Σελίδες

TRANSLATOR

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Για να σωθεί μαγιά δασκάλων... Δημ. Νατσιός (Δάσκαλος-Θεολόγος)για να σωθεί μαγιά δασκάλων...
Δημ. Νατσιός (Δάσκαλος-Θεολόγος)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Gizis_kryfo_skoleio.jpg/300px-Gizis_kryfo_skoleio.jpg

«Γεννήθηκα το 1887 στον Πειραιά, οι γονείς μου κατάγονταν από τη Χίο. Η μητέρα του αείμνηστου Πορφύρα και η δικιά μου ήταν αδελφάδες, το γένος Συριώτη. Τις εγκύκλιες σπουδές τις πέρασα στον Πειραιά. Κι όποιος ξέρεις τι σημασία έχει γιά τον νέο η παρουσία στην κριτική τούτη ηλικία ενός προσώπου, σαν τον λαμπρόν εκείνο παιδαγωγό, που θύμιζε αρχαίον Έλληνα, τον αείμνηστο Ιάκωβο Δραγάτση, νιώθει γιατί οι μαθητές του φυλάγουν σ’ όλη τους τη ζωή, μέσα στην καρδιά τους, τη μνήμη της μορφής του». (Δ.Πικιώνη «Κείμενα», έκδ. «Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας», σελ. 23). Ξεκίνησα να διαβάζω κάποια αυτοβιογραφικά σημειώματα του Π.Πικιώνη, του μεγάλου Έλληνα. Κοντοστάθηκα, «φιλοσόφησα» λίγο την τελευταία πρόταση του προοιμίου του.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΙΒ΄ Ἔτσι γίνεται ὁ νοῦς ὄλος φῶς, ὅλος διαύγεια.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΙΒ΄
Ἔτσι γίνεται ὁ νοῦς ὄλος φῶς, ὅλος διαύγεια.
http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47

Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ ,


Ἔτσι γίνεται ὁ νοῦς ὅλος φῶς, ὅλος διαύγεια. (Ἐπιστολή ΙΒ΄).
http://inaa.gr/wp-content/uploads/2013/11/images.jpg
Ὁ νοῦς, παιδί μου, δέν ἠμπορεῖ νά σταθῇ εἰς μίαν στάσιν· μάλιστα ἐκείνου ὅπου εἶναι ἀδύνατος στά πνευματικά. Θέλει ἄλλην ὥρα ἀνάγνωσιν, ἄλλην ψαλμωδίαν, ἄλλοτε σιωπήν. Σιωπῶν ὀ ἄνθρωπος, εὑρίσκει ὁ νοῦς εὐκαιρίαν νά ἀδολεσχῇ εἰς διάφορα θεωρήματα τῆς Γραφῆς, ὅπου προλαβών ἐμελέτησεν.
Ὅταν λοιπόν τοῦ δίδῃς ὅ,τι καλόν τοῦ ἀρέσει, λαμβάνει δυνάμεις, καθώς ἀναλαμβάνει τό σῶμα καί τήν ὑγιεινήν τροφήν ὅπου παίρνει. Ὅταν ὅμως τοῦ δίδῃς ὅ,τι φθάσῃς ἐσύ, τότε, ἀντί νά φωτίζεται, σκοτίζεται. Ἐπίσης, ὅταν κουράζεται, θέλει ἀνάπαυσιν.

Ἡ σεξουαλική διαφώτιση τῶν νέων Ἀναστάσιος Β. Ἀντωνόπουλος (συγγραφέας-ἐκπαιδευτικός) 21ο α) Ὁ αὐνανισμός ἐμφανίζεται ἀπό τή νηπιακή ἡλικία β) Ὁ αὐνανισμός ἀκολουθεῖ τόν ἄνθρωπο σέ ὅλες τίς ἡλικίες του

Ἡ σεξουαλική διαφώτιση τῶν νέων
Ἀναστάσιος Β. Ἀντωνόπουλος (συγγραφέας-ἐκπαιδευτικός)
21ο 
α) Ὁ αὐνανισμός ἐμφανίζεται ἀπό τή νηπιακή ἡλικία
β) Ὁ αὐνανισμός ἀκολουθεῖ τόν ἄνθρωπο
 σέ ὅλες τίς ἡλικίες του

 
 Ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Ἱερομονάχου Βασιλείου Λαυριώτου, Προηγουμένου, Ἅγιον Ὄρος Πάσχα 2012
α ) Ὁ αὐνανισμός ἐμφανίζεται ἀπό τή νηπιακή ἡλικία.


http://www.derekhaines.ch/vandal/wp-content/uploads/2011/07/freedom.jpg
Τί εἶναι, λοιπόν, αὐνανισμός; Αὐνανισμός εἶναι ἡ σεξουαλική ἐκείνη διαστροφή, κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ μόνος του νά προκαλέσει σεξουαλική διέγερση καί ἱκανοποίηση. Ἡ ἐπάρατη καί βδελυρή αὐτή πράξη εἶναι μία σεξουαλική παρέκκλιση, ἡ ὁποία παρατηρεῖται ὄχι μόνο στούς νέους καί τίς νέες, ἀλλά καί στούς ἐνήλικες καί τῶν δύο φύλων. Εἶναι δέ τόσο παλιά, ὅσο καί ὁ ἄνθρωπος. Ἡ πράξη αὐτή συναντᾶται πρῶτα στήν Παλαιά Διαθήκη (Γέν. λη΄, 1-10). Δράστης ἦταν ὁ Αὐνάν, δευτερότοκος γιός τοῦ Ἰούδα, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἰακώβ, ὁ ὁποῖος, ὅταν γιά θρησκευτικούς λόγους "εἰσήρχετο πρός τήν γυναίκαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἐξέχεεν ἐπί τήν γῆν, τοῦ μή δοῦναι σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ". Αὐτό φάνηκε πονηρό στόν Θεό καί τόν θανάτωσε. Ἀπό τό ὄνομα αὐτοῦ προῆλθε καί ἡ λέξη αὐνανισμός. Ἀπό τότε τήν αἰσχρή αὐτή πράξη τή συναντᾶμε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὄλων τῶν λαῶν καί ὅλων τῶν φυλῶν τῆς γῆς.

Σωπᾶστε. Ἡ σιωπή εἶναι μέγα πνευματικό ὅπλο! (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σωπᾶστε. Ἡ σιωπή εἶναι μέγα πνευματικό ὅπλο!
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

 http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/osios_nikodhmos_agioreiths/nikodhmos0.jpg
σιωπή εἶναι μεγάλο δυναμωτικό τοῦ ἀόρατου πολέμου
καί μιά βέβαια ἐλπίδα νίκης.

http://www.runningnews.gr/userfiles/image/arthra/2011_02_09_Silence/silence2.jpg

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ὅσο ἰσχύει καί γιά νά δοῦμε κατά πόσο συνάδουν κάποιοι ψηφισθέντες "νόμοι" μέ αὐτό!) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ!


ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ὅσο ἰσχύει 
καί γιά νά δοῦμε κατά πόσο συνάδουν 
κάποιοι ψηφισθέντες "νόμοι" μέ αὐτό!)
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ!

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εἰς τό ὄνομα 
τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος
(ἔτσι ξεκινᾶ, ἀλλά ἔχει ἐνδιαφέρον νά διαβάσετε καί παρακάτω
κάνοντας κλίκ στήν εἰκόνα.
Θά σᾶς κατεβάσει τό ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σέ pdf!)
Μᾶς ἐγείρεται ἐρώτημα:
Εἶναι συνταγματικός ὁ "ἀντιρατσιστικός" νόμος;
Ἄς ἀπαντήσουν συνταγματολόγοι.


ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ:
O νέος αντιρατσιστικός νόμος 4285/2014

Αντικαταστάθηκε επιτέλους η εικόνα με το ματωμένο Blender από το βιβλίο φυσικής της Ε' Δημοτικού!

Αντικαταστάθηκε επιτέλους η εικόνα με το ματωμένο Blender από το βιβλίο φυσικής της Ε' Δημοτικού!

Εἴδατε τί γίνεται ἄν ἀποκαλύπτουμε καί ἀντιδροῦμε;

Τά μάζεψε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας...

Θυμίζουμε τό πρῶτο συναφές ἄρθρο μας: 
ΣΟΣ!!! ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΟΣ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΠΟΥ ΑΛΕΘΕΙ...ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!!! 
 

 Αυτή ήταν η αρχική εικόνα με το ματωμένο blender του Makoto Aida:

.
Κι αυτή η νέα ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου:

Η ΤΟΥΡΚΙΑ «ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ» ΤΗΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ Νίκος ΧειλαδάκηςΗ ΤΟΥΡΚΙΑ «ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ» ΤΗΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ
Νίκος Χειλαδάκης 


Εμφάνιση Τουρκικό δημοσίευμα.jpg


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης


Αλλεπάλληλες επισκέψεις τους τελευταίους μήνες υψηλών κυβερνητικών παραγόντων της τουρκικής κυβέρνησης στην πρωτεύουσα του τεχνητού κρατιδίου των Σκοπίων, έχουν δημιουργήσει την σαφή εικόνα πως το κρατίδιο αυτό που αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» της ανθελληνικής προπαγάνδας στα Βαλκάνια, στηρίζεται άμεσα στην ανθελληνική του αδιαλλαξία με όλα τα μέσα από την Τουρκία.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ! Αν ο γιατρός λέει ψέματα πως του … τελείωσε το πλαφόν των 200 πελατών ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ!
Αν ο γιατρός λέει ψέματα πως του …
τελείωσε το πλαφόν των 200 πελατών 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!Αν ο γιατρός λέει ψέματα πως του …τελείωσε το πλαφόν των 200 πελατών

Ιατροί ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ τέρμα το δούλεμα. Διαδώστε το παντού!
Εκ των προτέρων κάνω γνωστό ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και αφορά ΟΛΟΥΣ μας. Ανεξαιρέτως ΟΛΟΥΣ. Αφορά την υγεία μας προσωπικά αλλά και των οικογενειών μας. Ας μεριμνήσουμε όλοι με ένα σχόλιο το θέμα να επανέρχεται συχνά στις πρόσφατες δημοσιεύσεις των ομάδων, ούτως ώστε να το δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλοι.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)