔργα.
Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος

http://vatopaidi.files.wordpress.com/2011/02/ephraimthesyrian.jpg%3Fw%3D780

πως φυτρώνει ὁ σπόρος
ὅταν πέσει ἡ βροχή,
ἔτσι
ἀναζωογονεῖται ἡ καρδιά 
μέ τά καλά ἔργα. 

http://img.xcitefun.net/users/2010/01/139286,xcitefun-rain-kissed-flowers-2.jpg

Ποῦ εἶσαι Φῶς μου; Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης
                   

Ποῦ εἶσαι Φῶς μου;
 Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης


http://4.bp.blogspot.com/-kNn6kEJXDtg/TfJ98edJQ0I/AAAAAAAAMK4/mZ4TR4cVQYE/s1600/%25CE%25A3%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%258C%25CF%2582%2B%25CE%2591%25CE%25B8%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582.jpg«Πο εσαι, Φς μου; 
Πο εσαι, χαρά μου;  

http://3.bp.blogspot.com/-T2M6i1ssK0U/UjIRvKoLwdI/AAAAAAAAZqU/4YdJrFW4EyU/s1600/hristos_enthronos.jpghttp://www.wholeblossoms.com/images/Freesia-Purple-Flower.jpgνα τί γκατέλιπες μέ, καί δυνται καρδία  μου;
να τί κρύβης π’ μο, καί θλίβεται ψυχή μου;

 http://4.bp.blogspot.com/-watFC2VqI7A/Treje5ewkMI/AAAAAAAAB0k/qFV-7AVCYSs/s1600/%25CE%25BB%25CF%258D%25CF%2580%25CE%25B7.jpg

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)